กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences of MOPH Welcome to The OFFICIAL Page of DMSc PR.Network ติดตามข่าวกรมวิทย์ฯ >> http://www.dmsc.moph.go.th

เปิดเหมือนปกติ

#กระทรวงสาธารณสุข โดย #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ #กองบริหารการสาธารณสุข (กยรส.) ร่วมกับ #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห...
18/11/2020

#กระทรวงสาธารณสุข โดย #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ #กองบริหารการสาธารณสุข (กยรส.) ร่วมกับ #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดการประชุมเพื่อ Kick Off การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ แกรนด์ ไดมอนด์ เมืองทองธานี

#DMScNEWS | #กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด >>https://bit.ly/2IJOfho#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #กระทรวงสาธารณ...
18/11/2020

#DMScNEWS | #กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด >>https://bit.ly/2IJOfho

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 12,912 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด พบเกินกฎหมายกำหนด 6,768 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 52.4 จำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพและรถเก๋ง ตามลำดับ พร้อมแนะประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย.63 นี้ เน้นย้ำเพื่อความปลอดภัย เมาไม่ขับ เคารพกฎจราจร ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
#แอลกอฮอล์ในเลือดเกินค่ากำหนด 💉
#prDMSc 📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที...
17/11/2020

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)
ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>https://bit.ly/3f5Em9K
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

NEWS|กรมวิทย์ฯตรวจพบยาอันตรายผสมใน“หัวน้ำหวาน”ที่มีการลักลอบนำมาใช้ทดแทนยาแก้ไอใน #สี่คูณร้อย ในพื้นที่ภาคใต้ >>https://...
16/11/2020

NEWS|กรมวิทย์ฯตรวจพบยาอันตรายผสมใน“หัวน้ำหวาน”ที่มีการลักลอบนำมาใช้ทดแทนยาแก้ไอใน #สี่คูณร้อย ในพื้นที่ภาคใต้ >>https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/935 #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข #prDMSc #หัวน้ำหวาน #ยาแก้ไอ #ยาเสพติด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน Smart Living with COVID-19 ทำความเข้าใจสื่อ...
13/11/2020

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน Smart Living with COVID-19 ทำความเข้าใจสื่อมวลชน และ Influencers ถึงนโยบายเปิดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย ด้วยเทคนิค Real-time RT PCR การพัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งชนิด IgM และ IgG และการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปนเปื้อนบนบรรจุภัณฑ์และอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจหาโรค COVID-19 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

NEWS|กรมวิทย์ฯ ทดสอบความชำนาญห้องแล็บตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด เพื่อให้ผลตรวจมีความถูกต้อง แม่นยำช่วยแพทย์รักษาและปรับขนาดยา...
13/11/2020

NEWS|กรมวิทย์ฯ ทดสอบความชำนาญห้องแล็บตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด เพื่อให้ผลตรวจมีความถูกต้อง แม่นยำ
ช่วยแพทย์รักษาและปรับขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน >>https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/934 #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข #prDMSc #เบาหวาน #HbA1C

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที...
12/11/2020

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>https://bit.ly/38yF3Ht
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

11/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เรื่อง "ความคืบหน้าทหารเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์"
👩‍⚕️ โดย แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
📆 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
🕛 เวลา 12.20 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
แถลงข่าวประเด็น : ความคืบหน้าทหารเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

11/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เรื่อง "การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในช่วงฤดูหนาว"
👩‍⚕️ โดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
📆 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
🕚 เวลา 11.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
แถลงข่าวประเด็น : การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในช่วงฤดูหนาว
ต่อด้วย ความคืบหน้าทหารเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 815 ชั...
10/11/2020

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้บริหารของกรม เป็นกรรมการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระเพื่อทราบ ได้แก่
•การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมทดแทนตำแหน่งเดิม
•ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
•รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•รายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2563
•ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม
วาระเพื่อพิจารณา
• โครงการสำคัญด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในช่ว...
10/11/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในช่วงเช้า นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ บรรยายเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเทคนิคการจัดทำงบประมาณที่ประสบความสำเร็จ โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมรับฟัง ส่วนในช่วงบ่าย มีการนำเสนอ Output Outcome ของ Planfin ของหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10/11/2020
กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วย Antibody (8 พ.ย.63)

📺 #โชว์ข่าวเช้านี้ | กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วย Antibody

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิดรวดเร็ว (Rapid test) เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 โดยใช้หลักการตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยา อ่านผลด้วยตาเปล่าจากตัวอย่างซีรัม พลาสมาและเลือดจากปลายนิ้ว ยื่น อย.รับรองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล PPTV HD 36

10/11/2020
กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด 19 รู้ผลใน 1 วัน (6 พ.ย.63)

📺 #เนชั่นทันข่าว | กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด 19 รู้ผลใน 1 วัน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิดรวดเร็ว (Rapid test) ใช้หลักการตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี ชนิดอ่านผลด้วยตาเปล่า จากตัวอย่างซีรัม พลาสมาและเลือดจากปลายนิ้ว พร้อมโชว์ศักยภาพในการต่อสู้และการตรวจ COVID-19 ในบรรจุภัณฑ์และอาหาร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล NationTV 22

10/11/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เรื่อง "การติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยชาวฮังการี,ชาวอินเดีย และความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด 19"
👨‍⚕️ โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
📆 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
🕑 เวลา 14.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
กรณี การติดตามผู้สัมผัสกรณีชาวฮังการี, ชาวอินเดีย และความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด 19
ณ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

#รอบรั้วศูนย์วิทย์ฯ | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี...
10/11/2020

#รอบรั้วศูนย์วิทย์ฯ | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชนครินทร์ ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯรับเสด็จ
ทั้งนี้ เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชนครินทร์ ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯรับเสด็จ
ทั้งนี้ เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาร่วมเฝ้าฯรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส...
09/11/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมบรรยายทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง The Effective Planning โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมรับฟัง และมีถ่ายทอดสดประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Video Conference ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่...
09/11/2020

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)
ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>https://bit.ly/32HQ3P9
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   เป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมคณะ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนต...
06/11/2020

นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมคณะ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยม รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (1 ใน 10 แห่ง รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9) มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และ รพ. 11 แห่ง คือ รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล (รพ.แม่แจ่ม) และ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แห่ง แต่ละแห่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานให้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราช 3 ประการ คือ 1. ขอให้คิดถึงชาวบ้านที่ยากไร้ 2. พัฒนาให้เป็น รพ.คุณภาพ 3. ให้นำความดีความเก่งของโรงพยาบาลออกมาพัฒนาสุขภาพชุมชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว “...
06/11/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว “แล็บไทย Fight COVID-19 โดยเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย ด้วยเทคนิค Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีตรวจมาตรฐาน ที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ พร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบาย “1 แล็ป 1 จังหวัด 100 ห้องปฏิบัติการ” รายงานผลใน 1 วัน และพัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งชนิด IgM และ IgG เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจหาโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

NEWS |  กรมวิทย์พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีเชื้อโควิด 19 รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/92...
06/11/2020

NEWS | กรมวิทย์พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีเชื้อโควิด 19 รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/929 #COVID #LAB #ตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยา #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข

06/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เรื่อง "ลดวันกักตัว"
👨‍⚕️ โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
📆 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

06/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เรื่อง "แล็บไทย Fight COVID-19"
👨‍⚕️ โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
📆 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
🕦 เวลา 11.30 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

06/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เรื่อง "แล็บไทย Fight COVID-19"
👨‍⚕️ โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
📆 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
🕦 เวลา 11.30 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
แถลงข่าวประเด็น : "แล็บไทย Fight COVID-19"

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่...
04/11/2020

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>https://bit.ly/2HUemlL
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ ผลงานสำคัญ...
03/11/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ ผลงานสำคัญของ #กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม, #สำนักงานเลขานุการกรม, #กองแผนงานและวิชาการ และ #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เ...
03/11/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Genomics and Precision Medicine Laboratories Program จากโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กล่าวรายงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ที่อยู่

88/7 ถนนเทวะเวสม์ ตำบลตลาดขวัญ
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025911707

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences , Ministry of Public Health

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญชม www.weifothailand.com
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
ความฝันยิ่งใหญ่ ที่ผู้ชายตัวเล็กๆ อยากทำให้สำเร็จ ผมมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนึง ที่ชื่อว่า ดูแลรูปร่าง ตาม กรุปเลือด จากการได้อ่านแต่ละบท จึงสรุปได้ว่า รายการอาหาร ที่สามารถรับประทานได้ทุกหมู่เลือด โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เมื่อรับประทานในปริมาณที่พอดี - ขิง - กระเทียม - ขมิ้น - ใบกะเพรา - ใบสะระแหน่ - ต้นหอม - บร็อกโคลี - คะน้า - ผักโขม - ผักกาดแก้ว - หน่อไม้ฝรั่ง - สับปะรด - แตงโม - มะนาว - แป้งข้าวโอ๊ต - แป้งข้าวเจ้า - ปลาแซลมอน - ปลาอินทรี - เกลือ - น้ำตาลทรายขาว จึงได้เกิดความคิด อยากนำส่วนผสมเหล่านี้ มาทำเป็น ขนมทอดกรอบสมุนไพร,น้ำสมุนไพรรวม,อาหารเสริมแบบเม็ด ตอนนี้ก็คิดได้ในส่วนของส่วนผสมที่คิดว่ามีคุณค่าต่อร่างกายคนเรา ขาดอยู่ก็แต่ อัตราส่วน ว่าอย่างไหนต้องปริมาณเท่าไร จึงออกมา รสชาติ อร่อยที่สุด ได้สามารถเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้สามารถเป็นสินค้าของเมืองไทย เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อนำเงินกลับเข้าสู่ประเทศไทย และส่งคืนต่างประเทศที่รัฐบาลไทยไปกู้เขามาพร้อมดอกเบี้ย ที่ว่า มากกว่า6ล้านล้านบาท และส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้กับ เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชผักผลไม้ เหล่านี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแปรรูปให้เป็นตัวสินค้า ตัวอย่าง ก็ประมาณนี้ ครับ ในส่วนของขนมทอดกรอบสมุนไพรและน้ำจิ้ม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ - น้ำมันสำหรับทอด - แป้งข้าวเจ้า - น้ำสะอาด - เกลือ - น้ำตาลทรายขาว - ขิง - กระเทียม - ขมิ้น - ใบกะเพรา - ใบสะระแหน่ - ต้นหอม + สับปะรด,แตงโม,มะนาว,น้ำตาลทรายขาว,เกลือ ในส่วนของน้ำสมุนไพรรวม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ - สับปะรด - ขิง - ขมิ้น - บร็อกโคลี - น้ำสะอาด ในส่วนของอาหารเสริมแบบเม็ด ก็ต้องจำเป็นได้รับความรู้ว่าในแต่ละส่วนผสมต้องมีปริมาณเท่าไร ที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน และไม่มากเกินไป ที่ตับและไต รับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต หากรับประทานทุกวัน
ผมมีข้อสงสัยเยอะเลยครับกับเรื่องการเว้นระยะห่าง​🤔 - ในกรณีที่​มากันเป็นครอบครัว​ยังต้องเว้นระยะห่างกันอีกหรอครับ? ​ - ขับ/นั่งรถมาด้วยกันแทบจะทุกคันเป็นรถยนต์​แบบปิดแบบที่บ้านมีรถคันเดียวต้องมาด้วยกันที้งครอบครัวทุกคนมีผลเป็น Negative ยัง​มีความเสี่ยง​อยู่​อีกรึป่าว? - ถ้าเข้าร้านอาหาร​ ยังจำเป็นต้องนั่งแยกอีกหรอครับมาแบบครอบครัวรถคันเดียวกันแท้ๆถ้าเสี่ยงก็ต้องติดตั้งแต่ในรถกันแล้วไม่ใช่หรอครับ?
กราบเรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผมนายสมพร เกตุชมภู พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผมทำงานงานมามากกว่า 16 ปีในโรงพยาบาลแหงนี้ ทำงานคลังยา และคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยามามากกว่า 14 ปี ใน เงินเดือน 10800 บาท การบริหารเวชภัณฑ์จัดหาเวชภัณฑ์สู้ COVIC ในการบรรจุข้าราชการครั้งนี้ใคร่ขอท่านนำลูกจ้างกระทรวง เข้าพิจารณาด้วย เพราะสายงานไม่ตรงกับทางโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าเภสัช พยาบาล เป็นต้น ขอขอบพระคุณท่านช่วยเมตตาลูกจ้างกระทรวงด้วย
ผมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการครับ กรณีมีเจ้าหน้าที่จับเจลและแอลกอฮอล์มาส่งต้องตรวจของกลางที่ไหนครับ
สวัสดีครับผม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ กรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมเจลแอลกอฮอล์ ส่งตัวอย่างของกลางที่ไหนครับขอโทรติดต่อหน่อยครับ
แฟนตัวยง
ขออนุญาตสอบถามถึงยาฆ่าเชื้อโวิด 19 ที่ใช้พ่นตามถนน อาคาร บ้านเรือนนั้น ใช้ยาอะไรครับ เห็นมีโฆษณาเยอะแต่ไม่แน่ใจครับ ผมอยากซื้อมาใส่รถพ่นยายแบบแอบลาส พ่นในชุมชนในตลาดและในซอยเข้าบ้านครับ
ขอเป็นกำลังใจ ❤️ 🌹ให้ ข้าราชการ บุคลาการ และเจ้าหน้าที่ 👨‍🔬👩‍🔬 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือ และขอให้ดูแลสุขภาพ 😷 ตัวเองด้วยครับ
รับสมัครงานครับ ขอบคุณครับ
สอบถามค่ะ ร้านค้าสวัสดิการกรม อยู่อาคารไหนคะ หาไม่เจอเลย อยากไปดูที่ใส่บัตรแขวนคออ่ะ ทุกวันนี้ได้แต่ถือบัตรไปมา ยังไม่มีที่ใส่บัตรเลย