กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, หน่วยงานราชการ, กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 2177 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร.

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌บรรยายให้ความรู้เรื่องข้าว📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์...
08/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌บรรยายให้ความรู้เรื่องข้าว
📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เรื่องข้าว พันธุ์ข้าว สรีรวิทยาของข้าว ชนิดของพันธุ์ข้าว แก่นักศึกษาปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33783

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ดำนาเดือนพ่อ เกี่ยวข้าวเดือนว่าง📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำน...
08/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ดำนาเดือนพ่อ เกี่ยวข้าวเดือนว่าง
📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออกปากดำนา ครั้งที่ 7) ดำนาเดือนพ่อ เกี่ยวข้าวเดือนว่าง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวิถีชุมชน น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสัมพันธ์อันดีจากรุ่นสู่รุ่น
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33774

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่การจัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพข...
08/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่การจัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2567
📑 วันที่ 6 - 7ธันวาคม 2566 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแปลงสาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี​ 2566/67 กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนราธิวาส
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33743

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ติดตามผลการดำเนินงานแปลงสาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี​ 2566/67📑 วันที่ 6 - 7ธันวาคม 2566 นายอวยชัย ...
08/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ติดตามผลการดำเนินงานแปลงสาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี​ 2566/67
📑 วันที่ 6 - 7ธันวาคม 2566 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแปลงสาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี​ 2566/67 กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนราธิวาส
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33742

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ติดตามการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับสนับสนุน📑วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพัฒนศักดิ์...
08/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ติดตามการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับสนับสนุน
📑วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับสนับสนุน จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33741

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ📑 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจ...
08/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
📑 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวนฤมล มาพริก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี แก่ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33740

08/12/2023
08/12/2023

📣ประชาสัมพันธ์ 📣
เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566
🌾🌾ข้าวพันธุ์ กข95 ชั้นพันธุ์ขยาย 475 บาท/กระสอบ
**หมายเหตุ : 1. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 พร้อมปลูกตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป และ จำกัดท่านละไม่เกิน 20 กระสอบ
2. เกษตรกรที่เข้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ท่านนำบัตรประชาชน มาด้วย
3. เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กระสอบ บรรจุ 25 กิโลกรัม
**คำแนะนำ : ขอให้แจ้งวันปลูกให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อให้คำแนะนำตามหลักวิชาการให้สอดคล้องกรรมวิธีการเพาะกล้า สอบถามเพิ่มเติม 055-313118

08/12/2023

ประชาสัมพันธ์การเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 🌾
🔊เมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จะเปิดจำหน่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2566 จำกัดรายละไม่เกิน 500 กิโลกรัม เปิดให้ลงทะเบียนเวลาประมาณ 06.00 น.(เมล็ดพันธุ์พ้นระยะพักตัวแล้ว)

🔊เมล็ดพันธุ์ข้าว กข85 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จะเปิดจำหน่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จำกัดรายละไม่เกิน 500 กิโลกรัม เปิดให้ลงทะเบียนเวลาประมาณ 06.00 น. (เมล็ดพันธุ์พ้นระยะพักตัวแล้ว)

🔊 เมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย จะเปิดจำหน่ายวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำกัดรายละไม่เกิน 500 กิโลกรัม เปิดให้ลงทะเบียนเวลาประมาณ 06.00 น.(เมล็ดพันธุ์พ้นระยะพักตัวแล้ว)

🔊 เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1 พร้อมจำหน่าย ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อเมล็ดพันธุ์ และไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ซื้อ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) ผู้ซื้อต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะปลูกข้าว
*** หมายเหตุ : เกษตรกรต้องเดินทางมาติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ประชุมให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการข้าว📑 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางปรารถนา สุขศ...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ประชุมให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการข้าว
📑 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ พุ่มพิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นางปาริชาติ อนันท์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการข้าว ณ โรงแรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33717

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ📑 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.นางปรารถนา สุขศิริ ผ...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ
📑 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ชัยนาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33696

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้📑 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
📑 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปวิตร จันทร์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร แนวทางหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33693

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพ...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
📑 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โดยมี​นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33678

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌งานข้าวเหนียวสันป่าตอง และ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2566📑 วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวบุษกร มง...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌งานข้าวเหนียวสันป่าตอง และ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2566
📑 วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าว งานข้าวเหนียวสันป่าตอง และ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นเอกลักษณ์
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33670

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว และร่วมติดตามการลงพื้นที่ แ...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว และร่วมติดตามการลงพื้นที่ และร่วมพิธีเปิดงาน งานเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล
📑 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมพิธีเปิดงาน งานเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566 ณ สวนสาธารณะหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33668

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าว 📑 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คูนย์วิจัยข้าวพัท...
07/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าว
📑 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายกันต์ธนวิชญ์ ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการแพร่ระบาดของแมลงหล่าที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและเฝ้าระวังติดตามการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูอื่นๆ ณ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33668

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเสวนาใน รายการ ฟังเสียงประเทศ ช่อง Thai PBS 📑 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้า...
06/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเสวนาใน รายการ ฟังเสียงประเทศ ช่อง Thai PBS
📑 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นางสาวยุพิน รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเสวนาในรายการ ฟังเสียงประเทศไทย ช่อง Thai PBS ภายใต้หัวข้อเรื่อง โลกร้อนโลกรวนกับอนาคตเกษตร จ.พัทลุง ซึ่งมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และเกษตรกร ร่วมเสวนา
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33580

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่อ...
06/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
📑 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33574

🌾ข่าวกิจกรรม🌾📌ศูนย์​วิจัย​ข้าว​ราชบุรี​และ​ศูน​ย์เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ราชบุรี​ร่วมลงพื้นที่แก้ปัญหา​การระบาดของข้าววัชพืช​ใ...
06/12/2023

🌾ข่าวกิจกรรม🌾
📌ศูนย์​วิจัย​ข้าว​ราชบุรี​และ​ศูน​ย์เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ราชบุรี​ร่วมลงพื้นที่แก้ปัญหา​การระบาดของข้าววัชพืช​ในพื้นที่​จังหวัด​ราชบุรี​
📑 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และนายกิชชา​ จึงเจริญ​ ผู้อำนวยการ​ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ราชบุรี​ ลงพื้นที่ร่วมกับ​ สส.กุลวลี​ นพอมรบดี​ สส.เขต​ 1​ จังหวัดราชบุรี​ หน่วยงานในสังกัด​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ และผู้นำชุมชน​ ร่วมประชุมเพื่อหารือ​แนวทางการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช​กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด​ราชบุรี
⭐ อ่านต่อเพิ่มเติมคลิ๊ก https://brrd.ricethailand.go.th/page/33573

06/12/2023

ที่อยู่

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 2177 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625797892

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพมหานคร

แสดงผลทั้งหมด