ธุกิจบริการภาครัฐ ใน กรุงเทพมหานคร - หน้า 1

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน กรุงเทพมหานครรวมรายชื่อ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10, กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และ TAT CG & CSR. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

TAT CG & CSR

TAT CG & CSR

1600 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรา

F
สพม.กท 2

สพม.กท 2

1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

P

โพสต์ล่าสุด

 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌บรรยายให้ความรู้เรื่องข้าว 📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายให...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ดำนาเดือนพ่อ เกี่ยวข้าวเดือนว่าง 📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออกปา...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่การจัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2567 📑 วันที่ 6 - 7ธันวาคม 2566 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศ...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ติดตามผลการดำเนินงานแปลงสาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี​ 2566/67 📑 วันที่ 6 - 7ธันวาคม 2566 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางกัณธิกานต์ ชูดวง นั...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ติดตามการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับสนับสนุน 📑วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูน...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ 📑 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มอบหมายให้...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ประชุมให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการข้าว 📑 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ พุ่มพิกุล นักจัด...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ 📑 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ชัยนาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการ...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 📑 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปวิตร จันทร์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา 📑 วันที่ 7 ธ...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌งานข้าวเหนียวสันป่าตอง และ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2566 📑 วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด และมอบรางวัลแก่ผ...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว และร่วมติดตามการลงพื้นที่ และร่วมพิธีเปิดงาน งานเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล 📑 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายอน...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/07/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าว 📑 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายกันต์ธนวิชญ์ ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/06/23
  ในหลวงและพระราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ #พระมหากรุณาธิคุณ #รักชาติศาสน์กษัตริย์ #รักชาติ #ใ...
  > กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการ

#}