ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Kamphaeng Saen

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Kamphaeng Saenรวมรายชื่อ กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแส, คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพ, โรงเรียนการบิน กำแพงแสน, สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน, รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอ และ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 11/30/21
  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นายธนศิลป์ แซ่เล่า...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/30/21
  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม นักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร นางสาวสุภาวดี หินทอง ...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/30/21
  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจให้รับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช คะน้า ตำลึงและลำไ...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/30/21
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระร...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/30/21
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัด...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/29/21
  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจการระบาดหนอนกระทู้ข...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/29/21
  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GA...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/29/21
  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ และ นายธนศิลป์ แซ่เล่านักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/26/21
  Update!!! ใบสมัครขอรับรองแหล่งผลิตGAP พืช ล่าสุด สามารถเลือกมาตรฐานที่จะขอรับรอง -มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) -มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชสมุนไพร (...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • 11/26/21
  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เต...
  > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร