CCC VUNGU Constituency

CCC VUNGU Constituency To interact with Citizens across the Constituency to win Zimbabwe for change.
(1)

Tapiwa Primary School area let's go yellow 💛
28/07/2023

Tapiwa Primary School area let's go yellow 💛

We need better services in the recent resettled communities. Let's try Yellow
28/07/2023

We need better services in the recent resettled communities. Let's try Yellow

Mapungugwe emaplazini khonale asivoteni inguquko. Yellow
28/07/2023

Mapungugwe emaplazini khonale asivoteni inguquko. Yellow

KoMajaha asikhalipheni siyafel hlutsheni singavotel Zanu
28/07/2023

KoMajaha asikhalipheni siyafel hlutsheni singavotel Zanu

Ruby khonale asivoteni ngobunengi bethu UChamisa will give us a stable economy for us ukuze sifuye silime sithengise
28/07/2023

Ruby khonale asivoteni ngobunengi bethu UChamisa will give us a stable economy for us ukuze sifuye silime sithengise

Liyasazi lesi skolo siphakathi kwe Kariba leVungu they will not steal our vote
28/07/2023

Liyasazi lesi skolo siphakathi kwe Kariba leVungu they will not steal our vote

ETovo asivotelen okutsha. Yellow 💛
28/07/2023

ETovo asivotelen okutsha. Yellow 💛

Phetsheya kuka Vungu asivotelen ama services aqondileyo, imgwaqo, ama title deeds ama clinic, izikolo akula mhlaba ozabu...
28/07/2023

Phetsheya kuka Vungu asivotelen ama services aqondileyo, imgwaqo, ama title deeds ama clinic, izikolo akula mhlaba ozabuyela emakhiweni after this ngeke singavalwa mehlo

Madigane Clinic sonke sahlatshwi BCG lapha asivoteleni izbhedlela ezilemithi liyakhumbul ukuthi yayinuka njani dispensar...
28/07/2023

Madigane Clinic sonke sahlatshwi BCG lapha asivoteleni izbhedlela ezilemithi liyakhumbul ukuthi yayinuka njani dispensary kaNaMhlengi kudala??

Ngapha koSogwala asikhalipheni silungis lizwe lethu labantwabethu
28/07/2023

Ngapha koSogwala asikhalipheni silungis lizwe lethu labantwabethu

Ngemva kwe gusu ngapho alifik lizwi ngenguquko eZimbabwe,
28/07/2023

Ngemva kwe gusu ngapho alifik lizwi ngenguquko eZimbabwe,

Etshebetshebeni ngapho asitsheleni abadala ukuthi akula camera ku ballot box bavojele uJaha lama candidate wakhe
28/07/2023

Etshebetshebeni ngapho asitsheleni abadala ukuthi akula camera ku ballot box bavojele uJaha lama candidate wakhe

Vungu asitsheleni abadala nanti jaha, lilephupho elihle ngelizwe lakithi kuzasiph nguquko lempilakahle kwelakithi
20/07/2023

Vungu asitsheleni abadala nanti jaha, lilephupho elihle ngelizwe lakithi kuzasiph nguquko lempilakahle kwelakithi

THE OFFICIAL PRESIDENTIAL POSTER

20/07/2023

THE OFFICIAL PRESIDENTIAL POSTER

19/07/2023
19/07/2023
Thina asibuthanisi bantu our President uyabuthanelwa
18/07/2023

Thina asibuthanisi bantu our President uyabuthanelwa

18/07/2023

Sanyati of Great numbers- knock knock!

18/07/2023
13/07/2023
13/07/2023

Gokwe Nembudziya chakachaya zuva ranhasi💛

13/07/2023

CRIME DESK: Two CCC double candidates who forged signatures have been arrested. Therance Khumbula popularly known as Khumbu for Hunyani Constituency and Trouble Hasha Harare South, have been arrested at a ZEC Multy Party liason meeting at Girls High School. The Citizens effect citizens arrest and hand them over to the Police. They are currently detained at Harare Central Law and order section. Other double candidates from various Constituencies in Harare who forged signatures had to jump Girls High School duralhall fearing to be arrested. The complaints who are the official CCC Party Harare signatories are on their way to Harare Central Police to pursue the matter.

Address

Gweru

Telephone

+263772239715

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CCC VUNGU Constituency posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share