HHU Region5 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ หรือ Herd Health Unit (HHU) หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) เป็นทีมที่กรมปศุสัตว์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทีมนี้ ดูแลพี่น้องประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยจะเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านโคนม ในทุกๆด้าน ปัจจุบันในประเทศไทย มีหน่วย DHHU ทั้งหมด 36 หน่วย ซึ่งในภาคเหนือตอนบนของเรา มี 8 หน่วย ใน 3 จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ มี หน่วยไชยปราการ หน่วยป่าตึง หน่วยสันป่าตอง และหน่วยแม่โจ้ จังหวัดลำพูน มีหน่วยแม่ทา และหน่วยบ้านธิ จังหวัดเชียงราย มีหน่วยแม่ลาว และหน่วยเทิง ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาใด สามารถติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ จากหน่วย DHHU ใกล้ฟาร์มของท่านได้ครับ ^^
และในปีงบประมาณ 2561 ด้วยภารกิจของกรมปศุสัตว์ที่หลากหลายชนิดสัตว์ ไม่ได้เน้นเฉพาะโคนมอย่างเดียว กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะให้หน่วย DHHU ที่มีอยู่เดิมสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายตามภารกิจ จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา รูปแบบการทำงานของหน่วยเราจะปรับเปลี่ยนหน้างานกันมากขึ้นตามภารกิจครับ

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้หมอๆ HHU มีวิธีการทำวัคซีน LUMPY SKIN DISEASE ที่ถูกต้อง ทำได้ง่ายๆ และวิธีสังเกตุอาการหลังฉีดมาฝากพี่ๆน้องๆครับผม
17/08/2021
การฉีดวัคซีน LUMPY SKIN DISEASE อย่างถูกต้อง ต้องทำยังไงนะ หลังฉีดต้องสังเกตุอะไรบ้าง???

วันนี้หมอๆ HHU มีวิธีการทำวัคซีน LUMPY SKIN DISEASE ที่ถูกต้อง ทำได้ง่ายๆ และวิธีสังเกตุอาการหลังฉีดมาฝากพี่ๆน้องๆครับผม

หน่วยพัฒนาสุขภาพ และผลผลิตสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5กรมปศุสัตว์

เนื่องในวโรกาส"วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกร...
28/07/2021

เนื่องในวโรกาส
"วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องในวโรกาส
"วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัคซีนงบเพื่อจำหน่าย เกษตรกรทุกท่านที่มีความประสงค์ขอซื้อ สามารถติดต่อสั่งจองหรือสั่งซื้อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุ...
12/07/2021

วัคซีนงบเพื่อจำหน่าย เกษตรกรทุกท่านที่มีความประสงค์ขอซื้อ สามารถติดต่อสั่งจองหรือสั่งซื้อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่งครับ

มีงานอบรมการแปรรูปน้ำนมดิบ ดีๆมาฝากกันครับ สแกน QR Code เพื่อรับข้อมูล กันได้เลย
05/07/2021

มีงานอบรมการแปรรูปน้ำนมดิบ ดีๆมาฝากกันครับ สแกน QR Code เพื่อรับข้อมูล กันได้เลย

มีงานอบรมการแปรรูปน้ำนมดิบ ดีๆมาฝากกันครับ สแกน QR Code เพื่อรับข้อมูล กันได้เลย

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
03/07/2021

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

ปกป้องโค-กระบือ ให้ปลอดภัยจากโรคลัมปีช่วงเปลี่ยนฤดูฝนตกบ่อยอาจส่งผลต่อภาวะเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และอาจติดเชื้อต่างๆ...
10/06/2021

ปกป้องโค-กระบือ ให้ปลอดภัยจากโรคลัมปี

ช่วงเปลี่ยนฤดูฝนตกบ่อยอาจส่งผลต่อภาวะเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และอาจติดเชื้อต่างๆได้ง่าย ประกอบกับแมลงพาหะของโรคมักพบได้มากช่วงฤดูฝน ช่วงนี้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นครับ

กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดการทำวัคซีนดังกล่าวในวันที่ 7 -11 ม...
07/06/2021

กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดการทำวัคซีนดังกล่าวในวันที่ 7 -11 มิถุนายน 2564

ขอความร่วมมือเกษตรกรโคนม รวมถึงสหกรณ์โคนมในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
​​ 1. เข้มงวดการเคลื่อนย้ายโคนมเข้าออกภายในฟาร์ม เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัส
โรคปากและเท้าเปื่อย หากมีความจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายโคนมเข้าภายในฟาร์ม ควรมีการกักสัตว์ที่คอกกัก
แยกออกจากสถานที่เลี้ยงอย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนนำเข้าฝูง
​​ 2. เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่
​​​- ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค-กระบือ ในกรณีจำเป็น จะต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
​​​​- ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกชนิดจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์ มูลสัตว์และอาหารสัตว์ รวมถึงรถขนส่งนมดิบ ในกรณีจำเป็น จะต้องทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถทุกคันที่เข้าออกสถานที่เลี้ยงโคนม

#วัคซีนFMD

กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดการทำวัคซีนดังกล่าวในวันที่ 7 -11 มิถุนายน 2564

ขอความร่วมมือเกษตรกรโคนม รวมถึงสหกรณ์โคนมในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
​​ 1. เข้มงวดการเคลื่อนย้ายโคนมเข้าออกภายในฟาร์ม เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัส
โรคปากและเท้าเปื่อย หากมีความจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายโคนมเข้าภายในฟาร์ม ควรมีการกักสัตว์ที่คอกกัก
แยกออกจากสถานที่เลี้ยงอย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนนำเข้าฝูง
​​ 2. เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่
​​​- ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค-กระบือ ในกรณีจำเป็น จะต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
​​​​- ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกชนิดจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์ มูลสัตว์และอาหารสัตว์ รวมถึงรถขนส่งนมดิบ ในกรณีจำเป็น จะต้องทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถทุกคันที่เข้าออกสถานที่เลี้ยงโคนม

#วัคซีนFMD

วันดื่มนมโลก World Milk Day1 มิถุนายน #WorldMilkDay2021#WorldMilkDayThailand#สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่...
01/06/2021

วันดื่มนมโลก
World Milk Day
1 มิถุนายน
#WorldMilkDay2021
#WorldMilkDayThailand
#สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู

วันดื่มนมโลก
World Milk Day
1 มิถุนายน
#WorldMilkDay2021
#WorldMilkDayThailand
#สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู

ถาม-ตอบ วัคซีนโรคลัมปี สกิน
24/05/2021

ถาม-ตอบ วัคซีนโรคลัมปี สกิน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหว...
23/05/2021

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะทุกท่าน

ทั้งนี้ยังไม่มีการพบโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังไว้เพื่อป้องกันโค กระบือในพื้นที่ตนเอง

หากท่านใด มีความประสงค์หรือความจำเป็นจะเคลื่อนย้าย โคหรือกระบือ เข้า ออก หรือผ่าน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้องที่ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเคลื่อนย้าโค กระบือ เข้า ออก หรือ ผ่าน จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะทุกท่าน

ทั้งนี้ยังไม่มีการพบโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังไว้เพื่อป้องกันโค กระบือในพื้นที่ตนเอง

หากท่านใด มีความประสงค์หรือความจำเป็นจะเคลื่อนย้าย โคหรือกระบือ เข้า ออก หรือผ่าน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้องที่ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเคลื่อนย้าโค กระบือ เข้า ออก หรือ ผ่าน จังหวัดเชียงใหม่

“ ร่วมกันใช้ยาอย่างสมเหตุผล ” 💉โรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส จึงไม่มียารักษาเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง แ...
23/05/2021

“ ร่วมกันใช้ยาอย่างสมเหตุผล ” 💉

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
จึงไม่มียารักษาเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง
แต่จะเป็นการรักษาตามอาการ และการบำรุงร่างกาย
ให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง โดยเน้นวิธีการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในอวัยวะที่มีเซลล์เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial cell) เช่น บาดแผลที่ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ เป็นสำคัญ

“ ร่วมกันใช้ยาอย่างสมเหตุผล ” 💉

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
จึงไม่มียารักษาเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง
แต่จะเป็นการรักษาตามอาการ และการบำรุงร่างกาย
ให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง โดยเน้นวิธีการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในอวัยวะที่มีเซลล์เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial cell) เช่น บาดแผลที่ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ เป็นสำคัญ

วันหยุด พักอยู่บ้านคนเลี้ยงวัว มาศึกษาเรื่อง โรคลัมปี สกิน
22/05/2021
มารู้จักโรค Lumpy Skin Disease กันเถอะ

วันหยุด พักอยู่บ้าน
คนเลี้ยงวัว มาศึกษาเรื่อง โรคลัมปี สกิน

วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อ ทำให้เกษตรกรไทยรู้จักโรค Lumpy Skin Disease มากขึ้น ว่า สามารถติดต่อกันได้ทางไหน เราจะสามารถ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5จังหวัดเชียงรายได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด ชนิดโรคลั...
20/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

จังหวัดเชียงรายได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในสัตว์ประเภท โคและกระบือ ในทุกท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ห้ามเคลื่อนย้าย โค กระบือ เข้า ออก หรือผ่าน พื้นที่จังหวัดเชียงราย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ท้องที่ประจำเขตโรคระบาด

หากท่านใดประสงค์จะเคลื่อนย้าย โค กระบือ เข้า ออก หรือผ่าน พื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย โทร. 0-5371-1604

"ร่วมมือกัน ชลอการเคลื่อนย้ายในช่วงนี้ แล้วโค กระบือ จะปลอดภัยจากโรค ลัมปี สกิน"

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง...
17/05/2021

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคลัมปี้สกิน :-

- งดเคลื่อนย้ายวัวจากพื้นที่เสี่ยงเข้า - ออก(หากมีความจำเป็นให้ปรึกษาปศุสัตว์ท้องที่)

- งดนำวัว ควาย เข้าตลาดนัดค้าสัตว์ในช่วงที่มีการระบาด (เพราะตอนไปไม่เป็น ตอนกลับอาจไปติดมาจากตลาดนัดค้าสัตว์ได้)

- สังเกตุอาการผิวหนังทุกวัน หากพบตุ่อาการของโรคลัมปี้สกิน ให้รีบแจ้งปศุสัตว์ใกล้บ้าน

- ป้องกันสัตว์พาหะ เช่น ติดไฟที่ไม่เหนี่ยวนำแมลงเข้าในพื้นที่คอกสัตว์(ไฟไล่ยุง/แมลง)

-กำจัดแมลงพาหะ เช่น ใช้สารกำจัดแมลง ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง พ่นบริเวณคอกสัตว์ ใช้อัตราส่วนตามที่ระบุในฉลากอย่างเข้มงวด และกำจัดแหล่งอาศัยของแมลง ยุง โดยไม่ให้มีแหล่งกำเนิดลูกน้ำตามคอกเลี้ยง ทำความสะอาดคอกหรือกำจัดมูลเป็นประจำ

- ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค หาก พบ ให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ/ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร. 053-711-504
หรือแอพ dld4.0
หรือสายด่วน โทร. 063-225-6888

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยเคร่งครัด

******มาตรการ ควบคุมหรือชลอหรือขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายโค กระบือ ยังมีความจำเป็นในพื้นที่ที่มีการระบาด ที่ทุกกลุ่มต้องช่วยกันครับ******

#hhu_rg5
#สำนักงานปศุสัตว์เขต5
#กรมปศุสัตว์

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣📣The EpiShare ประชุมสัมมนาออนไลน์ สำนักงานปศุสัตว์เขต5 “การสอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อ...
14/05/2021

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣📣
The EpiShare ประชุมสัมมนาออนไลน์ สำนักงานปศุสัตว์เขต5

“การสอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”
โดย น.สพ.ธม อินยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่านทางโปรแกรม Zoom
สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า ทาง QR Code หรือ กดลิงค์ https://zoom.us/webinar/register/WN_EL9P6NTOR4-nitVPItih-w

ผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์สามารถขอรับคะแนน CE จากสัตวแพทยสภาได้ครับ (ลงทะเบียนเสร็จ จะมีเมลล์ยืนยันและมีลิงค์เข้าร่วมห้องZoom)

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣📣
The EpiShare ประชุมสัมมนาออนไลน์ สำนักงานปศุสัตว์เขต5

“การสอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”
โดย น.สพ.ธม อินยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่านทางโปรแกรม Zoom
สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า ทาง QR Code หรือ กดลิงค์ https://zoom.us/webinar/register/WN_EL9P6NTOR4-nitVPItih-w

ผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์สามารถขอรับคะแนน CE จากสัตวแพทยสภาได้ครับ (ลงทะเบียนเสร็จ จะมีเมลล์ยืนยันและมีลิงค์เข้าร่วมห้องZoom)

10/05/2021
ติดตามข้อมูลโรคลัมปี้ สกิน ที่จัดทำโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวัง เข้มข้นป้อง...
08/05/2021
Lumpy Skin Disease ALERT (ลัมปีสกิน)

ติดตามข้อมูลโรคลัมปี้ สกิน ที่จัดทำโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อเป็นข้อมูล

เฝ้าระวัง เข้มข้น
ป้องกัน เข้มงวด
ดีกว่าการรักษา

สงสัยปรึกษา/ขอคำแนะนำได้ที่เจ้าหน้าที่ HHU ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ครับ

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงของโรคลัมปีสกิน (L*D)

📢📢📢มีข่าวมาแจ้ง ประชาสัมพันธุ์ เฝ้าระวัง และป้องกัน ครับแจ้งสมาชิกที่มีโคทุกท่านการเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ “ลัมปี สกิน” ใน...
06/05/2021

📢📢📢มีข่าวมาแจ้ง ประชาสัมพันธุ์ เฝ้าระวัง และป้องกัน ครับ

แจ้งสมาชิกที่มีโคทุกท่าน

การเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ “ลัมปี สกิน” ในโคนม

โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ
- น้ำนมลดลง (สูงสุดถึง 40%)
- โคอายุน้อยมักอาการรุนแรงและเสียชีวิต
- โคที่ป่วยมักหายช้า และอาจไม่คืนสภาพ และอาจมีผลกับระบบสืบพันธุ์ในอนาคต

ดังนั้นมาตรการป้องกันที่แนะนำมี ดังนี้

1. ขอความร่วมมืองดนำเข้าวัวจากต่างพื้นที่เข้าฟาร์ม

2. มีโปรแกรมกำจัดแมลงดูดเลือดในฟาร์ม
- พ่นสารกำจัดแมลงที่คอกและตัวสัตว์ เช่น ไซเปอร์เมทริน แอลฟ่าไซเปอร์เมทริน เดลตาเมทริน หรือ อะมิทราซ ซึ่งค่อนข้างปลอดภัย และไม่ตกค้างในน้ำนม สม่ำเสมอ
- อื่นๆ เช่น ติดที่ดักจับแมลง หรือใช้หลอดไฟไล่แมลง

3. หากพบโคที่สงสัยรีบแจ้งหมอหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพื่อที่จะวินิจฉัยและควบคุมโรคต่อไป

4. แจ้งโรค หรือสงสัยสามารถแจ้งผ่านแอพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888

>>>ฟาร์มใดที่พบโคสงสัยว่าจะเป็นโรค >ควรรีบแยกสัตว์ออกจากฝูง กางมุ้ง
>>>รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที และ
>>>รีบกำจัดแมลงพาหะโดยรอบฟาร์ม

******
🚨🚨อัพเดท องค์ความรู้ มาตรการเข้มงวดและแนวทางกรณีสงสัย ลัมปี สกิน รายละเอียดตาม link

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-05-02-58-49/book-krut-menu/5816-2021-03-03-08-21-57

*****
#หน่วยHHU
#กรมปศุสัตว์
#DLD4.0

5 พฤษภาคม 2564วันสถาปนากรมปศุสัตว์นี้เป็นปีที่ 79ปีแห่งการ   "เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง ...
05/05/2021

5 พฤษภาคม 2564
วันสถาปนากรมปศุสัตว์
นี้เป็นปีที่ 79
ปีแห่งการ
"เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”

5 พฤษภาคม 2564
วันสถาปนากรมปศุสัตว์
นี้เป็นปีที่ 79
ปีแห่งการ
"เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”

ช่วยกันเฝ้าระวัง
09/04/2021

ช่วยกันเฝ้าระวัง

ฉายหนังซ้ำอีกสักรอบครับ กรมปศุสัตว์ประกาศพบ"โรคลัมปี"ครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะก่อโรคในโค-กระบือ ทุกสายพันธุ์ "แต่ไม่ติดคน"นะครับ ไม่ต้องตกใจ มาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคนี้กัน ตามมาเลยครับ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
02/04/2021

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

๑ เมษายนวันข้าราชการพลเรือน
01/04/2021

๑ เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16/12/2020

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการพัฒนาศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์ โดยนำร่องในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี โดยศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์จะให้บริการเครื่องตัดหญ้า เครื่องอัดหญ้าแห้ง เครื่องเกลี่ยหญ้า และเครื่องสะบัดผึ่งหญ้าแก่กลุ่มเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
07/12/2020

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

05/12/2020
ช่วงนี้ขณะเข้าเยี่ยมฟาร์มพบเจอตัวเหลือบเยอะมากขึ้น วัวป่วยเป็นพยาธิเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น อย่าลืมพ่นยากำจัดเหลือบ แมลงดูดเลื...
01/12/2020

ช่วงนี้ขณะเข้าเยี่ยมฟาร์มพบเจอตัวเหลือบเยอะมากขึ้น วัวป่วยเป็นพยาธิเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น อย่าลืมพ่นยากำจัดเหลือบ แมลงดูดเลือดต่างๆในฟาร์มกันเป็นประจำนะครับ โดยเฉพาะฟาร์มที่อยู่ใกล้หนองน้ำ แหล่งน้ำ และใกล้ป่าจะพบเหลือบมากกว่าปกติ แมลงเหล่านี้เป็นตัวนำเชื้อพยาธิเม็ดเลือดทำให้วัวแท้ง หรือตายได้เลย

เกษตรก้าวไกล กับ สวก.
14/11/2020

เกษตรก้าวไกล กับ สวก.

📢📢โอกาสมาถึงแล้วว 📢📢
👨🏻‍🌾เกษตรกรรุ่นใหม่ เรียนป.ตรี ฟรี 💥
โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2564
.
ทุนการศึกษาจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ให้ทุนผู้จบระดับ ปวส. และเป็น Smart Farmer
หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรฯ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 🔊
.
เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก
พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
ของอนาคตการเกษตรประเทศไทย
.
📍คุณสมบัติผู้สมัคร
✔️1.เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer
ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✔️2.จบ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
✔️3.ไม่จำกัดอายุ
✔️4.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ
✔️5.มีการทำเกษตรกรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
.
🏫มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงมือปฏิบัติในแปลงปลูกจริง
(เปิดรับสมัครเดือนธ.ค.63-มี.ค.64)
โทร 061-509-6710

🏫มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปิดรับสมัครแล้ว)
เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
(เปิดรับสมัครเดือนส.ค.63-ก.ย.63)

🏫มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(เปิดรับสมัครเดือนพ.ย.63-ม.ค.64)
เรียนออนไลน์..อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
โทร.02-504 8046-9

.
🚩สมัครหรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่เลย
http://www.arda.or.th/scholarship/

กิจกรรมน่าสนใจครับนั่งรถไฟไปเที่ยว ฟาร์มโคนม
12/11/2020

กิจกรรมน่าสนใจครับ
นั่งรถไฟไปเที่ยว ฟาร์มโคนม

การรถไฟฯ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ" ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แบบไปเช้า-เย็นกลับ จัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

หลังจากห่างหายไปนาน วันนี้ทางเพจมีสาระมาฝากพี่น้องผู้เลี้ยงโคทุกท่านครับ ในการทำวัคซีนปากเท้าเปื่อย อายุของลูกโคที่ต้องเ...
08/11/2020

หลังจากห่างหายไปนาน วันนี้ทางเพจมีสาระมาฝากพี่น้องผู้เลี้ยงโคทุกท่านครับ

ในการทำวัคซีนปากเท้าเปื่อย อายุของลูกโคที่ต้องเริ่มทำวัคซีนครั้งแรกคือเมื่ออายุ 4-6 เดือน หลังจากนั้นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำอีกครั้งหลังจากได้รับวัคซีนครั้งแรกภายใน 3-4 สัปดาห์ ไม่เช่นนั้นภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยได้

ดังนั้นอย่าลืมฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำสำหรับโคที่พึ่งได้รับวัคซีนเป็นครั้งแรกกันนะครับ

สิ่งดีๆที่กรมปศุสัตว์มีให้ชาวเกษตรกรโคนมครับ ไปโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี ๆ สงสัยการใช้งานติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วย HHU หร...
30/10/2020

สิ่งดีๆที่กรมปศุสัตว์มีให้ชาวเกษตรกรโคนมครับ ไปโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี ๆ
สงสัยการใช้งานติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วย HHU หรือหน่วยผสมเทียมในพื้นที่ได้เลยครับ

คู่มือการใช้งานแอพฯ iFarmer+ (ฉบับประชาชน)

ใครสงสัยตรงไหน สอบถามได้จ้า

——

iFarmer+ พร้อมแล้วสำหรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ ios(ไอโฟน) และ แอนดรอย และผ่านบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์

สำหรับสมาชิก iFarmer+ ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถโหลด iFarmer+ ได้ที่ลิ้งด้านล่างเลย

📱สำหรับระบบแอนดรอย(ซัมซุง หัวเหว่ย และอื่นๆ)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nycoding.ifarmerplus

📱สำหรับระบบ ios(ไอโฟน)
https://apps.apple.com/th/app/ifarmer/id1531150267?l=th

🖥สำหรับคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆผ่านบราวเซอร์
http://164.115.24.111:8088/iFarmer/

🥰ให้การบริหารจัดการฟาร์มโคนมยุคใหม่เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายขึ้น

..สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน..หากท่านมีทะเบียนฟาร์ม 10 หลักและโคในฟาร์มมีทะเบียนประวัติเรียบร้อย ก็ติดต่อขอรหัสผ่านได้เลย
ที่กล่องข้อความ หรือในไลน์
https://lin.ee/ZIZi5Dd

#iFarmer+
#iFarmer
#สทป
#กรมปศุสัตว์
#iFarmer+

HHU Region5's cover photo
13/10/2020

HHU Region5's cover photo

เขาว่าเต็มเร็วมาก
01/10/2020

เขาว่าเต็มเร็วมาก

📣📣📣มาแล้วจ้าาาา

...อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่1)

หลักสูตร 1 การทำเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ D.I.Y (Do It Yourself) ง่ายๆด้วยตนเอง
หลักสูตร 2 การแปรรูปเนื้อโคและการปรุงสเต็กเพื่อสร้างอาชีพ
หลักสูตร 3 การแปรรูปเนยแข็งในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หลักสูตร 4 Dairy product for Farmer and Entrepreneur การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเกษตรกร

📌📌 เปิดรับสมัคร ผ่านระบบ google form ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
(ขอสงวนสิทธิ์กรณี ผู้สมัครเต็มจำนวน)

..เงื่อนไข การรับสมัคร
1.เป็นเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, ผู้ประกอบการ แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ,และผู้ที่ประสงค์ดำเนินการแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพ ในปีงบประมาณ 2564
2.หากคุณสมบัติข้อ 1 ถูกต้องและทำการสมัครก่อน จะได้สิทธิ์รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลำดับแรก
3. 1 ท่าน สมัครได้ 1 หลักสูตร

ท่านที่ต้องการสมัคร เตรียมตัวดังนี้
1. วันที่ 5 ตค. เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เปิดเพจ Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงใหม่
2. สแกนคิวอาร์โค้ดใบสมัคร ในโพสรับสมัคร
3. อ่านรายละเอียดใบสมัครและกรอกข้อมูล ส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน อย่าลืมกดส่งใบสมัคร
4. รอฟังผลการคัดเลือก หน้าเฟสบุ๊คศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
5. เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป

📷📷 สามารถติดตามได้ที่ เพจ Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงใหม่

สำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนม ทุกท่านที่สนใจนำเทคโนโลยี เข้าใช้จัดการในฟาร์มครับใช้แล้ว ดีไม่ดีหรือต้องปรับปรุง ก็แจ้งไปที่เพจ ...
17/09/2020

สำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนม ทุกท่านที่สนใจนำเทคโนโลยี เข้าใช้จัดการในฟาร์มครับ
ใช้แล้ว ดีไม่ดีหรือต้องปรับปรุง ก็แจ้งไปที่เพจ LFarmer+ ครับ

#iFarmer+
....พร้อมแล้วสำหรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ ios(ไอโฟน) และ แอนดรอย และผ่านบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์

สำหรับสมาชิก iFarmer+ ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถโหลด iFarmer+ ได้ที่ลิ้งด้านล่างเลย

📱สำหรับระบบแอนดรอย(ซัมซุง หัวเหว่ย และอื่นๆ)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nycoding.ifarmerplus

📱สำหรับระบบ ios(ไอโฟน)
https://apps.apple.com/th/app/ifarmer/id1531150267?l=th

🖥สำหรับคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆผ่านบราวเซอร์
http://164.115.24.111:8088/iFarmer/

🥰ให้การบริหารจัดการฟาร์มโคนมยุคใหม่เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายขึ้น

..สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน..หากท่านมีทะเบียนฟาร์ม 10 หลักและโคในฟาร์มมีทะเบียนประวัติเรียบร้อย ก็ติดต่อขอรหัสผ่านได้เลย
ที่กล่องข้อความ หรือในไลน์
https://lin.ee/ZIZi5Dd

#iFarmer+
#iFarmer
#สทป
#กรมปศุสัตว์

ที่อยู่

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 170 ม.1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
Amphoe Muang Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

https://reg5dhhu.wixsite.com/home

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HHU Region5ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HHU Region5:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วงนี้ไม่ใช่แต่Fที่ระบาด โรคเห็บก็มา อยากให้ลงรายระเอียดแนะนำการรักษา ป้องกันเรื่องโรคใข้เห็บด้วย
งานช่วยเหลือเร่งด่วน เกษตรกรร้องขอ คุณหมอจัดให้ ขอบคุณจากหัวใจ ขอบคุณที่ช่วยเหลือตลอดมา ขอบคุณและขอบคุณ
งานช่วยเหลือเร่งด่วน เกษตรกรร้องขอ คุณหมอจัดให้ ขอบคุณจากหัวใจ ขอบคุณที่ช่วยเหลือตลอดมา ขอบคุณและขอบคุณ
ทำงานวันนี้ครับ 30/06/2560
ขอบคุณ คุณหมอพุท หมอแนน มากๆค่ะ
ขอบคุณ คุณหมอพุท หมอแนน มากๆค่ะ