ReadyHarris

ReadyHarris Official Facebook home of the
Harris County Office of Homeland Security & Emergency Management

يبدأ التعافي قبل وقوع الكارثة. تعرف على خطة الطوارئ الخاصة بعائلتك قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث. لأية أسئلة قد تكون لديكم...
12/07/2023

يبدأ التعافي قبل وقوع الكارثة. تعرف على خطة الطوارئ الخاصة بعائلتك قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث. لأية أسئلة قد تكون لديكم، ابحث عن الإجابات الآن! تفضل بزيارة https://www.ready.gov/plan

Quá trình phục hồi bắt đầu trước khi xảy ra thảm họa. Biết kế hoạch khẩn cấp của gia đình bạn là gì trước, trong và sau ...
12/07/2023

Quá trình phục hồi bắt đầu trước khi xảy ra thảm họa. Biết kế hoạch khẩn cấp của gia đình bạn là gì trước, trong và sau khi xảy ra sự cố.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có, hãy tìm câu trả lời NGAY BÂY GIỜ!

Truy cập https://www.ready.gov/plan

恢复在灾难发生之前就开始了。 了解您家人在事件发生之前、期间和之后的应急计划。 对于您可能有的任何问题,请立即找到答案! 访问 https://www.ready.gov/plan
12/07/2023

恢复在灾难发生之前就开始了。 了解您家人在事件发生之前、期间和之后的应急计划。

对于您可能有的任何问题,请立即找到答案!

访问 https://www.ready.gov/plan

La recuperación comienza antes de un desastre. Sepa cuál es el plan de emergencia de su familia antes, durante y después...
12/07/2023

La recuperación comienza antes de un desastre. Sepa cuál es el plan de emergencia de su familia antes, durante y después de un incidente.

Para cualquier pregunta que puedas tener, ¡encuentra las respuestas AHORA!

Visite https://www.ready.gov/plan

Recovery starts before a disaster. Know what your family’s emergency plan is for before, during, and after an incident. ...
12/07/2023

Recovery starts before a disaster. Know what your family’s emergency plan is for before, during, and after an incident.

For any questions you may have, find the answers NOW!

Visit https://www.ready.gov/plan

يقوم موفرو التكنولوجيا بإصدار تحديثات البرامج "لتصحيح" نقاط الضعف الأمنية بأسرع ما يمكن.1. انتبه للإشعارات.2. قم بتثبيت ...
12/06/2023

يقوم موفرو التكنولوجيا بإصدار تحديثات البرامج "لتصحيح" نقاط الضعف الأمنية بأسرع ما يمكن.

1. انتبه للإشعارات.
2. قم بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.
3. قم بتشغيل التحديثات التلقائية.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.cisa.gov/secure-our-world/update-software

Các nhà cung cấp công nghệ phát hành các bản cập nhật phần mềm để “vá” các điểm yếu về bảo mật nhanh nhất có thể.1. Theo...
12/06/2023

Các nhà cung cấp công nghệ phát hành các bản cập nhật phần mềm để “vá” các điểm yếu về bảo mật nhanh nhất có thể.

1. Theo dõi thông báo.
2. Cài đặt bản cập nhật càng sớm càng tốt.
3. Bật cập nhật tự động.

Hãy truy cập https://www.cisa.gov/secure-our-world/update-software

Los proveedores de tecnología publican actualizaciones de software para "parchear" los puntos débiles de seguridad.1. Es...
12/06/2023

Los proveedores de tecnología publican actualizaciones de software para "parchear" los puntos débiles de seguridad.

1. Esté atento a las notificaciones.
2. Instale actualizaciones lo antes posible.
3. Active las actualizaciones automáticas.

Visite https://www.cisa.gov/secure-our-world/update-software

Technology providers issue software updates to "patch” security weak spots as quickly as they can.1. Watch for notificat...
12/06/2023

Technology providers issue software updates to "patch” security weak spots as quickly as they can.

1. Watch for notifications.
2. Install updates as soon as possible.
3. Turn on automatic updates.

For more information visit https://www.cisa.gov/secure-our-world/update-software

🚨ATTENTION🚨If you’re in the northwest part of Harris County tomorrow, and you smell smoke, look no further for the reaso...
12/06/2023

🚨ATTENTION🚨

If you’re in the northwest part of Harris County tomorrow, and you smell smoke, look no further for the reason!

🚨 ALERT!
Harris County Flood Control is planning a prescribed burn tomorrow (Dec. 6), weather permitting, in the Katy Hockley Mitigation Area. The prescribed burn will suppress undesirable species and promote growth in native vegetation within the entire 440-acre wetland mitigation area.

لا تنتظر الكارثة حتى تبدأ بالتخطيط، التعافي يبدأ الآن! اتبع طالما أننا نتحقق من جميع العناصر من قائمتنا أدناه ⬇️✔️ ضع خط...
12/04/2023

لا تنتظر الكارثة حتى تبدأ بالتخطيط، التعافي يبدأ الآن! اتبع طالما أننا نتحقق من جميع العناصر من قائمتنا أدناه ⬇️

✔️ ضع خطة
✔️ احصل على التأمين المناسب
✔️ تحضير اموالك
✔️ الاحتفاظ بالمخزون المنزلي

Đừng đợi cho đến sau thảm họa, PHỤC HỒI BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ! Kiểm tra tất cả các mục từ danh sách của chúng tôi dưới đâ...
12/04/2023

Đừng đợi cho đến sau thảm họa, PHỤC HỒI BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ! Kiểm tra tất cả các mục từ danh sách của chúng tôi dưới đây ⬇️

✔️ Lập kế hoạch
✔️ Nhận bảo hiểm phù hợp
✔️ Chuẩn bị tài chính của bạn
✔️ Giữ hàng tồn kho trong gia đình

不要等到灾难发生才开始计划,恢复现在就开始! 请跟随我们检查下面列表中的所有项目⬇️✔️制定计划✔️ 购买合适的保险✔️ 准备好你的财务✔️ 保留家庭库存 #恢复清单
12/04/2023

不要等到灾难发生才开始计划,恢复现在就开始! 请跟随我们检查下面列表中的所有项目⬇️

✔️制定计划
✔️ 购买合适的保险
✔️ 准备好你的财务
✔️ 保留家庭库存

#恢复清单

No espere hasta después de un desastre para planificar, ¡LA RECUPERACIÓN COMIENZA AHORA! Síguenos mientras marcamos los ...
12/04/2023

No espere hasta después de un desastre para planificar, ¡LA RECUPERACIÓN COMIENZA AHORA! Síguenos mientras marcamos los elementos de nuestra lista ⬇️

✔️ Haga un plan
✔️ Obtenga el seguro adecuado
✔️ Prepare sus finanzas
✔️ Mantenga el inventario del hogar

Don’t wait for disaster to start planning, RECOVERY STARTS NOW! Follow a long as we check off all the items from our lis...
12/04/2023

Don’t wait for disaster to start planning, RECOVERY STARTS NOW! Follow a long as we check off all the items from our list below ⬇️

✔️ Make a Plan
✔️ Get the Right Insurance
✔️ Prepare Your Finances
✔️ Keep Household Inventory

12/04/2023

The City of La Porte Fire Department has confirmed with Harris County Pollution Control there are no detectable amounts of immediately hazardous products near or downwind of the Altivia facility. The cautionary shelter-in-place has been lifted and the all clear has been sounded for the chemical emergency. Normal activities may be resumed across the community.

The City of La Porte had received a report of an active leak of phosgene from the Altivia facility at 16th St. and Fairmont Parkway in La Porte this morning and issued a cautionary shelter-in-place for the parts of the city south of 16th Street and Fairmont Parkway. Altivia engaged in efforts to contain the release.

There was no impact to any LPISD schools as they were not in the shelter area.

Individuals with non-emergency medical concerns they believe are related to the incident can contact the Dispatch non-emergency line at 281-471-3810. For more information, follow the City of La Porte on social media at https://m.facebook.com/lpoem/events/ and LaPorteTX.gov/OEM.

Media inquiries may be directed to Tim Albert, 740-479-8034, [email protected].

12/04/2023

UPDATE 1:36 PM: The City of La Porte Fire Department has confirmed with Harris County Pollution Control there are no detectable amounts of immediately hazardous products near or downwind of the Altivia facility. The cautionary shelter-in-place has been lifted and the all clear has been sounded for the chemical emergency. Normal activities may be resumed across the community.

The City of La Porte had received a report of an active leak of phosgene from the Altivia facility at 16th St. and Fairmont Parkway in La Porte this morning and issued a cautionary shelter-in-place for the parts of the city south of 16th Street and Fairmont Parkway. Altivia engaged in efforts to contain the release.

There was no impact to any LPISD schools as they were not in the shelter area.

Individuals with non-emergency medical concerns they believe are related to the incident can contact the Dispatch non-emergency line at 281-471-3810. For more information, follow the City of La Porte on social media at https://m.facebook.com/lpoem/events/ and LaPorteTX.gov/OEM.

Media inquiries may be directed to Tim Albert, 740-479-8034, [email protected].
--------------

AlertLP: This is an emergency message from the City of La Porte. A chemical emergency has occurred, and residents south of Fairmont between Bay Area and S. 16th Street need to immediately shelter in place. Please proceed to the nearest building to seek shelter. Close all doors and windows and turn off cooling or heating systems.

Stay tuned for updates from Emergency Officials. Again, this is an emergency message from La Porte Emergency Management. A chemical emergency has occurred, and you need to immediately shelter in place. Please proceed to the nearest building to seek shelter. Close all doors and windows and turn off cooling or heating systems. Stay tuned for updates from Emergency Officials.

With the end of Hurricane Season, we also come to the end of our 2023 Intern Fall semester! This group of interns made a...
12/01/2023

With the end of Hurricane Season, we also come to the end of our 2023 Intern Fall semester! This group of interns made a big impact. They worked on a 3-year strategic plan, a study on food deserts, and crisis communication for Hurricanes and wild fires! We hope their time with us was invaluable in contributing to their professional careers and we are excited to see where they go from here!

Check out one of the Hurricane season communications projects at the end!

Olivia is wrapping up her resources to share with Harris County Residents before the end of the year! Do you know what w...
12/01/2023

Olivia is wrapping up her resources to share with Harris County Residents before the end of the year! Do you know what will help your family be prepared in 2024?

Follow along and see what partners Olivia finds along the way!


¡Olivia está finalizando sus recursos para compartir con los residentes del condado de Harris antes de fin de año! ¿Sabes qué ayudará a tu familia a estar preparada en 2024?

¡Síguenos y mira qué socios encuentra Olivia en el camino!


奥利维亚正在整理她的资源,以便在年底前与哈里斯县居民分享! 您知道什么可以帮助您的家人为 2024 年做好准备吗?

跟随我们一起看看奥利维亚一路上找到了哪些伙伴吧!


Olivia đang tổng hợp các nguồn lực của mình để chia sẻ với Cư dân Quận Harris trước cuối năm nay! Bạn có biết điều gì sẽ giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng vào năm 2024 không?

Hãy theo dõi và xem Olivia tìm thấy những đối tác nào trên đường đi!


تقوم أوليفيا بإنهاء مواردها لمشاركتها مع سكان مقاطعة هاريس قبل نهاية

العام! هل تعلم ما الذي سيساعد عائلتك على الاستعداد لعام 2024؟
تابع معنا وشاهد ما تجده أوليفيا من شركاء على طول الطريق!

FROM US National Weather Service Houston-Galveston Texas | A strong storm system moving through Harris County this morni...
11/30/2023

FROM US National Weather Service Houston-Galveston Texas | A strong storm system moving through Harris County this morning through afternoon. 1-3 inches of rain expected with possibility of high wind gusts, large hail and tornadoes.

✔️ Follow for weather updates
✔️ Mobile devices set to receive WEA
✔️ Registered for ReadyHarris Alerts: https://bit.ly/4a0KjAJ
DE | Un fuerte sistema de tormentas que se desplaza por el condado Harris desde esta mañana hasta la tarde. Se esperan entre 1 a 3 pulgadas de lluvia con posibilidad de fuertes ráfagas de viento, granizo grande y tornados.

✔️ Siga a para obtener actualizaciones sobre el clima
✔️ Dispositivos móviles configurados para recibir WEA
✔️ Registrado para Alertas ReadyHarris: https://bit.ly/4a0KjAJ
来自@NWSHouston | 今天早上到下午,一股强烈的风暴系统穿过哈里斯县。 预计降雨量为 1-3 英寸,可能伴有强风、大冰雹和龙卷风。

✔️ 关注@NWSHouston 了解天气更新
✔️ 设置为接收 WEA 的移动设备
✔️ 注册 ReadyHarris 警报:https://bit.ly/4a0KjAJ
TỪ | Một hệ thống bão mạnh sẽ di chuyển qua Quận Harris từ sáng đến chiều nay. Dự kiến có mưa từ 1-3 inch kèm theo gió giật mạnh, mưa đá lớn và lốc xoáy.

✔️ Theo dõi để biết thông tin cập nhật về thời tiết
✔️ Thiết bị di động được thiết lập để nhận WEA
✔️ Đã đăng ký nhận Cảnh báo ReadyHarris: https://bit.ly/4a0KjAJ
من | يتحرك نظام عاصفة قوي عبر مقاطعة هاريس هذا الصباح حتى بعد الظهر. من المتوقع سقوط أمطار بمعدل 1-3 بوصات مع احتمال هبوب رياح شديدة وتساقط حبات برد كبيرة وأعاصير.

✔️ تابع للحصول على تحديثات الطقس
✔️ الأجهزة المحمولة معدة لاستقبال WEA
✔️ تم التسجيل في تنبيهات ReadyHarris: https://bit.ly/4a0KjAJ

Morning update: periods of showers/thunderstorms are still expected to develop across parts of SE TX today. There is a risk for strong and/or severe storms & locally heavy rain, mainly late morning thru early evening. Stay weather alert in case the stronger storms materialize.

11/30/2023

KNOW BEFORE YOU GO! Route your commute before you leave home and STAY WEATHER AWARE throughout the day using the links below:

✔️ NWS Houston: https://www.weather.gov/hgx/
✔️ TranStar Map: https://bit.ly/TranStarMap


¡SABER ANTES DE IR! Dirija su viaje antes de salir de casa y MANTÉNGASE CONSCIENTE DEL TIEMPO durante todo el día utilizando los enlaces a continuación:
✔️ NWS Houston: https://www.weather.gov/hgx/
✔️ Mapa TranStar: https://bit.ly/TranStarMap

出发前须知! 在您离开家之前规划您的通勤路线,并使用以下链接全天留意天气:
✔️ NWS 休斯顿:https://www.weather.gov/hgx/
✔️ TranStar 地图:https://bit.ly/TranStarMap

BIẾT TRƯỚC KHI BẠN ĐI! Lộ trình đi làm của bạn trước khi rời khỏi nhà và LƯU Ý THỜI TIẾT suốt cả ngày bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới:
✔️ NWS Houston: https://www.weather.gov/hgx/
✔️ Bản đồ TranStar: https://bit.ly/TranStarMap

تعرف قبل أن تذهب! قم بتوجيه تنقلاتك قبل مغادرة المنزل وكن على اطلاع بالطقس طوال اليوم باستخدام الروابط أدناه:
✔️ NWS هيوستن: https://www.weather.gov/hgx/
✔️ خريطة ترانستار: https://bit.ly/TranStarMap

11/30/2023
11/29/2023

With possible severe weather tomorrow, know your alerts and use the links below to stay informed!

➡️ Stay Weather Aware: https://www.weather.gov/hgx/
➡️ Know Before You Go: https://bit.ly/TranStarMap


¡Con posible clima severo mañana, conozca sus alertas y use los enlaces a continuación para mantenerse informado!

➡️ Manténgase atento al clima: https://www.weather.gov/hgx/
➡️ Infórmate antes de ir: https://bit.ly/TranStarMap


明天可能出现恶劣天气,请了解您的警报并使用下面的链接随时了解情况!

➡️ 留意天气:https://www.weather.gov/hgx/
➡️ 出发前须知:https://bit.ly/TranStarMap


Với khả năng thời tiết khắc nghiệt vào ngày mai, hãy biết thông báo của bạn và sử dụng các liên kết bên dưới để cập nhật thông tin!

➡️ Lưu ý về thời tiết: https://www.weather.gov/hgx/
➡️ Biết trước khi đi: https://bit.ly/TranStarMap


مع احتمالات الطقس القاسي غدًا، تعرف على تنبيهاتك واستخدم الروابط أدناه للبقاء على اطلاع!

➡️ ابق على علم بالطقس: https://www.weather.gov/hgx/
➡️ تعرف قبل أن تذهب: https://bit.ly/TranStarMap

#هووكس

11/29/2023

Do you or someone you know need some form of assistance during a disaster?

STEAR is a program that provides local first responders with information on needs in their community. Registration is simple and free!

To find out how, go to: https://www.tdem.texas.gov/response/state-of-texas-emergency-assistance-registry
在灾难期间,您或您认识的人是否需要某种形式的帮助?STEAR是一个为当地急救人员提供有关其社区需求的信息的计划。注册简单且免费!若要了解如何操作,请转到:https://www.tdem.texas.gov/response/state-of-texas-emergency-assistance-registry
Bạn hoặc ai đó bạn biết có cần một số hình thức hỗ trợ trong một thảm họa không? STEAR là một chương trình cung cấp cho những người phản ứng đầu tiên tại địa phương thông tin về nhu cầu trong cộng đồng của họ. Đăng ký rất đơn giản và miễn phí! Để tìm hiểu làm thế nào, hãy truy cập: https://www.tdem.texas.gov/response/state-of-texas-emergency-assistance-registry
هل أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أثناء وقوع كارثة؟ STEAR هو برنامج يزود المستجيبين الأوائل المحليين بمعلومات عن الاحتياجات في مجتمعهم. التسجيل بسيط ومجاني! لمعرفة كيفية القيام هكذا، انتقل إلى: https://www.tdem.texas.gov/response/state-of-texas-emergency-assistance-registry

11/28/2023

Alertas ReadyHarris y Alertas Accesibles ReadyHarris no son solo para la temporada de huracanes. Durante todo el año, cuando ocurre un desastre, nuestras Alertas ReadyHarris mantienen a nuestros residentes informados y actualizados sobre las emergencias que afectan nuestra área.

¡Regístrese para recibir alertas que se ajusten a las necesidades de su familia y visite www.ReadyHarris.org para registrarse ahora!

11/28/2023

ReadyHarris Alerts and ReadyHarris Accessible Alerts are not only for Hurricane Season. All year round, when a disaster happens, our ReadyHarris Alerts keep our residents informed and updated of emergencies affecting our area.

Register for alerts that fit your family’s needs and visit www.ReadyHarris.org to register now!

Alerts

Thank you to LivaNova for working with Volunteer Houston to prepare these amazing Frontline Appreciation Kits! Our Ready...
11/27/2023

Thank you to LivaNova for working with Volunteer Houston to prepare these amazing Frontline Appreciation Kits! Our ReadyHarris team appreciates the kits and the impact they make in providing us with supplies we need in case of an activation.

سهلة مثل 1، 2، 3! تذكر هذه النصائح الثلاث عند القيام بالتسوق في عطلتك هذا الموسم. استخدم فقط المواقع التي يمكنك الوثوق ب...
11/27/2023

سهلة مثل 1، 2، 3!

تذكر هذه النصائح الثلاث عند القيام بالتسوق في عطلتك هذا الموسم. استخدم فقط المواقع التي يمكنك الوثوق بها وتأكد من تحديث أجهزتك!

تعرف على المزيد: https://www.cisa.gov/holiday-online-shopping

Dễ dàng như 1, 2, 3! Hãy nhớ 3 lời khuyên này khi mua sắm cho kỳ nghỉ lễ của bạn trong mùa này. Chỉ sử dụng các trang we...
11/27/2023

Dễ dàng như 1, 2, 3!

Hãy nhớ 3 lời khuyên này khi mua sắm cho kỳ nghỉ lễ của bạn trong mùa này. Chỉ sử dụng các trang web mà bạn có thể tin tưởng và đảm bảo thiết bị của bạn được cập nhật!

Tìm hiểu thêm: https://www.cisa.gov/holiday-online-shopping

¡Tan fácil como 1, 2, 3! Recuerda estos 3 consejos a la hora de realizar tus compras navideñas esta temporada. Utilice ú...
11/27/2023

¡Tan fácil como 1, 2, 3!

Recuerda estos 3 consejos a la hora de realizar tus compras navideñas esta temporada. Utilice únicamente sitios en los que pueda confiar y asegúrese de que sus dispositivos estén actualizados.

Obtenga más información: https://www.cisa.gov/holiday-online-shopping

Easy as 1, 2, 3! Remember these 3 tips when doing your holiday shopping this season. Only use sites you can trust and ma...
11/27/2023

Easy as 1, 2, 3!

Remember these 3 tips when doing your holiday shopping this season. Only use sites you can trust and make sure your devices are updated!

Learn more: https://www.cisa.gov/holiday-online-shopping

لن تتصل بك أي وكالة حكومية مطلقًا أو تتواصل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتطلب منك معلومات شخصية! حافظ على أمان معلوم...
11/24/2023

لن تتصل بك أي وكالة حكومية مطلقًا أو تتواصل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتطلب منك معلومات شخصية! حافظ على أمان معلوماتك ومعلومات عائلتك في موسم العطلات هذا من خلال البقاء على اطلاع! زيارة: https://www.cisa.gov/

Cơ quan chính phủ sẽ không bao giờ gọi điện cho bạn hoặc liên hệ qua mạng xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân của bạn! G...
11/24/2023

Cơ quan chính phủ sẽ không bao giờ gọi điện cho bạn hoặc liên hệ qua mạng xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân của bạn! Giữ thông tin của bạn và gia đình bạn an toàn trong mùa lễ này bằng cách luôn cập nhật thông tin! Truy cập: https://www.cisa.gov/

政府机构绝不会致电您或通过社交媒体联系您索取您的个人信息! 在这个假期保持消息灵通,确保您和家人的信息安全.  访问:https://www.cisa.gov/
11/24/2023

政府机构绝不会致电您或通过社交媒体联系您索取您的个人信息!

在这个假期保持消息灵通,确保您和家人的信息安全. 访问:https://www.cisa.gov/

¡Una agencia gubernamental nunca lo llamará ni se comunicará con usted a través de las redes sociales para solicitarle i...
11/24/2023

¡Una agencia gubernamental nunca lo llamará ni se comunicará con usted a través de las redes sociales para solicitarle información personal!

Mantenga su información y la de su familia seguras en estas fiestas manteniéndose informado. Visita: https://www.cisa.gov/

Address

6922 Katy Road
Houston, TX
77024

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ReadyHarris posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ReadyHarris:

Videos

Share


#}