Embassy of Nepal, USA

Embassy of Nepal, USA The Embassy of Nepal in Washington, D.C. set up in 1958 following the establishment of diplomatic re

Operating as usual

सूचना         सूचना           सूचनाकेन्टकी राज्यको विन्चेस्टरमा संचालन हुने घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त ज...
11/09/2021

सूचना सूचना सूचना

केन्टकी राज्यको विन्चेस्टरमा संचालन हुने घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले केन्टकी राज्यको विन्चेस्टर शहरस्थित देहायको स्थान, मिति र समयमा केन्टकी, इन्डियाना र टेनेस्सी क्षेत्र तथा सोको आसपास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविरमार्फत कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएकाले उक्त स्थान, मिति र समयमा सेवा प्राप्त गर्न राजदूतावास सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

कन्सुलर सेवा शिविर आयोजना हुने स्थान, मिति र समय

स्थानः 1025 Early Drive, Wi******er, KY 40391
मितिः नोभेम्बर २७-२८, 2021
पहिलो दिनः शनिवार, नोभेम्बर २७, २०२१, समयः बिहान ९:३० बजेदेखि साँझको ४:३० बजेसम्म
दोस्रो दिन: आर्इतवार, नोभेम्बर २८, २०२१, समयः बिहान ९:०० बजेदेखि साँझको ३:०० बजेसम्म

कन्सुलर सेवा शिविरबाट प्रवाह हुने सेवाहरुः

क) राहदानी नविकरण (सेप्टेम्बर 202२ सम्म बहाल अवधि रहेकाहरुले नविकरण गर्न सक्ने)
ख) गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN ID)
ग) अधिकृत वारेसनामा (Power of Attorney)
घ) कागजात प्रमाणिकरण (Attestation)
ङ) एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (One way Travel Document)
छ) पर्यटक भिषा (Tourist Visa)

उल्लेखित सेवाहरु प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात, शुल्क र प्रक्रियाबारे जानकारीको लागि राजदूतावासको वेबसाइट https://us.nepalembassy.gov.np को होमपेजमा रहेको “Consular Services” मेनुमा गई हेर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।

कोभिड-19 का कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले आफूलाई चाहिएको सेवाका सम्बन्धमा https://us.nepalembassy.gov.np/consular-camp-kentucky-appointment-form/ लिङ्कमा गई अग्रिम रुपमा आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर र प्राप्त गर्न चाहेको सेवा बारे Online Form Submit गर्नु हुन अनुरोध छ। राजदूतावासले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई समय तोकी सोही अवधिमा मात्र उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै इमेलमार्फत् जानकारी गराउनेछ।

घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविरमा सेवा लिन आउँदा साथमा ल्याउनुपर्ने कागजातहरुः

क) राहदानी नविकरण (Passport Renewal)

• सक्कल नागरिकता र सोको प्रतिलिपी।
• सक्कल राहदानी र सोको प्रतिलिपी।
• Live Enrolment का लागि रीतपूर्वक अनलाइन माध्यमबाट भरिएको बारकोड सहितको प्रिन्टेड फाराम (https://online.nepalpassport.gov.np/PreEnrollment/home.html)।
पुनश्चः अनलार्इन फारम Submit गर्दा अन्तिममा Application Source मा Mission छनौट गर्ने र Name मा Washington D.C. छनौट गर्ने।
• Live Enrollment गर्दा निवेदकको फोटो कार्यस्थल मै लिर्इने हुँदा छुट्टै MRP size को फोटो पेश गरीरहनु नपर्ने।
• नेपाली राजदूतावासको नाम (“Embassy of Nepal, Washington, DC”) मा जारी भएको अ.ड. 150 को मनी अर्डर (हराएको र बिग्रिएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर अर्थात् अ.ड. 300)।तर, १० बर्ष भन्दा मुनिका नाबालकको हकमा नवीकरणका लागि अ.ड. ७५ र हराएको/बिग्रिएको हकमा अ.ड. १५०) ।
• राहदानी तयार भएपछि आवेदकलाई पठाउन राहदानी प्राप्त गर्ने आवेदकले आफ्नो नाम र पूरा ठेगाना लेखी हुलाक सेवाको लागि लाग्ने शुल्क पहिलेनै तिरेको फिर्ति खाम (Self Addressed Prepaid Return Envelope)।

ख) गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र (Non Resident Nepali (NRN) ID)

• सेवाग्राहीलेhttps://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/02/NRN-ID-FORM1.pdf मा गई रीतपूर्वक भरेको आवेदन फाराम।तर, गैर आवासीय परिचयपत्र हराएको हकमा स्थानीय प्रहरीले जारी गरेको प्रहरी प्रतिवेदन (Police Report)।
• नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिकले विदेशमा प्राप्त गरेको Naturalization Certificate र सोको प्रतिलिपी।
• नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको उक्त देशको राहदानी र सोको प्रतिलिपी।
• नेपाली मूलको भएको जनाउने कागजात, जस्तै-साविकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि वा नागरिकता परित्याग गरेको भए सोको प्रतिलिपी, वा, सो नभएमा
• बाबु/आमा/हजुरबुबा/हजुरआमा मध्ये एकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र निजसंग आवेदकको नाता सम्बन्ध खुल्ने आवश्यक प्रमाण वा नेपाली मूलको देखिने कागजात(जस्तै नाता प्रमाणित) को प्रतिलिपि।
• हाल बसोबास गरेको मुलुकमा व्यापार/व्यवसाय गरिरहेको भएको सोको प्रमाण।
• कुनै पेसा/रोजगारीमा संलग्न रहेको भएको सोको प्रमाण।
• चारप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो।
• नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. 520 को मनी अर्डर।

ग) अधिकृत वारेसनामा (Power of Attorney):

सम्बन्धित आवेदक वा कानून व्यवसायीले नेपाली कागजमा तयार गरेको लिखत दुर्इ प्रति।
• सम्बन्धित आवेदक वा कानून व्यवसायीले तयार गरेको नेपाली राजदूतलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको निवेदन एक थान।
• अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता र सो को प्रमाणित प्रतिलिपी।
• अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि।
• अधिकृत वारेसनामादिनेर लिने दुबैको हालसालै खिचिएको दुई/दुई प्रति फोटो।
• स्थायी आवास अनुमतिपत्र (Green Card) वा Visa Status र सो को प्रतिलिपि।
• गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्रको सक्कल तथा सोको प्रतिलिपि (नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको हकमा)।
• जुन प्रयोजनका लागि अ.वा. दिने हो सो सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित कागजात, जस्तै- जग्गा बेचबिखनको हकमा लालपुर्जाको सक्कल, तिरो तिरेको रसिद वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपी, सम्बन्ध विच्छेदका लागि विवाह दर्ताको सक्कल वा सोकोप्रमाणित प्रतिलिपी।
• नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. 200 को मनी अर्डर।
• आवेदकले आफ्नो नाम र पूरा ठेगाना लेखी हुलाक सेवाको लागि लाग्ने शुल्क पहिलेनै तिरेको फिर्ति खाम )Self Addressed Prepaid Return Envelope)।

घ) कागजात प्रमाणिकरण (Attestation)

• रीतपूर्वक भरेको निवेदन (https://us.nepalembassy.gov.np/content/uploads/2018/07/Attestation-Application-Form.pdf)।
• प्रमाणित गर्ने कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि।
• नेपालको कुनै निकायबाट जारी भएको कागजात भए परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणिकरण भएको कागजातको सक्कल र प्रतिलिपी।
• सक्षम निकायबाट जारी भएको आफ्नो परिचय खुल्ने परिचयपत्र, जस्तै-नागरिकता, राहदानी आदि।
• सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट जारी भएको Verification Letter।
• नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. 50 को मनी अर्डर।

ङ) एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (Travel Document)

• पुरानो राहदानी र सोको प्रतिलिपी।
• नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपी।
• रीतपूर्वक भरेको राहदानी फाराम (https://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2019/12/MRP-FORM.pdf)।
• यात्रा अनुमतिपत्रको लागि दूतावासलाई सम्बोधन गरेको निवेदन (https://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/12/Travel-Document-Application-New.pdf)।
• तीन प्रति फोटो (MRP size)।
• नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. 50 को मनी अर्डर। पुनश्चः (तर, राहदानी र नागरिकता कुनैको पनि सक्कल उपलब्ध हुन नसकेमा सोको प्रतिलिपी वा सो पनि उपलब्ध हुन नसकेमा निवेदक नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित हुने कागजात, जस्तै- नागरिकता जारी भएको जिल्ला/इलाका प्रशासनबाट नागरिकताको आधिकारिकता खुलाई लेखेको पत्र कागजात)

च) पर्यटक भिषा (Tourist Visa):

• सेवाग्राहीले https://nepaliport.immigration.gov.np/onlinevisa-mission/application मा गई रीतपूर्वक भरिएको अनलार्इन फराम Embassy of Nepal in Washington D.C. को नाममा Submit गरी त्यसको Confirmation (Submission) Page को प्रिण्टेड Copy।
• कम्तिमा ६ महिना भन्दा बढी अवधि बहाल रहेको राहदानी।
• कम्तीमा २ वटा भिसा पानाहरु बाँकी रहेको राहदानी।
• नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको मनी अर्डर (15 दिने भिषाका लागि अ.ड. 30, 30 दिने भिषाका लागि अ.ड. 50 र ९० दिने भिषाका लागि अ.ड. 125)।

Ambassador His Excellency Dr. Yubaraj Khatwada returned to Nepal on October 27, 2021 after completing his tour of duty a...
10/28/2021

Ambassador His Excellency Dr. Yubaraj Khatwada returned to Nepal on October 27, 2021 after completing his tour of duty as the Ambassador of Nepal to the United States. The Embassy organized a program to bid a farewell to him. The Embassy family wishes him further successes and good health in the days ahead.

(संशोधित सूचना)नर्थ क्यारोलिना र फ्लोरिडा राज्यहरुमा संचालन हुनेघुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धीअत्यन्त जरुरी सूचनानेप...
10/22/2021

(संशोधित सूचना)

नर्थ क्यारोलिना र फ्लोरिडा राज्यहरुमा संचालन हुने
घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी
अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले नर्थ क्यारोलिना र फ्लोरिडा राज्यका देहायका स्थान, मिति र समयमा त्यस क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी कन्सुलर सेवा शिविरमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट सेवा प्राप्त गर्न राजदूतावास सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ।

कन्सुलर सेवा शिविर आयोजना हुने स्थान, मिति र समयः

क. नर्थ क्यारोलिना
स्थानः 1012 Morrisville Parkway, Morrisville, NC 27560
मितिः अक्टोबर 29-30,२०२१
पहिलो दिन: बिहान 10:00 बजेदेखि साँझको 5:00 बजेसम्म
दोस्रो दिन: बिहान 9:00 बजेदेखि दिनको 2:00 बजेसम्म

ख. फ्लोरिडा
स्थानः 4498 N Alafaya Trail, Unit 306, FL 32826
मितिः अक्टोबर 31,२०२१
पहिलो दिन: बिहान 10:00 बजेदेखि साँझको 5:00 बजेसम्म

कन्सुलर सेवा शिविरबाट प्रवाह हुने सेवाहरुः
क) राहदानी नविकरण (अक्टोबर 2022 सम्म बहाल अवधि रहेकाहरुले नविकरण गर्न सक्ने)
ख) गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN ID)
ग) अधिकृत वारेसनामा (Power of Attorney)
घ) कागजात प्रमाणिकरण (Attestation)
ङ) एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (One-way Travel Document)
छ) पर्यटक भिषा (Tourist Visa)

उल्लेखित सेवाहरु प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात, शुल्क र प्रक्रियाबारे जानकारीको लागि राजदूतावासको वेबसाइट https://us.nepalembassy.gov.np को होमपेजमा रहेको “Consular Services” मेनुमा गई हेर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।

घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविरमा सेवा लिन आउँदा साथमा ल्याउनुपर्ने कागजातहरुः
क) राहदानी नविकरण
 सक्कल नागरिकता र सोको प्रतिलिपी।
 सक्कल राहदानी र सोको प्रतिलिपी।
 Live Enrolment का लागि रीतपूर्वक अनलाइन भरिएको बारकोड सहितको फाराम को प्रिण्ट आउट (https://online.nepalpassport.gov.np/PreEnrollment/home.html)।
 नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. १५० को मनी अर्डर (हराएको र बिग्रिएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर अर्थात् अ.ड. ३०० । तर, १० बर्ष भन्दा मुनिका नाबालकको हकमा नवीकरण अ.ड. ७५ र हराएको/बिग्रिएको हकमा अ.ड. १५०)।
 राहदानी तयार भएपछि आवेदकलाई पठाउन पहिले नै पैसा तिरीसकेको आफ्नो पूरा ठेगाना लेखेको फिर्तिखाम (Self Addressed Prepaid Return Envelope)।

ख) गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र
 सेवाग्राहीले रीतपूर्वक भरेको आवेदन फाराम। (फाराम डाउनलोड गर्ने वेब लिङ्कः https://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/02/NRN-ID-FORMpdf)
 नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिकले विदेशमा प्राप्त गरेको Naturalization Certificate को प्रतिलिपी।
 नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको उक्त देशको राहदानी र सोको प्रतिलिपी।
 नेपाली मूलको भएको जनाउने कागजात, जस्तै- साविकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि वा नागरिकता परित्याग गरेको भए सोको प्रतिलिपी,
वा,
 बाबु/आमा/हजुरबुबा/हजुरआमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नेपाली मूलको भएको जनाउने अन्य कुनै कागजात (जस्तै नाता प्रमाणित)।
 तीन प्रति अटो साइज (2.5cm*3cm) को फोटो।
 नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ५२० को मनी अर्डर।
 हाल बसोबास गरेको मुलुकमा व्यापार/व्यवसाय गरिरहेको भए सोको प्रमाण।
 कुनै पेसा/रोजगारीमा संलग्न रहेको भए सोको प्रमाण।
 गैर आवासीय परिचयपत्र हराएको हकमा नेपाली राजदूतावासलाई सम्बोधन गर्दै परिचयपत्र हराएकाले नयाँ परिचयपत्र उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै लेखिएको निवेदन (हराएको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ।)

ग) अधिकृत वारेसनामा
 नेपालमा मान्यता प्राप्त कानून व्यवसायीले नेपाली कागजमा तयार गरेको लिखत।
 सम्बन्धित आवेदकले नेपाली राजदूतलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको निवेदन।
 नेपाली नागरिकताको सक्कल र सोको प्रतिलिपी।
 अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी।
 अ.वा. लिने दिने दुबैको हालसालै खिचिएको दुई/दुई प्रति फोटो।
 स्थायी आवास अनुमतिपत्र (Green Card) वा Visa Status।
 गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्रको सक्कल तथा सोको प्रतिलिपि (नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिकको हकमा)।
 जुन प्रयोजनका लागि अ.वा. दिने हो सो सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित कागजात, जस्तै- जग्गा बेचबिखनको हकमा लालपुर्जाको सक्कल, कर तिरेको रसिद वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपी, सम्बन्ध विच्छेदका लागि विवाह दर्ताको सक्कल वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपी।
 नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. २०० को मनी अर्डर।

घ) कागजात प्रमाणिकरण
 रीतपूर्वक भरेको निवेदन।( फाराम डाउनलोड गर्ने वेब लिङ्कः https://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2018/07/Attestation-Application-Form.pdf)
 प्रमाणित गर्ने कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि।
 नेपालको कुनै निकायबाट जारी भएको कागजात भए परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणिकरण भएको कागजातको सक्कल र प्रतिलिपी।
 सक्षम निकायबाट जारी भएको आफ्नो परिचय खुल्ने परिचयपत्र, जस्तै-नागरिकता, राहदानी आदि।
 सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट जारी भएको verification letter।
 नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ५० को मनी अर्डर।

ङ) एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र
 पुरानो राहदानीको प्रतिलिपी
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 रीतपूर्वक भरेको राहदानी फाराम (https://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2018/07/Attestation-Application-Form.pdf)
 तीन प्रति फोटो (MRP size)
 नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ४० को मनी अर्डर।

(तर, राहदानी र नागरिकता कुनैको पनि सक्कल उपलब्ध हुन नसकेमा सोको प्रतिलिपी वा सो पनि उपलब्ध हुन नसकेमा निवेदक नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित हुने कागजात, जस्तै- नागरिकता जारी भएको जिल्ला/इलाका प्रशासनबाट नागरिकताको आधिकारिकता खुल्ने कागजात)

च) पर्यटक भिषा
 सेवाग्राहीले https://nepaliport.immigration.gov.np/onlinevisa-mission/application मा गई रीतपूर्वक अनलाईन फाराम भरी प्रिण्ट गरेको confirmation page को प्रिण्ट आउट (hard copy)।
 कम्तिमा ६ महिना भन्दा बढी अवधि बहाल रहेको राहदानी।
 कम्तीमा २ वटा भिसा पानाहरु बाँकी रहेको राहदानी।
 नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको मनी अर्डर (१५ दिने भिषाका लागि अ.ड. ३० , ३० दिने भिषाका लागि अ.ड. ५० र ९० दिने भिषाका लागि अ.ड. १२५)।

###

नेपालीहरुको महान् चाड बडा दसैं, २०७८ को उपलक्ष्यमा महामहिम डा. युवराज खतिवडाज्यूले दिनुभएको शुभकामना सन्देश!
10/13/2021

नेपालीहरुको महान् चाड बडा दसैं, २०७८ को उपलक्ष्यमा महामहिम डा. युवराज खतिवडाज्यूले दिनुभएको शुभकामना सन्देश!

नेपालीहरुको महान् चाड बडा दसैं, २०७८ को उपलक्ष्यमा महामहिम डा. युवराज खतिवडाज्यूले दिनुभएको शुभकामना सन्देश!

Updated Travel Advisory!
10/02/2021

Updated Travel Advisory!

Ambassador Khatiwada, on September 27, paid a courtesy visit to Massachusetts Capitol and had meetings with the Speaker ...
09/28/2021

Ambassador Khatiwada, on September 27, paid a courtesy visit to Massachusetts Capitol and had meetings with the Speaker of the House Ronald Mariano and Senate Vice-President William N. Brownsberger at their respective offices.

On the occasion, the Ambassador Khatiwada was given a tour of the House and Senate in session during which both the House and Senate passed resolutions to honor the Ambassador with citations and proclamations for his distinguished public services and outstanding contributions in advancing Nepal-US relations.

He also met with the House minority leader Bradley Jones Jr.

The City of Cambridge, Massachusetts Welcomes Ambassador Khatiwada with the Key of the City.Ambassador Khatiwada, on Sep...
09/28/2021

The City of Cambridge, Massachusetts Welcomes Ambassador Khatiwada with the Key of the City.

Ambassador Khatiwada, on September 27, had a courtesy meeting with the Mayor of the City of Cambridge, Massachussets Sumbul Siddiqui at her office in the City Hall today. On the occasion, Mayor Siddiqui welcomed the Ambassador by bestowing on him the key to the city. During the meeting, views were exchanged on matters related to the welfare of Nepali community residing in the city and on further promoting Nepal-US relations at local government level, including through the establishment of sister city relations.

Ambassador Khatiwada Paid a Courtesy Call on Governor of Massachusetts.Ambassador Khatiwada paid a courtesy call on the ...
09/28/2021

Ambassador Khatiwada Paid a Courtesy Call on Governor of Massachusetts.

Ambassador Khatiwada paid a courtesy call on the Honorable Charlie Baker, Governor of the Commonwealth of Massachusetts on September 27. Matters of mutual interests such as promotion of business, trade, education and cultural exchanges between Nepal and the United States, and welfare of Nepali Diaspora in Massachusetts were discussed during the meeting. Monday, September 27, 2021.

In a dinner reception hosted by Asian American Commission Commissioner and Nepali community leader Pralhad KC, Ambassado...
09/26/2021

In a dinner reception hosted by Asian American Commission Commissioner and Nepali community leader Pralhad KC, Ambassador Khatiwada met with the Massachusetts Senate Pro-tempore Brownsberger, State Representatives Donald Wong and Tackey Chan of the Asian Caucus and a diverse group of community leaders. A productive discussion on promoting Nepal-US relations and reviving a bipartisan Nepalese Caucus in the Massachusetts State House.
Saturday, Sep 25, 2021

In a dinner reception hosted by Asian American Commission Commissioner and Nepali community leader Pralhad KC, Ambassador Khatiwada met with the Massachusetts Senate Pro-tempore Brownsberger, State Representatives Donald Wong and Tackey Chan of the Asian Caucus and a diverse group of community leaders. A productive discussion on promoting Nepal-US relations and reviving a bipartisan Nepalese Caucus in the Massachusetts State House.
Saturday, Sep 25, 2021

Ambassador Khatiwada inaugurated a two-day mobile consular services camp at the Columbus Club of Arlington in Arlington,...
09/26/2021

Ambassador Khatiwada inaugurated a two-day mobile consular services camp at the Columbus Club of Arlington in Arlington, Massachusetts. Embassy’s consular services include passport processing, document attestation, power of attorney and non-resident Nepali (NRN) card.

In the afternoon, Ambassador Khatiwada interacted with MIT and Harvard Students on the topic of ‘Doing Business in Nepal’ at Luria Auditorium, Koch Institute, MIT. The Ambassador urged participants to utilize their capital, skill, technology and experiences for the socio-economic transformation of Nepal. He highlighted the ongoing reform measures of the Government of Nepal towards improving the business climate in Nepal. He also encouraged fresh university graduates to take advantage of Nepal’s virgin business climate as well as the challenges and opportunities to serve a developing and emerging democratic country. The interactive program at the university was vibrant and animated.

In the evening, Ambassador Khatiwada held a meeting with the Nepali Diaspora and local Nepali business community of New Hampshire. Highlighting the investment-friendly environment in tourism, hydropower, information technology, infrastructure, agriculture, pharmaceutical, and service sectors in Nepal, he encouraged the Nepali Diaspora to invest in Nepal through various mechanisms such as mutual funds and consortium. Responding to the queries from the local Nepali community members, he spoke on issues related to dual citizenship and Double Tax Avoidance Agreement (DTAA). The Ambassador is scheduled to hold a similar interaction on 26 September with the representatives of the Nepali community in Massachusetts organized by Greater Boston Nepali Community (GBNC).

Saturday, Sep 25, 2021

Address

2730 34th Place NW
Washington D.C., DC
20007

Opening Hours

Monday 10am - 5pm
Tuesday 10am - 5pm
Wednesday 10am - 5pm
Thursday 10am - 5pm
Friday 10am - 5pm

Telephone

+12026674550

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Embassy of Nepal, USA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Embassy of Nepal, USA:

Videos

Nearby government services


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All