NExT-Academy ประสบการณ์จัดฝึกอบรมกว่า 40 ปี พร้อมบริการ ปรึกษา แนะนำ
Tel : 0924594794, 0987953935

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อต่อยอดธุรกิจ"...
26/08/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อต่อยอดธุรกิจ" รุ่นที่ 4 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 10 คน วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เข้าใจกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ในการขออนุญาติทางการค้า และรู้จักนำสิ่งที่มีอยู่ในรอบตัวมาผลิตปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรื่อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน และ นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย NExT-Academy  ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตโกโก้” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกโกโ...
26/08/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย NExT-Academy ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตโกโก้” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้เครือข่ายผู้ปลูกโกโก้เมืองปฐมนคร จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาเกษตรกรผุ้ปลูกโกโก้ในระดับต้นน้ำภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกและแปรรูปโกโก้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้ BCG Model มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนโกโก้ การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการทำการตลาดผลโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย NExT-Academy  จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนเ...
25/08/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย NExT-Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนเจี้ยนหัว วันที่ 25 ส.ค.2566 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 104 คน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ สามารถประยุกต์ปฏิบัติองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้ และสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากครูอาชีพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โรงเรียนใดสนใจ สามารถติดต่อคุณนิสาได้เลยค่ะ....092-4594794...

เอ๊ะ! 🌧️🌧️ ฤดูฝนแบบนี้ จะดูแลพืชผักยังไงดีน่ะ?
25/08/2023

เอ๊ะ! 🌧️🌧️ ฤดูฝนแบบนี้ จะดูแลพืชผักยังไงดีน่ะ?

📍📍 "ต้องสร้าง Content ยังไง ให้ดึงดูดใจและจำเราได้"ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “สร้าง CONTENT อย่างไร ให้กลายเป็น BRANDI...
24/08/2023

📍📍 "ต้องสร้าง Content ยังไง ให้ดึงดูดใจและจำเราได้"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “สร้าง CONTENT อย่างไร ให้กลายเป็น BRANDING"
วันที่ 9 กันยายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🔗 การสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง โดยใช้ Content
🔗 การเขียนโครงสร้างเป้าหมายของแบรนด์ด้วยตัวเอง
🔗 การสร้างแบรนด์ในสไตล์ของตัวเอง
🔗 การหาจุดเด่นของสินค้า ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 1,499 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)

โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

"🍄🍄 ก่อนจะเพาะเห็ดแบบจริงจัง ลองเปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนมั้ยคะ"ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เปิดประสบการณ์การเพาะเห...
22/08/2023

"🍄🍄 ก่อนจะเพาะเห็ดแบบจริงจัง ลองเปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนมั้ยคะ"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ" รุ่นที่ 3
วันที่ 16 กันยายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
👉👉 ศึกษาดูงาน กระบวนการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตเชื้อ การผลิตก้อน การเปิดดอก ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 1,299 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
☎️ 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

📣📣📣ปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ...ท่านใดสนใจรอรุ่นที่ 4 ได้เลยคะ📣📣📣📌📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 📌📌หลักสูตร “กา...
21/08/2023

📣📣📣ปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ...ท่านใดสนใจรอรุ่นที่ 4 ได้เลยคะ📣📣📣

📌📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 📌📌
หลักสูตร “การออกแบบระบบการให้น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 3
ด่วน ‼️ รับแค่ 10 ท่าน เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪵 การออกแบบระบบการให้น้ำ ด้วยระบบท่ออย่างมีประสิทธิภาพ
🪵 การเลือกหัวจ่ายน้ำ ท่อแขนง ท่อประธานย่อย ท่อประธาน และเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม
🪵 ฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบการให้น้ำ
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สอบถามได้ที่
☎️ 084-5692626 (คุณณัฐวุฒิ)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

📍📍รอบสุดท้ายของปีนี้แล้ววววว มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ ^^
20/08/2023

📍📍รอบสุดท้ายของปีนี้แล้ววววว มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ ^^

พลาดแล้วเจอกันปีหน้านะจ๊ะ กับการฝึกอบรม
หลักสูตร 🍄“เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"🍄🍄
วันที่ 10 กันยายน 2566
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(สามารถทบทวนความรู้และการสาธิตได้จากวิดีโอหลังการฝึกอบรม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪹 การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเศรษฐกิจ
🪹 การทำก้อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท
สอบถามได้ที่

083-5271180 (คุณจารุพร)
089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

แก้วมังกร ผลไม้สายสุขภาพ 😘😘
18/08/2023

แก้วมังกร ผลไม้สายสุขภาพ 😘😘

รอบรู้สมุนไพร |“แก้วมังกร” (Dragon fruit) ผลไม้ปกป้องตับ ต้านเบาหวาน🐲

“แก้วมังกร” สายพันธุ์เนื้อสีขาว เปลือกสีแดงอมชมพู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hylocereus undatus (Haw.) ส่วนสายพันธุ์เนื้อสีแดงเข้มอมม่วง และเปลือกสีแดงอมชมพู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า H. polyrhizus (Weber) Britt. & Rose อยู่ในวงศ์ CACTACEAE

แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำ (50 - 60 กิโลแคลอรี/100 ก.) น้ำตาลที่พบเป็นน้ำตาลกลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส และโอลิโกแซคคาไรด์ มีวิตามินซี ใยอาหาร และโพแทสเซียมสูง มีสารสำคัญในกลุ่ม betalains โดยจะพบได้ทั้งในส่วนเปลือกและเนื้อผลที่มีสีแดงหรือแดง-ม่วง

🔻ประโยชน์ของแก้วมังกร
▪️วิตามินซี มีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
▪️ใยอาหาร ช่วยให้รู้สึกอิ่มนาน และทำให้การขับถ่ายดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หรือควบคุมน้ำหนัก
▪️สารกลุ่มโอลิโกแซคคาไรด์มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก กระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกในลำไส้ ช่วยในเรื่องการขับถ่าย
▪️เมล็ดของแก้วมังกรประกอบด้วยกรดไขมันจำเป็น ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

🔻การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
▪️ต้านจุลชีพก่อโรคหลายชนิด
▪️ต้านอนุมูลอิสระ
▪️ต้านเซลล์มะเร็ง
▪️ต้านการอักเสบ
▪️ลดไขมันในเลือด
▪️ต้านเบาหวานและลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน
▪️ปกป้องตับจากสารพิษ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง สำหรับการศึกษาทางคลินิก พบว่า การบริโภคแก้วมังกร จะทำให้ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดลดลง

🔻การศึกษาความเป็นพิษ
แก้วมังกรและสาร betalains มีความปลอดภัยสูง และยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษจากการรับประทานแก้วมังกร

🚫ข้อควรระวัง
- ควรระมัดระวังการบริโภคในผู้ที่มีประวัติการแพ้พืชในตระกูลกระบองเพชรและกีวี
- ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือผู้ที่ต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมในเลือด ควรระมัดระวังการรับประทานแก้วมังกร เนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีโพแทสเซียมสูง
- การรับประทานแก้วมังกรที่มีเนื้อสีแดงอาจทำให้อุจจาระหรือปัสสาวะมีสีแดงคล้ายกับมีเลือดปนออกมา หรือที่เรียกว่าภาวะสีเลือดเทียมในปัสสาวะ ซึ่งเกิดจากสารกลุ่ม betalains แต่สารดังกล่าวไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย

🏷️ข้อมูลจาก MED HERB GURU

📌 ติดตามอภัยภูเบศรได้ที่
FB : https://www.facebook.com/abhaiherb
IG : https://www.instagram.com/abhaiherb.official/
เว็บหลัก : http://www.abhaiherb.com
Line shop : https://lin.ee/53n7oUF
Line คลินิก : https://lin.ee/HGT0wkz
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtYAMPNpxrb62S3h3agetOQ
TikTok : https://www.tiktok.com/

Cr. ภาพ istockphoto

#รอบรู้สมุนไพร #แก้วมังกร #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร

📌📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 📌📌หลักสูตร “การออกแบบระบบการให้น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 3ด่วน ‼️ รับแค่ ...
18/08/2023

📌📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 📌📌
หลักสูตร “การออกแบบระบบการให้น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 3
ด่วน ‼️ รับแค่ 10 ท่าน เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪵 การออกแบบระบบการให้น้ำ ด้วยระบบท่ออย่างมีประสิทธิภาพ
🪵 การเลือกหัวจ่ายน้ำ ท่อแขนง ท่อประธานย่อย ท่อประธาน และเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม
🪵 ฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบการให้น้ำ
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สอบถามได้ที่
☎️ 084-5692626 (คุณณัฐวุฒิ)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

🌵 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌵หลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566โดยมีรายละเอ...
17/08/2023

🌵 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌵
หลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
📌 DAY 1
- โรคและแมลง และการจัดการโรคและแมลง
- การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
📌 DAY 2
- ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมี และการฉีดพ่นสารเคมี
- การทดสอบสารตกค้างในเลือด
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สอบถามได้ที่
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

รุ่นสุดท้ายของปีแล้วคะ...สนใจรีบเลย...เพราะความรู้คือการลงทุน 🌿 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌿หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผ...
10/08/2023

รุ่นสุดท้ายของปีแล้วคะ...สนใจรีบเลย...เพราะความรู้คือการลงทุน 🌿 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌿
หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์" รุ่นที่ 4
วันที่ 20 สิงหาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🐞 การจัดการธาตุอาหาร
🐞 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
🐞 ฝึกปฏิบัติการทำดินผสม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 096-6953945 (คุณวราภรณ์)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

พลาดแล้วเจอกันปีหน้านะจ๊ะ กับการฝึกอบรม หลักสูตร 🍄“เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"🍄🍄 วันที่ 10 กันยายน 2566  อบรมออนไลน์ผ่านร...
10/08/2023

พลาดแล้วเจอกันปีหน้านะจ๊ะ กับการฝึกอบรม
หลักสูตร 🍄“เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"🍄🍄
วันที่ 10 กันยายน 2566
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(สามารถทบทวนความรู้และการสาธิตได้จากวิดีโอหลังการฝึกอบรม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪹 การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเศรษฐกิจ
🪹 การทำก้อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท
สอบถามได้ที่

083-5271180 (คุณจารุพร)
089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธ...
28/07/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” ในวันอังคารที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2566 โดยอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือการใช้สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ อย่างคุ้มค่าและลดหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น ผศ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน และผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้

🌲🌲 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อต่อยอดธุรกิจ" รุ่นที่ 5วันที่ 26 สิงหาคม 2566โดยมีราย...
25/07/2023

🌲🌲 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อต่อยอดธุรกิจ" รุ่นที่ 5
วันที่ 26 สิงหาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪵 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
🪵 จุดเด่น ข้อจำกัด และการควบคุมคุณภาพ
🪵 การตลาด และการประกอบธุรกิจปุ๋ย
🪵 ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ค่าลงทะเบียน 2,599 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 092-4594794 (คุณนิสา)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชแห่งชาติภาคกลาง และคณะเกษตร กำแพงแสน ...
24/07/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชแห่งชาติภาคกลาง และคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมออนไลน์
หลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน" รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(สามารถทบทวนความรู้และการสาธิตได้จากวิดีโอหลังการฝึกอบรม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🌱 แมลงศัตรูพืช แมลงธรรมชาติ แนวทางการวินิจฉัน
🌱 การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช
🌱 รู้จักศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
🌱 การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ
🌱 การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 2,999 บาท

สอบถามได้ที่
📞 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

“แหนแดง” พืชสารพัดประโยชน์ตอบโจทย์เกษตรกร 😘😘
20/07/2023

“แหนแดง” พืชสารพัดประโยชน์ตอบโจทย์เกษตรกร 😘😘

📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร" รุ่นที่ 7วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566โดยมีรายละเอียด ...
19/07/2023

📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร" รุ่นที่ 7
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪺 ปุ๋ยอินทรีย์ทางการเกษตร (ชนิดของปุ๋ย ประโยชน์ของปุ๋ย การทดสอบปุ๋ยอินทรีย์เบื้องต้น ฯลฯ)
🪺 ปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร (ชนิดของปุ๋ย ประโยชน์ของปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ย ความแตกต่างระหว่างพืชที่ปุ๋ยชีวภาพกับพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมี ฯลฯ)
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท

สอบถามได้ที่
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
📞 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

18/07/2023

"เป้าหมายของ NExT คือ การให้ความรู้...แบบใช้ประโยชน์ได้จริง"
ลองฟังเสียงสะท้อนจากหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม
คุณเอกชัย บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานส่งเสริม บริษัทขายดีการเกษตร จำกัด
ที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางอาชีพ เผื่อทุกท่านจะไว้ใจใน NExT มากขึ้น และอย่าลืมสมัครมาอบรมกับ NExT กันนะคะ

สอบถามข้อมูลการอบรมได้ที่
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท...
18/07/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

👉👉 ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม
หลักสูตร "เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช" รุ่นที่ 6
ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
เหมาะสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช (พร้อมการสาธิต)
สมัครด่วน!! จำนวนจำกัด
พิเศษ! ท่านละ 1,299 บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร🍄🍄“เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"🍄🍄วันที่ 19 สิงหาคม 2566อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM(สามารถทบทวนความ...
11/07/2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร
🍄🍄“เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"🍄🍄
วันที่ 19 สิงหาคม 2566
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(สามารถทบทวนความรู้และการสาธิตได้จากวิดีโอหลังการฝึกอบรม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪹 การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเศรษฐกิจ
🪹 การทำก้อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท
สอบถามได้ที่

083-5271180 (คุณจารุพร)
089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทร...
08/07/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 3 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจข้อควรคำนึงสำหรับการปลูกผักและผลไม้ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจกลไกลการตลาดของผักและผลไม้อินทรีย์/GAP ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันวิสาข์ วัฒนพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้

🌵 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌵หลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 5ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2566โดยมีรายละเอ...
05/07/2023

🌵 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌵
หลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
📌 DAY 1
- โรคและแมลง และการจัดการโรคและแมลง
- การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
📌 DAY 2
- ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมี และการฉีดพ่นสารเคมี
- การทดสอบสารตกค้างในเลือด
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สอบถามได้ที่
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการดินและปุ๋ยในแป...
05/07/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์" รุ่นที่ 1 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักและผลไม้อินทรีย์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน วิธีการผลิตดินผสม การเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ยเพื่อส่งวิเคราะห์หาธาตุอาหาร และการทดสอบชุดดินอย่างง่าย และมีทักษะในการจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักและผลไม้อินทรีย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงภัทร ไชยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ดร.ดวงทิพย์ กันฐา อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา และนางวันวิสาข์ วัฒนพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ท่านใดพลาดในรุ่นที่ 1 มาพบกันในรุ่นที่ 2 นะคะ การทำการเกษตรที่ปลอดภัยมีผลต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค... 😘😘

🌧🌧 เข้าหน้าฝนแล้ว สังเกตและระวังกันด้วยนะคะ ^^
30/06/2023

🌧🌧 เข้าหน้าฝนแล้ว สังเกตและระวังกันด้วยนะคะ ^^

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับบริษัทขายดีการเกษตร จำกัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปร...
27/06/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับบริษัทขายดีการเกษตร จำกัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 3 ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่บริษัทขายดีการเกษตร จำกัด จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย สามารถจำแนกสารเคมีในการจัดเก็บ ขนส่งและเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในการเป็นวิทยากรครั้งนี้

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องงงงงงงง หลักสูตร “การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (ฉบับรวบวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 8วันที่ 5 สิงหาคม 2566โ...
27/06/2023

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องงงงงงงง
หลักสูตร “การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (ฉบับรวบวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 8
วันที่ 5 สิงหาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪴 ทรัพยากรดินกับการเกษตร
🪴 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
🪴 การจัดการอาหารพืชแบบผสมผสาน
🪴 การปลูกพืชแบบชาญฉลาด
ค่าลงทะเบียน 1,499 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 096-6953945 (คุณวราภรณ์)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

"🍄🍄 เรื่องของเห็ด เห็ด แล้วก็เห็ด มาเปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ กับ NExT-Academy กันสิคะ"ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หล...
20/06/2023

"🍄🍄 เรื่องของเห็ด เห็ด แล้วก็เห็ด มาเปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ กับ NExT-Academy กันสิคะ"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ" รุ่นที่ 3
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
👉👉 ศึกษาดูงาน กระบวนการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตเชื้อ การผลิตก้อน การเปิดดอก ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 1,299 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
☎️ 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

ท่านใดพลาดในรุ่นที่แล้วมาเจอกันรุ่นนี้นะคะ...
20/06/2023

ท่านใดพลาดในรุ่นที่แล้วมาเจอกันรุ่นนี้นะคะ...

👉👉 ใครพลาดโอกาสในรุ่นก่อนๆไป มาเจอกันในรุ่นนี้ได้นะคะ 🎉🎉
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP"
วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🥦 การประเมินความเสี่ยงพื้นที่การผลิต
🍅 ปัจจัย /ระบบการผลิตผักและผลไม้
🍍 ขั้นตอนและวิธีการปลูก
🌽 ข้อควรคำนึงสำหรับการปลูกผักและผลไม้
🍆 ความต้องการของตลาดของผักและผลไม้
🌶 กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท

สอบถามได้ที่
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

🌿 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌿หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์" รุ่นที่ 3วันที่ 2 กรกฎาคม 2566โดยมีรายละเอียด...
20/06/2023

🌿 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌿
หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์" รุ่นที่ 3
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🐞 การจัดการธาตุอาหาร
🐞 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
🐞 ฝึกปฏิบัติการทำดินผสม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 096-6953945 (คุณวราภรณ์)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

19/06/2023

🥳 "แหนแดง โรงงานปุ๋ยตัวน้อย" กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วค่ะ 🥳

วันนี้จะมาบอกถึงประโยชน์ของแหนแดง จะมีอะไรบ้างนั้น 📖 มาอ่านด้วยกันนะคะ

🟢 แหนแดงผสมกับดินปลูก
ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยไนโตรเจนและธาตุอาหารชนิดอื่น เช่น โพแทสเซียมได้

🟢 แหนแดงสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้
เพราะมีแหล่งโปรตีนสูงถึง 30% นำมาเลี้ยงเป็ด ไก่ จิ้งหรีด และปลา ได้

🟢 แหนแดงมีในโตรเจนมากกว่าพืชตระกูลถั่ว
แหนแดงมีในโตรเจนสูงถึง 4.6 % ซึ่งพืชตระกูลถั่วมีอยู่ประมาณ 3 %

🟢 แหนแดงลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว

🟢 แหนแดงต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลผลิตสูง
โดยเฉพาะพันธุ์ไมโครฟิลล่า ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า

🟢 แหนแดงใช้ได้ทันที ไม่ต้องทำเป็นปุ๋ยหมัก
เพราะมีคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ำ จึงย่อยสลายเป็นธาตุอาหารได้เร็ว

📚 สำหรับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแหนแดงยังไม่หมด ติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้า

ุ๋ยตัวน้อย

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า" รุ่นที่ 3 ให้กับ...
19/06/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า" รุ่นที่ 3 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เข้าใจกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆในการขออนุญาติทางการค้า และรู้จักนำสิ่งที่มีอยู่ในรอบตัวมาผลิตปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรื่อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน และ นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึ...
18/06/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 11 ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนทั้งสิ้น 36 คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องหงษ์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม

ท่านใดสนใจรีบสมัครนะคะ
09/06/2023

ท่านใดสนใจรีบสมัครนะคะ

🌿 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌿
หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์" รุ่นที่ 3
วันที่ 18 มิถุนายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🐞 การจัดการธาตุอาหาร
🐞 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
🐞 ฝึกปฏิบัติการทำดินผสม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 096-6953945 (คุณวราภรณ์)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

🌵 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌵หลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566โดยมีรายล...
06/06/2023

🌵 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌵
หลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
📌 DAY 1
- โรคและแมลง และการจัดการโรคและแมลง
- การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
📌 DAY 2
- ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมี และการฉีดพ่นสารเคมี
- การทดสอบสารตกค้างในเลือด
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สอบถามได้ที่
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

👉👉 ใครพลาดโอกาสในรุ่นก่อนๆไป มาเจอกันในรุ่นนี้ได้นะคะ 🎉🎉ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP"วันท...
23/05/2023

👉👉 ใครพลาดโอกาสในรุ่นก่อนๆไป มาเจอกันในรุ่นนี้ได้นะคะ 🎉🎉
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP"
วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🥦 การประเมินความเสี่ยงพื้นที่การผลิต
🍅 ปัจจัย /ระบบการผลิตผักและผลไม้
🍍 ขั้นตอนและวิธีการปลูก
🌽 ข้อควรคำนึงสำหรับการปลูกผักและผลไม้
🍆 ความต้องการของตลาดของผักและผลไม้
🌶 กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ค่าลงทะเบียน 1,999 บาท

สอบถามได้ที่
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องงงงงงงง หลักสูตร “การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (ฉบับรวบวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 8วันที่ 1 กรกฎาคม 2566โ...
22/05/2023

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องงงงงงงง
หลักสูตร “การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (ฉบับรวบวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 8
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🪴 ทรัพยากรดินกับการเกษตร
🪴 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
🪴 การจัดการอาหารพืชแบบผสมผสาน
🪴 การปลูกพืชแบบชาญฉลาด
ค่าลงทะเบียน 1,499 บาท

สอบถามได้ที่
☎️ 096-6953945 (คุณวราภรณ์)
☎️ 083-5271180 (คุณจารุพร)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

สินค้าเกษตร GI ในแต่ละพื้นที่ จังหวัดไหนมีของดีมาดูกัน!ทุเรียนนนท์ มะขามหวานเพชรบูรณ์ น้อยหน่าปากช่อง หลายคนอาจจะเคยได้ย...
19/05/2023

สินค้าเกษตร GI ในแต่ละพื้นที่ จังหวัดไหนมีของดีมาดูกัน!
ทุเรียนนนท์ มะขามหวานเพชรบูรณ์ น้อยหน่าปากช่อง หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับสินค้า GI เหล่านี้มาบ้าง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะรสชาติ โดยความโดดเด่นและแตกต่างนี้เป็นตัวแปรทำให้สินค้า GI จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย
GI หรือ Geographical Indication ตามความหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบายว่า คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเหมือนเป็นแบรนด์สินค้าของท้องถิ่นที่บ่งบอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ภายใต้การดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้า GI เป็นเครื่องหมายที่การันตีว่าสินค้าชิ้นนี้มีความแตกต่างจากลักษณะภูมิศาสตร์ที่ปลูก วิธีการผลิต ท้องถิ่นอื่นไม่มี เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตามแร่ธาตุ อากาศ และดิน ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ทุเรียนเมืองนนท์จะมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างจากทุเรียนจันท์ หรือกล้วยหอมทองพบพระที่มีรสชาติหอมหวาน เนื้อแน่นเหนียวหนึบ ผลโค้งเรียวยาว เปลือกบาง อันเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศของอำเภอพบพระที่มีอากาศร้อนชื้นฝนตกสม่ำเสมอ เป็นต้น โดยปี 2566 มีสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตถึง 185 ชนิดมีทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าหัตถกรรม
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนดังนี้
1.ยื่นคำร้องไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2.ผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบใช้เวลา 120 วัน
3.หากคำร้องขอผ่านก็จะได้รับการประกาศโฆษณาให้คนทั่วไปทราบ แต่ถ้าหากคำร้องขอไม่ผ่านทางผู้ประกอบการต้องกลับไปแก้ไขและรวบรวมเนื้อหาใหม่อีกครั้ง
4.เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว หากไม่มีคนคัดค้านก็สามารถผ่านไปขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนได้ แต่ถ้ามีคนคัดค้านจะมีนายทะเบียนวินิจฉัยซึ่งจะทำการตรวจสอบภายใน 15 วัน
5.เมื่อผ่านทุกขึ้นตอนแล้วจะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุ 2 ปีเมื่อครบแล้วจะต้องดำเนินวิธีการขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น
ข้อดีผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย จะช่วยยกระดับสินค้าสู่ระดับพรีเมี่ยมและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถต่อยอดใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพิ่มมูลค่าได้ แม้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็ตามที ไม่เพียงเท่านั้นผู้ผลิตมีสิทธิพิเศษสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ GI กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตาม platform ต่าง ๆ เป็นต้น ไปจนถึงมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น GI Fest GI Market Thaifex ตลาดนัด GI เป็นต้น
จังหวัดไหนมีของดีที่ปลูกและเลี้ยงแล้วได้สินค้า GI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
เรื่อง กัญฐิสา หาญณรงค์ , JOMM YB
ภาพประกอบ มนธีรา มนกลาง
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา >>https://bit.ly/42MCoDq

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท...
17/05/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย "NExT Academy" ร่วมกับ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

👉👉 ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมออนไลน์
หลักสูตร "เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช" รุ่นที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(สามารถทบทวนความรู้และการสาธิตได้จากวิดีโอหลังการฝึกอบรม)
เหมาะสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช (พร้อมการสาธิต)
สมัครด่วน!! จำนวนจำกัด
พิเศษ! ท่านละ 899 บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
📞 092-4594794 (คุณนิสา)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ"ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 🍄 การเลือก...
16/05/2023

📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ"
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🍄 การเลือกดอกเห็ดที่ดีสำหรับทำเชื้อพันธุ์
🍄 การทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ
🍄 การถ่ายเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
🍄 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

สอบถามได้ที่
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
📞 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ"
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🍄 การเลือกดอกเห็ดที่ดีสำหรับทำเชื้อพันธุ์
🍄 การทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ
🍄 การถ่ายเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
🍄 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
สอบถามได้ที่
📞 083-5271180 (คุณจารุพร)
📞 089-9157528 (คุณวารีภรณ์)
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ที่ :
Website : https://nextacademy.kps.ku.ac.th
TikTok : tiktok.com/.kps
LINE Official : https://lin.ee/otMUBIB

ที่อยู่

กำแพงแสน-พนมทวน
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เบอร์โทรศัพท์

+66987953935

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NExT-Academyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NExT-Academy:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด