Clicky

Thai Naval Attache, Washington DC Office

Thai Naval Attache, Washington DC Office สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย Washington, DC
Office of the Thai Naval Attache, Washington, DC

Operating as usual

วันที่ ๔ ต.ค. ๖๑ ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และ รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา เข้าร่วมงาน U.S. Navy Band Concert จัดขึ้นในโอกาสฉลองคร...
10/06/2018

วันที่ ๔ ต.ค. ๖๑ ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และ รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา เข้าร่วมงาน U.S. Navy Band Concert จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ ๒๔๓ ปี วันกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยมี ผบ.ทร.สหรัฐฯ เป็นประธานในงาน การแสดงดนตรีนี้จัดขึ้นทุกปี โดยจะเป็นดนตรีแบบ วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า บรรเลงโดยกองดุริยางค์ทหารเรือสหรัฐฯ เป็นการนำเสนอดนตรีที่หลากหลาย เช่น Sea Chanteys, Patriotic Tunes, Broadway Hits และ Movie Soundtracks โดยเนื้อหาของดนตรีกล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของ ทร.สหรัฐฯ การปกป้องประเทศในสมรภูมิรบอดีตที่ผ่านมา การยกย่องเชิดชูเกียรติเหล่าทหารผู้เสียสละ การยกย่องสรรเสริญกำลังพล ทร.สหรัฐฯ ในทุกหน่วย จัดขึ้น ณ The Music Center at Strathmore รัฐแมรี่แลนด์ มีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานกองทัพสหรัฐฯ ผชท.ทหารต่างชาติ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน

วันที่ ๒ ตุลาคม ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา เข้าร่วมงานวันชาติและวันกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (The Nat...
10/04/2018

วันที่ ๒ ตุลาคม ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา เข้าร่วมงานวันชาติและวันกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (The National Day and Armed Forces Day of Republic of Korea) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำกรุงวอชิงตัน มีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร. ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการใน สน.ผชท.ทร. ให้การต้อนรับ น.ท.เ...
10/02/2018

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร. ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการใน สน.ผชท.ทร. ให้การต้อนรับ น.ท.เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม และ พ.จ.อ.ธาตรี สุขะทัต ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี และในโอกาสนี้ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ใหม่ และอำลากำลังพลที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ โดยได้เรียนเชิญ หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการในสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันมาร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นการแนะนำกำลังพลใหม่ด้วย ซึ่งมีผู้มาร่วมงานประมาณ ๖๐ คน

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และ น.อ.ชลัมพ์ โสมาภา รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา เข้าร่วมงาน The US...
10/02/2018

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และ น.อ.ชลัมพ์ โสมาภา รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา เข้าร่วมงาน The US Navy's Annual Reception จัดขึ้นโดย Naval Intelligence และ Marine Corps Intelligence โดยมี Vadm. Matthew J. Kohler, Deputy Chief of Naval Operations for Information Warfare / Director of Naval Intelligence เป็นประธานในงาน ณ Department of State Diplomatic Reception Rooms กรุงวอชิงตัน ดีซี มีผู้ร่วมงานจาก ทร./นย.สหรัฐฯ และ ผชท./รอง ผชท.ทหารต่างชาติ เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ข้าราชการ ภริยา และ ครอบครัว ประจำ สน.ผชท.ทหารสามเหล่าทัพ ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสารทไทย ณ วัดญา...
10/02/2018

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ข้าราชการ ภริยา และ ครอบครัว ประจำ สน.ผชท.ทหารสามเหล่าทัพ ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสารทไทย ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย นอกจากนี้ ทางวัดฯและชุมชนชาวไทยให้ความกรุณาจัดงานเลี้ยงส่ง และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก ให้กับข้าราชการและครอบครัว ในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และจะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ผชท.สามเหล่าทัพ พร้อมภริยา และข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทหาร และ สอท...
09/29/2018

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ผชท.สามเหล่าทัพ พร้อมภริยา และข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทหาร และ สอท.เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ และครบรอบ ๑๘๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยมี นาย วีรชัย พลาศรัย ออท. ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในงาน และมี Guest of Honor กล่าวเปิดงาน คือ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาง Marie Royce, Assistant Secretary of State for Education and Cultural Affairs, นาง Ladda Tammy Duckworth, Senator of Illinois และ นาย Theodore Scott Yoho, Chairman of Sub-committee on Asia and the Pacific จัดขึ้น ณ อาคาร Thomas Jefferson Building หอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ มีผู้ร่วมงานจาก กต.สหรัฐฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา เข้าร่วมงานวันชาติจีน (National Day of the Republic of ...
09/29/2018

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา เข้าร่วมงานวันชาติจีน (National Day of the Republic of China) ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำกรุงวอชิงตัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน

วันที่ ๑๘ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน พร้อมด้วย ขรก.ใน สน.ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พล.ร.อ.ล...
09/24/2018

วันที่ ๑๘ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน พร้อมด้วย ขรก.ใน สน.ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. พร้อมภริยา และคณะรวม ๕ ท่าน ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม The 23rd International Seapower Symposium (ISS) ณ Naval War College เมือง Newport รัฐ Rhode Island ซึ่งการประชุม ISS จัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยมี ทร.สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ ความสำคัญของการจัดการประชุมในครั้งนี้ คือ เป็นการประชุมของ ผบ.ทร./ผู้แทน จากนานาชาติทั่วโลก เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๔ ประเทศ Theme ของการประชุมฯ ครั้งนี้ คือ “Security, Order, Prosperity” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย
- การฟังบรรยายในหัวข้อ “Evolving Strategies in the New Maritime Security Environment” และ “Defending the Maritime Commons : Safeguarding the Free and Open International Order”
- การเลือกเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจอีก 4 หัวข้อ (Innovation in Naval Power, The Grey Zone Challenge, Maritime Surveillance and Information Sharing และ Combined Operations in Response to Crisis)
- การฟัง Keynote จากผู้นำระดับสูงของกองทัพสหรัฐฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ
- การเข้าฟัง Panel จากผู้นำระดับสูงจำนวนหลายประเทศ
- การประชุมแบบทวิภาคี
- การร่วมงานเลี้ยงพร้อมภริยาแบบ Reception จำนวน 2 ครั้ง
นับได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีโอกาสได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

วันที่ ๕ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์  ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติและวันกองทัพสิง...
09/06/2018

วันที่ ๕ ก.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติและวันกองทัพสิงคโปร์ ครบรอบ ๕๓ ปี ณ สถานเอกอัคราชทูตสิงคโปร์ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี มีผู้ร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน

วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ฯและครอบครัว ได้รับมอบหมายจากเอก...
08/13/2018

วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ฯและครอบครัว ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีการร่วมพิธีทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ การกล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงสดุดี มหาราชา-มหาราชินี การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ การทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนาร่วมกับประชาชนชาวไทยในพื้นที่ มีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐ คน

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน น.อ.ชลัมพ์ โสมาภา รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา เข้าร่วมงานวันกองทัพปล...
07/31/2018

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน น.อ.ชลัมพ์ โสมาภา รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา เข้าร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ ๙๑ ปี (The 91st Anniversary of the Founding of Chinese People’s Liberation Army) ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำกรุงวอชิงตัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการการพัฒนากำลังรบของจีน

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน  ผชท.ทหารสามเหล่าทัพและภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง พล.อ.ธารไชย...
07/10/2018

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ผชท.ทหารสามเหล่าทัพและภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และคณะฯ ในโอกาสที่มาเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบ ออท.ฯ ในการนี้ ผบ.ทสส. วางพวงมาลา ณ สุสาน Arlington National Cemetery เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.Joseph Francis Dunford Jr. ประธานคณะเสนาธิการร่วม เข้าร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ กห.สหรัฐฯ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน  พร้อม ผชท.สามเหล่าทัพ และภริยา ข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่...
07/08/2018

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน พร้อม ผชท.สามเหล่าทัพ และภริยา ข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมงาน Evening Parade ณ Marine Barracks กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยมี The Deputy Commandant of Aviation and Mrs.Steven R. Rudder เป็นประธาน ซึ่งนายวีรชัย พลาศรัย ออท. ณ กรุงวอชิงตัน และอุปทูตฟิลิปปินส์ เป็น Guests of Honor ภายในงานเริ่มด้วย Reception มีการแสดงรำไทย และการเดินพาเหรด มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน เข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Meeting ของ ผชท...
07/07/2018

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน เข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Meeting ของ ผชท.ทร./ผู้แทน รวม ๙ ประเทศ ๑๓ นาย ที่ประจำการ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ณ Fort Myer Officer Club โดยมีการบรรยายข้อมูลของ ทร. ประเทศสมาชิก และมีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจในภูมิภาคด้วย

วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตันและภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมทำบุญเนื...
06/26/2018

วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตันและภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา โดยร่วมพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมกับประชาชนชาวไทยในพื้นที่ มีผู้ร่วมงานประมาณ ๕๐ คน ภายในงานมีการจัดจำหน่าย สินค้า อาหาร ผลไม้ เป็นต้น

วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ น.อ.ชัยยงค์  ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน  ผชท.สามเหล่าทัพพร้อมภริยา ข้าราชการประจำสำนักงาน ผชท.ทหารฯ และ...
06/26/2018

วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ผชท.สามเหล่าทัพพร้อมภริยา ข้าราชการประจำสำนักงาน ผชท.ทหารฯ และ สอท. ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ นาย วีรชัย พลาศรัย ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ปธน.สหรัฐฯ ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรองของ สอท.

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ผชท.ทหารบก ผชท.ทหารอากาศ ร่วมกับนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต...
06/14/2018

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ผชท.ทหารบก ผชท.ทหารอากาศ ร่วมกับนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อุปทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา และคู่สมรส ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมฉลองการร่วมมือกันในโครงการระหว่างไทย-สหรัฐฯ Thailand – Washington State National Guard SPP Partnership โดยมี LTG. Daniel Hokanson ตำแหน่ง Vice Chief, National Guard Bureau พร้อมภริยา Mrs. Kelly Hokanson ร่วมเป็นประธานในงานฯ ณ บ้านพักที่ Joint U.S.Base Anacostia-Bolling กรุงวอชิงตัน มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวน ๒๒ ท่าน

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ฯ  จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับ  Capt...
05/31/2018

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ฯ จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับ Captain Matt Barker และครอบครัว เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผชท.ทร. สหรัฐฯ/กรุงเทพฯ ณ บ้านพัก ผชท.ทร.ฯ

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาส คุณภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต  แล...
05/31/2018

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาส คุณภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต และคุณฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษา จะเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของ นนร.ปวรุตม์ เสมอวงษ์  ซึ่...
05/24/2018

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของ นนร.ปวรุตม์ เสมอวงษ์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขา Naval Architecture and Marine Engineering จาก United States Coast Guard Academy โดยมี รองประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นาย Michael Richard Pence เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมี Commandant of the Coast Guard ADM Paul F. Zukunft และ US Coast Guard Academy Superintendent RDAM James E. Rendon เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ทั้งนี้นักเรียนที่จบการศึกษาในปี ๒๕๖๑(Class of 2018) นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๙ นาย

วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันกองทัพเรือชิลี (The Chilean Navy Day) ณ...
05/11/2018

วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันกองทัพเรือชิลี (The Chilean Navy Day) ณ สโมสรสัญญาบัตร Fort Myer มลรัฐเวอร์จิเนีย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน

วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อม ผชท.สามเหล่าทัพ และภริยา ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ...
05/11/2018

วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อม ผชท.สามเหล่าทัพ และภริยา ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ พล.ต. Li Zhang ผชท.ทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/วอชิงตัน พร้อม รอง ผชท.ทหารฯ ผชท.ทอ.ฯ และภริยา ณ ภัตตาคาร Peking Gourmet Inn มลรัฐเวอร์จิเนีย

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อม ผชท.ทหารสามเหล่าทัพ และข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทหาร ...
05/08/2018

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อม ผชท.ทหารสามเหล่าทัพ และข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทหาร ฯ และ สอท. ร่วมจัดงาน Thai Open House 2018 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นการแนะนำประเทศไทย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ภายในงานมีการแสดงดนตรีไทยบรรเลง การฟ้อนรำไทย การสาธิตมวยไทย การเดินแบบชุดไทยในอดีต การสาธิตการทำอาหารไทย มีซุ้มร้านอาหารและขนมไทยจำหน่าย เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า ๑,๐๐๐ คน ตลอดทั้งวัน

วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทร.ฯ นำอาหารไทย เข้าร่วมงาน T...
05/08/2018

วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทร.ฯ นำอาหารไทย เข้าร่วมงาน The Annual NAA International Cuisine Night 2018 ณ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยในงานมีการจัดแสดงอาหารประจำชาติและเครื่องดื่มจาก ๒๕ ประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน

วันที่ ๑๖ เมษายน ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ให้การเลื้ยงต้อนรับ น.ต.สุวรรณ วงษ์พานิช  ผู้ช่วยนายทหารจัดหาป...
04/17/2018

วันที่ ๑๖ เมษายน ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ให้การเลื้ยงต้อนรับ น.ต.สุวรรณ วงษ์พานิช ผู้ช่วยนายทหารจัดหาประจำสน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ทำหน้าที่นายทหารควบคุมการจัดส่ง สป. FMS ณ Los Angeles, California และครอบครัว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกันนี้ สน. ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ ๖ มี.ค. ๖๑ ผชท.ทหารสามเหล่าทัพ ข้าราชการประจำสำนักงานฯ และ สอท. ให้การต้อนรับว่าที่ ผชท.ทหารเรือและคณะนายทหารของส...
03/09/2018

วันที่ ๖ มี.ค. ๖๑ ผชท.ทหารสามเหล่าทัพ ข้าราชการประจำสำนักงานฯ และ สอท. ให้การต้อนรับว่าที่ ผชท.ทหารเรือและคณะนายทหารของสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปประจำการในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น ๔ ท่าน โดยมีการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยให้คณะฯ ได้รับทราบ ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานและครอบครัว เข้าร่วมงานเลี...
03/04/2018

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานและครอบครัว เข้าร่วมงานเลี้ยงการกุศลครั้งที่ ๒๓ ซึ่งจัดโดย Hainan Association of Washington,D.C. ที่ The New Fortune Restaurant Gaithersburg, Maryland โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคให้แก่วัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์ และมลรัฐเวอร์จิเนีย รวมทั้งบริจาคให้แก่ Thai Physicians Association of America Foundation (TPAAF) โดยในปีนี้ทั้ง 2 สมาคมจะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์ในจังหวัดพิษณุโลกด้วย

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ให้การเลี้ยงต้อนรับ น.ท.ธีระศักดิ์ พิสมัย หน.นโยบายและยุทธศาสตร์...
03/04/2018

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ให้การเลี้ยงต้อนรับ น.ท.ธีระศักดิ์ พิสมัย หน.นโยบายและยุทธศาสตร์ กมท.สกค.ยก.ทร. ซึ่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตร International Anti Torrism and Piracy Course ที่ NETSAFA International Training Center ณ Pensacola, Florida ระหว่างวันที่ ๖ ก.พ. - ๑๗ มี.ค. ๖๑ และ จ.อ.ดนุพล ตันธนูวงศ์ เสมียน สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ประจำ สน.ควบคุมการจัดส่ง สป. FMS ณ Los Angeles, California เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๐

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ ๓๔ (The 3...
02/28/2018

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ ๓๔ (The 34th National Day of Brunei Darussalam) ณ สถานทูตบรูไนดารุสซาลามประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยมีท่านเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม Dato Serbini Ali เป็นประธานในพิธี และได้เรียนเชิญ Susan Thornton ตำแหน่ง Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs เป็นแขกเกียรติยศในงาน ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐ คน

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และครอบครัว ...
02/28/2018

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และครอบครัว ได้เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนร่วมกับประชาชนชาวไทยในพื้นที่ มีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐ คน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน เข้าร่วมงานวันกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๑๐๐ (The 100...
02/26/2018

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน เข้าร่วมงานวันกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๑๐๐ (The 100th Armed Forces Day of Russia) ณ สถานทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยมีนาย Anatoly Antonov เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๑ คุณกัญญาภัค ขุนทา ภริยา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และคุณจักรลินทร์ โสมาภา ภริยา รอง ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตั...
02/13/2018

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๑ คุณกัญญาภัค ขุนทา ภริยา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และคุณจักรลินทร์ โสมาภา ภริยา รอง ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ของกลุ่มภริยาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ บ้านพัก ภริยา ผชท.ทร.แคนาดา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และ รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันสมาคมผู้ช่วยทูตทหา...
01/31/2018

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และ รอง ผชท.ทร.ฯ พร้อมภริยา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันสมาคมผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน (Washington ASEAN Defense Attaché Association: WADAA Luncheon) จัดโดย สน.ผชท.ทหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา/วอชิงตัน มีผู้ร่วมงาน ๑๙ คน

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการในสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ฯ และคู่สมรส...
01/26/2018

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และภริยา พร้อมข้าราชการในสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ฯ และคู่สมรส ได้ร่วมกันจัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร (Fort Myer Officer Club) กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และได้เรียนเชิญ Brigadier General Tracy W. King ตำแหน่ง Joint Chiefs of Staff, J5, Deputy Director – Asia เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายสหรัฐ ฯ มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๒๐๐ คน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๖๐ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตันและภริยา พร้อมข้าราชการในสำนักงานและคู่สมรส ร่วมกับทีมประเทศไทย...
12/07/2017

วันที่ ๕ ธันวาคม ๖๐ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตันและภริยา พร้อมข้าราชการในสำนักงานและคู่สมรส ร่วมกับทีมประเทศไทยให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเลี้ยงรับรอง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Fairmont กรุงวอชิงตัน โดยมี นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และได้เรียนเชิญ The Honorable Tammy Duckworth ตำแหน่ง United State Senator from Illinois และ Col. Dr. Joseph Felter ตำแหน่ง The Deputy Assistant Secretary of Defense for Southeast Asia เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายสหรัฐ ฯ มีผู้ร่วมงานชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า ๓๕๐ คน
Cr.ภาพถ่ายบางส่วนจากสถานทูตไทย

Address

1024 Wisconsin Ave NW
Washington D.C., DC
20007

Opening Hours

Monday 8:30am - 4:45pm
Tuesday 8:30am - 4:45pm
Wednesday 8:30am - 4:45pm
Thursday 8:30am - 4:45pm
Friday 8:30am - 4:45pm

Telephone

(202) 944-3628

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thai Naval Attache, Washington DC Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thai Naval Attache, Washington DC Office:

Videos


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All