สัตวแพทยสภา ประเทศไทย

สัตวแพทยสภา ประเทศไทย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สัตวแพทยสภา ประเทศไทย, ถนนนครอินทร์, Amphoe Muang Nonthaburi.

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ที่  ๒/๒๕๖๔ เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งหรืออ่...
23/03/2021

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
หรืออ่านเพิ่มเติม http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:2567&catid=23&Itemid=143&lang=en

** สามารถคัดค้านผลได้ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ***

สัตวแพทยสภา พร้อมแล้วกับพิธีนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาฯที่ผ่านมา15 วันของการเลือกตั้ง กุญแจไขรหัสเข้าระบบ E-...
23/03/2021

สัตวแพทยสภา พร้อมแล้วกับพิธีนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาฯ

ที่ผ่านมา15 วันของการเลือกตั้ง กุญแจไขรหัสเข้าระบบ E-Voting ถูกเก็บรักษาอย่างดีในตู้เซฟนิรภัย

วันนี้เวลา 10.00น. เราจะทำการไขรหัส
และทราบผลการนับคะแนนไปพร้อมๆกันผ่านการLIVEนะครับ

>> ระบบการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปีพ.ศ.2564 - 2567 ได้ปิดลงแล้ว
22/03/2021

>> ระบบการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปีพ.ศ.2564 - 2567 ได้ปิดลงแล้ว

22/03/2021
เชิญเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

1 ชม.สุดท้าย ของการเปิดให้เลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2564 - 2567 ท่านที่ไม่ได้รับรหัส หรือพบปัญหา ทักไลน์สพ.สภามาเลยครับ
https://lin.ee/vQPefiA LINE OA สัตวแพทยสภา

22/03/2021
เชิญชวนเลือกตั้งฯ

1 ชม.สุดท้าย ของการเปิดให้เลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2564 - 2567 ท่านที่ไม่ได้รับรหัส หรือพบปัญหา ทักไลน์สพ.สภามาเลยครับ

https://lin.ee/vQPefiA LINE OA สัตวแพทยสภา

รวมพลังสัตวแพทย์ไทย ตอนนี้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ทะลุถึง 4,000 คนแล้ว  อีกเพียง 1 ชั่วโมง  โอกาสสุดท้ายใ...
22/03/2021

รวมพลังสัตวแพทย์ไทย ตอนนี้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ทะลุถึง 4,000 คนแล้ว อีกเพียง 1 ชั่วโมง โอกาสสุดท้ายในการร่วมเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ การเลือกตั้งฯ ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกของเรา

ท่านใดเป็นผู้มีสิทธิและยังไม่ได้เลือกตั้ง
เข้าเลือกตั้งที่ https://vetcouncil.iapp.co.th/evoting
หากไม่ได้รับรหัสกรอกแบบคำร้องได้ที่ https://evoting-form.iapp.co.th/

หากพบปัญหาใด ๆ สามารถ ติดต่อผ่านไลน์สัตวแพทยสภา (จนท.พร้อมให้บริการช่วยเหลือทันที) ที่ https://lin.ee/vQPefiA LINE OA สัตวแพทยสภา

ด่วนนะครับ ภายใน 16.30น. นี้เท่านั้น

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่ออนุมัติบั...
22/03/2021

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ของสาขาอายุรศาสตร์
*************************************************************
ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสาขาอายุรศาสตร์ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
๑ สัตวแพทย์หญิงภัทรวดี ธรรมสถิต
๒ นายสัตวแพทย์ธนกฤต หรูปัญญาเลิศ
๓ นายสัตวแพทย์ศุภชาติ ปานเนียม
๔ สัตวแพทย์หญิงคคนางค์ ปิยะรังสี
๕ นายสัตวแพทย์ภัทรกฤช ธีวสุตระกูล
๖ สัตวแพทย์หญิงสุกัญญา ผลิตกุล
๗ สัตวแพทย์หญิงชัญภร กวางรัตน์
๘ นายสัตวแพทย์เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
๙ สัตวแพทย์หญิงลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล
๑๐ สัตวแพทย์หญิงศศิธร ไตรรัตน์ถนอม
๑๑ สัตวแพทย์หญิงคาริน วิชชุกิจ
๑๒ นายสัตวแพทย์นิติพงศ์ หอมวงษ์
๑๓ สัตวแพทย์หญิงจีรวัฒน์ สุนทรสิต
๑๔ นายสัตวแพทย์ธีรวีร์ แสงแก้ว
๑๕ สัตวแพทย์หญิงศิวพร เพ่งพิศ
๑๖ พันตรีนายสัตวแพทย์โกสินทร์ ทองศรี
๑๗ นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
๑๘ สัตวแพทย์หญิงลาวัลย์ หล้าสุพรม
๑๙ นายสัตวแพทย์ณัฐพล เรียงวิโจน์กิจ

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสาขาอายุรศาสตร์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ...อ่านเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1393:2021-03-22-02-45-14&catid=27&Itemid=148&lang=en

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู...
22/03/2021

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________________________
ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครครบถ้วนและเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ลำดับ ชื่อ – สกุล สาขา
๑ สัตวแพทย์หญิงดลฤทัย ศรีทะ พยาธิวิทยา
๒ นายสัตวแพทย์สโรช แก้วมณี เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๓ นายสัตวแพทย์อานนท์ ชุมคำลือ ศัลยศาสตร์
๔ สัตวแพทย์หญิงปนัดดา อมรรุ่งโรจน์ ศัลยศาสตร์
๕ สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี ภูมิวุฒิสาร ศัลยศาสตร์
๖ นายสัตวแพทย์ธีรพล ชินกังสดาร ศัลยศาสตร์
๗ นายสัตวแพทย์นิธิดล บูรณพิมพ์ ศัลยศาสตร์
๘ สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร ศัลยศาสตร์
๙ นายสัตวแพทย์ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์ ศัลยศาสตร์
๑๐ สัตวแพทย์หญิงอารีย์ ไหลกุล ศัลยศาสตร์
๑๑ นายสัตวแพทย์จิระเดช ไตรรัตน์ถนอม ศัลยศาสตร์
๑๒ สัตวแพทย์หญิงศรารัตน์ ธีรกุลชน ศัลยศาสตร์
๑๓ นายสัตวแพทย์กฤตธี เดชยง ศัลยศาสตร์
๑๔ สัตวแพทย์หญิงแทนหทัย กระจ่างแจ้ง ศัลยศาสตร์
๑๕ นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ คำทวี ศัลยศาสตร์
๑๖ สัตวแพทย์หญิงกิติภัทรา กัลยาณกุล ศัลยศาสตร์
๑๗ สัตวแพทย์หญิงสุธิดา สุวรรณพันธ์ ศัลยศาสตร์
๑๘ สัตวแพทย์หญิงไอริณ ขวัญอโนชา ศัลยศาสตร์
๑๙ นายสัตวแพทย์กิตติพงษ์ คุณประทุม ศัลยศาสตร์
๒๐ สัตวแพทย์หญิงนิธิดา บุญวิทยา ศัลยศาสตร์
๒๑ นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๒ นายสัตวแพทย์ณฐพล ภูมิพันธุ์ สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๓ นายสัตวแพทย์มนกานต์ อินทรกำแหง สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๔ นายสัตวแพทย์สิรวิทย์ ภักดีพาณิชย์กิจ สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๕ นายสัตวแพทย์ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๖ นายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีไสย์ สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๗ นายสัตวแพทย์ทศพล เดชยง สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๘ สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง สัตวแพทย์สาธารณสุข
๒๙ นายสัตวแพทย์เขมพรรษ บุญโญ สัตวแพทย์สาธารณสุข
๓๐ นายสัตวแพทย์อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา สัตวแพทย์สาธารณสุข
๓๑ นายสัตวแพทย์บพิธ ปุยะติ สัตวแพทย์สาธารณสุข
๓๒ นายสัตวแพทย์ไพศิลป์ เล็กเจริญ สัตวแพทย์สาธารณสุข
๓๓ สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป สัตวแพทย์สาธารณสุข
๓๔ สัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว สัตวแพทย์สาธารณสุข

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบจะได้แจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)
ประธานคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2021-03-22-02-10-53&catid=27&Itemid=148&lang=en

22/03/2021

วันนี้ เลือกตั้งกรรมการ
สพ.สภา
วันสุดท้าย!!
ระบบเปิดถึง16.30น เท่านั้น
ฝากบอกต่อกันไปครับ
หากไม่ได้รหัส ทักไลน์สภาได้เลยครับ

21/03/2021

2วันสุดท้ายของการเลือกตั้ง
ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิเรียนเชิญนะครับ
หากไม่ได้รับรหัสเข้า
ทักไลน์สภามาได้เลยครับ

ยอดผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ ทะลุ 3,000 คนแล้ว ขอบคุณทุกคะแนนครับ3 วันสุดท้ายใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ ขอเชิญเลยนะครับหากพ...
20/03/2021

ยอดผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ ทะลุ 3,000 คนแล้ว ขอบคุณทุกคะแนนครับ

3 วันสุดท้ายใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ ขอเชิญเลยนะครับ

หากพบปัญหาติดต่อ
https://lin.ee/vQPefiA

LINE OA สัตวแพทยสภา

เสาร์ อาทิตย์ เจ้าหน้าที่ก็ไม่หยุด
พร้อมให้บริการมากครับ

20/03/2021

3 วันสุดท้าย
แม้วันนี้จะหยุดแต่ระบบเลือกตั้งเราไม่หยุด เลือกได้ถึง16.30
หากไม่ได้รับรหัส ทักไลน์สภาเลยจ้า

เรียนสมาชิกสามารถลงรับสิทธิประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64 รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ...
19/03/2021

เรียนสมาชิกสามารถลงรับสิทธิประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64 รับสิทธิประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท นาน 3 เดือน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก สัตวแพทยสภา โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน มีความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ สมารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2564
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ตามลิ้ง https://pages.amot.in.th/?campaign=CIGNAWBS&affiliate=UAT

โดยลงทะเบียนที่รับสิทธิ์ผ่าน Mobile Application "สัตวแพทยสภา" ได้ในระบบ Android โดยคลิกลิงค์ด้านล่าง
ระบบ Android : http://bit.ly/3iwqsiE
ระบบ ios : http://apple.co/394w0h

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1391:18-2564&catid=23&Itemid=143&lang=en

19/03/2021

ศ-ส-อา-จ
4วันสุดท้าย
เลือกตั้งกรรมการฯ
ท่านใดไม่ได้รหัสทักLINEสพ. สภามาเลยจ้า

#ไหว้สานะน้องนะ

18/03/2021

คำทักทายของสัตวแพทย์ช่วงนี้

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปีพ.ศ.2564 - 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

🚩 เข้าระบบเลือกตั้งได้ ระหว่างวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์


🚩 Linkในการเข้าระบบเลือกตั้งและรหัสผ่าน ได้ถูกส่งไปทาง SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ ในฐานข้อมูลสัตวแพทยสภา
🚩 สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 22 คน หรือสามารถทำการงดออกเสียง
🚩 หากพบปัญหาไม่ได้รับรหัสเข้าระบบ ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ โดยติดต่อทางไลน์ของสัตวแพทยสภา

17/03/2021
นายกVPATเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

ผ่านไปแล้ว 10 วันสำหรับการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาฯ มีผู้ลงคะแนนแล้ว 2,196 คน จากทั้งหมด 10,955 คน คิดเป็น 20% ขอขอบพระคุณทุกคะแนนที่ท่านมีให้มา ขอเสียง #ทีมเลือกตั้งแล้ว หน่อยครับ สำหรับอีก 80%ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
ยังเหลือเวลา 5 วันสุดท้ายในการเข้าระบบE-Voting โดยเข้าได้ตั้งแต่ 08.30-16.30น. ทุกวันไม่เว้นเสาร์ อาทิตย์ที่ https://vetcouncil.iapp.co.th/evoting ลงคะแนนได้ถึงวันจันทร์นี้เท่านั้น!
หากไม่ได้รับรหัสผ่าน สามารถทักไลน์มาได้เลย เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งพร้อมให้บริการครับ

17/03/2021

การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา มาถึงวันที่ 10 แล้ว เลือกตั้งได้ถึงจันทร์นี้ 08.30-16.30น. หากมีปัญหาทักไลน์สภามาได้เลยครับ

16/03/2021

ระบบเลือกตั้งวันนี้เปิดแล้วครับ
เลือกได้ถึง16.30 หากพบปัญหาติดต่อไลน์สภาเลยครับ

15/03/2021
สัตวแพทยสภา ประเทศไทย

การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ผ่านไปแล้ว7วัน มาถึงครึ่งทางแล้ว ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไปเพียง 1,852คน หรือคิดเป็น 16.91% จากทั้งหมด10,955คน

ขอเชิญผู้มีสิทธิอีก 9,103 คนที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ดำเนินการใช้สิทธิของท่าน ทุกคะแนนเสียงมีค่า มีความหมาย ในการกำหนดทิศทางอนาคตของสภาวิชาชีพของพวกเรา มาเถอะครับ มาร่วมใช้สิทธิของท่าน เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา08.30-16.30 น. ทุกวันไปจนถึงวันที่22 มีนาคมนี้

หากไม่ได้รับรหัสผ่าน ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Lineสัตวแพทยสภา (ID: @vetcce )

ขอบคุณครับ

Government Building

14/03/2021

ถึงแม้วันนี้เป็นวันอาทิตย์
แต่ระบบเลือกตั้ง E-Voting ของเราไม่หยุด ผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนได้ถึง16.30น. นะครับ

13/03/2021

วันนี้วันเสาร์ระบบเลือกตั้งก็เปิดตามปกติ หากพบปัญหา ติดต่อทางไลน์ได้เลยครับ

วันนี้ระบบเลือกตั้ง ปิดแล้ว ผ่านไป 5 วันมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำวน 1,742 คน  จากผู้มีสิทธิทั้งหมดรวม 10,955 คน **พรุ่งนี้วันเ...
12/03/2021

วันนี้ระบบเลือกตั้ง ปิดแล้ว ผ่านไป 5 วันมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำวน 1,742 คน จากผู้มีสิทธิทั้งหมดรวม 10,955 คน

**พรุ่งนี้วันเสาร์-อาทิตย์ ระบบเลือกตั้งไม่หยุด สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามปกติในเวลา 08.30-16.30น. หากพบปัญหาในการเข้าระบบ หรือไม่ได้รับรหัสผ่าน สามารถติดต่อศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เลยนะครับ

เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. ครับ

1. สำนักงานสัตวแพทยสภา 68/8 ม.1 ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
2. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-017-0700-8 ต่อ 402
3. LINE Official Account สัตวแพทยสภา เพิ่มเพื่อน ค้นหา LINE ID: @vetcce หรือคลิก https://lin.ee/vQPefiA

ที่อยู่

ถนนนครอินทร์
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020170700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัตวแพทยสภา ประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สัตวแพทยสภา ประเทศไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามเรื่องขอความอนุเคราะห์ทำหมันให้แม่สุนัขจรค่ะ จ.กาญจนบุรี ต้องติดต่อหน่วยงานใดค่ะ
เมื่อไร จะทำอะไรได้คะ https://www.facebook.com/groups/899074223442407/permalink/3797256056957528/
ผมอยากเห็นความชัดเจน รูปธรรมของวิชาชีพเรา ผ่านบทบาท สพ. สภาในการประสานความเข้าใจในการทำงานช่วง พรก. ควบคุมโควิด ก่อนพี่น้องเราจะถูกจับดำเนินคดีเพิ่ม
ขอสอบถามว่า นายสัตวแพทย์ ถือเป็น บุคคลากรทางการแพทย์มั้ยคะ หากไม่ใช่ขอสอบถามว่าเหตุใดถึงไม่ใช่ และหากใช่ขอให้ท่านทำการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้รู้โดยทั่วกันได้หรือไม่คะ
สวัสดีค่ะ กรณีนี้ ในช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จะทำอย่างไรดีคะ
#อ้วน5000ต้องได้รับความยุติธรรม
ฝากคดีแมวอ้วน5000ที่ส่งไปรักษากับหมอแถวหทัยราษแล้วตายแต่หมอปิดบังอำพรางเอาแมวตัวอื่นมาสวมรอยด้วยนะคะ#อ้วน5000ต้องไม่ตายฟรี
มีเหตุการณ์ที่สัตวแพทย์ทำการรักษาแมว และอาจเสียชีวิตในขั้นตอนบางอย่าง หรือระหว่างการรักษา แต่แพทย์ท่านนี้ทำการซ่อนเร้นอำพราง บ่ายเบี่ยงที่จะพูดความจริง แถมพอโดนกดดันมากๆ ก็เอาแมวตัวอื่นที่คล้ายกันมาคืน เพื่อหลอกเจ้าของ สุดท้ายความแตกถึงได้ออกมารับสารภาพ เพราะจนด้วยหลักฐาน และเอาซากศพแมวตัวจริงมาคืน แบบนี้มีความผิดไหมครับ
สวัสดีค่ะ ที่สัตวแพทยสภามีแบบส่งข้อความได้ไหมคะ
สวัสดีคะ​ แมวเป็นปอดบวมเกิดจากอะไรค่ะ​ ขอสอบถามนะคะ
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบ เทียบความชื้น..id line:weifo1
เมื่อวานได้ไปสัมมนา CE ฟ้าหม่นคนอาวุโส55+ ประทับใจทีมงานบริหารครับ ผมเองมีความสุขเพราะได้พบ พี่ๆและน้องๆหลายคน บางคนไม่เคยพบกันเลย20กว่าปี ผมอยากให้สว.สพ.บ.อาวุโสทั้งหลายมาเยี่ยมและมาต่ออายุใบประกอบฯกันมากๆ หากพวกเรามีมากพอก็จะของบประมาณแผ่นดินมาช่วยเติมงบของสัตวแพทย์สภาได้ เราต้องการงบมาบริหารครับ เท่าที่ทราบสมาคมทนายเขามีสมาชิก 40,000 กว่าคน เขาได้งบช่วยเหลือจากรัฐถึงปีละ 50 🥰 ล้านบาทครับ