องค์กรของรัฐ ใน Amphoe Muang Chiang Mai

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน Amphoe Muang Chiang Mai รวมรายชื่อด้วย ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย, Bhubing Police, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่ว, Hope Visa Services, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และ HHU Region5. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Hope Visa Services

Hope Visa Services

103 ริมปิงอพาร์ทเมนท์ ถ.แก้วนวรัฐ ซอย 3 ต

D
HHU Region5

HHU Region5

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 170 ม.1 ถ.ห้วยแก้ว ต

F

Amphoe Muang Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ