กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค หน่วยงานราชการ
(4)

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลังใจสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจัดขึ...
23/08/2023

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลังใจสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี ทางกองกฎหมาย ขอขอบคุณ​มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ให้การต้อนรับและให้ความสำคัญ​กับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดียิ่งค่ะ

กรมควบคุมโรค เดินหน้าร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เสริมประสิทธิภาพเตรียมพร้อมรับมือโรคติดต่อทั้งสถานการณ์ปกติ...
13/08/2023

กรมควบคุมโรค เดินหน้าร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เสริมประสิทธิภาพเตรียมพร้อมรับมือโรคติดต่อทั้งสถานการณ์ปกติและฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

13/08/2023
12/08/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12/08/2023
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...
11/08/2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของประเทศไทยและนานาชาติ” อีกทั้งได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และนายแพทย์โรม บัวทอง ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่อในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกหน่วยงาน รวมถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้ง 69 ด่าน

วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วม...
10/08/2023

วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี กองกฎหมายขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ และขอชื่นชมประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่...
09/08/2023

วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิต (จตุจักร) สำนักงานเขตจตุจักร สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิต (จตุจักร) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี กองกฎหมายขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ และขอชื่นชมประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

วันนี้วันเข้าพรรษา ห้ามขาย 🚫🚨 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืน ‼️ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ...
02/08/2023

วันนี้วันเข้าพรรษา ห้ามขาย 🚫🚨 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฝ่าฝืน ‼️ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

❌ ย้ำ ❌ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษานี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก ❗️
01/08/2023

❌ ย้ำ ❌ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษานี้
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก ❗️

❌❌ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่นี้นะจ๊ะ ❗️
31/07/2023

❌❌ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่นี้นะจ๊ะ ❗️

กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่าง...
29/07/2023

กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย ให้แก่ สธ. และ อปท. ทั่วประเทศ

กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมกองกฎหมายและกองโรคจากการประกอบอาชี.....

เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 กองกฎหมายร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่...
27/07/2023

เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 กองกฎหมายร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุม และกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - 12 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เ...
25/07/2023

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ...
23/07/2023

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

#ปรับเป็นพินัย #กรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับเป็นพินั...
21/07/2023

เมื่อวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับเป็นพินัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในการดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลังใจสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจั...
14/07/2023

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลังใจสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี ทางกองกฎหมาย ขอขอบคุณ​มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ให้การต้อนรับและให้ความสำคัญ​กับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดียิ่งค่ะ

กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เตรี...
11/07/2023

กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามกฎหมาย ให้แก่ สธ. และ อปท. ทั่วประเทศ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค น...

เมื่อวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566 กองกฎหมาย ร่วมกับ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ...
11/07/2023

เมื่อวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566 กองกฎหมาย ร่วมกับ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 - 5 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

06/07/2023

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบปรับเอกสารรับรอง “วัคซีนโควิด” รวมกับวัคซีนอื่นเป็นฉบับเดียว เพิ่มความสะดวกเดินทาง อ่านต่อใน Link https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/70066

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2566) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย ได้เสนอร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ต่อคณะกรรมกา...
06/07/2023

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2566) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย ได้เสนอร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีร่างอนุบัญญัติจำนวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 จังหวัดตาก)
2. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ....

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2566) กองกฎหมายได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะ ในการนิเทศงาน/ล...
03/07/2023

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2566) กองกฎหมายได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะ ในการนิเทศงาน/ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกองกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการปฏิบัต...
18/06/2023

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม) ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน...
18/06/2023

ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาแล้วตามคำเรียกร้อง กองกฎหมายได้รวบรวมเนื้อหาการบรรยายเรื่อง ข้อควรรู้ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง...
15/06/2023

มาแล้วตามคำเรียกร้อง กองกฎหมายได้รวบรวมเนื้อหาการบรรยายเรื่อง ข้อควรรู้ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่ใช้ประกอบการบรรยายในการอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ATCU มาไว้ให้ที่นี่แล้วจ้า สามารถดาวน์โหลดได้ตาม Link นี้เลยค้าบ https://drive.google.com/drive/folders/17DLORICQZ6WAIVXB26tNTjVj5A9QOgBc?usp=sharing

DDC's Legal Knowledge The Series (Ep. 01) เสนอตอน  #บุหรี่ไฟฟ้า ตัวร้าย ผิดกฎหมายอะไรบ้าง  #กองกฎหมาย  #กรมควบคุมโรค
08/06/2023

DDC's Legal Knowledge The Series (Ep. 01) เสนอตอน #บุหรี่ไฟฟ้า ตัวร้าย ผิดกฎหมายอะไรบ้าง #กองกฎหมาย #กรมควบคุมโรค

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ลงพื้น...
02/06/2023

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ ณ พื้นที่เขตบึงกุ่ม ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี กองกฎหมายขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ และขอชื่นชมประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

31 พฤษภาคม  #วันงดสูบบุหรี่โลก
31/05/2023

31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) กองกฎหมายได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเค...
29/05/2023

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) กองกฎหมายได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ) ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค และสามารถถ่ายทอดกฎหมายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการหรือภารกิจของกรมควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลก...
23/05/2023

วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครับ

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้...
12/05/2023

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558) ณ ห้องประชุม อายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค ค่ะ

ที่อยู่

Department Of Disease Control
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คนที่จากมากทม.ทำมั้ย​ต้องกักตัว
According to jerusalem post, out of 1 MILLION people tested in Thailand, around 3,000 people are infected with COVID! This corresponds to a rate of ~ 0.3%!
With 70 million inhabitants that would be "ONLY" 210,000! There are 0.8 people for every 1000 new Covid tests! Source:https://www.jpost.com/israel-pfizer-news
วานนี้นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พร้อมคณะจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลประกอบการกับผู้ที่เข้าร่วม “โครงการช่างผมอุ่นใจ” ในพื่นที่นนทบุรีและปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ประสบผลสำเร็จด้วยดี ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยของร้านและความสะอาดของอุปกรณ์ 💈✂️

“โครงการช่างผมอุ่นใจ” หนึ่งในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือแก่เหล่าช่างตัดผมในไทยผ่านความร่วมมือกับ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และเหล่าสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยฯ โดยจัดมอบอุปกรณ์ให้แก่ร้านเสริมสวยที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 ร้านทั่วประเทศ พร้อมจัดการอบรบเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมกิจการในช่วงวิกฤต #โควิด19

===

Yesterday Resident Representative of UNDP in Thailand Renaud Meyer joined the SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) to visit barbers & hairdressers in Nonthaburi and Pathumtani under the joint “Chang Phom Oon Jai'' programme to support local barbershops💈✂️ in reopening their businesses and operate safely in the midst of the crisis.

The United Nations Development Programme (UNDP) partnered with the Ministry of Social Development and Human Security and six hairdresser associations in July to launch the ‘Chang Phom Oon Jai’ project to support barbers and hairdressers to reopen their businesses in a safe manner. This programme has been providing support to 1,000 small barbershops and hair salons nationwide.

Find out more at https://bit.ly/3hnUYtz
.

สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ-ihnf UNDP in Asia and the Pacific United Nations in Thailand สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
I sent the question below via Messenger on December 15th and despite sending four follow up messages I have not had a response. All my messages were read, so I would like to know why I have not had an answer?

เมื่อวัคซีน Covid 19 พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้วจะสามารถให้ชาวต่างชาติได้หรือไม่? ฉันเป็นพลเมืองออสเตรเลียแต่งงานกับคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่กลางปี ​​2018 ฉันมีวีซ่าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (Non Immigrant Visa) ปัจจุบันโดยอาศัยการแต่งงานกับคนไทย
วาว
*ขออนุญาตครับ* สวัสดีครับ มีข้อสงสัยสอบถามว่าสถานการณ์แบบนี้สภาวะการควบคุมโรคแบบนี้ มีคนออกมาโพสต์รับงานให้บริการแบบนี้ผิดไหมครับ ที่สำคัญที่โพสต์สื่อส่อเสียดทำให้เกิดเสื่อมเสียวงการอาชีพได้ครับ น้องคนนี้เขาดื้อมาก หลายวันทุกวัน ในเพจเตือนทักท้วงเถียงข้างคูทุกคำ จัดการให้ได้ช่วยจัดการหน่อยนะครับ
มีประกาศแนบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
ฝีมือข้าพเจ้า ได้รางวัลจากการเป็นช่างภาพให้แม่นาย 100 บาท 5555
ได้รับกระเป๋า จากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับ สวยงามถูกใจ ขอบคุณครับ !! >____
โอกาสสุดท้าย!!! สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ New York University จัดการอบรมให้ความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก !! ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Emporium Suites Hotel by Chatrium (ติดสถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์) โดยได้วิทยากรชั้นนำระดับโลก จาก UNCITRAL และ New York University.
(โดยการอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ เบอร์โทร 02-018-1615 ต่อ 108 หรืออีเมล์ [email protected]
#}