Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada

Operating as usual

HAPPY THANKSGIVING DAY! Wishing you a day filled with joy and blessings, and a wonderful holiday season ahead!
11/26/2020

HAPPY THANKSGIVING DAY!
Wishing you a day filled with joy and blessings, and a wonderful holiday season ahead!

11/24/2020
Консулдук каттоо

Урматтуу мекендештер!

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө туруктуу же убактылуу турган жарандары дистанттык түрдө консулдук каттоого тура алышат.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна ылайык (2019-жылдын 25-ноябрындагы №632) чет өлкөлөрдө туруктуу же убактылуу турган Кыргыз Республикасынын жарандары чет өлкөдөгү мекемеге жеке өзү кайрылып, же дистанттык тартипте (жеке өзү келбестен) консулдук каттоого туруу мүмкүнчүлүгү каралат.
Бул мүмкүнчүлүк консулдук кызматты санариптештирүү жана чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Ресублкиамынын жарандарын каттоо системалаштыруу боюнча иштердин алкагында ишке ашырылууда.
Жеке кайрылуу менен консулдук каттоого туруу үчүн жарандар төмөнкү документтерди көрсөтүүсү керек:
1. формага ылайык толтурулган регистрациялык карта;
2. Кыргыз Республикасынын жаранынын улуттук паспорту;
3. бети даана тартылган 3х4см көлөмүндөгү эки түстүү фотосүрөт..
Ал эми жеке өзү келбестен (дистанттык тартипте) консулдук каттоого туруу үчүн жарандар жогоруда көрсөтүлгөн документтердин баарын сканерден өткөрүп, чет өлкөдөгү мекеменин расмий электрондук дарегине жөнөтсө болот.
Кыргыз Республикасынын аймагынан башка өлкөгө туруктуу жашоо үчүн чыгып кетишкен Кыргыз Республикасынын жарандары консулдук каттоого туруу үчүн Кыргыз Республикасында "Регистрациялык каттоодон чыгарылды" деген штампы менен даректен чыгуу баракчасын көрсөтөт/жөнөтөт.
Эгерде Кыргыз Республикасынын жараны жашаган жеринен өз убагында регистрациялык каттоодон чыкпаса, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык мекемесине туруктуу жашоо үчүн консулдук каттоого турууга Кыргызстанда жашаган дареги боюнча каттоодон чыгаруу арызы менен кайрылуусу зарыл.
Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын жараны консулдук каттоого тургандыгы же каттоодон чыгарылгандыгы тууралуу жалпы жарандык паспортуна мастикалык штамп койдуруу үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелерине кайрылууга укуктуу.
Консулдук каттоого коюу акысыз жүргүзүлөт.
Консулдук каттоого туруу чет өлкөлөрдө шайлоого катышуу үчүн тизмеге кирүүнүн милдеттүү түрдөгү талаптарынын бири болуп саналарын белгилеп кетебиз.

11/24/2020
Консульский учет

Уважаемые соотечественники!

Граждане Кыргызской Республики, постоянно или временно находящиеся за рубежом, могут дистанционно встать на консульский учет.
В соответствии с принятым постановлением Правительства Кыргызской Республики (от 25 ноября 2019 года за №632) предусматривается возможность постановки на консульский учет граждан Кыргызской Республики как при личном обращении в загранучреждение, так и в дистанционном режиме (без личной явки гражданина).
Данная возможность реализована в рамках работы по цифровизации консульских услуг и систематизации ведения учета граждан Кыргызской Республики, пребывающих за рубежом.
Для постановки на консульский учет при личном обращении граждане представляют следующие документы:
1. регистрационная карточка, заполненная согласно форме (прилагается)
2. национальный паспорт гражданина Кыргызской Республики;
3. две цветные фотографии с четким изображением лица, на белом фоне, размером 3х4см.
Для постановки на консульский учет без личной явки (дистанционно) граждане направляют на официальный электронный адрес загранучреждения вышеуказанный перечень документов в отсканированном виде.
Граждане Кыргызской Республики, выехавшие за пределы Кыргызской Республики с целью постоянного проживания, для постановки на консульский учет также предоставляют / направляют адресный листок выбытия со штампом «Снят с регистрационного учета» в Кыргызской Республике.
В случае, если гражданин КР вовремя не снялся с регистрационного учета по месту жительства на территории КР, ему необходимо обратиться в загранучреждение с заявлением о снятии его/ее с регистрационного учета по месту жительства на территории КР для последующей постановки на консульский учет на постоянное место жительство в загранучреждении КР.
В случае необходимости, гражданин КР вправе обратиться в загранучреждение КР для проставления мастичного штампа в общегражданском паспорте о постановке на консульский учет либо снятии с консульского учета.
Принятие на консульский учет производится на бесплатной основе. Напоминаем, что постановка на консульский учет является одним из обязательных условий для включения в список избирателей за рубежом.

11/23/2020

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде поздравляет чемпионку мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентину Шевченко Bulletvalentina88 с защитой титула на турнире UFC 255, прошедшем в Лас-Вегасе.
Также поздравляем Антонину Шевченко, которая на этом же турнире выступала против Арианы Липски и добилась победы техническим нокаутом во втором раунде.

Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмеси (2021-жыл...
11/19/2020

Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмеси (2021-жылдын 10-январы).

Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн 2020-жылдын 28-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын АКШдагы Элчилигинин шайлоочулар тизмесинде болушуңуз керек (УШК 9034).

Тизмеге кирүү талаптары:

1. Эгерде жаран биометрикалык маалыматын (манжа изин), Кыргызстанда же Элчиликте мурда тапшырган болсо, консулдук каттоодон өтүү үчүн толтурулган форманы (https://mfa.gov.kg/uploads/content/813/624c5a10-c3ab-3d1c-9b13-17b0f573e650.pdf) жана жарактуу мөөнөтү менен Кыргыз паспортунун көчүрмөсү [email protected] дарегине жөнөтүү жетиштүү.
2. Эгерде жаран мурда биометрикалык маалыматын тапшырбаса, анда консул менен сүйлөшүп, белгиленген убакытта Элчиликке келип, биометрикалык маалыматын (манжа издери), консулдук каттоодон өтүү үчүн толтурулган форманы (https://mfa.gov.kg/uploads/content/813/624c5a10-c3ab-3d1c-9b13-17b0f573e650.pdf) жана Кыргыз Республикасынын жарактуу паспортунун көчүрмөсү тапшырыңыз.
Биометрикалык маалыматтарын тапшырбастан, жаран алдыдагы шайлоодо добуш бере албайт!
Толук аты-жөнүңүздү tizme.gov.kg сайтынан текшерип алсаңыз болот. Эгерде сиз өзүңүздү tizme.gov.kg веб-сайтындагы тизмеден таба албасаңыз, анда жарандын биометрикалык маалыматы тапшырылган эмес. Бул учурда жогоруда көрсөтүлгөн №2 иш-чараны жүргүзүү керек.

Шайлоо 2021-жылдын 10-январында, АКШнын Вашингтон шаарында, АКШнын Кыргызстандагы Элчилигинин имаратында өтөт (2360 Massachusetts Ave., NW, Washington, DC 20008).
Добуш берүү үчүн сиз Элчиликке келишиңиз керек, алыстан добуш берүү мүмкүн эмес.
Кошумча суроолоруңуз болсо, Элчиликтин Консулдук бөлүмүнө 202 449 9822 номерине же [email protected] электрондук дарегине кайрылсаңыз болот.

№9034 шайлоо участогундагы (Вашингтон шаары, АКШ) Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмеси төмөнкү шилтемеде https://mfa.gov.kg/uploads/content/9517/86310c8e-44e9-3a83-ae42-7b94b76f5557.pdf.

Предварительный список избирателей для голосования на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики  (10 января 202...
11/19/2020

Предварительный список избирателей для голосования на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики (10 января 2021 года).

Для участия в голосовании на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики, необходимо до 28 декабря 2020 года успеть войти в список избирателей Посольства КР в США (УИК 9034).

Для этого необходимо:

1. Если гражданин ранее сдавал биометрические данные (отпечатки пальцев), независимо в Кыргызстане или в Посольстве, то будет достаточным направить на [email protected] заполненную Форму (https://mfa.gov.kg/uploads/content/813/624c5a10-c3ab-3d1c-9b13-17b0f573e650.pdf) для постановки на консульский учет и копию паспорта КР с действующим сроком.
2. Если гражданин ранее не сдавал биометрические данные, то необходимо записаться на прием к Консулу и в назначенное время посетить Посольство для сдачи биометрических данных (отпечатков пальцев), заполненной формы (https://mfa.gov.kg/uploads/content/813/624c5a10-c3ab-3d1c-9b13-17b0f573e650.pdf) для постановки на консульский учет и копии действующего паспорта КР.
Без сдачи биометрических данных гражданин не сможет проголосовать на предстоящих выборах.
Проверить свои ФИО можно на сайте tizme.gov.kg. Если Вы не нашли себя в списке на сайте tizme.gov.kg, значит гражданин не сдавал биометрические данные. В этом случае необходимо осуществить действие №2 (изложено выше).

Выборы состоятся 10 января 2021 года в здании Посольства Кыргызстана в США по адресу: 2360 Massachusetts Ave., NW, Washington, DC 20008.
Для участия в голосовании необходимо прибыть в Посольство. Не имеется возможности проголосовать в дистанционном порядке.
В случае наличия дополнительных вопросов, можно связаться с Консульским отделом Посольства по номеру 202 449 9822 или посредством email [email protected].

Предварительный список избирателей для голосования на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики в УИК №9034 (г.Вашингтон, Округ Колумбия, США) можно найти по ссылке https://mfa.gov.kg/uploads/content/9517/86310c8e-44e9-3a83-ae42-7b94b76f5557.pdf.

Работы юных художников из Кыргызстана, принявшие участие в международном проекте "Мир во всем мире", организованном Ferm...
11/16/2020

Работы юных художников из Кыргызстана, принявшие участие в международном проекте "Мир во всем мире", организованном Fermata Arts Foundation.
Посольство Кыргызской Республики в США и Канада выражает огромную благодарность руководителям ИЗО-студий РДИТА «Алтын түйүн» Д.Солтобаевой, С.Штанько, К.Искендербековой, благодаря которым работы следующих ребят будут представлены на выставках в США:

🎨ИЗО-студия "Солнышко", руководитель - Отличник образования КР Солтобаева Дильбара Шадыбековна.

🌟Канатбекова Алтынай (10 лет), Хван Аня (17 лет), Ким Софья (9 лет), Калыкова Керемет (10 лет), Асанкулова Сажида (9 лет), Айтбаева Айсора (11 лет), Курманалиева Арууке (9 лет), Джумагулова Самира (8 лет), Усубалиева Салия (14 лет), Зарылбекова Амалия (8 лет), Байгазиева Айгерим (9 лет), Абдиева Алия (7 лет), Тобокелова Акылай (10 лет), Кадырбеков Илим (5 лет), Эрикова Акылай (9 лет), Усенбаев Залкар (10 лет), Усенбаева Бегимай (8 лет), Базаркулов Айтегин (9 лет), Бабаева Азалия (9 лет), Бактыбаева Айдана (9 лет), Бекмуратова Адеми (8 лет), Карагулов Сардар (10 лет), Баймирбек у. Бексултан (17 лет), Курманбекова Арууке (9 лет), Орозбаев Нурэл (8 лет), Кадырбеков Айзирек (11 лет), Нуриева Ирада (8 лет), Бекболотова Курманжан (8 лет), Сытинская София (11 лет), Бечелова Айжан (10 лет), Шутий Катя (7 лет), Мамедкасанова Эмиля (12 лет), Бекболсунова Алтынай (12 лет), Майрамбекова Жаннат (6 лет), Муханбетова Айпери (13 лет), Качкыналиев Айдарбек (7 лет), Харченко Милана (10 лет), Исаева Айдана (9 лет).

🎨ИЗО-студия "Спектр", руководитель - Штанько Светлана Николаевна.

🌟Иманалиева Умут (10 лет), Байсалова Алтынай (12 лет), Джумалиева Жасмин (12 лет), Коровина Александра (11 лет).🎨ИЗО-студия "Палитра", руководитель Искендербекова Касиет Искендербековна.

🌟Семёнова София (8 лет), Женишбекова Раяна (8 лет).

Молодцы, ребята!

On November 12, 2020, a telephone conversation was held between the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the ...
11/12/2020

On November 12, 2020, a telephone conversation was held between the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada Bolot Otunbaev with the Resident Representative of His Highness the Aga Khan and the Aga Khan Development Organization in Canada Mahmoud Eboo.
The parties discussed a wide range of issues of bilateral cooperation and noted the importance of projects in the socio-economic, cultural and humanitarian spheres, especially the development of mountain regions and education.
Ambassador B. Otunbaev highly appreciated the assistance provided by the Aga Khan Foundation during the coronavirus pandemic this spring and asked to consider the possibility of providing humanitarian aid due to the current situation in Kyrgyzstan.
The parties expressed confidence that the projects and programs of the Aga Khan Foundation will continue to contribute to the sustainable development of Kyrgyzstan.

12 ноября 2020 г. состоялась телефонная беседа Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в США и Канаде Б...
11/12/2020

12 ноября 2020 г. состоялась телефонная беседа Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в США и Канаде Б.Отунбаева с Постоянным представителем Его Высочества Ага Хана и Организации Ага-Хана по развитию в Канаде Махмудом Эбуу.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и отметили важность реализации проектов в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, особенно развития горных регионов и образования.
Посол Б.Отунбаев высоко оценил оказанную помощь со стороны Фонда Ага-Хана во время пандемии коронавирусной инфекции весной этого года и обратился с просьбой рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи в связи текущей ситуацией в Кыргызстане.
Стороны выразили уверенность, что проекты и программы Фонда Ага-Хана будут и далее содействовать устойчивому развитию Кыргызстана.

2020-жылдын 12-ноябрында, Кыргыз Республикасынын АКШдагы жана Канададагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Б.Отунбаев У...
11/12/2020

2020-жылдын 12-ноябрында, Кыргыз Республикасынын АКШдагы жана Канададагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Б.Отунбаев Улуу Урматтуу Ага Хан жана Ага Хан Өнүктүрүү Уюмунун Канададагы туруктуу өкүлү Махмуд Эбуу менен телефон аркылуу сүйлөшүү болду.
Тараптар эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн талкуулашып, социалдык-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү, айрыкча тоолуу аймактарды жана билим тармактарын өнүктүрүүдөгү долбоорлордун ишке ашыруу маанилүүлүгүн белгилешти.
Элчи Б.Отунбаев Ага Хан Фонду тарабынан ушул жазда коронавирус пандемиясы учурунда көрсөтүлгөн жардамды канааттануу менен белгиленди жана учурдагы кырдаалга байланыштуу гуманитардык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү суранды.
Тараптар Ага Хан Фондусунун долбоорлору жана программалары мындан ары да Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошо тургандыгына ишеним билдиришти.

11/11/2020

11 ноября 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в США и Канаде Б.Отунбаев в рамках серии встреч Центрально-Азиатских послов в США принял участие в рабочей встрече с Послом Японии в США С.Сугияма.

В ходе встречи участники обменялись мнениями о важности укрепления регионального сотрудничества с применением опыта и технологий Японии. Посол Японии в США С.Сугияма заострил внимание собеседников на важности сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия + Япония».

ЧПП Кыргызской Республики в США и Канаде Б.Отунбаев проинформировал участников о стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике, поблагодарил за содействие и поддержку оказываемые Кыргызской Республике и заверил в готовности Кыргызской Республики соблюдать взятые на себя обязательства в рамках членства в международных и региональных организациях, а также в рамках заключенных двусторонних и многосторонних договорах.

11/11/2020

2020-жылдын 11-ноябрында Кыргыз Республикасынын АКШдагы жана Канададагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Б.Отунбаев Борбордук Азиянын АКШдагы элчилеринин бир катар жолугушууларынын алкагында Япониянын АКШдагы элчиси С.Сугияма менен жумушчу жолугушууга катышты.

Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар Япониянын тажрыйбасын жана технологияларын колдонуу менен аймактык кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгү жөнүндө пикир алмашышты. Япониянын АКШдагы элчиси С.Сугияма маектештердин көңүлүн “Борбордук Азия + Япония” форматындагы кызматташуунун маанилүүлүгүнө бурду.

Кыргыз Республикасынын АКШдагы жана Канададагы Элчиси Б.Отунбаев катышуучуларга Кыргыз Республикасындагы ички саясий кырдаалды турукташтыруу жөнүндө маалымат берди, Кыргыз Республикасына көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди эл аралык жана регионалдык уюмдарга мүчөлүк чегинде, ошондой эле түзүлгөн эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдердин алкагында өз милдеттенмелерин аткарууга Кыргыз Республикасынын даяр экендигине ишендирди.

11/08/2020

Уважаемые соотечественники,В соответствии с Трудовым Кодексом Кыргызской Республики 7 и 8 ноября - Дни истории и памяти предков, которые являются нерабочими праздничными днями в Кыргызской Республике.
В этой связи, ввиду предстоящих праздничных и выходных дней, Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде возобновит свою работу 11 ноября 2020 года.

Тел.: (202) 449-9823

Телефон для чрезвычайных ситуаций: (202) 256-2924

Электронная почта: [email protected]

11/08/2020

Урматтуу мекендештер,Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык, 7 жана 8 ноябры –Тарых жана ата-бабалар эскерүү күндөрү Кыргыз Республикасында жумушсуз майрам күндөрү болуп саналат.

Ушуга байланыштуу, алдыдагы майрамдык жана дем алыш күндөргө байланыштуу, Кыргыз Республикасынын АКШдагы жана Канададагы Элчилиги өз ишин 11-ноябрынан баштап улантат.

Тел.: (202) 449-9823

Өзгөчө кырдаалдарда чалуучу телефон номери: (202) 256-2924

Электрондук дарек: [email protected]

11/02/2020

В соответствии с информацией в открытых источниках СМИ, в отдельных городах и регионах США в ближайшие дни возможна организация массовых протестов, связанных с проведением и подведением итогов выборов президента США.

В этой связи, Посольство обращается к соотечественникам, проживающим на территории США, соблюдать меры предосторожности и избегать места массового скопления людей.

В случае получения информации о пострадавших или задержанных, убедительно просим в срочном порядке сообщать в Посольство по электронному адресу: [email protected] или [email protected].

11/02/2020
mfa.gov.kg

Консульский отдел Посольства Кыргызской Республики в США и Канаде в порядке информации сообщает о количестве принятых обращений граждан и совершенных консульских действий за прошедшую неделю (26 октября по 1 ноября 2020 года).

Всего за неделю поступило 476 обращений от граждан КР:

· осуществлено консульских действий - 24;

· предоставлено ответов на электронные обращения - 174;

· принято телефонных звонков - 278.Вниманию граждан Кыргызской Республики, временно или постоянно пребывающих на территории США и Канады

Посольство Кыргызской Республики напоминает гражданам Кыргызстана, пребывающим на территории США и Канады, о необходимости регистрации на консульский учет Посольства. Основной целью консульского учета является формирование списка граждан Кыргызстана на территории США и Канады для соблюдения их конституционных прав (участие в выборах), защиты прав и интересов в стране пребывания, а также возможность получения консульских услуг в Посольстве.

Следует отметить, что на основе данных консульского учета и сдачи биометрических данных составляются списки избирателей для голосования на выборах Президента Кыргызской Республики или депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Для удобства граждан существует возможность подачи заявления для постановки на консульский учет в онлайн режиме, т.е. дистанционно.

Напоминаем, что без сдачи биометрических данных гражданин не имеет возможности принять участие в голосовании.

В этой связи информируем о следующем:

1. Если гражданин ранее сдавал биометрические данные (отпечатки пальцев), независимо в Кыргызстане или в Посольстве, то будет достаточным направить на [email protected] заполненную Форму (https://mfa.gov.kg/uploads/content/813/624c5a10-c3ab-3d1c-9b13-17b0f573e650.pdf) для постановки на консульский учет и копию паспорта КР с действующим сроком.

2. Если гражданин ранее не сдавал биометрические данные, то необходимо записаться на прием к Консулу и в назначенное время посетить Посольство для сдачи биометрических данных (отпечатков пальцев), заполненной формы (https://mfa.gov.kg/uploads/content/813/624c5a10-c3ab-3d1c-9b13-17b0f573e650.pdf) для постановки на консульский учет и копии действующего паспорта КР.

Более подробная информация о процедуре постановки на консульский учет Посольства и перечень необходимых документов с образцами заявлений размещена на официальном сайте Посольства Кыргызской Республики в США и Канаде: mfa.gov.kg/washington.

В случае возникновения дополнительных вопросов и необходимости связаться с Консулом Посольства Кыргызской Республики в США, просим направлять письма на электронные адреса [email protected] и [email protected].

Address

2360 Massachusetts Ave NW
Washington D.C., DC
20008

The Embassy does not have its own parking lot, hence It is difficult to find a parking in this heavily diplomatic neighborhood. We encourage our visitors to use the public transport. The nearest metro station is Dupont Circle, which is 7-10 minutes walking distance from the Embassy. Bus # N2, N4, N6 can also be used to get to the Embassy.

Opening Hours

Monday 13:00 - 18:00
Monday 09:00 - 12:00
Tuesday 13:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 12:00
Wednesday 13:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 12:00
Thursday 13:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 12:00
Friday 13:00 - 18:00
Friday 09:00 - 12:00

Telephone

(202) 449-9822

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada:

Videos


Other Public & Government Services in Washington D.C.

Show All