ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Kruai

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Kruaiรวมรายชื่อ โครงการแว่นแก้ว, เทศบาลเมืองบางกรวย, เทศบาลตำบลศาลากลาง, สำนักกฎหมาย สมเกียรติ ภูวิศส, สถานีรถไฟฟ้า บางกรวย-กฟผ ARL และ โรงเรียนวัดรวก อบจ.นนทบุรี. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Service2you

Service2you

ปลายบาง, Amphoe Bang Kruai 11130

G

โพสต์ล่าสุด

 • 11/05/21
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ตรวจคัดกรองเชิงรับ ด้วย วิธี ATK (Antigen Test Kit) ณ ศูนย์พักคอยชุมชน (CI) เทศบาลเมืองบางกรวย ตามแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคโควิ...
  > เทศบาลเมืองบางกรวย
 • 11/04/21
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการให้การช่วยเหลือ ผู้พิการยากไร้ ไร้ญาติและผู้ดูแล ซึ่งในเบื้องต้นได้ช่วยดำเนินการย้ายที่อยู่อาศัย และประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน...
  > เทศบาลเมืองบางกรวย
 • 11/04/21
  นางกรรณิการ์ สิทธิญาณ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ซึ่งสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ไปมอบให้แก่ ผู้สูงอา...
  > เทศบาลเมืองบางกรวย
 • 11/03/21
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่บ้านส...
  > เทศบาลเมืองบางกรวย
 • 11/03/21
  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนด้วย วิธี ATK (Antigen Test Kit) ร่วมกับอสม. ในพื้นที่ และโรงพยาบาลบางประกอก 8 ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ ตามแผนป...
  > เทศบาลเมืองบางกรวย
 • 11/02/21
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ตรวจคัดกรองเชิงรับ ด้วย วิธี ATK (Antigen Test Kit) ณ ศูนย์พักคอยชุมชน (CI) เทศบาลเมืองบางกรวย ตามแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคโควิ...
  > เทศบาลเมืองบางกรวย