Clicky

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็นสถาบันผลิตนักบินประจำการกองทัพอากาศ http://www.fts.rtaf.mi.th

เปิดเหมือนปกติ

🚑เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จึงเปิดให้บ...
25/02/2022

🚑เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จึงเปิดให้บริการประชาชน🚑
พร้อมเพิ่มจำนวนเตียงให้กับโรงพยาบาลสนามฯ อีก 40 เตียง รวมแล้วรองรับผู้ป่วยได้ 136 เตียง
กองทัพอากาศจะยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวทุกคน
"ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี" จะทำให้สังคมไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล รพ.สนามของเรา โปรดติดต่อกับสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม โทรได้ที่เบอร์ 034-213279 หรือ 034-251548 ครับ
#MayTheAirForceBeWithYou
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน โรงเรียนการบิน สนับสนุนภารกิจ รับ -ส่ง ผู้ป่วย โควิด - 19 โรงเรียนการบิน ให้การสนับสนุน รถบ...
22/02/2022

กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน โรงเรียนการบิน สนับสนุนภารกิจ รับ -ส่ง ผู้ป่วย โควิด - 19
โรงเรียนการบิน ให้การสนับสนุน รถบรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมพลขับ รับ - ส่ง ผู้ป่วย โควิด -19 จากโรงพยาบาลกำแพงแสน ไปส่งยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 4 (โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม) โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้กองทัพอากาศจะยังคงให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤต รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวทุกคน
"ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี" จะทำให้สังคมไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
# May TheAirForceBeWithYou
# กองทัพ-อากาศเคียงข้างประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจ...
17/02/2022

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน
ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากระบบส่งน้ำประปาขัดข้อง จำนวน 100 ครัวเรือน โรงเรียนการบิน นำรถบรรทุกน้ำ 6000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมทหารกองประจำการ จำนวน 2 คน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน จะยังคงช่วยเหลือประชาชน
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

11/02/2022
AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการทหารอากาศ มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายในกิจกรรม"คนเก่งหรือไ...
11/02/2022

AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022
กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการทหารอากาศ มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายในกิจกรรม
"คนเก่งหรือไม่เก่ง จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใน ...
Air Force Virtual Run 2022"
เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ ๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
เริ่มกิจกรรม (เก็บระยะทางสะสม) : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สิ้นสุดกิจกรรม : (Cut-Off) : ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ (ระยะเวลา ๕๕ วัน)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line Official Account : @airforcevirtualrun

31/01/2022

A New Generation Is Ready. Are You ?
เตรียมพร้อมหรือยัง สนามสอบต่อไป “นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565
ที่ http://www.admission.nkrafa.com รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น!!!
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ : www.nkrafa.rtaf.mi.th
เฟซบุ๊ก : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โทรศัพท์ : 0 2534 3624 - 7

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะรับการฝึกเพื่อไปท...
19/01/2022
ROYAL THAI AIR FORCE Good Boy Good Soldier Good Man

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะรับการฝึกเพื่อไปทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย
#YouAreGoodBoy

" ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแล ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่....

18/01/2022

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ.2136)
เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523 ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”

*** วันการบินแห่งชาติ ****วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บเครื่องบิน จา...
13/01/2022

*** วันการบินแห่งชาติ ****

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บเครื่องบิน จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงการบิน
เมื่อเสร็จสิ้นการบินแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาแก่
นายพันโทหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ และทางราชการได้ถือเอาวันนี้เป็น “วันการบินแห่งชาติ”

เรื่องทุกข์ร้อนใด คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนการบินไม่ว่าจะเป็นคน สถานที่ สิ่งของ ฯลฯ สามารถบอกเราได้ เร...
12/01/2022

เรื่องทุกข์ร้อนใด คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนการบิน
ไม่ว่าจะเป็นคน สถานที่ สิ่งของ ฯลฯ สามารถบอกเราได้ เรายินดีรับไว้ และจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
***ขอให้ระบุช่องทางการติดต่อกลับอย่างชัดเจนเพื่อให้ จนท.สามารถติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วนะครับ***

Link กรอกข้อมูล: https://forms.gle/4sTKkzRLhCyTV3P78

06/01/2022
“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”กองทัพอากาศขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ (แบบออนไลน์)ในวันเสาร...
06/01/2022

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
กองทัพอากาศขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ (แบบออนไลน์)
ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รับชมผ่านทาง Facebook : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

“เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร”ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่...
28/12/2021

“เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร”
ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความสุขและเดินทางโดยสวัสดิภาพ สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางถนนมาลัยแมน โรงเรียนการบินได้ตั้งจุดบริการประชาชน หากพบปัญหาสามารถมาใช้บริการของทางโรงเรียนการบินได้ ณ จุดบริการประชาชนตามแผนที่

จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 64 ผลัดที่ 2 หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรพลทหารกองประจำการ เพื่...
27/12/2021

จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 64 ผลัดที่ 2 หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรพลทหารกองประจำการ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับทหารกองประจำการ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน

ขอแสดงความยินดีแก่นักรบทางอากาศคนใหม่ ที่สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินของโรงเรียนการบินเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ศิษย์การบ...
21/12/2021

ขอแสดงความยินดีแก่นักรบทางอากาศคนใหม่ ที่สำเร็จหลักสูตรศิษย์การบินของโรงเรียนการบิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ศิษย์การบิน รุ่น น.147 ซึ่งจะสำเร็จการฝึกภาคอากาศตามหลักสูตรศิษย์การบินของโรงเรียนการบิน ณ บริเวณโรงคลุมอากาศยานฝั่งทิศตะวันออก

21/12/2021
ทหารฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ประชาขอมาเราจัดได้...ก็จัดไป..
.....ช่วงนี้ภารกิจเรา ก็จะเป็นการฟื้นฟูสถานที่ที่ประสบภัยหลังน้ำท่วมเพื่อคืนสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม

ฮึบๆ...สู้กันต่อไป....

#ใจถึงใจไปทันที

20/12/2021
ทหารช่วยน้ำท่วม

*** แม้ในยามนี้...เรายังคงยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่าต่อเนื่อง....
#ขอกำลังใจให้ทหารหน่อยครับ...

ศาลเจ้าพ่อเสือ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เจ้าพ่อเสือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บุญโรงเรียนการบิน ชาวฐานบินกำแพงแสนและประชา...
17/12/2021

ศาลเจ้าพ่อเสือ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
เจ้าพ่อเสือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บุญโรงเรียนการบิน
ชาวฐานบินกำแพงแสนและประชาชนโดยรอบ
ได้พึ่งบารมีของท่านให้คุ้มครอง ปกปักษ์รักษามาอย่างยาวนาน
เป็นที่พึ่งพิงทางใจ แก้ไขเรื่องทุกข์เรื่องร้อน ขอโชคลาภหรือสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรม
ทั้งเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ ก็จะได้รับความเมตตากันถ้วนหน้า
หากใครผ่านมาเชิญแวะสักการะได้นะคะ...🙇‍♀️
#สิ่งศักสิทธิ์โรงเรียนการบิน

🛫 103 ปี โรงเรียนการบิน 🛫ตลอดเส้นทางประวัติสศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนการบินเราได้ผลิตนักรบทางอากาศรับใช้ประเทศมาอย่างต่...
17/12/2021

🛫 103 ปี โรงเรียนการบิน 🛫
ตลอดเส้นทางประวัติสศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนการบิน
เราได้ผลิตนักรบทางอากาศรับใช้ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ ปีที่ 103 เราสร้างรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
"พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของท่านผู้ก่อตั้งกิจการบินจนพัฒนาสู่กองทัพอากาศในปัจจุบัน

#โรงเรียนการบิน
#พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

7 ธันวาคม 2564วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/12/2021

7 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง...
05/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศย...
03/12/2021

พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2565 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ใจถึงใจ ไปทันทีกองทัพอากาศเคียงข้างประชาชนโรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ช่วยภารกิจขนย้ายอุปกร...
02/12/2021

ใจถึงใจ ไปทันที
กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
โรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ช่วยภารกิจขนย้ายอุปกรณ์ และกระสอบทราย พร้อมทั้งฟื้นฟูทำความสะอาด หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน พร้อมกำลังทหารจำนวน 20 นาย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน จะยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

01/12/2021
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.atts.ac.th
01/12/2021

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.atts.ac.th

”ทหารที่ดีต้องมีวินัยเพราะวินัยคือหัวใจของทหาร”  วันแรกสำหรับการใส่เครื่องแบบชุดฝึกเทาและทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ควบคู่ไป...
29/11/2021

”ทหารที่ดีต้องมีวินัยเพราะวินัยคือหัวใจของทหาร”
วันแรกสำหรับการใส่เครื่องแบบชุดฝึกเทาและทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ควบคู่ไปกับอาวุธศึกษา

Photos from RTAF Security Awareness's post
17/11/2021

Photos from RTAF Security Awareness's post

เตือนภัย!!      ช่วงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องการโอนเงินให้บุคคลอื่น ด้วยการยืมผ่านการแชทนะคะ และแนะนำให้วิดิโอค...
13/11/2021

เตือนภัย!!
ช่วงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องการโอนเงินให้บุคคลอื่น ด้วยการยืมผ่านการแชทนะคะ และแนะนำให้วิดิโอคอลหาบุคคลนั้นเพื่อยืนยันการยืมเงิน ก่อนโอนนะคะ...เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

#rtafsecurityawareness
#โรงเรียนการบินร่วมสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์

เตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพที่แฮก account สื่อโซเชียลออนไลน์ จากนั้นทำการใช้ account นั้น ขอให้เพื่อนของเหยื่อโอนเงินให้
"คิดให้หนัก ก่อนโอน" #Noโอนไว

----------------------------------------------------------------------------

***ฝากกดLike/กดShare และกดติดตาม เพื่ออัพเดทข่าวสารน่ารู้เกี่ยวการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์***

ทหารใหม่ตรวจโควิด รอบ 2 รอดหมดทุกคน งั้นเราก็ไปฝึกประจำวันกันต่อเลยจ้า...#ครอบครัวลูกทัพฟ้า #กองพันอากาศโยธินโรงเรียนการ...
10/11/2021

ทหารใหม่ตรวจโควิด รอบ 2 รอดหมดทุกคน งั้นเราก็ไปฝึกประจำวันกันต่อเลยจ้า...

#ครอบครัวลูกทัพฟ้า
#กองพันอากาศโยธินโรงเรียนการบิน

10/11/2021
ใจถึงใจ ไปทันที

*** เมื่อเรารู้ว่าประชาทุกข์เข็ญ...ทหารจะเย็นใจอยู่ได้อย่างไร
" ใจถึงใจ ไปทันที " สโลแกนนี้ ไม่ได้มีไว้เท่ห์ แต่มีไว้ทำ ขอเพียงให้ประชาชนบรรเทาทุกข์ร้อน ลงไปบ้าง...ระหว่างรอสถานการณ์คลี่คลาย ยากลำบากแค่ไหนเราก็จะช่วย...ขอให้ทุกคนปลอดภัยและรักษาสุขอนามัยกันด้วยนะคะ

พิกัด: หมู่1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
Cr. CapCut App , Sound: Get You
#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน

ใจถึงใจ ไปทันทีกองทัพอากาศเคียงข้างประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ จำนวน...
10/11/2021

ใจถึงใจ ไปทันที
กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ จำนวน 38 ชุด และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณ หมู่ 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน จะยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

08/11/2021
ใจถึงใจ ไปทันที

พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อดทนหน่อยนะคะ ขณะนี้กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน เดินหน้าเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกนาที เราจะไปให้ถึงในทุกพื้นที่ตามการร้องขอ แม้ว่าจะยากลำบากสักเท่าไหร่ก็ตาม และจะไม่หยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
และขอขอบคุณครอบครัวลูกทัพฟ้าทุกนายที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ และอดทนช่วยเหลือประชาชนร่วมกันมาจนถึงในวันนี้

Cr: CapCut Application, Lullaby sound
#ครอบครัวลูกทัพฟ้า
#ใจถึงใจไปทันที
#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน

***วันหยุดสุดชิว..ของทหารใหม่***( ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19)     บุตร-หลาน หรือ แฟน ใคร ติดเข้าเฟรมในวันนี้กันบ้าง...
07/11/2021

***วันหยุดสุดชิว..ของทหารใหม่***
( ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19)
บุตร-หลาน หรือ แฟน ใคร ติดเข้าเฟรมในวันนี้กันบ้าง ส่องกันได้เลยจ้า...ชีวิตทหารใหม่ในรั้วโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เป็นทหารสายไหนกันบ้างเอ่ย? สายพรีเซนต์สู้กล้องชูสองนิ้ว สายกีฬาปิงปอง ตระกร้อ หรือ สายหมากรุกก็มา สายชิวเมาส์มอยริมน้ำก็มี...ช่วงเวลาสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่เพลินๆ...ใครไม่เข้ากล้องวันนี้รอลุ้นรอบถัดไปนะคะ....

#ครอบครัวลูกทัพฟ้า
#กองพันอากาศโยธินโรงเรียนการบิน

ที่อยู่

โรงเรียนการบิน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen
73180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

092 257 0298

เว็บไซต์

http://www.fts.rtaf.mi.th/startpage.html

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนการบิน กำแพงแสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่จัดงาน : 9 มีนาคม 2565 ประเภทงาน : งานเลี้ยงรับรองทูตการบิน ลักษณะงาน : International Buffet จำนวน : 70 ท่าน สถานที่ : อาคารแสนสุขเมืองบุรี โรงเรียนการบิน กำแพงแสน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 081-844-8995 Tel. 062-193-9858 Line id : @saranromecatering หรือคลิก https://lin.ee/8EKhnQJ Facebook : Saranrome Catering IG : saranrome_catering Mail : [email protected] #สราญรมย์แคเทอริ่ง #SaranromeCatering #แคเทอริ่ง #รับจัดงานเลี้ยง #จัดเลี้ยง #NewNormal #งานเลี้ยงรับรอง #งานรับรอง #งานเลี้ยงรับรองทูตการบิน #International #buffet #Internationalbuffet #โรงเรียนการบินกำแพงแสน
อยากทราบนักบินอเมริกาที่มาประจำที่กองบินกำแพงแสนปี2513
เพจสาธารณะ ไม่ค่อยอัพข่าวเลย มีแต่ เฟช ที่ "ต้องเป็นเพื่อนเท่านั้น" ถึงจะลงข่าว
คิดถึง รร การบิน บ้านหลังนี้ทำให้ เรารุ้จักรักประชาชน ทุกคน ขอบคุนที่สอนให้ ผช คนนี้มีหัวใจ ที่รักชาติ แผ่นดิน ตลอดมา จากรุ่น53/1 สป. จาก จุฬาลงกรณ มหิดล คิดถึงทุกๆคนที่ การบินเสมอ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำ ชกป. (รุ่นหมวกดำ) รุ่นที่ 1/64 จัดฝึกอบรมโดย ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ สถานที่เรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชกป. เลขที่ 189/1 หมู่ 5 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 กระทุ่มล้ม 32 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราณ จังหวัดนครปฐม เรียนในวันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. เรียน 1 วันจบหลักสูตร รับจำนวน 36 คน ค่าเรียน 1,628 บาท/คน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 1.เพื่อให้มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีวินัย ในหมู่คณะ และมวลชน 3.เพื่อความมีจริยธรรม คุณธรรม ในการเป็นผู้นำที่ดี 4.เพื่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง 5.เพื่อลดความเหลื่อมลั้มในสังคมได้ในระดับเบื้องต้น โดยไม่จำกัดคุณสมบัติมากไป คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรนี้ 1.เป็นชาย และ หญิง (ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดสัญชาติ ) อายุตั้งแต่ 19 – 65 ปี (กรณีอายุเกิน 65 ถ้าแข็งแรงมาฝึกอบรมฯ ได้ครับ ) 2.เป็นบุคคลพลเรือน ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ (บุคคลทั่วไป ) 3.เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ /ข้าราชการพลเรือน /อาสาสมัครทุกหน่วยงาน 4.ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีร้ายแรง และยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม 5.มีจิตใจที่เปิดกว้างในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ เพื่อนต่างชาติ ต่างศาสนา เอกสารการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 2.รูปถ่ายสี 1 นิ้วครึ่ง ชุดสุภาพ 3 ใบ 3.เอกสารของผู้สมัครที่ต้องการแสดงเพิ่ม (ถ้ามี ) หมายเหตุ โปรดแสดงบัตรตัวจริงที่ศูนย์ฝึกอบรมก่อนส่งสำเนากับเจ้าหน้าที่ การแต่งกายมาเรียน 1.สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ชกป. แล้ว : ชุดยุทธวิธีประจำชมรมฯ 2.สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ชกป. : ชุดตามสะดวกของท่าน แต่ดูให้เข้ากับหลักสูตรผู้นำ การฝึกอบรม 1.ภาคทฤษฎี (ในห้องเรียน ) 2.ภาคปฏิบัติ (ลานฝึก, กลางสนาม ) สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 1.อาหารกลางวัน อาหารว่าง กาแฟ ผลไม้ ตลอดการฝึกอบรม 2.ใบประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้นำ ชกป. 3.หมวกผู้นำ ชกป. สีดำติดตีนตุ๊กแกแล้ว(รุ่นหมวกดำ) 4.อาร์ม กำลังสำรอง ติดตีนตุ๊กแกแล้ว 5.อาร์ม ผู้นำ ชกป. ติดตีนตุ๊กแกแล้ว ขั้นตอนการสมัคร 1.แอดไลน์สมัครที่ 0621596924 2.พิมพ์แจ้ง ชื่อ สกุล มือถือ อาชีพ หรือ หน่วยงานที่สังกัด 3.โอนเงินค่าเรียนมาที่ ธนาคารกสิกรไทย 7522367502 หรือ พร้อมเพย์ 0621596924 ส่งสลีปยินยันการโอนเงิน เรียน 1 วันจบหลักสูตร ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ (ชกป.) อาคาร ชกป. เลขที่ 189/1 หมู่ 5 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 กระทุ่มล้ม 32 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราณ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0621596924, 0922714299 (จองเรียนไว้ล่วงหน้าไว้ได้เลย ขอบคุณครับ ) โอนเงินค่าเรียนตามขั้นตอน ไม่รับชำระค่าเรียนหน้างาน /โอนสมัครเท่านั้น ขอบคุณครับ (เรียนวันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 ให้ใส่แมส และ สแกน ก่อนเข้าศูนย์ฝึกอบรมทุกคน )
ตามหาทหารรุ่น45/2ครับ ใครอยู่ในรุ่นนี้แสดงตัวมานะ...คร้าบผม กระผม..พลทหารธนิต โพธิ์ทอง เป็นยามรักษาการณ์กองบังคับการกองพันทหารอากาศโยธินโรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา18:นาฬิกาถีงเวลา22:นาฬิกา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ปกติครับ (รุ่นนั้นผู้พันชื่อ นาวาอากาศโท พัฒธนชัย จิตรทร) (ผู้การชื่อ พลอากาศตรี อาคม กาญจนหิรัญน์) ไปภาคใต้รุ่นแรกปี47 กองบิน56 หาดใหญ่
#lucabet365
💕ขออนุญาตนะคะ💕 เปิดเทอมพร้อมกัน 1ก.ค.นี้ 👉ร่วมมือป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา(COVID19)👈 😷ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย กันด้วยนะคะ 🌺ทางร้านพัฒนาสตรีผ้าไทย🌺ผลิตเเละจำหน่ายหน้ากากผ้า (แบบซักได้) ราคาดีสุดๆ💁‍♂️มีทั้งแบบของเด็กของผู้ใหญ่💁‍♀️👨‍👩‍👦‍👦 ✔ผลิตจากผ้าสาลูและมัสลินซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันละอองน้ำได้ดีที่สุด💧 ✔ตัดเย็บอย่างดี ✔สามารถซักใช้ใหม่ได้ ✔ไม่ระคายเคือง ✔หายใจสะดวก ✔ระบายอากาศได้ดี สนใจติดต่อสอบถาม สั่งซื้อได้ที่👇👇👇 ☎️0897178263-0804647461-0812079879 @LINE:ID:0627106492
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ทุกคน ที่อยุ่ ที่ การบิน ระวัง โควิค กันด้วย เรา เป็นห่วงทุกๆคน ทุกๆท่าน เรา ค่อย ดูข่าว อยุ่บ่อยๆ เพราะ รัก และ คิดถึง ทุกๆคน มีเวลา ก้อ จะไปหา แค่อยากไหรุ้ว่า ยังคง คิดถึง บ้านหลังนี้เสมอ จาก เรา ทหาร รุ่น ห้าสามนึ่ง สนน ลุกศิษ จ่าโรจ