Clicky

Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada

Operating as usual

Photos from Кыргыз Өкмөтү's post
04/15/2022

Photos from Кыргыз Өкмөтү's post

Photos from Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic's post
04/14/2022

Photos from Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic's post

Кыргыз Республикасынын АКШ жана Канада мамлекеттериндеги элчиси Б. Аманбаев Кумтөр боюнча эл аралык коомчулук өкүлдөрүнө...
04/11/2022

Кыргыз Республикасынын АКШ жана Канада мамлекеттериндеги элчиси Б. Аманбаев Кумтөр боюнча эл аралык коомчулук өкүлдөрүнө түшүндүрмө берди.

2022-жылдын 8-апрелинде Кыргыз Республикасынын АКШ жана Канада мамлекеттериндеги элчиси Б.Аманбаевдин демилгеси менен Вашингтон шаарында аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчысы жана дипломаттары, Рамсфелд фондунун CAMCA Fellowship 2022 программасынын катышуучулары менен жолугушуу уюштурулду. Жолугушууда Бакыт Аманбаев Кырызстанда соңку жылдары Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги менен жүргүзүлгөн Конституциялык рефоманын маңызы тууралуу айтып, кыргыз өкмөтү менен «Центерра Голд Инк.» компаниясынын ортосунда кол коюлган келишим тууралуу кеңири түшүндүрмө берди. Өз сөзүндө элчи мырза Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги менен Кумтөр алтын кени боюнча бир жыл бою сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн, натыйжада өз ара макулдашуу жолу менен келишим түзүлгөнүн маалымдап, анын негизинде Кыргыз Республикасы Кумтөр кенин башкаруу жана ага ээлик кылуу укугуна жетишкендигин маалымдады. Жыйындын аягында катышуучулардын ар кандай суроолоруна жооп берди.
Рамсфелд фондунун CAMCA Fellowship 2022 программасы Борбордук Азия, Монголия, Кавказ жана Афганистандын мамлекеттик органдарынын, аналитикалык борборлорунун жана ММК өкүлдөрүнүн катышуучуларынын ортосунда күчтүү жеке жана профессионалдык байланыштарды түзүүгө багытталган программа.

************************************************

Ambassador of the Kyrgyz Republic to the United States and Canada Baktybek Amanbaev informed the international community about Kumtor.

On April 8, 2022, on the initiative of the Ambassador of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada B. Amanbaev held a meeting with heads and diplomats of diplomatic missions accredited in Washington, DC, participants of the CAMCA Fellowship 2022 of the Rumsfeld Foundation. During the meeting, Bakyt Amanbaev explained the essence of the constitutional reform carried out in Kyrgyzstan in recent years under the leadership of President Sadyr Japarov and gave a detailed explanation of the agreement signed between the Kyrgyz government and Centerra Gold Inc. In his remarks, the Ambassador noted that under the leadership of President Sadyr Japarov, negotiations were underway for a year regarding the Kumtor gold mine, which resulted in a mutually agreed upon agreement that gave the Kyrgyz Republic the right to manage and own the Kumtor mine. At the end of the meeting, he answered various questions from the participants.
The Rumsfeld Foundation's CAMCA Fellowship 2022 is designed to build strong personal and professional relationships among government agencies, think tanks, and media in Central Asia, Mongolia, the Caucasus, and Afghanistan.

Kyrgyz President Sadyr Japarov announces settlement Agreement with Centerra Gold mining company.On April 4, President of...
04/05/2022

Kyrgyz President Sadyr Japarov announces settlement Agreement
with Centerra Gold mining company.

On April 4, President of the Kyrgyz Republic Sadyr Zhaparov announced the signing of an agreement between the Cabinet of Ministers and Centerra Gold Inc. to resolve disputes over the management of Kumtor Gold Company.
According to the agreement, the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic received the right to fully manage and own the Kumtor mine.
In an address to the nation, President Sadyr Zhaparov called the agreement a "historic breakthrough" and noted that the conditions concluded are the best possible at the moment.
The agreement provides clear separation and resolution of all disputes between the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic, Centerra and Kyrgyzaltyn, which is the main shareholder of Centerra.
The agreement contains the following:
• The Kyrgyz Republic and Kyrgyzaltyn OJSC will assume full responsibility for the Kumtor mine and retain the income received from the mine after May 15, 2021;
• Centerra will make a payment of US$50 million to conserve and protect the natural resources of the Kyrgyz Republic;
• Centerra will make an additional cash payment of US$11.1 million to Kyrgyzaltyn;
• In addition, control over the reclamation fund in the amount of 53 million US dollars will be returned to the Kyrgyz Republic;
• Kyrgyzaltyn and Centerra will exchange shares, while Kyrgyzaltyn will return its shares of 26 % in Centerra and receive 100% of KGC shares.
• The agreement also provides the complete and final withdrawal by the parties of mutual claims, the termination of all legal proceedings involving the parties in all jurisdictions without recognition of liability. And also terminated litigation in the International Court of Arbitration.
The agreement was provisionally approved by the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic and the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic.

******************************************

Президент Садыр Жапаров объявил о заключении мирового соглашения по золоторудному месторождению Кумтор.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, 4 апреля, объявил о подписании соглашения между Кабинетом Министров и компанией «Центерра Голд Инк.», разрешающего разногласия по управлению «Кумтор Голд Компани» (КГК).
Согласно заключенному соглашению, Кабинет Министров Кыргызской Республики получил право полного управления и владения рудником «Кумтор».
В обращении к народу Президент Садыр Жапаров назвал соглашение «историческим прорывом» и отметил, что заключенные условия являются наилучшими возможными на данный момент.
Соглашение предусматривает четкое разделение и разрешение всех споров между Кабинетом Министров Кыргызской Республики, «Центеррой» и ОАО «Кыргызалтын», которое является основным акционером «Центерры».
Достигнутое соглашение содержит, кроме всего прочего, следующие пункты:
• Кыргызская Республика и ОАО «Кыргызалтын» возьмут на себя всю ответственность за рудник «Кумтор» и сохранят доход, полученный от рудника после 15 мая 2021 года;
• «Центерра» произведет платеж в размере 50 млн долларов США с целью сохранения и защиты природных ресурсов Кыргызской Республики;
• «Центерра» произведет дополнительный денежный платеж в размере 11,1 млн долларов США в пользу «Кыргызалтына»;
• Кроме того, Кыргызской Республике будет возвращен контроль над рекультивационным фондом в размере 53 млн долларов США;
• «Кыргызалтын» и «Центерра» обменяются акциями, при этом «Кыргызалтын» вернет свои акции в «Центерре» в размере 26 % и получит 100% акций КГК.
• Соглашение также предусматривает полное и окончательное снятие сторонами взаимных требований, прекращение всех судебных разбирательств с участием сторон во всех юрисдикциях без признания ответственности. А также прекращены судебные процессы в Международном арбитражном суде.
Соглашение было предварительно одобрено Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Photos from Администрация Президента КР's post
04/05/2022

Photos from Администрация Президента КР's post

Photos from Администрация Президента КР's post
04/05/2022

Photos from Администрация Президента КР's post

04/05/2022

Президент Садыр Жапаров: Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылды

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 4-апрелде, өлкөнүн элине кайрылуу жасады.

Мамлекет башчысынын кайрылуусу:

«Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар!

Кымбаттуу калайык калкым!

Ардактуу Ата Журт!

Сиздерге түз эфирден бүгүнкү кайрылуумдун себеби — Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын!

»Центерра« менен болгон талаш-тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге жаңы эле кол коюлду.

Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз –Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык.

Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү!

Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам аша чапкандык болбостур. Анткени, элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек!

Мен жалпыңарды, бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын!

Эмесе, мен сиздерге макулдашуунун негизги жоболору жөнүндө айтып берейин.

Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык, башкача айтканда, „Кумтөр Голд Компани“ ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү.

Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021-жылдын 15-майынан берки бардык таза кирешелер – тагыраак айтканда, 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык.

Мындан тышкары, „Центерра“ бизге өткөн жылдын үч кварталы үчүн дивиденддерди төлөп бермей болду — анын көлөмү болжол менен 11 млн АКШ долларын түзөт.

Дагы бир жетишкендик – „Центерра“ кыргыз тарапка 50 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик.

Биз „Кумтөр“ кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык — бизге 53 млн доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген.

"Центерра" 2021-жылдын май айындагы алып кете албай калган алтындын партиясы үчүн 29 млн долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты.

»Центерра« АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду.

Ал эми „Кыргызалтын“ ачык акционердик коому „Центеррадагы“ өзүнүн 26% үлүшүн өткөрүп берет. Ошол эле учурда „Центерра“ аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат.

Биз, кыргыз тарап дагы Центеррага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз.

Ушундай шарттарды макулдашууга жетишүү оңой-олтоң болгон жок, анын ар бир пункту боюнча чечим кабыл алуу бир жылга жакын убактыбызды алды.

Урматтуу кыргызстандыктар!

Азыркы дүйнөлүк курч кырдаалды жана өзүбүздүн абалыбызды эске алсак жетишилген келишимдин шарттары бирден бир оптималдуу жана биздин пайдабызга, Кыргызстандын мамлекеттик жана улуттук кызыкчылыгына чечилгендигине ишендире алам.

Соттук процесстер жана эл аралык арбитраж узак жылдарга созулуп кетерин билесиздер. Мындан да жакшы шарттарга жетишүү үчүн — биз бери дегенде дагы 5 жыл убактыбызды, он миллиондогон доллар каражатыбызды коротмокпуз, же болбосо, жети-сегиз жылга созулуп тура бермек.

Биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле. Бирок биз ал арада көптү жоготуп, убакыттан уттурмакпыз.

Созулуп кетсе, ири инвестдолбоорлордон куру калмакпыз, арбитраждык соттук процесстер бүтмөйүнчө инвесторлордун ишеними солгундап, республикага сырттан финансылык каражаттарды тартуу оорломок, өлкөгө тыйын дагы, товар дагы келбей кала турган коркунучка кептелмекпиз.

Бул талаш-тартыштын башынан аягына чейин биз улутташтыруу жөнүндө таптакыр сөз жок экендигин айтып, ишендирип келдик.

Бул маселеде Кыргызстан чет өлкөлүк компанияга каршы чыккан жери жок.

Кептин баары конкреттүү „Кумтөр“ кенин башкаруу маселеси жөнүндө болуп жатат.

Биз баарыбыз: „Кыргызстан бизнес үчүн дайыма ачык“ деп айтып келебиз.

Биздин мыйзамдардын үстөмдүгүн жогору койгон, биздин улуттук активдерге жана улуттук кызыкчылыктарыбызды сыйлаган инвесторлорго ар дайым ачыкпыз жана кучак жайып тосуп алабыз.

Бул макулдашуу дал мына ушуну айгинелеп турат.

Кымбаттуу Кыргызстандыктар!

Сүйлөшүүлөр абдан оор болду.

Ошого карабастан, биз эң башынан тартып мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн бекем турдук, өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргодук.

Башында бизди эл аралык коомчулукка „жапайы, баскынчы“ катары көрсөтүүгө аракеттер болду. Андан кийин да бизге өтө келишкис талаптарды коюшту. Биз баарына чыдадык, бекем турдук.

Биз үчүн маанилүүсү — Кыргызстандын жана кыргыз элинин кызыкчылыгы эле. Акырында эң баштапкы сүйлөшүп жаткан позицияларды түп-тамырынан өзгөртүүгө жетише алдык. Өлкөбүз үчүн бүгүнкү учурга ылайыктуу, максималдуу түрдөгү пайдалуу жыйынтыктарга жетише алдык деп дагы бир ирет ишенимдүү түрдө айта алабыз.

Биздин чечим эл аралык арбитраж боюнча дүйнөдөгү эң мыкты юристтердин колдоосуна негизделди жана алардын бизге берген кеңеши да ушундай болду.

Биздин пайдабыз дегенимди өзүңүздөр баалап, таразалап көрүңүздөр.

Эгерде буга чейин биз жыл сайын дивиденддердин символикалуу көлөмдөрүн гана алып келсек, тактап айтканда, 20 жылдын ичинде жалпысынан 85 млн доллардын тегерегинде дивидент алып келсек, өткөн жылдын жети айында эле 323 млн доллар кирешеге ээ болдук. Быйыл буюрса, 500 млн долларга чейин алабыз деп турабыз.

Кумтөр кени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 млрд долларга бааланууда.

Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 млрд долл киреше алууга жетишебиз, башкача айтканда, 160дан баштап 200 тоннага чейин алтын казылат. Бул бюджетке түздөн-түз чоң пайда, колдоо. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айттым. Бирок ал жакта башка дагы мүмкүнчүлүктөр да бар. Азырынча ал жөнүндө кененирээк токтолбой эле турайын. Айтайын дегеним, Кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат.

Учурда тышкы карыздарды кайтаруунун убактысы жетип, жылына ири өлчөмдөгү каражатты төлөөнүн мезгили келгенин билесиздер. Бүгүн белгилей кетчү жагдай, Кумтөрдү көзөмөлүбүзгө алган соң эми тышкы карызды төлөө маселесинде өзүбүздү ишенимдүү сезип, жеңилденип калдык.

Биз сырттан сатып алып жаткан товарлардын: буудай, шекер жана өсүмдүк майынан тартып, күйүүчү-майлоочу материалдар менен жер семирткичтерге чейин баалары қымбаттап жатканын эске алсак, жаңы эле жарыялаган шарттарда Кумтөр боюнча макулдашууга жетишүүнү кечиктирбөө — учурдун талабы жана кабыл алынган чечимдерге негиз болгондугуна ынанабыз.

Мамлекет башчысы катары мен чечкиндүү жана кечиктирилгис кадамдардан баш тартпайм. Элдин жоопкерчилигин мойнума алгандан кийин создуктурууга жол бере албайм.

Урматтуу кыргызстандыктар!

Эми Кумтөр толугу менен менчигибизге өттү. Мындан жыйырма жыл мурда эле болчу окуя — бүгүн гана жүзөгө ашты. Бул, албетте, кейиштүү жана өкүнүчтүү! Бирок өткөн ишке өкүнбөйт демекчи, эл-журтубузга жараткан Кудайым белек кылган байлыкты уурдагандар, тоногондор тууралуу сөз кылгым келбейт.

Мен кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда – Кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым, үй-бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм.

Азыр жөнү жок эсептешип, кимдики туура, же кимдики туура эмес деп акыйнек айтышып, күнөөлүүлөрдү издегенге убакыт жок.

Мен калкымды алдыга карай сүрөп, илгери баштагым келет.

Андыктан, өткөнгө кылчактабастан, алдыга карай чечкиндүү кадамдарды жасашыбыз керек. Мындай саясат өз мамлекеттүүлүгүнө ээ эркин элге жарашат деп эсептейм. Биздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Кумтөр боюнча бүгүнкү чечим — мамлекетибиздин өсүп-өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башталышы гана.

Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, командама, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн топко, ата мекендик жана эл аралык юристтерге жемибизди жедиртпей, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүшкөнү үчүн өзгөчө ыраазычылык билдирем. Сиздер өлкөбүз үчүн эбегейсиз чоң кызмат кылдыңыздар!

Алтын казуу ишин бир да мүнөткө үзгүлтүккө учуратпай, кенди иштетип кеткен Кумтөрдүн бүтүндөй эмгек жамааты дагы биздин жылуу сөздөрүбүзгө жана мактоого татыктуу.

Сунуштаган чечимдерибизди колдоп, бекитип бергени үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирем.

Жана албетте, Кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эрки майтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга — чын жүрөктөн алкыш айтам!

Бүгүн — биздин жалпы жеңишибиз!

Урматтуу кыргызстандыктар!

Бардыгыңыздарды башталган ыйык Орозо айы менен куттуктайм!

Ар бир үйдү ырыскы, береке-кут жана бакты-таалай ыроолосун.

Орозоңуздар кабыл болсун!

Жараткан Кыргызстаныбызды колдосун!».

04/05/2022

Президент Садыр Жапаров: Месторождение «Кумтор» полностью и бесповоротно возвращено Кыргызстану

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, выступил с обращением к народу страны.

Приводим полный текст обращения Главы государства:

Свободный перевод

«Добрый вечер, дорогие кыргызстанцы! Мой славный народ! Священная Отчизна!

Причиной моего сегодняшнего обращения в прямом эфире является то, что мы можем объявить кыргызскому народу и всему мировому сообществу - месторождение «Кумтор» полностью и бесповоротно возвращено нашей Родине.

Только что подписано соглашение об урегулировании спора с компанией «Центерра».

Таким образом, мы смогли обеспечить полную и безвозвратную передачу Кыргызстану нашего крупнейшего национального достояния – рудника «Кумтор».

Это значит, что «Кумтор» полностью принадлежит Кыргызстану!

Без всякого преувеличения я могу сказать, что сегодняшний день войдет в историю нашей страны в качестве переломного момента.

Наш народ взял в свои руки ответственность за свою судьбу.

Именно так необходимо отстаивать национальные интересы, это доказывает – мы вступили на путь уверенного роста и развития.

Я от всей души поздравляю всех нас с этим достижением.

Хочу рассказать Вам про основные пункты достигнутых соглашений.

Месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании «Кумтор Голд Компани» принадлежат нашей республике.

Мы также добились того, чтобы отсчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Поэтому вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежат нам - это больше 323 миллионов долларов США.

Кроме этого, «Центерра» выплачивает нам дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около 11 миллионов долларов США.

Еще одно достижение – мы добились соглашения об единовременной выплате компанией «Центерра» кыргызской стороне 50 миллионов долларов США.

Мы возвращаем контроль над Рекультивационным фондом по руднику «Кумтор» - к нам поступают около 53 миллионов долларов, которые до этого хранились на трастовом счету в одном из банков Лондона.

«Центерра» отказывается от требований о выплате 29 миллионов долларов за партию золота, поставленного в мае 2021 года.

Компания «Центерра» прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде.

Со своей стороны, ОАО «Кыргызалтын» передает «Центерре» свой пакет акций в 26%. При этом компанией «Центерра» покрываются все налоговые платежи по канадскому законодательству, связанные с переходом прав на указанный пакет акций.

Кыргызская сторона также прекращает все судебные и иные дела и претензии, инициированные против компании «Центерра».

Достижение такого соглашения было непростым, и принятие решений по каждому пункту заняло около года.

Уважаемые кыргызстанцы!

Хочу вас заверить, что условия заключенного соглашения наиболее оптимальны и выгодны для государственных интересов страны с учетом нынешнего мирового кризиса и состояния Кыргызстана.

Как вы знаете, судебные процессы и международный арбитраж могут тянуться очень долгое время. В попытке получить еще более выгодные условия мы могли потратить, как минимум, пять и даже семь или восемь лет и десятки миллионов средств.

При этом, позитивное решение в нашу пользу вовсе не было гарантировано. Мы могли бы потерять бы еще больше средств и бесценное время.

С самого начала этого спора мы утверждали, что речь не идет о национализации. Мы никогда не противопоставляли страну против иностранных компаний и инвесторов.

Речь шла о конкретных вопросах управления рудником «Кумтор».

Мы всегда говорили, что Кыргызстан открыт для бизнеса. Мы всегда будем приветствовать инвестиции от тех, кто разделяет наше уважение к верховенству закона, нашему национальному богатству и нашим национальным интересам. Сегодня мы еще раз это доказали.

Дорогие кыргызстанцы!

Переговоры по условиям соглашения были очень тяжелыми. Несмотря ни на что, мы с самого начала твердо стояли на защите наших государственных интересов, решительно отстаивали свои позиции.

Сначала были попытки представить нас международному сообществу «дикарями, захватчиками». Затем нам предъявляли совершенно неприемлемые требования. Мы все выдержали, и мы выстояли.

Самым главным для нас являлись интересы кыргызского народа. И в конце концов, мы добились кардинальных изменений в первоначальных переговорных позициях.

Еще раз заверю: мы совершенно уверены, что добились наиболее возможных на сегодняшний день выгодных для нашей страны результатов.

Наше решение также обосновано на квалифицированной оценке команды юристов, представляющих самых лучших специалистов по международному арбитражу.

Оцените сами, что я имею в виду под приобретенными выгодами.

Если раньше мы каждый год получали чисто символические объемы дивидендов, то уже за семь месяцев прошлого года мы получили доход в 323 миллиона долларов. В этом году, даст Бог, получим и 500 миллионов долларов.

Месторождение «Кумтор» сейчас по самым скромным подсчетам оценивается в три миллиарда долларов.

По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет мы получим 5 миллиардов долларов США прибыли от «Кумтора», добыв 160-200 тонн золота. Это прямая выгода и большая поддержка для бюджета.

Это только подтвержденных и гарантированных запасов. Но там есть много и других возможностей. Не хочется забегать вперед и останавливаться на этом подробно сейчас. Хочу только заверить, что там очень большой потенциал, и «Кумтор» еще послужит нашему народу.

Вы знаете, что в ближайшие годы нам предстоит пик по возвращению прежних долгов. Сегодня необходимо подчеркнуть, что благодаря тому, что мы получили контроль над «Кумтором», мы уверенно можем сказать, что справимся и с этой задачей.

Кроме того, есть еще один фактор который послужил большим основанием принятого решения не медлить с заключением мирового соглашения по «Кумтору» на объявленных нами условиях. Это экономическая ситуация в мире - в виде роста цен практически по всему перечню покупаемого нами извне продовольствия: от пшеницы, сахара, растительного масла до тех же горюче-смазочных материалов и удобрений.

Сейчас не время рисковать.

Нам нужны те ресурсы, которые у нас есть, и мы должны устранить все и любые препятствия на пути поступления внешних инвестиций.

Как Глава государства, я не буду уклоняться от принятия решительных и неотложных мер. Я не позволю себе медлить после того, как взял ответственности за всех жителей Кыргызстана.

Дорогие кыргызстанцы!

В наши руки сейчас наконец перешел полный 100% контроль над «Кумтором».

То, что должно было случиться еще двадцать лет назад - достигнуто только сегодня. Это, конечно, горько и обидно!

Не хочется сегодня говорить о безвозвратно потерянном, по сути украденном, богом данном нашему народу, богатстве.

Я говорил о богатстве «Кумтора» на всем протяжении своего пути в кыргызской политике. Вместе со своими соратниками и со своей семьей - я заплатил высокую цену.

Сейчас не время бесцельно подсчитывать и искать виноватых и выяснять, кто был прав или нет.

Я хочу вести наш народ вперед.

Не надо смотреть назад. Мы должны делать смелые и большие шаги вперед. Как и подобает суверенному народу на собственной земле. Мы хозяева своей судьбы. Наступило время взять ответственность за свое будущее. Решение по «Кумтору» - это только начало политики больших свершений на пути развития нашего государства.

Пользуясь этой возможностью, я хочу отдельно поблагодарить всю свою команду, группу переговорщиков, наших отечественных и международных юристов за успешное завершение этих переговоров. Вы сделали большое дело для страны!

Заслужил наши теплые слова и самую высокую оценку и весь трудовой коллектив «Кумтора», который ни на минуту не прерывал процесс добычи золота.

Я хочу поблагодарить депутатов Жогорку Кенеша за поддержку и утверждение предложенных нами решений.

И конечно же, я искренне благодарю всех наших кыргызстанцев, всех тех людей, которые все эти годы благородно и смело боролись за возвращение «Кумтора» нашему народу!

Сегодня - наша общая победа!

Дорогие кыргызстанцы!

Я хотел бы поздравить всех вас с начавшимся светлым месяцем Рамазан!

Желаю, чтобы в каждый дом пришли благодать и счастье.

Да примет Всевышний ваши посты и молитвы, произнесённые в этот благословенный месяц!

Да благословит Творец наш Кыргызстан!»

Address

2360 Massachusetts Ave NW
Washington D.C., DC
20008

Opening Hours

Monday 9am - 12pm
1pm - 6pm
Tuesday 9am - 12pm
1pm - 6pm
Wednesday 9am - 12pm
1pm - 6pm
Thursday 9am - 12pm
1pm - 6pm
Friday 9am - 12pm
1pm - 6pm

Telephone

(202) 449-9822

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA and Canada:

Videos

Nearby government services


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All

Comments

Посол Кыргызской Республики в США Бакыт Аманбаев встретился с Директором Управления международной торговли Министерства торговли США Мэтью Эдвардсом. 15 февраля 2022 года состоялась встреча Посла Кыргызской Республики в США Бакыта Аманбаева с директором Управления международной торговли Министерства торговли США Мэтью Эдвардсом и специалистами программ укрепления международного сотрудничества Министерства торговли США. В ходе встречи Б.Аманбаев, проинформировав о проводимых в стране государственных реформах под руководством Президента С.Н. Жапарова и их значении для роста экономики Кыргызской Республики, подробно рассказал о приоритетах и ​​потребностях Правительства Кыргызской Республики по восстановлению экономики. Отметив необходимостъ развития экспортно-импортных отношений между Кыргызстаном и США, Посол КР выступил с предложениями по расширению и эффективному использованию программы США ВСП+, которая позволяет Кыргызской Республике беспошлинно экспортировать сельскохозяйственную продукцию на рынки США. В ходе встречи Посол КР предложил американской стороне провести тренинги для таможенных и налоговых специалистов Кыргызской Республики, представителей местного малого и среднего бизнеса, а также фермеров по обмену опытом в различных штатах США, а также оказать экспертно-консультативную помощь Правительству Кыргызской Республики в разработке инвестиционных проектов на международном уровне. Американская сторона выразила готовность всемерно поддерживать Кыргызстан в этих сферах и проинформировала о реализуемых и перспективных программах развития рыночных отношений, оптимизации законодательства, содействия таможенной, фитосанитарной службам, а также оказания технической и консультационной помощи по повышению потенциала работников и женщин в Кыргызстане. По итогам переговоров американская сторона выразила готовность к сотрудничеству по всем направлениям в рамках компетенции, и стороны договорились о тесном сотрудничестве в будущем.
Кыргыз Республикасынын Америкадагы элчиси Бакыт Аманбаев АКШнын Соода министрлигинин Эл аралык соода башкармалыгынын башчысы менен жолугушту. 2022-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев АКШнын Эл аралык соода башкармалыгынын директору Мэттью Эдвардс жана АКШнын Соода министрлигинин чет өлкөлөр менен кызматташтыкты чыңдоо багытындагы программалык адистери менен жолугушту. Жолугушууда Б.Аманбаев Президент С.Н.Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик реформалар жана алардын Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүүдөгү мааниси жөнүндө кеңири маалымат берип, өлкө экономикасын жандандыруудагы кыргыз бийлигинин артыкчылыктуу багыттарына жана муктаждыктарына кеңири токтолду. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы экспорттук-импорттук мамилелерди өнүктүрүү зарылчылыгына токтолгон элчи, Кыргыз Республикасынан АКШнын базарларына айыл чарба товарларын эч кандай бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүндүк берген америкалык ВСП+ программасын колдонууну кеңейтүү жана аталган программаны натыйжалуу колдонууга жетишүү боюнча озунун сунуштарын ортого салды. Жолугушуу учурунда элчи мырза америкалык тарапка Кыргыз Республикасынын бажы, салык тармагындагы адистеринин жана жергиликтүү орто жана чакан бизнестин өкүлдөрүнүн, фермерлердин тажрыйбаларын арттыруу боюнча Американын ар кандай штаттарына тажрыйба алмаштыруу боюнча окутуу иш чараларын өткөрүүнү сунуштап, кыргыз өкмөтүнө эл аралык деңгээлде инвестициялык долбоорлорду түзүүдө эксперттик жана консультациялык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу сунушун ортого салды. Америкалык тарап Кыргызстанды аталган багыттар боюнча ар тараптуу колдоого даяр экенин билдирди. Тактап айтканда, рыноктук мамилелерди өнүктүрүү, мыйзамдарды оптималдаштыруу, бажы, фитосанитардык кызматтар, жумушчулардын жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында техникалык жана консультациялык жардам көрсөтүү боюнча аткарылып жаткан жана келечекте аткарыла турган программалар тууралуу маалымат беришти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында америкалык тарап, өз ыйгарым укуктарынын алкагында ар тараптуу кызматташууга даяр экендигин билдиришип, тараптар келечекте жакындан биргелешип иш алып баруу боюнча макулдашышты.
Ambassador of the Kyrgyz Republic to the United States Bakyt Amanbaev meets with a wide range of U.S. businesses. On February 11, 2022, at the initiative of the Kyrgyz side, Ambassador Bakyt Amanbaev met with a broad range of American businesses, including over 20 major companies to build an open dialogue with Kyrgyzstan and deepen trade and economic cooperation. During the meeting Ambassador B.Amanbaev informed in detail about ongoing reforms and their historical significance for the Kyrgyz Republic under the leadership of the President of the Kyrgyz Republic S.N.Zhaparov, identified priorities and needs of the country in revitalizing and developing basic sectors of the Kyrgyz economy, attracting foreign investment and increasing tourism by implementing economically viable projects with American organizations. In addition, the event provided an opportunity to share experiences and opinions, as well as to discuss all the problematic and pressing issues. The head of the diplomatic mission of the Kyrgyz Republic answered all the relevant questions of every representative of American business. The U.S. side expressed its strong willingness to support the proposals of the Kyrgyz side and participate in joint mutually beneficial projects. As a result of the talks, a number of decisions were reached on further development of trade and economic cooperation, including holding a Kyrgyz-American business forum this year with the participation of a wide range of American companies and financial institutions of the United States.
Посол КР в США Бакыт Аманбаев встретился с широким кругом американского бизнеса. По инициативе кыргызской стороны 11 февраля 2022 г. Посол КР в США Бакыт Аманбаев встретился с представителями широкого круга американского бизнеса с участием более 20 крупных компаний для построения открытого диалога с Кыргызстаном и углубления торгово-экономического сотрудничества. В ходе беседы Посол Б.Аманбаев, подробно проинформировав о проводимых государственных реформах и их историческом значении для Кыргызской Республики под руководством Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова, определил приоритеты и потребности страны в оживлении и развитии основных отраслей экономики Кыргызстана, привлечении иностранных инвестиций и активизации туристической деятельности путем реализации экономически выгодных проектов с американскими организациями. Кроме того, данное мероприятие позволило предоставить возможность обменяться опытом, мнениями, а также обсудить все проблемные и актуальные темы. Глава дипмиссии КР ответил на все актуальные вопросы каждого представителя американского бизнеса. Американская сторона выразила твердую готовность поддерживать предложения кыргызской стороны и участвовать в совместных взаимовыгодных проектах. По итогам переговоров был достигнут ряд решений по дальнейшему развитию торгово-экономического взаимодействия, включая проведение в текущем году кыргызско-американского бизнес-форума с привлечением широкого круга американских компаний и финансовых учреждений США.
Кыргыз Республикасынын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев америкалык жоон топ ишкерлер менен жолугушту. 2022-жылдын 11-февралында кыргыз тараптын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев америкалык 20дан ашуун ири компаниялардын жана расмий бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда онлайн форматта жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда АКШ менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты жандандыруу жана келечекте карапайым элге пайдасы тийе турган конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болду. Баарлашуунун жүрүшүндө элчи Б.Аманбаев өлкөбүздө соңку бир жылдан ашуун убакыт аралыгында Кыргыз Республикасынын Президенти С.Жапаровдун жетекчилиги астында ишке ашырылган жана ишке ашырылып жаткан саясий реформалар жана анын өлкө экономикасын жакшыртуудагы мааниси жөнүндө кеңири маалымат берип, Кыргыз Республикасынын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү жана кыргыз бийлигинин өлкө экономикасын жандандырууда артыкчылык берген тармактар тууралуу конкреттүү фактылар менен кеңири маалымат берди. Ошондой эле кыргыз бийлигинин “Кумтөр” кенине байланыштуу аракеттери тууралуу суроолорго жооп берди. Мындан тышкары, иш-чара жүрүшүндө анын катышуучулары Кыргыз Республикасы эле эмес жалпы Борбор Азия аймагында бизнес жүргүзүүдөгү көйгөйлүү маселерди көтөрүшүп, өз сунуштарын айтышты. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн башчысы америкалык бизнестин ар бир өкүлүнүн бардык актуалдуу суроолоруна жооп берип, аларды Кыргыз Республикасына өз ишмердүүлүгүн кеңейтүүгө чакырды. Жыйындын катышуучулары кыргыз тараптын сунуштарын колдоого жана биргелешкен өз ара пайдалуу долбоорлорго катышууга даяр экенин билдиришти. Ошондой эле жакынкы күндөрү конкреттүү сунуштары менен элчи менен жекеме-жеке жолугушуу тууралуу каалоолорун билдиришти. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында үстүбүздөгү жылы америкалык компаниялардын жана АКШнын каржы институттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда кыргыз-америкалык бизнес форумун өткөрүү боюнча макулдашылды.
Travel, explore the wonderful, unique and bewitching with its beauty - Kyrgyzstan!
The purpose of President Sadyr Zhaparov's policy was explained to our compatriots living in the United States On February 5 and 6, 2022 Bakyt Amanbaev, Ambassador of the Kyrgyz Republic to the United States, paid a working visit to California, USA. During the two-day visit, Bakyt Amanbaev met with Kyrgyz citizens living and studying in Los Angeles, Santa Monica, Glendale, Woodland Hills and other cities of California. During the meeting, the Ambassador briefed his compatriots on political developments in the Kyrgyz Republic over the past year, the purpose of President Sadyr Zhaparov's policies, and answered citizens' questions. The compatriots welcomed the decision of the Kyrgyz authorities to open consulates in Chicago and New York, and they asked for a separate consulate to be opened in California in the future. In his speech Bakyt Amanbaev said that Kyrgyz President Sadyr Zhaparov is doing what no other president in the last 30 years has done, such as making the Kumtor mine, which had the highest level of corruption, started to work for the people, creating a responsible system of government through constitutional reform, eradicating entrenched party corruption in Kyrgyzstan over the last decade. As a result of the consutitation reform, ordinary people have the right to run for and be elected to the Jogorku Kenesh regardless of party leaders and to elect worthy candidates. On the same days Embassy employees provide consular services to the citizens of the Kyrgyz Republic, including applications for exchange/issue of passports and other documents. A total of over 100 consular acts were conducted by the Embassy, and many citizens were provided verbal consultations. During the meeting, the compatriots noted that for the past two decades, the Kyrgyz Ambassador to the United States has not come to California to meet with fellow citizens, explain U.S. policy, and answer their questions, and they thanked Ambassador Bakyt Amanbaev and the other Embassy staff.