สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี "เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม" โครงการยกระดับการให้บริการด้วยระบบ MWA Service 4.0
ของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขานนทบุรี (สสน)
(47)

เปิดเหมือนปกติ

ที่ศูนย์บริการภาครัฐฯ ในห้างสรรพสินค้าทั้งหมด หยุดให้บริการสองวันนะครับ 26-27 กพ นี้
23/02/2021

ที่ศูนย์บริการภาครัฐฯ ในห้างสรรพสินค้าทั้งหมด หยุดให้บริการสองวันนะครับ 26-27 กพ นี้

กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ บ่ายสาม 26 ก.พ. 64 ถึงเที่ยง 27 ก.พ. 64 เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้า

การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่สามารถใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทาง

• แอปพลิเคชัน MWA onMobile
• บริการ e-Service https://eservicesapp.mwa.co.th/
• ตัวแทนรับชำระเงินออนไลน์ อาทิ บิ๊กซี โลตัส เซ็นทรัล กรุงไทย next TMBtouch เป็นต้น
• เคาน์เตอร์บริการในห้างสรรพสินค้า ทั้ง 4 แห่ง

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 facebook twitter หรือ line @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
10/02/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 12 ก.พ. นี้

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค ปิดให้บริการ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทาง ทั้งทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระค่าน้ำ ตัวแทนรับชำระค่าน้ำ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เป็นต้น และหากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line : @MWAthailand

+++++++++

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
09/02/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. แจ้ง 10-15 ก.พ. นี้ คาดน้ำทะเลหนุนสูง ย้ำต้มน้ำประปาไม่หายกร่อย ขอประชาชนติดตามคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาช่วงภัยแล้ง วันละ 2 รอบ

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน.กล่าวว่า ตามที่ กปน. ได้แจ้งสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระลอกตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้รสชาติน้ำประปากร่อยเป็นบางช่วงเวลาในบางพื้นที่ โดยในวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ นี้ คาดว่าจะส่งผลยาวนานกว่าที่ผ่านมา ซึ่ง กปน. มิได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการร่วมปฏิบัติการกระแทกน้ำ (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation : กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแลให้มากที่สุด

ทั้งนี้ กปน. ขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาในช่วงภัยแล้งสำหรับประชาชน ดังนี้

• ผู้ที่มีสุขภาพปกติ สามารถบริโภคน้ำประปาได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่รสชาติที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลต่อความน่าดื่ม สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก

• การนำน้ำประปาไปต้ม ไม่ได้ช่วยให้น้ำประปาหายเค็ม เนื่องจากสิ่งที่ระเหยไปคือน้ำ แต่ตัวเกลือไม่ได้ระเหยไปด้วย ดังนั้น ยิ่งทำให้น้ำระเหยไปมากเท่าไร ยิ่งทำให้สัดส่วนความเค็ม หรือ ความกร่อยเพิ่มมากขึ้น

• สำหรับบ้านที่ไม่มีถังพักน้ำ สามารถสำรองน้ำประปาที่มีค่าคลอไรด์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานไว้บริโภคได้ โดยติดตามจากการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาประจำวัน แต่สำหรับบ้านที่มีถังพักน้ำ อาจจะมีน้ำประปาเก่าที่มีรสกร่อยค้างอยู่ในถัง ดังนั้น แนะนำให้สำรองน้ำประปาเข้าถังพักน้ำ ตามช่วงเวลาคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาของ กปน หรือทดลองชิมน้ำประปาหากไม่มีรสชาติกร่อย ก็สามารถสำรองน้ำไว้บริโภคได้

• ประชาชนสามารถติดตามคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาได้ทุกวัน ในเวลาประมาณ 9.00 และ 16.00 น. ผ่านทาง https://web.mwa.co.th/more_news.php?cid=1705&filename=pr_crisis และช่องทางโซเชียลของ กปน. Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand และสามารถดูคุณภาพน้ำแบบ real-time ได้ที่ แอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://twqonline.mwa.co.th/

• ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรี ซึ่งเป็นน้ำประปารสชาติปกติ ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านท่าน และหากวันใดที่ไม่มีน้ำทะเลหนุนสูง ก็สามารถสำรองน้ำประปาไว้บริโภคได้ ตามช่วงเวลาที่แนะนำ

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
04/02/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญประชาชนติดตามรายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มคุณภาพน้ำประปา และสามารถเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ล่วงหน้า วันละ 2 ช่วงเวลา ดังนี้

▶️เวลา 09.00 น.▶️รายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาของวันนี้ (วันที่รายงาน)

▶️เวลา 16.00 น.▶️รายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาของวันถัดไป

สามารถติดตามคุณภาพน้ำประปาได้ที่
➡️แอปพลิเคชัน MWA onMobile
➡️ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter และ Instagram : @MWAthailand
➡️เว็บไซต์ https://twqonline.mwa.co.th/
➡️เว็บไซต์ www.mwa.co.th

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
04/02/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

มท.2 ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำประปากร่อย บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. ลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำดิบและการแก้ไขปัญหาน้ำดิบของ กปน. โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ที่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยลง อีกทั้งสถานการณ์น้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้น จึงส่งผลให้น้ำประปาบางช่วงเวลาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป โดยฝากให้ กปน. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ให้บริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งสั่งการให้มีการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในช่วง 2-3 เดือนก่อนเข้าฤดูฝนนี้ด้วย
นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันนี้ ได้กำชับให้ กปน. บริหารจัดการการสูบน้ำดิบด้วยความรัดกุม และบริหารจัดการให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในหน้าแล้งนี้ และสำหรับแผนระยะยาวในอนาคต ขอให้ กปน. เร่งรัดดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอย่างยั่งยืน

นายนิสิต ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. มีการบริหารจัดการการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสูบน้ำที่มีลิ่มความเค็มสูงเข้ามาในคลองประปาให้น้อยที่สุด ซึ่งความสามารถในการหลบเลี่ยงทำได้สูงสุดเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยที่ผ่านมา กปน. ได้ร่วมมือกับกรมชลประทาน และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการร่วมปฏิบัติการกระแทกน้ำ (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation : กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำทะเลหนุน และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน

ด้าน นายกวี ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปน. มีการแจ้งข้อมูลคาดการณ์คุณภาพน้ำประจำวันให้ประชาชน ผ่านทุกช่องทางจาก กปน. คือ http://twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand เพื่อให้ประชาชนสามารถสำรองน้ำในช่วงปกติ (ค่าคลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ล.) และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ ให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาได้ฟรี ที่สำนักงานประปาสาขา และหากวันใดที่ไม่มีน้ำทะเลหนุนสูง ก็สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาและสำรองน้ำประปาไว้ใช้ได้ ตามช่วงเวลาที่แนะนำ นอกจากนี้ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ หันมาใช้อุปกรณ์ประปาที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากประชาชนพบท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว โปรดแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง ด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
04/02/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. จับมือกรมชลฯ ย้ำแล้งนี้น้ำประปาไม่ขาดแคลน พร้อมแนะแนวทางใช้น้ำประปาช่วงภัยแล้ง

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ร่วมกับกรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในขณะนี้อย่างใกล้ชิด และยืนยันว่า กปน. จะผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีน้ำประปาใช้ไม่ขาดแคลนตลอดหน้าแล้งนี้ โดยเฉพาะการร่วมมือกับกรมชลประทาน และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในปฏิบัติการกระแทกน้ำ (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation : กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งส่งผลกระทบให้น้ำประปาในบางพื้นที่ บางช่วงเวลามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป

โฆษก กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้หลายท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยารับรู้รสชาติน้ำประปาที่เปลี่ยนไป ตามข่าวที่ กปน. ได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากค่าความเค็มในรูปคลอไรด์เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือโซเดียมเกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีผลต่อความน่าดื่มและการยอมรับของผู้บริโภค และขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาในช่วงภัยแล้งสำหรับประชาชน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

• ผู้ที่มีสุขภาพปกติ สามารถบริโภคน้ำประปาได้ โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ด้วยรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลต่อความน่าดื่ม ทั้งนี้ ความเค็มในรูปของโซเดียมในน้ำประปา ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณโซเดียมในอาหารทั่วไปที่บริโภคในชีวิตประจำวัน การบริโภคน้ำประปา 2 ลิตร หรือ 8 แก้วต่อวัน ถือว่าไม่ได้รับโซเดียมมากเกินจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย

• กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก

• การนำน้ำประปาไปต้ม ไม่ได้ช่วยให้น้ำประปาหายเค็ม เนื่องจากสิ่งที่ระเหยไปคือน้ำ แต่ตัวเกลือไม่ได้ระเหยไปด้วย ดังนั้น ยิ่งทำให้น้ำระเหยไปมากเท่าไร ยิ่งทำให้สัดส่วนความเค็ม หรือ ความกร่อยเพิ่มมากขึ้น

• การกรองน้ำด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) เท่านั้น ที่สามารถแก้ไขเรื่องความเค็มของน้ำประปาได้ หากประชาชนไม่มีเครื่องกรองระบบ RO ขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ หากช่วงไหนน้ำทะเลหนุนสูง ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปา และสำรองน้ำในวันที่น้ำประปารสชาติปกติไว้ใช้บริโภค

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน สามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรี ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านท่าน และหากวันใดที่ไม่มีน้ำทะเลหนุนสูง ก็สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาและสำรองน้ำประปาไว้ใช้ได้ ตามช่วงเวลาที่แนะนำ
นอกจากนี้ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ หันมาใช้อุปกรณ์ประปาที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

นอกจากนี้ หากประชาชนพบท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว โปรดแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง ด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน

อนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน หรือประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือสอบถาม MWA call center โทร. 1125 รวมทั้ง Facebook และ [email protected] ในชื่อ @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความห่วงใยจากการประปานครหลวง

วันนี้มาแนะนำการดูแลระบบน้ำใช้ภายในอาคารและการล้างถังพักน้ำครับแต่ถ้าหาช่างประจำไม่ได้ ขอให้ไว้วางใจเรียกใช้บริการจาก กป...
28/01/2021

วันนี้มาแนะนำการดูแลระบบน้ำใช้ภายในอาคารและการล้างถังพักน้ำครับ
แต่ถ้าหาช่างประจำไม่ได้ ขอให้ไว้วางใจเรียกใช้บริการจาก กปน. ได้เลยนะครับ เพราะว่า กปน. ให้บริการตามมาตรฐานสากล และมีการรับประกันผลงานด้วยครับ

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
18/01/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564
ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

กปน. เผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าน้ำ 10 % สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 รวม 2 เดือน ให้ลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กว่า 90 % ของลูกค้าทั้งหมด

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. มีภารกิจหลัก ในการจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้ลดค่าน้ำประปา 10 % สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 (สังเกตได้จากมุมขวาบนของใบแจ้งค่าน้ำประปา) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นั้น มาตรการดังกล่าวของ กปน. จะช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 90 % ของลูกค้าทั้งหมด ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งหมด 2.48 ล้านราย มาตรการนี้จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 2.42 ล้านราย

นายคมกฤช กล่าวต่อไปว่า มาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10 % สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น ซึ่ง กปน. ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน. พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกบ้านของตนต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 นี้

ใกล้จะแล้งอีกแล้วนะครับ
12/01/2021

ใกล้จะแล้งอีกแล้วนะครับ

ช่วงหน้าแล้ง☀️ น้ำประปาอาจมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป เพราะอะไรนะ📈

การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธีการอ่านค่ามาตรฐานในน้ำประปาที่ส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติกร่อยเป็นบางช่วงเวลา ในช่วงภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และขอยืนยันว่า คุณภาพของน้ำประปายังคงสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งนี้ สามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter และ Instagram : @MWAthailand

#การประปานครหลวง #ประปาเพื่อประชาชน
#changeforbettercare

กปน. แจ้งปรับเวลาให้บริการในห้างสรรพสินค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และตามมาตรก...
07/01/2021

กปน. แจ้งปรับเวลาให้บริการในห้างสรรพสินค้า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล กปน. จึงปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของเคาน์เตอร์ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จากเดิม เวลา 11.00-17.30 น. เป็น 11.00 -16.00 น. และเคาน์เตอร์ที่จุดบริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์บางแค จากเดิม เวลา 11.00-18.00 น. เป็น 11.00-17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
06/01/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ห่วงใยประชาชนชวนใช้บริการ "กปน. ออนไลน์"
ร่วมลดการแพร่ระบาด COVID-19

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ใช้บริการ ของ กปน. ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย โดยให้บริการผ่านช่องทางดังนี้

▶️ แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time จากห้องปฏิบัติการ และจากสถานีวัดคุณภาพน้ำ • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store

▶️ ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระเงิน

▶️ MWA e-Bill Service เต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกระดาษ

▶️ ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันพร้อมให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตลอดพื้นที่บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
25/12/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2564 กับกระทรวงมหาดไทย
เปิดแคมเปญ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้”
ลดรายจ่ายให้ประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีโครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” กปน. จึงมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาสะอาดปลอดภัย โดย กปน. มอบส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอติดตั้งประปาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ

สามารถขอติดตั้งประปาใหม่ได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th และที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

ที่อยู่

เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

รถเมล์สาย 69 104 รถตู้ป้ายแดง เดอะมอลล์งามฯ - ปากเกร็ด

ข้อมูลทั่วไป

เราให้คำมั่น ว่า เราจะซ่อมท่อประปา แตกรั่ว อย่างรวดเร็ว ภายใน 24 ชม.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625890038

เว็บไซต์

ร้านอาหารแนะนำ

  • Coffee
  • Drinks

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขานนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขานนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Website โครงการยกระดับการให้บริการด้วยระบบ MWA Service 4.0 ของ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี (สสน.) การประปานครหลวง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด