Clicky

กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน

กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กำแ?

เปิดเหมือนปกติ

31/03/2022

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ในวัน-เวลาราชการ ตามรายละเอียดในภาพ

* รับด้วยตนเเอง : แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
** รับแทน : เจ้าของปริญญาบัตรเขียนใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน (รับรองสำเนา)

Photos from งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน's post
31/03/2022

Photos from งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน's post

💚TCAS 2💚รับสมัคร วันสุดท้ายแล้ว!!!!ใครที่ยังไม่ได้สมัคร ใครที่ยังไม่ได้จ่ายค่าสมัคร รีบๆกันน้ารอน้องๆอยู่นะจ๊ะLink รับสม...
29/03/2022

💚TCAS 2💚
รับสมัคร วันสุดท้ายแล้ว!!!!
ใครที่ยังไม่ได้สมัคร ใครที่ยังไม่ได้จ่ายค่าสมัคร รีบๆกันน้า
รอน้องๆอยู่นะจ๊ะ
Link รับสมัคร : https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “บริหารจัดการหลักสูต...
28/03/2022

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “บริหารจัดการหลักสูตรอย่างไรในยุคโควิด-19” และ “การให้คำปรึกษานิสิตในยุค โควิด-19”
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน https://bit.ly/kpsseminar2565 ภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
และสามารถเข้าร่วมการจัดสัมมนาในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องสัมมนาออนไลน์ผ่าน KU Cisco Webex Meeting
(Meeting number : 2512 935 0259 Password : 22042565)

EP.6 พี่เล่า…น้องฟัง รอบนี้ พบกับ ”พี่เอฟ" อาจารย์ประจำ สายวิศวชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ลองมาฟังกันดูนะคะ ติด...
21/03/2022

EP.6 พี่เล่า…น้องฟัง รอบนี้ พบกับ ”พี่เอฟ" อาจารย์ประจำ สายวิศวชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ลองมาฟังกันดูนะคะ

ติด Hashtag (เพื่อรับรางวัลจากส่วนกลาง มก.กพส.)
#KUKPSTCAS65

EP.6 พี่เล่า…น้องฟัง รอบนี้ พบกับ ”พี่เอฟ" อาจารย์ประจำ สายวิศวชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ลองมาฟังกันดูนะคะ

ติด Hashtag (เพื่อรับรางวัลจากส่วนกลาง มก.กพส.)
#KUKPSTCAS65

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14/03/2022

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

07/03/2022

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Congratulations ว่าที่บัณฑิตนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเข...
07/03/2022

Congratulations ว่าที่บัณฑิตนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตกำแพงแสน (ระดับวิทยาเขต) วันที่ 13 มีนาคม 2565

• หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์• ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน• ภาคพิเศษ และ ภาคปกติ• เปิดรับสมัคร TCAS65 ...
07/03/2022
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

• หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
• ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
• ภาคพิเศษ และ ภาคปกติ
• เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 2 โควตารับตรงเขตพื้นที่
• ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. - 29 มี.ค. 65
• สมัครได้ที่นี่ https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/
• ศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ที่นี่ http://comp.flas.kps.ku.ac.th/
----------------------
• ภาคพิเศษ รับจำนวน 50 คน
• คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
----------------------
• ภาคปกติ รับจำนวน 30 คน
• คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
----------------------------------------------------------------
ติด Hashtag (เพื่อรับรางวัลจากส่วนกลาง มก.กพส.)
#KUKPSTCAS65

โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสนเ.....

กำหนดการรับปริญญาบัตร มก.
04/03/2022

กำหนดการรับปริญญาบัตร มก.

📣📣ข่าวดี‼️ โปรโมชั่นสำหรับนิสิต นักเรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน----------------------------🤩 สิ...
01/03/2022

📣📣ข่าวดี‼️ โปรโมชั่นสำหรับนิสิต นักเรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
----------------------------
🤩 สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา และบุคลากร อาจารย์ ก็รับสิทธิ์ซื้อ Mac ในราคานักศึกษา
พร้อมรับฟรี‼️ Divoom Pixoo Sling Bag มูลค่า 2,590 บาท
*เมื่อซื้อ Mac รุ่นใดก็ได้ ที่ร้าน U-Store by copperwired ✨
📅 วันนี้ - 31 มี.ค 65
*ของแถมมีจำนวนจำกัด 90 สิทธิ์
**เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฯ
💬 สั่งสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 081-110-3498
LINE : https://lin.ee/zw2gZPX
----------------------------
📍 ค้นหาสาขา U-Store by copperwired
> www.istudio.store/storepickup
#UStore #UStorebycopperwired #copperwired

Congratulations!  กองบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดี ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริห...
01/03/2022

Congratulations!
กองบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดี ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

#Congratulations!  กองบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.วินัย พูลศรี  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเ...
01/03/2022

#Congratulations!
กองบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.วินัย พูลศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

23/02/2022

เรียนส่งเสริมฯ แล้วประกอบอาชีพอะไร??
น้องๆ ปี 1 หาคำตอบได้จากที่นี่เลย!! #ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร😁

กองบริหารการศึกษา ปิดให้บริการ ตั้งแต่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และขอให้ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ ...
23/02/2022

กองบริหารการศึกษา
ปิดให้บริการ ตั้งแต่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และขอให้ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สังเกตอาการ หากพบความผิดปกติ ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ทันที

📣 ตารางอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 65📣*📍 หัวข้อ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9📍 28 กุมภาพันธ์ 65  เวลา 9.00 – 12.00 น. *...
22/02/2022

📣 ตารางอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 65📣
*
📍 หัวข้อ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9
📍 28 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 9.00 – 12.00 น.
*
📝 รายละเอียด
📌 อบรมผ่านระบบ Webex Meeting
📌 ลงทะเบียนด้วย gmail.ku.th
📌ส่ง Link ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 1 วัน
📌ผู้บรรยาย นางสาวมัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
*
📝 Link / QR ลงทะเบียน
📌 >>> https://tinyurl.com/yb8vyzvz
*
📝ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวมัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล email: [email protected]

เริ่มสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 64 - 29 มีนาคม 65🟠 สนใจสมัคร : https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/โครงการหลักสูตรบริหา...
21/02/2022

เริ่มสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 64 - 29 มีนาคม 65
🟠 สนใจสมัคร : https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
TCAS65 รอบ 2 (รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่)
รอบนี้มาแบบจุกๆ เปิดรับสมัครถึง 230 คน !!!!

📌ติด Hashtag (เพื่อรับรางวัลจากส่วนกลาง มก.กพส.)
#KUKPSTCAS65

เริ่มสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 64 - 29 มีนาคม 65
🟠 สนใจสมัคร : https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/front/

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ

TCAS65 รอบ 2 (รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่)
รอบนี้มาแบบจุกๆ เปิดรับสมัครถึง 230 คน !!!!

#การจัดการอุตสาหกรรมการบริการกำแพงแสน
#TCAS65
#TCAS2
#KU
#KUKPS

Open..🥳🥳🥳🥳🥳🥳รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 QUOTA  TCAS2565 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2565 สามารถสมัครได้ที่ ht...
19/02/2022

Open..🥳🥳🥳🥳🥳🥳
รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 QUOTA TCAS2565 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2565 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.kps.ku.ac.th/

#KUKPSTCAS65

📌รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 QUOTA TCAS2565 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2565 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.kps.ku.ac.th/
ตรวจสอบเกณฑ์

#KUKPSTCAS65
น้องๆกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับเข้าศึกษา มก.กพส. ด้วยนะ🥰😍

15/02/2022

EP.4 พี่เล่า…น้องฟัง รอบนี้ พบกับ ”พี่โปเต้" คุณครูสาวของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ช่วยแชร์และกด like เพจด้วยนะคะ
อย่าลืม!! กดรับการเตือนด้วยนะคะ

ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการวิชาชีพครูหลักสูตร 4 ปี (ภาคกลางตะวันตก) เข้าร่วมฟังชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการ...
15/02/2022

ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการวิชาชีพครูหลักสูตร 4 ปี (ภาคกลางตะวันตก) เข้าร่วมฟังชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่าน Facebook ไลฟ์ และห้องประชุม Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91903344068...
Meeting ID: 919 0334 4068
Passcode: 777777

ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการวิชาชีพครูหลักสูตร 4 ปี (ภาคกลางตะวันตก) เข้าร่วมฟังชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่าน Facebook ไลฟ์ และห้องประชุม Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91903344068...

Meeting ID: 919 0334 4068
Passcode: 777777

น้องๆนิสิต ที่บัตรนิสิตหาย ทั้งบัตรเก่าบัตรใหม่ สามารถทำตามวิธีการขอบัตรนิสิตใหม่ ได้เลยจ้า....https://youtu.be/VOm_gek7...
14/02/2022
DD KU ReQ nisitCardKPS

น้องๆนิสิต ที่บัตรนิสิตหาย ทั้งบัตรเก่าบัตรใหม่ สามารถทำตามวิธีการขอบัตรนิสิตใหม่ ได้เลยจ้า....

https://youtu.be/VOm_gek7-aM
Cr.สำนักบริหารการศึกษา มก.

Credit: สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปรแกรมอ่านเสียง https://voice.botnoi.ai/text_to_speech

📌ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบสอบถาม แนวทางการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแ...
14/02/2022

📌ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบสอบถาม แนวทางการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน📔📔 .... เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา KU BOOK ต่อไปด้วยนะคะ🔍

📣📣ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมรับฟังการอบรม📣📣👉FLASH SALE "ขายยังไงให้ปังปังในโลกออนไลน์"👈 โดย โค้ช POP ชัชวาลย์ แก้วมณี KU....
09/02/2022

📣📣ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมรับฟังการอบรม📣📣
👉FLASH SALE "ขายยังไงให้ปังปังในโลกออนไลน์"👈 โดย โค้ช POP ชัชวาลย์ แก้วมณี KU.67 👉CEO & Founder บริษัท DigiConnect Co., Ltd.👈
😁😁พิเศษน้อง ๆนิสิตที่เข้าจะได้รับหน่วยกิจกรรม 6 หน่วยชม.😁😁
📌📌วันที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 65 (2 วัน) เวลา 15.00-18.00 น.📌📌
📝ลงทะเบียนได้ที่ t.ly/4quk วันนี้-11 กุมภาพันธ์ 65
📍📍เข้าฟังแบบออนไลน์ได้ที่ t.ly/5yL7 Passwoed : 1234📍📍

👉คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์👈
📣📣ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรม📣📣
👉FLASH SALE "ขายยังไงให้ปังปังในโลกออนไลน์"👈 โดย โค้ช POP ชัชวาล แก้วมณี KU.67 👉CEO & Founder บริษัท DigiConnect Co., Ltd.👈
😁😁พิเศษน้อง ๆนิสิตที่เข้าจะได้รับหน่วยกิจกรรม 6 หน่วยชม.😁😁
📌📌วันที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 65 (2 วัน) เวลา 15.00-18.00 น.📌📌
📝ลงทะเบียนได้ที่ t.ly/4quk วันนี้-11 กุมภาพันธ์ 65
📍📍เข้าฟังแบบออนไลน์ได้ที่ t.ly/5yL7 Passwoed : 1234📍📍

02/02/2022
สินค้าคุณภาพKU KPS Premium

ไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์ KU KPS Premium จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กดถูกใจ และพบกับโปรโมชั่นพิเศษในไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ🎉😍

เรียนเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมดีๆครับ
01/02/2022

เรียนเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมดีๆครับ

เรียนเชิญบุคลากร คณาจารย์โรงเรียนสาธิต และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับเพื่อนปรึกษาเพื่อน" 👭👬

จัดโดย ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม การให้คำปรึกษา และพัฒนาครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา ⏰⏰ 08:00 น ถึง 12:00 น ⏰⏰

โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าอบรมและกำหนดการ ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ 👇

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนค่ะ 📜

29/01/2022

มาแล้วววววว….EP.2 พี่เล่า…น้องฟัง รอบนี้ พบกับ ”พี่อู๋”
มาฟเล่าประสบการณ์ เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนกัน

สตอรี่ น่าสนใจ เพราะเรียนสายสัตวแพทย จบแล้วไปเป็น อาจารย์ ??

ฟังได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ช่วยแชร์และกด like เพจด้วยนะครับ
แชร์สาธารณะ เพื่อรับของรางวัล

28/01/2022

📢📢📢 ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📢📢📢
วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบแรกแล้วนะครับ..
รีบๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับ 📌📌

ของดีของเกษตร กำแพงแสน ไม่ต้องหาซื้อที่ได้แล้ว เข้าชมแล้วสั่งได้เลยครับ ชมกันสดๆวันที่ 02-02-2022 นะ👍
26/01/2022

ของดีของเกษตร กำแพงแสน ไม่ต้องหาซื้อที่ได้แล้ว เข้าชมแล้วสั่งได้เลยครับ

ชมกันสดๆวันที่ 02-02-2022 นะ👍

📌📌วันที่ 2 เดือน 2 ปี 2022 เวลา บ่าย 2 โมง🎊
เรามีนัดกันนะคะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กดแจ้งเตือน รอรับชมไลฟ์ขายสินค้าของเรา ได้ที่ KU KPS Premium Outlet

หรือสามารถพบกับพวกเราได้ที่ งานเกษตรแฟร์ 2565
ZONE J ล๊อคที่ 70 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565
แล้วมาอุดหนุนสินค้าดี มีคุณภาพกันได้ ทั้งที่งานเกษตรแฟร์ และ ผ่านไลฟ์สด นะคะ🙂😍

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565เ...
26/01/2022

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Master of Arts Program in Service Innovation and Intercultural Communication)

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Master of Arts Program in Service Innovation and Intercultural Communication)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สมัครต้องมีเอกสารเพิ่มเติมให้กับสาขาวิชาพิจารณา โดยส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
1. ข้อเสนอโครงการวิจัย /ค้นคว้าอิสระ (Proposal ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4)
2. คำแถลงจุดมุ่งหมาย (Statement of Purpose) ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
3. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (Recommendation) ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

จำนวนแผนรับ รวม 10 คน
แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 2 คน
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 4 คน
แผน ข จำนวน 4 คน

ติดตามการรับสมัครได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.grad.ku.ac.th/

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสาขาวิชา 083-312-4719 (อาจารย์ ดร.ดนุพล แสงนาค) หรือ E-mail: [email protected]

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565เ...
26/01/2022

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Doctor of Philosophy Program in Service Innovation and Intercultural Communication)

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Doctor of Philosophy Program in Service Innovation and Intercultural Communication)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

แบบ 1.1 และแบบ 2.1
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบ 1.2 และแบบ 2.2
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สมัครต้องมีเอกสารเพิ่มเติมให้กับสาขาวิชาพิจารณา โดยส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
1. ข้อเสนอโครงการวิจัย /ค้นคว้าอิสระ ( Proposal) ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
2. คำแถลงจุดมุ่งหมาย (Statement of Purpose) ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
3. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (Recommendation) ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

จำนวนแผนรับ รวม 5 คน
แบบ 1.1 จำนวน 1 คน และแบบ 2.1 จำนวน 2 คน
แบบ 1.2 จำนวน 1 คน และแบบ 2.2 จำนวน 1 คน

ติดตามการรับสมัครได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.grad.ku.ac.th/

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสาขาวิชา 083-312-4719 (อาจารย์ ดร.ดนุพล แสงนาค) หรือ E-mail: [email protected]

น้องๆ อยากเรียน กด 👍 แต่ถ้าน้องรัก มก. ให้ กด ❤️^^
25/01/2022

น้องๆ อยากเรียน กด 👍
แต่ถ้าน้องรัก มก. ให้ กด ❤️

^^

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับหนึ่ง
ครองใจนักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021
ผลการสำรวจความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย (มหาวิทยาลัยรัฐ)ยอดนิยม ประจำปี 2564 (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
โดย “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)”
https://www.thaitopu.com/content/121

ที่อยู่

1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66614542505

เว็บไซต์

https://education.kps.ku.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การเรียนในมหาวิทยาลัยและการได้ทำกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์คือสิ่งสำคัญในแง่มุมการทำงาน หลายคน เคยปฏิเสธ และทิ้งโอกาสดีๆ ที่ได้รับเข้ามา จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป จะเข้าใจเมื่อเข้าสู่โลกการทำงานจริงและการใช้ชีวิตจริง ซึ่งแตกต่างชีวิตในวัยเรียน เพียง แค่ 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นเอง Cr.พี่วุฒิดี้ https://kps.ku.ac.th/.../training-seminar-4/1791-it-64
ยินดีให้บริการครับ
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001.... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
อยากทราบว่าถ่ายรูปทำบัตรนิสิตใหม่เมื่อไหร่ครับ และที่มหาลัยหรือครับ
รับสอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน และบัญชี เพื่อสอบแข่งขัน หรือเพื่อดำเนินธุรกิจโดยพี่ป.โท จุฬาฯ ประสบการณ์ทำงานธุรกิจ รวมถึงประสบการสอนหนังสือทั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ กว่า 20 ปี น้องคนใดสนใจ กรุณาติดต่อพี่ที่ ID line:0846807295(กรุณาอย่าใช้วิธีค้นเบอร์โทรเพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือที่เบอร์โทร 084-680-7295
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/ ไม่OK ค่ะเข้าลึกก็ไม่ได้
สมัครได้เลยนะครับ
เอามาบอก
เห็นถามกันบางแล้ว บอกต่อไปนะครับ
ล็อกอินเข้าสมัครในระบบไม่ได้ ลงทะเบียนแล้วนะครับ
ของดีเอามาฝากกันต่อ