โรงเรียนการบิน กำแพงแสน

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน สถาบันผลิตนักบินรบ กองทัพอากาศ http://www.fts.rtaf.mi.th
(35)

สวัสดีปีใหม่ไทย พ.ศ.2567 กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 พ.ย.67     โดยศูนย์บรรเทาสาธ...
10/04/2024

สวัสดีปีใหม่ไทย พ.ศ.2567
กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 พ.ย.67
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ. ร่วมกับกองบินทั่วประเทศ จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการให้บริการ ดังนี้
1. อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเส้นทางและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
2. บริการห้องสุขา
3. บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะเบื้องต้น
4. บริการเครื่องดื่ม และผ้าเย็น
5. บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น
6. บริการแจ้งเหตุร้องทุกข์
7. สถานที่พักผ่อนร่างกาย
8. อื่น ๆ (ตามรายละเอียดในแผ่นภาพ)

สามารถติดต่อฉุกเฉิน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงในแต่ละจุดบริการ
กองทัพอากาศขอส่งความสุขเล็กๆน้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับประชาชน

โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นาวาอากาศเอก ส...
09/04/2024

โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นาวาอากาศเอก สหกรม นาคประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธาน
- ประกอบพิธีสักการะพระรูปหล่อ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
- พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ
- พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์
- การออกหน่วยกองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน

โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัดโรงเรียนการบิน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เรียนเชิญ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวฐานบินกำแพงแสนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 💦 สงกรานต์สราญสุข รร.การบิน 🌈ในวันพุธ ท...
08/04/2024

เรียนเชิญ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวฐานบินกำแพงแสนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

💦 สงกรานต์สราญสุข รร.การบิน 🌈

ในวันพุธ ที่ 10 เม.ย.67
โดยกิจกรรมมี 2 ช่วงเวลา
🌞 ช่วงเช้า 0800 - 0930
- พิธีทำบุญตักบาตร
- เปลี่ยนผ้าไตร พระพุทธศรีนภาภิธรรม, พระอนัตตา พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
🌅 ช่วงเย็น 1500 - 2200
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รร.การบิน
- พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้บังคับบัญชา
- การประกวดเจดีย์ทราย
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การประกวดเต้น Cover เพลง "ลืมฮูดซิบ"

แล้วพบกัน วันสงกรานต์ สราญสุข รร.การบิน คร้าบ 🫰

โรงเรียนการบิน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ...
02/04/2024

โรงเรียนการบิน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี มารับบริจาคโลหิต รวมได้จำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๐ ซีซี
ณ หอประชุมโรงเรียนการบิน

โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพ...
01/04/2024

โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต
เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย.67 ณ หอประชุม รร.การบิน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ✈️

โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรม " จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ 27 มี.ค.67เนื่องในวันที่ 27 มี...
27/03/2024

โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรม " จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ 27 มี.ค.67

เนื่องในวันที่ 27 มี.ค.67 ของทุกปี กองทัพอากาศ ถือเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ในโอกาสนี้ โรงเรียนการบิน จึงได้จัดให้มีกิจกรรม " จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " พัฒนาพื้นที่ ศาลปู่เสือ สิ่งศักสิทธิ์ที่ชาว รร.การบิน เคารพสักการะ ในการนี้ นาวาอากาศ ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด รร.การบิน ทุกคน ร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความสำนึก ระลึกถึงวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง

Road to Unbeatable Air Force ✈️โรงเรียนการบิน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นักเรียนจ่าอากาศ ทั้งสามท่าน จากรั้ว กองพันอากาศยา...
25/03/2024

Road to Unbeatable Air Force ✈️
โรงเรียนการบิน ขอแสดงความยินดีกับ
ว่าที่นักเรียนจ่าอากาศ ทั้งสามท่าน จากรั้ว กองพันอากาศยานโยธิน รร.การบิน
• จ.ต.ธีรภัทร ตันติวนิช
• พลฯ ประสิทธิชัย จันทร์อนันต์
• พลฯ สิทธิชัย รักอก
ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนจ่าอากาศตามนโยบายกองทัพอากาศ
Good Boy Good Soldier " GOOD MAN "
ที่ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนให้เข้ารับราชการในอนาคต

ผู้บังคับบัญชา พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมงาน กองพันอากาศโยธิน รร.การบิน ร่วมยินดี กับน้อง ๆ ทั้งสามท่าน ครับ ❤️

พื้นที่ของกองทัพอากาศ คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ✈️คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ทัศนศึกษา โรงเรียน...
23/03/2024

พื้นที่ของกองทัพอากาศ คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ✈️
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ทัศนศึกษา โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

ครูกิต นาวาอากาศเอก กิต ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ และนำชม
• อาคารเครื่องจำลองการบิน
• ลานจอดอากาศยาน
• และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนการบินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ที่น้อง ๆ ได้รับ จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ในอนาคต


#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกับ แผนกกิจการพลเรือน กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน สำรวจพื้นที่ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง เพื่อ...
16/03/2024

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกับ แผนกกิจการพลเรือน กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
สำรวจพื้นที่ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง เพื่อจัดทำโครงการจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ✈️

โดยตัวโครงการ จะเป็นการสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมระบบกรองน้ำ ทั้งน้ำกินและน้ำใช้ พร้อมระบบโซลาร์เซลล์
โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง และศูนย์เด็กเล็ก อบต.สองพี่น้อง ได้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภค และน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ขยายผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงคือ วัดสองพี่น้อง และ องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

#น้ำคือชีวิต
#ใจถึงใจไปทันที

Road to Air Cadet. ✈️ Road to Unbeatable Air Force.
14/03/2024

Road to Air Cadet. ✈️
Road to Unbeatable Air Force.

กองทัพอากาศ ✈️ จัดโครงการ
"ทัพฟ้าสานฝัน ปั้นน้องสู่เตรียมทหาร"
ติวฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ✨
🥰โดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

⏰ในวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

🔵แบบ ONSITE ณ ศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ
🔴แบบ ONLINE ผ่านทาง FACEBOOK ศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ

น้องๆ คนไหนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี้ คลิ๊ก 👉https://forms.gle/K7RtJpW1vpihQ98X7

💥🔥กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าเป็นทหารอาสาของ ทอ.ประจำปี 2567 💥รับสมัครจำนวน 50 อัตราตั้งแต่วัน...
03/03/2024

💥🔥กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าเป็นทหารอาสาของ ทอ.ประจำปี 2567 💥

รับสมัครจำนวน 50 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.- 10 มี.ค.67
ทางเว็บไซต์ : https://hris.rtaf.mi.th/Person_Recruitment7/Home

🔥🔥ด่วน📌 ตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้ว ทุกเหล่าทัพ 🔥 #ตํารวจตระเวนชายแดน
03/03/2024

🔥🔥ด่วน📌 ตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้ว ทุกเหล่าทัพ 🔥
#ตํารวจตระเวนชายแดน

02/03/2024
02/03/2024

🔥♥️✈️พรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 3 มี.ค.67 ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันและรับชมการแข่งขัน เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ สนามเครื่องบินเล็กฯ🛬 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้ปกครองพาน้องๆ เด็กๆ มารับชมได้นะคะ🤟

#โรงเรียนการบินกําแพงแสน

Road To Unbeatable Air Force เดินไปด้วยกัน สู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ✈️โรงเรียนการบินได้จัดแสดง เครื่อง...
01/03/2024

Road To Unbeatable Air Force
เดินไปด้วยกัน สู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ✈️
โรงเรียนการบินได้จัดแสดง เครื่องช่วยฝึกการบิน Virtual Reality Simulator. (VR Sim) ในงาน RTAF Symposium 2024 ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกบินของศิษย์การบิน เพื่อให้การฝึกบินกับเครื่องบินจริง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
" Training For The Best Pilot With Sustainability ESG 2024 "

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Road to Air Cadet. ✈️
25/02/2024

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Road to Air Cadet. ✈️

“Final Call🚨 มาขับเครื่องบินกับพี่เอาไหม…สัปดาห์สุดท้าย สู่ Road to Air Cadet ปิดรับสมัคร 29 ก.พ.67 นี้”

กดคลิ๊ก ชีวิตเปลี่ยน
www.admission.nkrafa.com
แล้วมาเป็น Unbeatable Air Force ด้วยกัน

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ)
ประจำปีการศึกษา 2567
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
22 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567
📌คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุระหว่าง 16 - 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
🖥️สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น !! เว็บไซต์ : www.admission.nkrafa.com
หรือ Scan QR Code

join us join air force
อย่ารอช้าโอกาสมาถึงน้องๆแล้ว ⭐️
มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา

🚀

" โรงเรียนการบินมุ่งมั่น สู่การเป็นองค์กรที่บริหารงาน ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน "คุณจิระภา เจริญยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านทหา...
17/02/2024

" โรงเรียนการบินมุ่งมั่น สู่การเป็นองค์กร
ที่บริหารงาน ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน "

คุณจิระภา เจริญยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ในส่วนนิทรรศการ " การพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน " เพื่อประยุกต์ใช้การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
ของโรงเรียนการบิน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และในการนี้คณะฯ ยังได้มอบกระเช้าดอกป๊อปปี้ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเนื่องในวันทหารผ่านศึก

โรงเรียนการบิน มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรตอบสนองต่อนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใต้แนวคิด

✈️ การฝึกศิษย์การบิน
ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

✈️ Training For The Best Pilot
With Sustainability ESG 2024

🔥🔥ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 🎯🔥ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ #สอบพนักงานราชการ #โรงเรียนก...
16/02/2024

🔥🔥ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 🎯🔥
ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

#สอบพนักงานราชการ
#โรงเรียนการบินกําแพงแสน

ขอแสดงความยินดีกับ นักรบแห่งโรงเรียนการบิน ✈️การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 67ประเภท การบินรับ-ส่ง ข่าวสาร ชนะเ...
14/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นักรบแห่งโรงเรียนการบิน ✈️
การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 67
ประเภท การบินรับ-ส่ง ข่าวสาร
ชนะเลิศประเภททีม : ฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน
ชนะเลิศประเภทบุคคล :
ร.อ.จักรภัทรณ์ วรรณภาสชัยยง นักบินที่ 1
ร.ท.เสฎฐวุฒิ กนกอุดม นักบินที่ 2
สังกัด ฝูงฝึกขั้นต้น กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เป็นการปฏิบัติที่สำคัญ คือการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศ ตามแผนป้องกันประเทศ

โรงเรียนการบิน ขอน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี #ขอพระองค์ทรงพระ...
13/02/2024

โรงเรียนการบิน ขอน้อมถวายกำลังใจแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

📢🔥ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ รร.การบิน 13 ก.พ.67 เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ🤟♥️🔥 #สอบพนักงานราชก...
09/02/2024

📢🔥ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ รร.การบิน 13 ก.พ.67 เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ🤟♥️🔥
#สอบพนักงานราชการ
#โรงเรียนการบินกําแพงแสน

พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรม ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๕๔–๖๗–๑  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศตรี พิทู...
08/02/2024

พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรม ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๕๔–๖๗–๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กิต ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน เป็นประธาน พิธีปิดหลักสูตรการยังชีพในป่า และโดดร่มพาราเซลสำหรับศิษย์การบิน ของ ศบ.รุ่น น.๑๕๔-๖๗-๑ จำนวน ๓๔ คน ณ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน

ตรวจเยี่ยมศิษย์การบินฝึกภาคสนามวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรง...
08/02/2024

ตรวจเยี่ยมศิษย์การบินฝึกภาคสนาม
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กิต ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน เป็นผู้แทน ตรวจเยี่ยมค่ายฝึกการยังชีพฯ หลักสูตรการยังชีพในป่าและโดดร่มพาราเซลสำหรับศิษย์การบิน ของ ศบ.รุ่น น.๑๕๔-๖๗-๑ จำนวน ๓๔ คน ทำการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ค่ายฝึกการยังชีพ กองทัพอากาศ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

03/02/2024

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

🇹🇭โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ขอเชิดชูวีรกรรมของผู้กล้าทุกท่าน ที่เสียสละทั้งชีวิต และร่างกาย ด้วยใจที่รักชาติอย่างยิ่ง ในทุกสงครามเพื่อป้องกันประเทศนี้ และขอขอบคุณครอบครัวของทหารผ่านศึกทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แด่ทหารกล้าทั้งหลาย ให้เราเป็นไทยทุกวันนี้

VDO--> Credit by: กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์

#วันทหารผ่านศึก
#ผู้กล้ารบ

๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก🇹🇭เพื่อเทิดทูนวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติทั้งปวง และเพื่อเตือนใจชาวไทยให้ระลึกว่า ชาติไทยนั้นดำรง...
03/02/2024

๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

🇹🇭เพื่อเทิดทูนวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติทั้งปวง และเพื่อเตือนใจชาวไทยให้ระลึกว่า ชาติไทยนั้นดำรงเอกราชและรักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้ด้วยบรรดา วีรชนนักรบไทย ผู้ซึ่งได้เสียสละชีพเพื่อชาติ

🌹ดอกป๊อปปี้สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ที่หมายถึงเลือดของเหล่าทหารผู้เสียสละเพื่อชาติ เพื่อปกป้องแผ่นดินด้วยความกล้าหาญและเสียสละ เหมือนสีแดงของกลีบดอกที่ปกคลุมผิวดิน

#วันทหารผ่านศึก
#ผู้กล้ารบ

⛳🏌️สนามกอล์ฟทองใหญ่ กอล์ฟคลับ รร.การบิน พร้อมให้บริการแล้ว ไม่ไกล กทม. 70-80 กม. เท่านั้น เดินทางง่ายและสะดวก มีที่พักด้...
01/02/2024

⛳🏌️สนามกอล์ฟทองใหญ่ กอล์ฟคลับ รร.การบิน พร้อมให้บริการแล้ว ไม่ไกล กทม. 70-80 กม. เท่านั้น เดินทางง่ายและสะดวก มีที่พักด้วย มาใช้บริการกันได้นะคะ

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่หนู 093-158-1665

ดูสนามและบรรยากาศ https://www.facebook.com/profile.php?id=61552348787760&mibextid=2JQ9oc

#สนามกอล์ฟโรงเรียนการบิน
#สนามกอล์ฟทองใหญ่
#โรงเรียนการบิน

📢ประกาศ📢 รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ ภาควิชาการพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบั...
01/02/2024

📢ประกาศ📢 รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ ภาควิชาการพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

https://drive.google.com/file/d/19rjMJGb1b02l5iD0OEdZT2C-pRyhQ47n/view?usp=drive_link

🎙🎙ขอเชิญชวน การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023🎙🎙    ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 ...
24/08/2023

🎙🎙ขอเชิญชวน การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023🎙🎙
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท💵 พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตร และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game 2023
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 8 กันยายน 2566
การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ
📎ระดับมัธยมศึกษา
📎ระดับอุดมศึกษา
📎ระดับบุคคลทั่วไป
รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครแข่งขันได้ที่ https://thcybertoptalent.in.th
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : NCSA Thailand
https://www.facebook.com/NCSA.Thailand?mibextid=LQQJ4d

✈️22 ส.ค.66 วันแห่งประวัติศาสตร์ยินดีต้อนรับสมาชิกฝูงใหม่ T-6C อย่างเป็นทางการ✈️♥️รองรับการปฏิบัติภารกิจ ฝึกศิษย์การบินช...
23/08/2023

✈️22 ส.ค.66 วันแห่งประวัติศาสตร์
ยินดีต้อนรับสมาชิกฝูงใหม่ T-6C อย่างเป็นทางการ✈️

♥️รองรับการปฏิบัติภารกิจ ฝึกศิษย์การบินชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึกการบิน ฯ โดยมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานบรรจุเครื่องบินฝึกแบบที่ 22 หรือ T-6C เข้าประจำการ ณ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เป็นกำลังใจให้ฝูง T-6C 12 เครื่อง ด้วยนะ😘

🚨ประกาศ🚨 โรงเรียนการบิน เปิดรับเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.- 1 ก.ย.66 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ...
21/08/2023

🚨ประกาศ🚨 โรงเรียนการบิน เปิดรับเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.- 1 ก.ย.66 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1UIpVQdqA47C5Oapq5UWP0UEtlS3zrG_y/view?usp=sharing
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนการบินกันนะคะ 💖💐
#กองทัพอากาศ
#โรงเรียนการบินกำแพงแสน
#รับสมัครงาน

ที่อยู่

โรงเรียนการบิน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen
73180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621557206

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนการบิน กำแพงแสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด