ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Bang Kruai

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Bang Kruaiรวมรายชื่อ จิตอาสา กฟผ. และ EGAT Air Team. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌บรรยายให้ความรู้เรื่องข้าว 📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายให...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  เนื่องด้วยวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มค...
  > สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุ
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ดำนาเดือนพ่อ เกี่ยวข้าวเดือนว่าง 📑 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออกปา...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • 12/08/23
  🌾ข่าวกิจกรรม🌾 📌ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่การจัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปี 2567 📑 วันที่ 6 - 7ธันวาคม 2566 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศ...
  > กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

#}