Transfusion-Transmitted Pathogens Section

Transfusion-Transmitted Pathogens Section ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ฝ่ายปฎิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการประกันคุณภาพการทดสอบ และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดตลอดจนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของเลือดและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังดำเนินการประเมินและติดตามควบคุมคุณภาพชุดตรวจการติดเชื้อทางเอชไอวีอีกด้วย

เปิดเหมือนปกติ

24/08/2020

ประกาศแจ้งเตือน!!
EQA HCV และ EQA HbA1c จะปิดรับสมัครสมาชิกปี 2564 ภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

📣📣 ประกาศ 📣📣ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มีความยินดีแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ ...
26/06/2020

📣📣 ประกาศ 📣📣

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มีความยินดีแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ทั้ง 4 แผน ได้เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2564 แล้ว (รายละเอียดดังภาพ)

👩‍🔬👨‍🔬ห้องปฏิบัติการใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถ Inbox 🎯 หรือ
📧 ติดต่อทาง [email protected] หรือ
☎️ โทร 02-951-000 ถึง 11 ต่อ 99256, 98091 และ 99188

Transfusion-Transmitted Pathogens Section's cover photo
26/06/2020

Transfusion-Transmitted Pathogens Section's cover photo

04/02/2020

📣📣📣ตัวอย่าง EQA HIV viral load ครั้งที่ 1/2563 จะจัดส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในสภาพแช่แข็ง
📩📩📩โปรดตอบผลกลับทางเว็บไซต์ einstyle.net/eqavl ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นะคะ

03/02/2020
📣📣📣ประกาศ!!!!ปิดรับ Preorder รอบที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้แล้วนะคะขอให้รีบติดต่อกันเข้ามาด่วนๆๆๆเลยค่ะ
24/12/2019

📣📣📣ประกาศ!!!!

ปิดรับ Preorder รอบที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้แล้วนะคะ

ขอให้รีบติดต่อกันเข้ามาด่วนๆๆๆเลยค่ะ

Photos from Transfusion-Transmitted Pathogens Section's post
14/11/2019

Photos from Transfusion-Transmitted Pathogens Section's post

30/09/2019

ประกาศ📣
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วม EQA HCV ปี 2563
แลปไหนยังไม่ได้สมัคร ถ้าสนใจ inbox มาสอบถามได้นะคะ

Transfusion-Transmitted Pathogens Section's cover photo
19/07/2019

Transfusion-Transmitted Pathogens Section's cover photo

📣📣ตัวอย่าง EQA HbA1c ครั้งที่ 3/2562 จัดส่งให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้วนะคะได้รับตัวอย่างแล้วเก็บเข้าตู้เย็น 2-8C และร...
02/07/2019

📣📣ตัวอย่าง EQA HbA1c ครั้งที่ 3/2562 จัดส่งให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้วนะคะ
ได้รับตัวอย่างแล้วเก็บเข้าตู้เย็น 2-8C และรายงานผลการทดสอบภายในวันที่ 11 ก.ค. 2562 ทาง http://einstyle.net/eqahba1c/ นะคะ #EQAA1c

กรมวิทย์ฯ พร้อมประเมินคุณภาพชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
28/06/2019
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทย์ฯ พร้อมประเมินคุณภาพชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

NEWS| กรมวิทย์ฯ พร้อมประเมินคุณภาพชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/571 #prDMSc #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #เอดส์ #เอชไอวี

📣📣 ประกาศด่วน 📣📣ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (QC SAMPLE) สำหรับควบคุมคุณภาพชุดตรวจ Anti HIV Anti HCV และ HBsAgสามารถส่งใบสั่งซื้...
18/06/2019
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

📣📣 ประกาศด่วน 📣📣

ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (QC SAMPLE)
สำหรับควบคุมคุณภาพชุดตรวจ Anti HIV Anti HCV และ HBsAg

สามารถส่งใบสั่งซื้อและชำระเงินได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น!!!!!

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://ttp.dmsc.moph.go.th
และส่งใบสั่งซื้อได้ทางอีเมล [email protected]

     ฝ่ายปฎิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด เป็นหน่วยงานสังกัดกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิ...

04/06/2019

ตัวอย่าง EQA HIV Serology ครั้งที่ 3/2562 จัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้ว
⏰⏰โปรดตอบกลับภายใน 21 มิ.ย. 62 นะคะ⏰⏰
#TTP #EQAHIV

📣📣 เปิดรับ pre-order ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ 🙂หมดเขต 30 มิ.ย. 2562 นะคะ
02/05/2019

📣📣 เปิดรับ pre-order ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ 🙂

หมดเขต 30 มิ.ย. 2562 นะคะ

04/03/2019

📣📣📣ตัวอย่าง EQA HIV Serology ครั้งที่ 2/2562 จัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้ว
โปรดตอบกลับภายใน 22 มี.ค 62 นะคะ #TTP #EQAHIV

06/02/2019

ตัวอย่าง EQA HIV Viral Load ครั้งที่ 1/2562 จัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้ว!!! โปรดตอบกลับภายใน 8 มี.ค 62 นะคะ #TTP #EQAVL

📣📣📣 ผู้ดำเนินแผนฯ จัดส่งตัวอย่าง EQA EurA1c 2018 ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วทางไปรษณ...
21/01/2019

📣📣📣 ผู้ดำเนินแผนฯ จัดส่งตัวอย่าง EQA EurA1c 2018 ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วทางไปรษณีย์ EMS โปรดทำการทดสอบและตอบผลกลับภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562

📣📣ประกาศ...ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ รอบที่ 1/2562 จะปิดรับใบสั่งซื้อแล้วหากพลาดต้องรอรอบที่ 2/2562 ซึ่งจะเปิดอีกครั้งเดือนพฤ...
25/12/2018

📣📣ประกาศ...
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ รอบที่ 1/2562 จะปิดรับใบสั่งซื้อแล้ว
หากพลาดต้องรอรอบที่ 2/2562 ซึ่งจะเปิดอีกครั้งเดือนพฤษภาคม เลยนะคะ 😉

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
30/11/2018

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

NEWS|กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย เพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย >>https://bit.ly/2BJhF9r #เชื้อเอชไอวี #prDMSc #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข #WorldAIDSDay #วันเอดส์โลก

Myanmar FDA Visiting - 22Nov2018
23/11/2018

Myanmar FDA Visiting - 22Nov2018

19/11/2018
ttp.dmsc.moph.go.th

Update รายชื่อชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับอนุญาต (18 พ.ย. 2561)

http://ttp.dmsc.moph.go.th/ttp/th/file/file2download/2562/kit_evaluation/TestKitUpdateNov18.pdf

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางInbox หรือที่ [email protected]

📣📣 เปิดรับ Pre order ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ รอบที่ 1/2562🎯 รายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ http://ttp.dmsc.moph.go.th/ttp/th/main_...
06/11/2018

📣📣 เปิดรับ Pre order ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ รอบที่ 1/2562
🎯 รายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ http://ttp.dmsc.moph.go.th/ttp/th/main_th.php?option=product_quality_control_th

✨✨เริ่มรับ Pre order ตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับ Serodia-HIV1/2 MIX ในรอบดำเนินการ 1/2562 แล้วนะคะ🎊

06/11/2018

ตัวอย่าง EQA HbA1c ครั้งที่ 1/2562 ส่งออกไปยังสมาชิกแล้ว โปรดทดสอบตัวอย่างชุดที่ 1 และตอบกลับภายใน 15 พ.ย. 61 นะคะ

24/10/2018

เรียนสมาชิก EQA HCV ปี 2562
ตัวอย่างรอบที่ 1/2562 ถูกส่ง EMS ออกไปแล้ว รอรับกันนะคะ

NIH Fact sheet!!!!!!ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน  (4th Generation HIV rapid ...
05/09/2018
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NIH Fact sheet!!!!!!

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน
(4th Generation HIV rapid test kit)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพชุดตรวจเอชไอวี
เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ที่ต้องการผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในประกาศได้ครอบคลุม “ชุดตรวจเอชไอวีรุ่นที่ 4 หรือ 4th Generation HIV test kit” ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี และแอนติเจนของเชื้อเอชไอวีพร้อมกันในการทดสอบเดียวกันซึ่งถูกพัฒนามาจากชุดตรวจเอชไอวีรุ่นที่ 3 ที่ตรวจหาได้เฉพาะแอนติบอดี

ปัจจุบัน เทคโนโลยีชุดตรวจเอชไอวีรุ่นที่ 4 ได้ถูกพัฒนาและมีหลายรูปแบบ (Platform) ได้แก่ ชุดตรวจที่ใช้หลักการ Enzyme Immuno asaay (EIA) ทั้งรูปแบบ Microplate หรือเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automated) และหลักการ Immunochromatography แบบรวดเร็ว (4th Generation HIV Simple/Rapid Test)

การประเมินคุณภาพชุดตรวจที่ตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีในชุดตรวจเดียวกัน จะดำเนินการประเมินตรวจสอบความสามารถของชุดตรวจทั้งในส่วนของแอนติเจน และส่วนของแอนติบอดี ซึ่งมีข้อกำหนดและเกณฑ์แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานของชุดตรวจ โดยชุดตรวจที่ใช้หลักการ EIA และชุดตรวจแบบรวดเร็ว จะใช้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดในการประเมินคุณภาพ

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้งานชุดตรวจสามารถมั่นใจได้ว่าชุดตรวจเอชไอวีทุกรูปแบบที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความถูกต้อง และความเชื่อมั่นของผลการทดสอบหาการติดเชื้อเอชไอวี
โดยสามารถติดตามรายชื่อชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตได้ที่เวปไซต์ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข http://ttp.dmsc.moph.go.th

DOWNLOAD ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=875

           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินและตรวจสอบคุ.....

04/09/2018
📣📣📣ประกาศถึงสมาชิก EQA HbA1c ปี 2561ตัวอย่าง EQA HbA1c Testing ครั้งที่ 3/2561 ได้จัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้วนะคะ🤘...
06/08/2018

📣📣📣ประกาศถึงสมาชิก EQA HbA1c ปี 2561
ตัวอย่าง EQA HbA1c Testing ครั้งที่ 3/2561 ได้จัดส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกแล้วนะคะ🤘

ตัวอย่างมีจำนวน 2 กล่อง คือ
📦กล่องที่ 1 มี 3 ตัวอย่าง ทดสอบและส่งผลช่วง 6-17 ส.ค. 2561
📦กล่องที่ 2 มี 2 ตัวอย่าง ทดสอบและส่งผลช่วง 10-19 ก.ย. 2561

ส่งผลทางเว็บไซต์ http://einstyle.net/eqahba1c/ 💌

PS. กรุณาจัดเก็บตัวอย่างในตู้เย็นทันทีหลังจากที่ได้รับนะคะ 🎯
PSS. สมัคร EQA HbA1c ปี 2562 กันมาแล้วรึยังเอ่ย ✌️

26 กรกฎาคม 2561ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏ...
26/07/2018

26 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ซึ่งการศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง Laboratory Quality Management

26th July, 2018

We are honored to share our knowledge and experience of Laboratory Quality Management with representatives of Ministry of Public Health and Family Welfare, Government of the People's Republic Bangladesh.

#NIHTHAILAND

Transfusion-Transmitted Pathogens Section's cover photo
24/07/2018

Transfusion-Transmitted Pathogens Section's cover photo

ด่วนนนนนนนนน⭐⭐⭐⭐📣📣 รับสมัครแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการประจำปี 2562📣📣 🎯สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ttp.dmsc.mop...
18/07/2018

ด่วนนนนนนนนน⭐⭐⭐⭐
📣📣 รับสมัครแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการประจำปี 2562📣📣
🎯สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ttp.dmsc.moph.go.th
💌ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected]

📢📢ประกาศ!!!!! EQA HCV รับสมัครสมาชิกปี 2562 📣📣สนใจ inbox เข้ามา หรือติดต่อเข้ามาที่ email: eqa.hepatitis@gmail.com ได้ตั...
29/06/2018

📢📢ประกาศ!!!!! EQA HCV รับสมัครสมาชิกปี 2562 📣📣
สนใจ inbox เข้ามา หรือติดต่อเข้ามาที่ email: [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561 โดยแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงาน email และเบอร์โทรศัพท์
ด่วน!!!!!!! รับสม้ครสมาชิกไม่จำกัดจำนวน!!!!!!

25/06/2018

ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (QC sample) เปิดรับใบสั่งซื้อถึงสิ้นเดือนมิ.ย. นี้นะคะ #TTP #QC

สมาชิก EQA HbA1c สามารถดาวน์โหลดรายงานเบื้องต้น ครั้งที่ 2/2561 รอบที่ 2 ได้ทาง http://einstyle.net/eqahba1c/ นะคะ #TTP ...
25/06/2018
HbA1c - Mainlogin Site

สมาชิก EQA HbA1c สามารถดาวน์โหลดรายงานเบื้องต้น ครั้งที่ 2/2561 รอบที่ 2 ได้ทาง http://einstyle.net/eqahba1c/ นะคะ #TTP #EQAA1c

19/06/2018
ttp.dmsc.moph.go.th

รายชื่อชุดตรวจเอชไอวีที่ผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผลิต-นำเข้า เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย Update มิถุนายน 2561 🤗🤗🤗

ที่อยู่

National Institute Of Health, DMSc, Ministry Of Public Health
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

02-951-0000 ext 99190, 99185, 99188

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Transfusion-Transmitted Pathogens Sectionผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Transfusion-Transmitted Pathogens Section:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด