Thai Business Information Center in USA

Thai Business Information Center in USA Thai Business Information Center for doing business in USA
เว็บไซต์สำหรับคนไทยที่สนใจทำธุรกิจในสหรัฐฯ

Operating as usual

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน วางแผนที่จะรื้อฟื้นโครงการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถย้ายมาอาศัยและ...
06/11/2021
สหรัฐฯ เตรียมเปิดกว้าง ให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้าถึงโครงการผู้ย้ายถิ่นฐานได้มากขึ้น

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน วางแผนที่จะรื้อฟื้นโครงการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถย้ายมาอาศัยและทำงานในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมาย

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน วางแผนที่จะรื้อฟื้นโครงการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างชาติสา...

ต่อตอนที่ 2: U.S. News จัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เอื้อ...
06/10/2021
10 รัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ตอนที่ 2/2

ต่อตอนที่ 2: U.S. News จัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ ผ่านตัวชี้วัดสำคัญ อาทิ สัดส่วนการขอจดสิทธิบัตร (average patent creation) อัตราการสร้างธุรกิจ (average business creation rates) ภาระภาษี (tax burden) จำนวนสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำ และจำนวนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (joint venture investments)

U.S. News จัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวย.....

U.S. News จัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำ...
06/09/2021
10 รัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ตอนที่ 1/2

U.S. News จัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ ผ่านตัวชี้วัดสำคัญ อาทิ สัดส่วนการขอจดสิทธิบัตร (average patent creation) อัตราการสร้างธุรกิจ (average business creation rates) ภาระภาษี (tax burden) จำนวนสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำ และจำนวนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (joint venture investments)

U.S. News จัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวย.....

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลสถิติล่าสุดพบว่า ในปี 2561 มีปริมาณปลาทูน่าที่ได้จากการประมงทั่วโลกท...
06/08/2021
ไทยขึ้นแท่นผู้ส่งออกทูน่ารายใหญ่ที่สุดในโลก

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลสถิติล่าสุดพบว่า ในปี 2561 มีปริมาณปลาทูน่าที่ได้จากการประมงทั่วโลกทั้งสิ้น 5.2 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกสินค้าปลาทูน่าทั้งแบบสด แช่แข็ง และแปรรูป ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในโลก โดยในปี 2562 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าปลาทูน่าทั้งสิ้น 2.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.95 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าปลาทูน่าทั่วโลก

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลสถิติล่าสุดพบว่า ในปี 2561 มีปริมาณปลาทูน่าที่ได้จากก....

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  นายแอนดรูว์ โควโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ได้ลงนามกฎหมายขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระหนี้เพื่...
06/07/2021
ผู้ว่าฯ นิวยอร์กขยายการพักชำระหนี้สาธารณูปโภคพื้นฐาน ป้องกันเอกชนยกเลิกการให้บริการ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายแอนดรูว์ โควโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ได้ลงนามกฎหมายขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทสาธารณูปโภคตัดการเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคไปยังครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหา เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายแอนดรูว์ โควโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ได้ลงนามกฎหมายขยายระยะเวลาการเลื่อ...

นักช้อปปิ้งในสหรัฐฯ ทยอยกลับมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านขายของชำแล้ว หลังจากชาวอเมริกันกว่าร้อยละ 40 ได้รับวัคซีนป้อง...
06/04/2021
ชาวอเมริกันมั่นใจกับการกลับไปช้อปปิ้งที่ร้านขายของชำ หลังประชากรได้รับวัคซีนป้องกันโ

นักช้อปปิ้งในสหรัฐฯ ทยอยกลับมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านขายของชำแล้ว หลังจากชาวอเมริกันกว่าร้อยละ 40 ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้ว โดยจากการศึกษาพบว่า หลังได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ร้อยละ 27 ของผู้บริโภควางแผนที่จะซื้อของชำส่วนใหญ่ที่ร้านค้า ในขณะที่ร้อยละ 38 เลือกที่จะช้อปปิ้งทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ต่อไป

ผลสำรวจจาก Inmar Intelligence ผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจพบว่า นักช้อปปิ้งในสหรัฐฯ ทยอยกลับมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่.....

การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (climate crisis) ที่ทั่ว...
06/04/2021
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เผยแนวทางการก้าวไปสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593

การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (climate crisis) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่ไม่มีประเทศใดหลีกเลี่ยงได้ และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบอันเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดจากวิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จึงประกาศแนวทางเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลชุดปัจจุบันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 หรืออีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า

การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (climate crisis) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ซึ.....

หลังจากสิ้นสุดการกักตัวช่วงโควิด ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึง และการผ่อนปรนมาตรการใส่หน้ากาก ชาวอเมริกันกำลังออ...
06/03/2021
ผู้บริโภคเริ่มมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังการกักตัวช่วงโควิดสิ้นสุดลง

หลังจากสิ้นสุดการกักตัวช่วงโควิด ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึง และการผ่อนปรนมาตรการใส่หน้ากาก ชาวอเมริกันกำลังออกจากบ้านเพื่อกลับมาใช้จ่ายอีกครั้ง

หลังจากสิ้นสุดการกักตัวช่วงโควิด ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึง และการผ่อนปรนมาตรการใส่หน้ากาก ...

ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ใช้จ่ายเงินจำนวนมากกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปกับอุปกรณ์ปิ้งย่างในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-1...
06/03/2021
อุปกรณ์ปิ้งย่างได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ใช้จ่ายเงินจำนวนมากกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปกับอุปกรณ์ปิ้งย่างในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเตาปิ้งย่าง เตาปิ้งย่างรมควันหรือ smoker เตาแบบพกพาสำหรับตั้งแคมป์ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ และเชื้อเพลิงสำหรับการจุดไฟเนื่องจากหลายครอบครัวพยายามที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้มีความสนุกสนานและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น การประกอบอาหารบริเวณนอกบ้านจึงกลายมาเป็นกิจกรรมยอดนิยม และมีการพัฒนารูปแบบการปิ้งย่างแบบดั้งเดิม หรือแม้แต่ฤดูกาลปิ้งย่างที่เปลี่ยนแปลงไป

นับว่าเป็นการยกระดับความนิยมของกิจกรรมการปิ้งย่างและการทำอาหารกลางแจ้งไปอีกขั้น เมื่อรายงานของเอ็นพี.....

มาคุยกันต่อกับคุณน้อง เจ้าของร้าน Nong's Khao Man G*i กับการเป็นเจ้าของบริษัทและสวมบทบาทคุณแม่ ชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างไ...
06/02/2021
“น้องข้าวมันไก่” สาวไทยกับเส้นทางการเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในพอร์ตแลนด์ที่ไม่ได้

มาคุยกันต่อกับคุณน้อง เจ้าของร้าน Nong's Khao Man G*i กับการเป็นเจ้าของบริษัทและสวมบทบาทคุณแม่ ชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างไร “เป้าหมายและความสำเร็จ” ของเธอในวันนี้คืออะไร

“หากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าเรามีแรงขับมานานแล้ว มีมาตั้งแต่เด็ก เรามองเห็นว่าชีวิตเราลำบาก เรามาแบบลำบา...

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “น้องข้าวมันไก่” หรือผ่านสายตากับภาพสาวน้อยผมสีทองและรอยยิ้มอันสดใส เจ้าของกิจการ Nong's K...
06/02/2021
“น้องข้าวมันไก่” สาวไทยกับเส้นทางการเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในพอร์ตแลนด์ที่ไม่ได้

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “น้องข้าวมันไก่” หรือผ่านสายตากับภาพสาวน้อยผมสีทองและรอยยิ้มอันสดใส เจ้าของกิจการ Nong's Khao Man G*i ร้านข้าวมันไก่เจ้าดังในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากความสำเร็จอันน่าทึ่ง ที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยสองมือและเงินเพียงไม่ถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ ประสบการณ์ชีวิตของเธอก่อนที่จะก้าวสู่ความสำเร็จก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “น้องข้าวมันไก่” หรือผ่านสายตากับภาพสาวน้อยผมสีทองและรอยยิ้มอันสดใส เจ้า...

เมื่อเดือน เม.ย. 2564 สหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มเพียง 266,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่...
06/01/2021
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังชะลอตัว หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านไป 1 ปี

เมื่อเดือน เม.ย. 2564 สหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มเพียง 266,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า จะมีการจ้างงานเพิ่มเกือบหนึ่งล้านตำแหน่ง นอกจากนี้ อัตราการว่างงานกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับที่ได้คาดการณ์ไว้ นี่จึงเป็นสัญญาณว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีช่องโหว่ที่ต้องแก้ไขสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

เมื่อเดือน เม.ย. 2564 สหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มเพียง 266,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทีย....

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ประชากรทั่วสหรัฐฯ ต้องถูกจำกัดการเดินทาง และการใช้วิถีชีวิตประจำวันแบบดั้งเดิม ภายใต้มาตรการล็...
06/01/2021
ผู้บริโภคสหรัฐฯ อาจประสบภาวะขาดแคลนน้ำมัน หลังสถานีบริการน้ำมันมีปัญหาด้านการขนส่ง

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ประชากรทั่วสหรัฐฯ ต้องถูกจำกัดการเดินทาง และการใช้วิถีชีวิตประจำวันแบบดั้งเดิม ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ล่าสุดสถานการณ์กำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ชาวอเมริกันกำลังออกเดินทางอีกครั้ง ไม่ว่าจะเพื่อการกลับไปทำงานที่สำนักงานหรือเพื่อการพักผ่อนที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้ทำมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี แผนการเดินทางอาจต้องชะงักในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ประชากรทั่วสหรัฐฯ ต้องถูกจำกัดการเดินทาง และการใช้วิถีชีวิตประจำวันแบบดั้งเ....

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้กิจการค้าขายอาหารสำเร็จรูปในซุเปอร์มาร์เก็ตต้องประสบปัญหา เนื่องจา...
05/31/2021
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มหันมาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารสำเร็จรูป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้กิจการค้าขายอาหารสำเร็จรูปในซุเปอร์มาร์เก็ตต้องประสบปัญหา เนื่องจากมาตรการข้อจำกัดการรับประทานอาหารภายในร้าน และความถี่ของผู้บริโภคที่เดินทางไปซื้อของภายในร้านลดลง และเน้นการเดินทางไปที่ร้านเพื่อซื้ออาหารที่สามารถกักตุนได้เป็นเวลานานแทน และจากข้อจำกัดนี้ ผู้ค้าปลีกบางรายสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับการขายอาหารสำเร็จรูป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้กิจการค้าขายอาหารสำเร็จรูปในซุเปอร์มาร์เก็ตต้องประสบ.....

ถึงแม้ว่าชาวสหรัฐฯ จะเริ่มกลับมาเดินทาง แต่สถิติจำนวนผู้โดยสารด้วยเครื่องบินก็ยังคงถือว่าน้อยกว่าสภาวะปกติมาก เมื่อเทียบ...
05/31/2021
ยอดขายร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินกระเตื้อง หลังชาวสหรัฐฯ กลับมาเดินทางด้วยเครื่องบินอีก

ถึงแม้ว่าชาวสหรัฐฯ จะเริ่มกลับมาเดินทาง แต่สถิติจำนวนผู้โดยสารด้วยเครื่องบินก็ยังคงถือว่าน้อยกว่าสภาวะปกติมาก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ดี ทั้งสายการบินและสนามบินกำลังเตรียมพร้อมสำหรับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงและมีแนวโน้มว่าการเดินทางจะกลับมาทำให้สนามบินคึกคักเหมือนเดิมอีกครั้ง

ถึงแม้ว่าชาวสหรัฐฯ จะเริ่มกลับมาเดินทาง แต่สถิติจำนวนผู้โดยสารด้วยเครื่องบินก็ยังคงถือว่าน้อยกว่าสภาว....

"น้ำผึ้ง" ที่นอกจากจะให้ความหวานตามธรรมชาติแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 6 วิตามินซี ไทอามีน และแร่ธาตุ เช่น เหล็ก แคลเซีย...
05/28/2021
โอกาสการขยายตลาดน้ำผึ้งไทยในสหรัฐอเมริกา

"น้ำผึ้ง" ที่นอกจากจะให้ความหวานตามธรรมชาติแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 6 วิตามินซี ไทอามีน และแร่ธาตุ เช่น เหล็ก แคลเซียม ทองแดง และเหล็ก โดยประเทศไทยนั้น สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ปีละ 10,110 ตัน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม และเป็นอันดับที่ 36 ของโลก สร้างเม็ดเงินให้ประเทศถึง 616 ล้านบาท

“น้ำผึ้ง” ที่นอกจากจะให้ความหวานตามธรรมชาติแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 6 วิตามินซี ไทอามีน และแร่ธาตุ เช่....

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ “Leaders Summit ...
05/28/2021
ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศเป้าหมายใหม่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสร้างโอกาสกา

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ “Leaders Summit on Climate” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ร่วมกับผู้นำจาก 40 ประเทศทั่วโลก โดยสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่า ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า สหรัฐฯ จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกลงอย่างน้อย 50% ซึ่งตั้งเป้าว่า นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นการปรับโฉมทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ “Leaders Summit on C...

รัฐบาลสหรัฐฯ จัดตั้งโครงการ Restaurant Revitalization Fund (กองทุนฟื้นฟูร้านอาหาร) ซึ่งเป็นโครงการแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ...
05/27/2021
รัฐบาลสหรัฐฯ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิ

รัฐบาลสหรัฐฯ จัดตั้งโครงการ Restaurant Revitalization Fund (กองทุนฟื้นฟูร้านอาหาร) ซึ่งเป็นโครงการแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูร้านอาหาร บาร์ และธุรกิจบริการอาหารอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐฯ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการอนุมัติร่างกฎหมายเมื่อเดือนที่ผ่านมา

รัฐบาลสหรัฐฯ จัดตั้งโครงการ Restaurant Revitalization Fund (กองทุนฟื้นฟูร้านอาหาร) ซึ่งเป็นโครงการแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วย...

จากผลการสำรวจล่าสุดโดยบริษัทวิจัยผู้บริโภค NielsenIQ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 28 มี.ค. 2564 เกี่ยวกับรูปแบบบริการจั...
05/27/2021
นักช้อปปิ้งออนไลน์ในสหรัฐฯ นิยมใช้บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

จากผลการสำรวจล่าสุดโดยบริษัทวิจัยผู้บริโภค NielsenIQ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 28 มี.ค. 2564 เกี่ยวกับรูปแบบบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านพบว่า ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในสหรัฐฯ นิยมใช้บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริการจัดส่งภายในวันเดียวกัน การรับสินค้าในวันเดียวกัน และการรับสินค้าในวันถัดไป ล้วนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภคออนไลน์ในช่วงที่โควิด -19 แพร่ระบาด ในขณะที่การจัดส่งภายในสองวันหรือหลังจากนั้นได้รับความนิยมลดลง

จากผลการสำรวจล่าสุดโดยบริษัทวิจัยผู้บริโภค NielsenIQ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 28 มี.ค. 2564 เกี่ยวกับรูปแบบบริการจั.....

มาคุยกันต่อกับคุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ หรือคุณจิมมี่ เจ้าของร้านอาหาร Blue Elephant Thai Cuisine และร้าน At C Fresh เ...
05/26/2021
ความซื่อสัตย์ ความจริง และสัญญาใจที่มีความหมายกว่าสัญญาเงิน 2/2

มาคุยกันต่อกับคุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ หรือคุณจิมมี่ เจ้าของร้านอาหาร Blue Elephant Thai Cuisine และร้าน At C Fresh เมืองเบเคอร์สฟิลด์ (Bakersfield) รัฐแคลิฟอร์เนีย

คุณจิมมี่เล่าว่า ทางร้านจ้างพ่อครัวแม่ครัวจากประเทศไทย และดำเนินการเรื่องเอกสารการทำงานให้ทั้งหมดอย่า....

มาคุยกับคุณ ตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ หรือคุณจิมมี่ จากลูกจ้างบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารเลย ป...
05/26/2021
ความซื่อสัตย์ ความจริง และสัญญาใจที่มีความหมายกว่าสัญญาเงิน 1/2

มาคุยกับคุณ ตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ หรือคุณจิมมี่ จากลูกจ้างบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารเลย ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย Blue Elephant Thai Cuisine และร้านอาหารอีกหลายแห่งในเมืองเบเคอร์สฟิลด์ (Bakersfield) รัฐแคลิฟอร์เนีย

คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันเป็นของตัวเอง ความฝันที่เราต้องแลกมาด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใ.....

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบเจอตัวถูกยุติไปเกือบทั้งหมด หลายคน...
05/25/2021
ห้ากลยุทธ์เพื่อสร้างความโดดเด่นบนสังคมออนไลน์

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบเจอตัวถูกยุติไปเกือบทั้งหมด หลายคนต่างเริ่มเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้คอนเทนต์ต่าง ๆ เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 และจนถึงปัจจุบัน คอนเทนต์ต่าง ๆ เหล่านั้นยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจกระทบกับการตัดสินใจของผู้ชมได้ และนี่คือกลยุทธ์ 5 ข้อ ที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นบนสังคมออนไลน์ได้

ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต่างก็ออกมาตรการล็อคดาวน์ และผู้คน....

ภายหลังจากที่ชาวอเมริกันได้รับวัคซีนโควิด -19 เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิที่เริ่มอุ่นขึ้นของฤดูใบไม้ผลิในหลายพื้นที่ข...
05/25/2021
6 สินค้าที่นักช้อปอเมริกันนิยมเลือกซื้อหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น

ภายหลังจากที่ชาวอเมริกันได้รับวัคซีนโควิด -19 เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิที่เริ่มอุ่นขึ้นของฤดูใบไม้ผลิในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มออกมาเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า นั่งชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ นักท่องเที่ยวเริ่มจองตั๋วเครื่องบิน และเหล่าบรรดานักช้อปกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผู้คนเริ่มซื้อหาของใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนตู้เสื้อผ้า เพื่อเตรียมตัวออกไปทำกิจกรรมข้างนอกอีกครั้ง และนี่คือตัวอย่างสินค้าที่ชาวอเมริกันนิยมซื้อหา ณ ช่วงเวลานี้

ภายหลังจากที่ชาวอเมริกันได้รับวัคซีนโควิด -19 เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิที่เริ่มอุ่นขึ้นของฤดูใบไม้ผ...

สมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐฯ รายงานว่า ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 18% โดยมีแรงหนุนจากเ...
05/24/2021
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงปลายปี 2564

สมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐฯ รายงานว่า ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 18% โดยมีแรงหนุนจากเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่ช่วยผลักดันให้รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนการขยายโอกาสในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับชาวสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ เกิดความเชื่อมั่นและหันมาใช้จ่ายกันอย่างเต็มที่ ทั้งยังมีเงินเหลือสำหรับการออมในอนาคต จึงส่งผลให้ยอดค้าปลีกเริ่มฟื้นตัวตามลำดับ หลังจากช่วงวิกฤติการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

สมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The National Retail Federation หรือ NRF) รายงานว่า ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยอดค้าปลี....

Welcome! You are invited to join a webinar: ส่งออกอย่างมืออาชีพไปอเมริกา: ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ FSVP (Foreign Supp...
05/24/2021
Welcome! You are invited to join a webinar: ส่งออกอย่างมืออาชีพไปอเมริกา: ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ FSVP (Foreign Supplier Verification Pr

Welcome! You are invited to join a webinar: ส่งออกอย่างมืออาชีพไปอเมริกา: ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ FSVP (Foreign Supplier Verification Pr

โดย คุณวรรณวุธ โรจน์เรืองวัฒนา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม FSVP และดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าไทยในอเมริกา วัน.....

การเติบโตของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่ง...
05/24/2021
สถานการณ์แรงงานในสหรัฐฯ หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

การเติบโตของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการทำบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง พนักงานต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ รวมถึงตำแหน่งงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ แต่สำหรับแรงงานที่ว่างงานจากผลกระทบของโควิด-19 หลายรายยังเห็นว่า ตำแหน่งงานเหล่านั้นไม่ตรงกับทักษะและความเชี่ยวชาญของตน โดยส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงรอหางานที่เหมาะกับทักษะของตนหรือทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าไปก่อน

การเติบโตของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาขณะนี้มุ่.....

ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เห็นได้จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน หรือความสมดุลของระบบนิเวศกำลังถด...
05/21/2021
4 วิธี ต้นทุนต่ำเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เห็นได้จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน หรือความสมดุลของระบบนิเวศกำลังถดถอย ในขณะที่มนุษย์ยังคงนำทรัพยากรธรรชาติมาใช้อย่างไม่หยุดหย่อน และขยะทะเลที่เป็นปัญหาสำหรับทุกประเทศอยู่ในขณะนี้ และถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ใช่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แต่เจ้าของธุรกิจก็สามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และนี่คือ 4 วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน พร้อมไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เห็นได้จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน หรือความสมดุลข...

ศูนย์วิจัย Pew Research Center เผยว่า จำนวนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 81% และสูงก...
05/21/2021
โอกาสด้านการค้าที่น่าจับตามองของลูกค้ากลุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชีย

ศูนย์วิจัย Pew Research Center เผยว่า จำนวนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 81% และสูงกว่าชนชาติอื่น ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ชี้กลุ่มคนเอเชีย-อเมริกัน เป็น “พลังซื้อ” ลูกใหม่ในสหรัฐฯ ที่น่าจับตามอง

ศูนย์วิจัย Pew Research Center เผยว่า จำนวนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 81% และสู.....

Square Inc. บริษัทด้านการเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ  เปิดเผยรายงานผลกระทบของโควิด-19 ต่อสถานการณ์การค้าและการชำระเงินทั่วโลก โ...
05/20/2021
ธุรกิจซื้อขายแบบไร้เงินสดขยายตัวมากกว่า 2 เท่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

Square Inc. บริษัทด้านการเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานผลกระทบของโควิด-19 ต่อสถานการณ์การค้าและการชำระเงินทั่วโลก โดยระบุว่า 1 ปีหลังจากการแพร่ระบาดของโรค อัตราการซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและความชอบใหม่ ๆ ของผู้บริโภคต่อความสะดวกของระบบดิจิทัล ที่ไม่จำเป็นต้องมีการพบปะหรือสัมผัสระหว่างเจ้าธุรกิจ ผู้ขาย และลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งความพยายามรักษาสุขภาพและความสะดวกสบาย

Square Inc. บริษัทด้านการเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานผลกระทบของโควิด-19 ต่อสถานการณ์การค้าและการชำระเงินท....

Address

1024 Wisconsin Ave NW
Washington D.C., DC
20007

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

(202) 298-4817

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thai Business Information Center in USA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thai Business Information Center in USA:

About ThaiBicUSA

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Business Information Center in USA) หรือศูนย์ BIC ในสหรัฐฯ (www.thaibicusa.com) เป็นแหล่งอัพเดทความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน กฎระเบียบที่ควรรู้ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกัน และเรื่องราวแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่คนไทยเป็นเจ้าของ รวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเปิดประตูธุรกิจและแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐฯ

ศูนย์ BIC ในสหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ด้วยความร่วมมือกับทีมประเทศไทยจากทั่วทั้งสหรัฐฯ ประกอบด้วยทีมประเทศไทยภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้ง 3 แห่ง ที่นครลอสแอนเจลิส นครนิวยอร์ก และนครชิคาโก

Nearby government services


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All

Comments

I'm here to show appreciation post about MR ARNOLD because I'm really from a poor family and I just invested my last dime into bitcoin mining. MR ARNOLD helped me and I have received huge amount of money after 3days that can pay off my debt. This platform is very secured because I do not have to send money or my investment to her or anybody and it is done on Blockchain. Thank you so much MR ARNOLD. God bless you abundantly Amen. Contact HIM if you love Bitcoin and want to start earning contact him on is whatsapp:+1(910)2274267 email: [email protected]
😊😊