Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Taling Chan

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Taling Chanรวมรายชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 02/07/23
  เขตพระนคร ประชุมหารือผู้แทนในข้อสรุปแนวทางการบริหารจัดการย่านคลองโอ่งอ่าง (7 ก.พ. 66) เวลา 14.00 น. นายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุมหารือผู้แทนในข้อสรุปแนวทางการบ...
  > สำนักงานเขตพระนคร
 • 02/07/23
  เขตพระนคร ร่วมประชุมติดตามงานประจำกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 1/2566 (7 ก.พ.66) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงาน...
  > สำนักงานเขตพระนคร
 • 02/07/23
  #เขตพระนคร วันนี้ (7 ก.พ. 66) คุณภาพอากาศดีมาก 🕖 อากาศเขตพระนคร ณ จุดตรวจคุณภาพอากาศริมถนนสามเสน สำนักงานเขตพระนคร ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. 📊 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5...
  > สำนักงานเขตพระนคร