Harris County Citizen Corps

Harris County Citizen Corps The Harris County Citizen Corps is committed to creating opportunities for people to volunteer to help our community prepare for and respond to emergencies.

Operating as usual

#HalloweenSafety | Scary but true: kids are twice as likely to be hit by a car and killed on Halloween than on any other...
10/21/2021

#HalloweenSafety | Scary but true: kids are twice as likely to be hit by a car and killed on Halloween than on any other day. Keep kids visible with reflective tape, glow sticks or flashlights.
.
#SeguridadEnHalloween | Aterrador pero cierto: los niños tienen doble probabilidad de ser atropellados por un automóvil y asesinados en Halloween que en cualquier otro día. Mantenga la visibilidad de los niños incluyendo colores fosforescentes en sus disfraces o iluminación.
.
万圣节安全 | 可怕但真实:孩子们在万圣节被车撞死的可能性是其他任何一天的两倍。 用反光带、荧光棒或手电筒让孩子们看得见。
.
Halloween An toàn | Đáng sợ nhưng có thật: trẻ em có nguy cơ bị ô tô đâm và thiệt mạng vào ngày Halloween cao gấp đôi so với bất kỳ ngày nào khác. Giữ trẻ nhìn thấy bằng băng phản quang, que phát sáng hoặc đèn pin.
.
سلامة الهالوين | مخيف ولكنه حقيقي: من المرجح أن يصطدم الأطفال بسيارة ويقتلون في عيد الهالوين بمقدار الضعف مقارنة بأي يوم آخر. اجعل الأطفال مرئيين باستخدام شريط عاكس أو عصي توهج أو مصابيح يدوية.

#HalloweenSafety | Scary but true: kids are twice as likely to be hit by a car and killed on Halloween than on any other day. Keep kids visible with reflective tape, glow sticks or flashlights.
.
#SeguridadEnHalloween | Aterrador pero cierto: los niños tienen doble probabilidad de ser atropellados por un automóvil y asesinados en Halloween que en cualquier otro día. Mantenga la visibilidad de los niños incluyendo colores fosforescentes en sus disfraces o iluminación.
.
万圣节安全 | 可怕但真实:孩子们在万圣节被车撞死的可能性是其他任何一天的两倍。 用反光带、荧光棒或手电筒让孩子们看得见。
.
Halloween An toàn | Đáng sợ nhưng có thật: trẻ em có nguy cơ bị ô tô đâm và thiệt mạng vào ngày Halloween cao gấp đôi so với bất kỳ ngày nào khác. Giữ trẻ nhìn thấy bằng băng phản quang, que phát sáng hoặc đèn pin.
.
سلامة الهالوين | مخيف ولكنه حقيقي: من المرجح أن يصطدم الأطفال بسيارة ويقتلون في عيد الهالوين بمقدار الضعف مقارنة بأي يوم آخر. اجعل الأطفال مرئيين باستخدام شريط عاكس أو عصي توهج أو مصابيح يدوية.

🌫️ DENSE FOG ADVISORY 🌫️  issued for Harris County until 10 AM! 🚗 Use EXTRA caution when driving. Visibility will be LOW...
10/21/2021

🌫️ DENSE FOG ADVISORY 🌫️ issued for Harris County until 10 AM!
🚗 Use EXTRA caution when driving. Visibility will be LOW 🚗
More: https://bit.ly/3nhGU95

🌫️ DENSE FOG ADVISORY 🌫️ issued for Harris County until 10 AM!
🚗 Use EXTRA caution when driving. Visibility will be LOW 🚗
More: https://bit.ly/3nhGU95

After the 2020 cancelation, the Regional Healthcare Preparedness Coalition Symposium is BACK for 2021. Harris County EMC...
10/20/2021

After the 2020 cancelation, the Regional Healthcare Preparedness Coalition Symposium is BACK for 2021. Harris County EMC Mark Sloan gave the opening presentation today at #RHPC2021. Big thanks to our healthcare partners at @SETRAC_TX for all you do for our community.

After the 2020 cancelation, the Regional Healthcare Preparedness Coalition Symposium is BACK for 2021. Harris County EMC Mark Sloan gave the opening presentation today at #RHPC2021. Big thanks to our healthcare partners at @SETRAC_TX for all you do for our community.

#HalloweenSafety | Practice safe habits this Halloween by keeping your décor away from any open flames. Even better- rem...
10/19/2021

#HalloweenSafety | Practice safe habits this Halloween by keeping your décor away from any open flames. Even better- remove any traditional candles from your Halloween kit!
.
#SeguridadEnHalloween | Practique hábitos seguros durante Halloween alejando sus decoraciones de cualquier llama abierta. ¡Mejor aún, elimine las velas tradicionales de su kit de Halloween!
.
万圣节安全 | 保持您的装饰远离任何明火,在这个万圣节养成安全习惯。 更好的是 - 从您的万圣节工具包中取出任何传统蜡烛!
.
Halloween An toàn | Thực hành các thói quen an toàn trong Halloween này bằng cách giữ cho phong cách trang trí của bạn tránh xa mọi ngọn lửa. Tốt hơn nữa - hãy loại bỏ mọi cây nến truyền thống khỏi bộ đồ chơi Halloween của bạn!
.
سلامة الهالوين | مارس العادات الآمنة في عيد الهالوين هذا عن طريق الحفاظ على ديكورك بعيدًا عن أي لهيب مكشوف. والأفضل من ذلك - قم بإزالة أي شموع تقليدية من مجموعة الهالوين!

#HalloweenSafety | Practice safe habits this Halloween by keeping your décor away from any open flames. Even better- remove any traditional candles from your Halloween kit!
.
#SeguridadEnHalloween | Practique hábitos seguros durante Halloween alejando sus decoraciones de cualquier llama abierta. ¡Mejor aún, elimine las velas tradicionales de su kit de Halloween!
.
万圣节安全 | 保持您的装饰远离任何明火,在这个万圣节养成安全习惯。 更好的是 - 从您的万圣节工具包中取出任何传统蜡烛!
.
Halloween An toàn | Thực hành các thói quen an toàn trong Halloween này bằng cách giữ cho phong cách trang trí của bạn tránh xa mọi ngọn lửa. Tốt hơn nữa - hãy loại bỏ mọi cây nến truyền thống khỏi bộ đồ chơi Halloween của bạn!
.
سلامة الهالوين | مارس العادات الآمنة في عيد الهالوين هذا عن طريق الحفاظ على ديكورك بعيدًا عن أي لهيب مكشوف. والأفضل من ذلك - قم بإزالة أي شموع تقليدية من مجموعة الهالوين!

LAST DAY | Looking for an internship where your WORK impacts our whole COMMUNITY? Join us for Spring 2022. Apply by TODA...
10/18/2021

LAST DAY | Looking for an internship where your WORK impacts our whole COMMUNITY? Join us for Spring 2022. Apply by TODAY by emailing RESUME, COVER LETTER & WRITING SAMPLE to [email protected].
#EmergencyPreparedness #interns

LAST DAY | Looking for an internship where your WORK impacts our whole COMMUNITY? Join us for Spring 2022. Apply by TODAY by emailing RESUME, COVER LETTER & WRITING SAMPLE to [email protected].
#EmergencyPreparedness #interns

Everyone can take steps to secure Internet-connected devices for personal and professional use. With our homes, schools,...
10/18/2021

Everyone can take steps to secure Internet-connected devices for personal and professional use. With our homes, schools, and business more connected than ever, it’s vital to “Protect It” and #BeCyberSmart.
More: bit.ly/3cYxAkY
.
Todos pueden tomar medidas para proteger los dispositivos conectados a Internet para uso personal y profesional en nuestros hogares, escuelas y negocios. Es vital "Protegernos" y #SerCiberInteligentes Más: bit.ly/3cYxAkY
.
每个人都可以采取措施保护个人和专业用途的互联网连接设备。 随着我们的家庭、学校和企业的联系比以往任何时候都更加紧密,“保护它”和网络智能至关重要
.
Mọi người đều có thể thực hiện các bước để bảo mật các thiết bị được kết nối Internet cho mục đích sử dụng cá nhân và nghề nghiệp. Với việc ngôi nhà, trường học và doanh nghiệp của chúng ta được kết nối hơn bao giờ hết, điều quan trọng là phải "Bảo vệ nó" và trở nên thông minh trên mạng
.
يمكن للجميع اتخاذ خطوات لتأمين الأجهزة المتصلة بالإنترنت للاستخدام الشخصي والمهني. نظرًا لأن منازلنا ومدارسنا وأعمالنا أكثر ارتباطًا من أي وقت مضى ، فمن الضروري "حمايتها" وأن نكون ذكيين عبر الإنترنت

Everyone can take steps to secure Internet-connected devices for personal and professional use. With our homes, schools, and business more connected than ever, it’s vital to “Protect It” and #BeCyberSmart.
More: bit.ly/3cYxAkY
.
Todos pueden tomar medidas para proteger los dispositivos conectados a Internet para uso personal y profesional en nuestros hogares, escuelas y negocios. Es vital "Protegernos" y #SerCiberInteligentes Más: bit.ly/3cYxAkY
.
每个人都可以采取措施保护个人和专业用途的互联网连接设备。 随着我们的家庭、学校和企业的联系比以往任何时候都更加紧密,“保护它”和网络智能至关重要
.
Mọi người đều có thể thực hiện các bước để bảo mật các thiết bị được kết nối Internet cho mục đích sử dụng cá nhân và nghề nghiệp. Với việc ngôi nhà, trường học và doanh nghiệp của chúng ta được kết nối hơn bao giờ hết, điều quan trọng là phải "Bảo vệ nó" và trở nên thông minh trên mạng
.
يمكن للجميع اتخاذ خطوات لتأمين الأجهزة المتصلة بالإنترنت للاستخدام الشخصي والمهني. نظرًا لأن منازلنا ومدارسنا وأعمالنا أكثر ارتباطًا من أي وقت مضى ، فمن الضروري "حمايتها" وأن نكون ذكيين عبر الإنترنت

DUE TOMORROW | We are looking for Spring 2022 Interns. Emergency planning and preparation is a year-round process.  Want...
10/17/2021

DUE TOMORROW | We are looking for Spring 2022 Interns. Emergency planning and preparation is a year-round process. Want to learn about Harris County’s emergency preparedness operations? Apply by OCT 18th. See below for more info. #EmergencyResponse #internship

DUE TOMORROW | We are looking for Spring 2022 Interns. Emergency planning and preparation is a year-round process. Want to learn about Harris County’s emergency preparedness operations? Apply by OCT 18th. See below for more info. #EmergencyResponse #internship

#HalloweenSafety | Make sure the kiddos are prepared and NOT scared this Halloween season by going to ReadyHarris.org/Ki...
10/16/2021

#HalloweenSafety | Make sure the kiddos are prepared and NOT scared this Halloween season by going to ReadyHarris.org/Kids and downloading the Olivia the Preparedness Opossum coloring book. #ReadyKids
.
#SeguridadEnHalloween | Asegúrese de que los niños estén preparados y NO tengan miedo esta temporada de Halloween. Visite ReadyHarris.org/Kids y descargue la guia para colorear Olivia la Zarigüeya Preventiva. #ReadyKids
.
万圣节安全 | 通过访问 ReadyHarris.org/Kids 并下载 Olivia the Preparedness Opossum 图画书,确保孩子们在这个万圣节季节做好准备并且不会害怕。
.
Halloween An toàn | Hãy chắc chắn rằng bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng và KHÔNG sợ hãi trong mùa Halloween này bằng cách truy cập ReadyHarris.org/Kids và tải xuống cuốn sách tô màu Olivia the Preparedness Opossum.
.
سلامة الهالوين | تأكد من استعداد الأطفال وعدم خوفهم من موسم الهالوين هذا بالذهاب إلى ReadyHarris.org/Kids وتنزيل كتاب تلوين Olivia the Preparedness Opossum.

#HalloweenSafety | Make sure the kiddos are prepared and NOT scared this Halloween season by going to ReadyHarris.org/Kids and downloading the Olivia the Preparedness Opossum coloring book. #ReadyKids
.
#SeguridadEnHalloween | Asegúrese de que los niños estén preparados y NO tengan miedo esta temporada de Halloween. Visite ReadyHarris.org/Kids y descargue la guia para colorear Olivia la Zarigüeya Preventiva. #ReadyKids
.
万圣节安全 | 通过访问 ReadyHarris.org/Kids 并下载 Olivia the Preparedness Opossum 图画书,确保孩子们在这个万圣节季节做好准备并且不会害怕。
.
Halloween An toàn | Hãy chắc chắn rằng bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng và KHÔNG sợ hãi trong mùa Halloween này bằng cách truy cập ReadyHarris.org/Kids và tải xuống cuốn sách tô màu Olivia the Preparedness Opossum.
.
سلامة الهالوين | تأكد من استعداد الأطفال وعدم خوفهم من موسم الهالوين هذا بالذهاب إلى ReadyHarris.org/Kids وتنزيل كتاب تلوين Olivia the Preparedness Opossum.

Attention, students! HCOHSEM is currently recruiting interns for the Spring 2022 semester. Apply by emailing your RESUME...
10/15/2021

Attention, students! HCOHSEM is currently recruiting interns for the Spring 2022 semester. Apply by emailing your RESUME, COVER LETTER & WRITING SAMPLE to [email protected] by OCT 18th. #interns #NationalPreparednessMonth

Attention, students! HCOHSEM is currently recruiting interns for the Spring 2022 semester. Apply by emailing your RESUME, COVER LETTER & WRITING SAMPLE to [email protected] by OCT 18th. #interns #NationalPreparednessMonth

#BeCyberSmart when traveling: • Do not allow your devices to auto connect• Keep your software updated• Back up your info...
10/14/2021

#BeCyberSmart when traveling:
• Do not allow your devices to auto connect
• Keep your software updated
• Back up your info
More tips: bit.ly/3cYxAkY
#CyberSecurity
.
#SeaCiberinteligente al viajar:
• No permita que sus dispositivos se conecten automáticamente
• Mantenga su software actualizado
• Mantenga una copia de su información
Más consejos: bit.ly/3cYxAkY
#Ciberseguridad
.
旅行时保持网络智能:
• 不允许您的设备自动连接
• 保持软件更新
• 备份您的信息
更多提示:bit.ly/3cYxAkY
.
Hãy thông minh trên mạng khi đi du lịch:
• Không cho phép thiết bị của bạn tự động kết nối
• Luôn cập nhật phần mềm của bạn
• Sao lưu thông tin của bạn
Mẹo khác: bit.ly/3cYxAkY
.
كن ذكيًا عبر الإنترنت عند السفر:
• لا تسمح لأجهزتك بالاتصال التلقائي
• حافظ على تحديث برنامجك
• احتفظ بنسخة احتياطية من معلوماتك
مزيد من النصائح: bit.ly/3cYxAkY

#BeCyberSmart when traveling:
• Do not allow your devices to auto connect
• Keep your software updated
• Back up your info
More tips: bit.ly/3cYxAkY
#CyberSecurity
.
#SeaCiberinteligente al viajar:
• No permita que sus dispositivos se conecten automáticamente
• Mantenga su software actualizado
• Mantenga una copia de su información
Más consejos: bit.ly/3cYxAkY
#Ciberseguridad
.
旅行时保持网络智能:
• 不允许您的设备自动连接
• 保持软件更新
• 备份您的信息
更多提示:bit.ly/3cYxAkY
.
Hãy thông minh trên mạng khi đi du lịch:
• Không cho phép thiết bị của bạn tự động kết nối
• Luôn cập nhật phần mềm của bạn
• Sao lưu thông tin của bạn
Mẹo khác: bit.ly/3cYxAkY
.
كن ذكيًا عبر الإنترنت عند السفر:
• لا تسمح لأجهزتك بالاتصال التلقائي
• حافظ على تحديث برنامجك
• احتفظ بنسخة احتياطية من معلوماتك
مزيد من النصائح: bit.ly/3cYxAkY

#HalloweenSafety | Happy Spooky Season! Make sure you and your little ghouls and goblins are #ReadyRoundtheClock by sign...
10/13/2021

#HalloweenSafety | Happy Spooky Season! Make sure you and your little ghouls and goblins are #ReadyRoundtheClock by signing up for ReadyHarris Alerts today. Learn more: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
#SeguridadEnHalloween | ¡Feliz temporada espeluznante! Asegúrese de que usted junto a sus pequeños monstruitos y brujitas estén #ListosEnTodoTiempo registrándose hoy en ReadyHarris Alerts. Más información: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
万圣节安全 | 鬼节快乐! 立即注册 ReadyHarris Alerts,确保您和您的小食尸鬼和地精做好应对任何事情的准备。 了解更多:Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
Halloween An toàn | Happy Spooky Season! Đảm bảo rằng bạn và những con ma cà rồng và yêu tinh nhỏ của bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ bằng cách đăng ký ReadyHarris Alerts ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
سلامة الهالوين | موسم عصبي سعيد! تأكد من استعدادك أنت وصغار الغول والعفاريت لأي شيء من خلال الاشتراك في خدمة ReadyHarris Alerts اليوم. تعرف على المزيد: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts

#HalloweenSafety | Happy Spooky Season! Make sure you and your little ghouls and goblins are #ReadyRoundtheClock by signing up for ReadyHarris Alerts today. Learn more: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
#SeguridadEnHalloween | ¡Feliz temporada espeluznante! Asegúrese de que usted junto a sus pequeños monstruitos y brujitas estén #ListosEnTodoTiempo registrándose hoy en ReadyHarris Alerts. Más información: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
万圣节安全 | 鬼节快乐! 立即注册 ReadyHarris Alerts,确保您和您的小食尸鬼和地精做好应对任何事情的准备。 了解更多:Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
Halloween An toàn | Happy Spooky Season! Đảm bảo rằng bạn và những con ma cà rồng và yêu tinh nhỏ của bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ bằng cách đăng ký ReadyHarris Alerts ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts
سلامة الهالوين | موسم عصبي سعيد! تأكد من استعدادك أنت وصغار الغول والعفاريت لأي شيء من خلال الاشتراك في خدمة ReadyHarris Alerts اليوم. تعرف على المزيد: Bit.ly/ReadyHarrisAlerts

STUDENTS | We are looking for interns for the Spring 2022 semester. Skills needed: research, analysis, writing, strong c...
10/12/2021

STUDENTS | We are looking for interns for the Spring 2022 semester. Skills needed: research, analysis, writing, strong communication, team player. Interested? Email RESUME, COVER LETTER, & WRITING SAMPLE to [email protected] by OCT 18th. #internship #EmergencyManagement #students

STUDENTS | We are looking for interns for the Spring 2022 semester. Skills needed: research, analysis, writing, strong communication, team player. Interested? Email RESUME, COVER LETTER, & WRITING SAMPLE to [email protected] by OCT 18th. #internship #EmergencyManagement #students

Fight the Phish! Cybersecurity Awareness Month will focus on how individuals can spot phishing attempts this week. Phish...
10/11/2021

Fight the Phish! Cybersecurity Awareness Month will focus on how individuals can spot phishing attempts this week. Phishing can often lead to vulnerabilities that can result in ransomware or other types of malware. More: bit.ly/3cYxAkY
.
¡Lucha contra el phish! El Mes de Concientización sobre Ciberseguridad se centrará en cómo las personas pueden detectar los intentos de phishing. El phishing a menudo puede generar vulnerabilidades que pueden resultar en malware. Más: bit.ly/3cYxAkY
.
打击网络钓鱼! 本周网络安全意识月将重点关注个人如何发现网络钓鱼企图。 网络钓鱼通常会导致漏洞,从而导致勒索软件或其他类型的恶意软件。 更多:bit.ly/3cYxAkY
.
Chiến đấu với Phish! Tháng Nhận thức về An ninh mạng sẽ tập trung vào cách các cá nhân có thể phát hiện các nỗ lực lừa đảo trong tuần này. Lừa đảo thường có thể dẫn đến các lỗ hổng có thể dẫn đến phần mềm tống tiền hoặc các loại phần mềm độc hại khác. Thêm: bit.ly/3cYxAkY
.
حارب الفيش! سيركز شهر التوعية بالأمن السيبراني على كيفية اكتشاف الأفراد لمحاولات التصيد هذا الأسبوع. غالبًا ما يؤدي التصيد الاحتيالي إلى ظهور ثغرات يمكن أن تؤدي إلى برامج الفدية أو أنواع أخرى من البرامج الضارة. المزيد: bit.ly/3cYxAkY

Fight the Phish! Cybersecurity Awareness Month will focus on how individuals can spot phishing attempts this week. Phishing can often lead to vulnerabilities that can result in ransomware or other types of malware. More: bit.ly/3cYxAkY
.
¡Lucha contra el phish! El Mes de Concientización sobre Ciberseguridad se centrará en cómo las personas pueden detectar los intentos de phishing. El phishing a menudo puede generar vulnerabilidades que pueden resultar en malware. Más: bit.ly/3cYxAkY
.
打击网络钓鱼! 本周网络安全意识月将重点关注个人如何发现网络钓鱼企图。 网络钓鱼通常会导致漏洞,从而导致勒索软件或其他类型的恶意软件。 更多:bit.ly/3cYxAkY
.
Chiến đấu với Phish! Tháng Nhận thức về An ninh mạng sẽ tập trung vào cách các cá nhân có thể phát hiện các nỗ lực lừa đảo trong tuần này. Lừa đảo thường có thể dẫn đến các lỗ hổng có thể dẫn đến phần mềm tống tiền hoặc các loại phần mềm độc hại khác. Thêm: bit.ly/3cYxAkY
.
حارب الفيش! سيركز شهر التوعية بالأمن السيبراني على كيفية اكتشاف الأفراد لمحاولات التصيد هذا الأسبوع. غالبًا ما يؤدي التصيد الاحتيالي إلى ظهور ثغرات يمكن أن تؤدي إلى برامج الفدية أو أنواع أخرى من البرامج الضارة. المزيد: bit.ly/3cYxAkY

#HalloweenSafety | Battery-operated candles are perfect for jack-o-lanterns and for a fire-proof Halloween! Replace all ...
10/10/2021

#HalloweenSafety | Battery-operated candles are perfect for jack-o-lanterns and for a fire-proof Halloween! Replace all traditional candles in your Halloween kit.
.
#SeguridadEnHalloween | Las velas que funcionan a base de pilas son perfectas para linternas y para un Halloween a prueba de fuego. Reemplace todas las velas tradicionales en su kit de Halloween.
.
万圣节安全 | 电池供电的蜡烛非常适合南瓜灯和防火万圣节! 替换万圣节工具包中的所有传统蜡烛。
.
Halloween An toàn | Nến hoạt động bằng pin là lựa chọn hoàn hảo cho đèn lồng và Halloween chống cháy! Thay thế tất cả các loại nến truyền thống trong bộ đồ chơi Halloween của bạn.
.
سلامة الهالوين | الشموع التي تعمل بالبطارية مثالية لفوانيس جاك ولهالوين مقاومة للحريق! استبدل جميع الشموع التقليدية في مجموعة أدوات الهالوين الخاصة بك.

#HalloweenSafety | Battery-operated candles are perfect for jack-o-lanterns and for a fire-proof Halloween! Replace all traditional candles in your Halloween kit.
.
#SeguridadEnHalloween | Las velas que funcionan a base de pilas son perfectas para linternas y para un Halloween a prueba de fuego. Reemplace todas las velas tradicionales en su kit de Halloween.
.
万圣节安全 | 电池供电的蜡烛非常适合南瓜灯和防火万圣节! 替换万圣节工具包中的所有传统蜡烛。
.
Halloween An toàn | Nến hoạt động bằng pin là lựa chọn hoàn hảo cho đèn lồng và Halloween chống cháy! Thay thế tất cả các loại nến truyền thống trong bộ đồ chơi Halloween của bạn.
.
سلامة الهالوين | الشموع التي تعمل بالبطارية مثالية لفوانيس جاك ولهالوين مقاومة للحريق! استبدل جميع الشموع التقليدية في مجموعة أدوات الهالوين الخاصة بك.

Address

1001 Preston St, Ste 911
Houston, TX
77002

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday 8am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Harris County Citizen Corps posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Harris County Citizen Corps:

Videos

Nearby government services


Other Public & Government Services in Houston

Show All

Comments

"Resilience and Psychological First Aid" webinars are back! Free 2-hour training for CERT, MRC, and other community responders. This training is also now available as Facebook Social Learning Units in the Stress Into Strength page groups. This course won high praise from thousands of CERTs and others who took it last year. A year into the pandemic, we need these skills more than ever. Register on Facebook (https://www.facebook.com/StressIntoStrengthBook/events/) or Eventbrite (http://Stress_Into_Strength.eventbrite.com)
#DYK responses to the #2020Census will help community leaders assess the need for more police officers in your area so that they can respond to emergencies quickly and to keep you and your family safe? In honor of #NationalPoliceWeek, be sure to respond to the Census at 2020census.gov. #AmericaCounts