กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences of MOPH Welcome to The OFFICIAL Page of DMSc PR.Network
ติดตามข่าวกรมวิทย์ฯ >> http://www.dmsc.moph.go.th

เปิดเหมือนปกติ

#รอบรั้วกรมวิทย์ฯ| โครงการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีง...
13/01/2022

#รอบรั้วกรมวิทย์ฯ| โครงการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยา...
12/01/2022

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารของบุคลากรและการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ อาจารย์พิเศษ วิชาวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์แอปพลิเคชันซูม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางการบริหาร และบรรยายหัวข้อ ผู้บร...
12/01/2022

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางการบริหาร และบรรยายหัวข้อ ผู้บริหารแห่งอนาคตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายเรื่อง เส้นทางสู่การเป็นผู้บริหาร และชี้แจงหลักสูตรโครงการอบรม โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้ที่เห็นควรเตรียมพร้อมทักษะทางการบริหารเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565

10/01/2022
#สุขภาพดี4ทุ่ม (10ม.ค.65)

🔴 [ Live..!! ] #สุขภาพดี4ทุ่ม | ประเมินตัวเองเมื่อไหร่ต้องตรวจ ATK
-ตรวจอย่างไร
-เลือกใช้ยี่ห้อไหนอย่างไร
สัมภาษณ์ นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คืนนี้ (10 ม.ค.65) 🕙 เวลา 22.10 น.ติดตามรับฟัง 📻 ได้ในรายการ "สุขภาพดี 4 ทุ่ม" ทาง MCOT News FM 100.5
10/01/2022

คืนนี้ (10 ม.ค.65) 🕙 เวลา 22.10 น.
ติดตามรับฟัง 📻 ได้ในรายการ "สุขภาพดี 4 ทุ่ม" ทาง MCOT News FM 100.5

ประเมินตัวเองเมื่อไหร่ต้องตรวจ ATK
-ตรวจอย่างไร
-เลือกใช้ยี่ห้อไหนอย่างไร
สัมภาษณ์ นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดตามรับฟังได้ในรายการ "สุขภาพดี 4 ทุ่ม" 10ม.ค. 65 เวลา 22.10 น. ทาง FM100.5

ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวประเด็น"สถานการณ์โรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน และ Deltacron"วันที่ 10 ม.ค. 65
10/01/2022
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวประเด็น "สถานการณ์โรคโควิด 19 และ Deltacron" วันที่ 10 ม.ค. 65

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวประเด็น
"สถานการณ์โรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน และ Deltacron"

วันที่ 10 ม.ค. 65

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวประเด็น "สถานการณ์โรคโควิด 19 และ Deltacron" วันที่ 10 ม.ค. 65

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดแถลงข่าวประเด็น ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาด และแนวทางการดำเนินการโ...
10/01/2022

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดแถลงข่าวประเด็น ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาด และแนวทางการดำเนินการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแถลงในประเด็น "การเฝ้าระวังสายพันธุ์ และแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ" พร้อมตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565

#รอบรั้วกรมวิทย์ฯ| ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM-NIH” ครั้งท...
10/01/2022

#รอบรั้วกรมวิทย์ฯ| ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM-NIH” ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools)

10/01/2022
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 10 มกราคม 2565

🔴 [ Live..!! ] การแถลงข่าวจาก #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.)
📆 ประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564
#สวมหน้ากาก 😷
#ล้างมือกัน 🤲
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ 💉

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 10, 2022 *️⃣...
10/01/2022

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 10, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 10, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 *️⃣🔺 ดูข้อมูลไ...
10/01/2022

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

NEWS | ห้องปฏิบัติการตรวจอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของปร...
10/01/2022

NEWS | ห้องปฏิบัติการตรวจอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย >> https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1432 #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข #THC #CBD #prDMSc

10/01/2022

🔴Facebook live 🎦 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.📌
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว ประเด็น

1. ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาด และแนวทางการดำเนินการ
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. การเฝ้าระวังสายพันธุ์ และแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. สถานการณ์ประจำวัน และการป้องกันควบคุมโรค
โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
4. ระบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ และความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
5.ความพร้อมระบบรองรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษา
โดย นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

#กระทรวงสาธารณสุข
#โควิด19
#โอไมครอน
#โควิดวันนี้
#วัคซีนโควิด19

Q: จริงหรือไม่โอมิครอนแพร่เร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่???A: นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หน้า...
08/01/2022

Q: จริงหรือไม่โอมิครอนแพร่เร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่???

A: นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หน้ากากผ้ายังสามารถใช้ป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ โดยต้องให้ความสำคัญ 2 ประการ คือ หน้ากากผ้าต้องได้มาตรฐาน เช่น ผลิตจากผ้ามัสลินอย่างน้อย 2 ชั้น ต้องใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง เช่น ใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้า ไม่เปิดหน้ากากต่อหน้าบุคคลอื่น ซักทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้

Q: จริงหรือไม่โอมิครอนแพร่เร็วจนหน้ากากผ้าเอาไม่อยู่???

A: นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หน้ากากผ้ายังสามารถใช้ป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ โดยต้องให้ความสำคัญ 2 ประการ คือ หน้ากากผ้าต้องได้มาตรฐาน เช่น ผลิตจากผ้ามัสลินอย่างน้อย 2 ชั้น ต้องใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง เช่น ใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้า ไม่เปิดหน้ากากต่อหน้าบุคคลอื่น ซักทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้

07/01/2022

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พาชมการปลูกและพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการวิจัยอะไรบ้าง ผลวิจัยเป็นอย่างไร มาฟังกันค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=CvAFdPsseN8

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 7, 2022 *️⃣🔺...
07/01/2022

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 7, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 7, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 *️⃣🔺 ดูข้อมูลได...
07/01/2022

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

NEWS | กรมวิทย์ฯ ยืนยันยังไม่พบ #ฟลูโรนา ในประเทศไทย ย้ำเชื้อไข้หวัดใหญ่กับ #เชื้อโควิด ผสมพันธุ์เกิดเป็น #ไฮบริด ไม่ได้...
07/01/2022

NEWS | กรมวิทย์ฯ ยืนยันยังไม่พบ #ฟลูโรนา ในประเทศไทย ย้ำเชื้อไข้หวัดใหญ่กับ #เชื้อโควิด ผสมพันธุ์เกิดเป็น #ไฮบริด ไม่ได้ >> https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1429 #ข่าวสาธารณสุข #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #prDMSc #โควิด19 #สายพันธุ์โควิด

NEWS | กรมวิทย์ฯ ยืนยันยังไม่พบ #ฟลูโรนา ในประเทศไทย ย้ำเชื้อไข้หวัดใหญ่กับ #เชื้อโควิด ผสมพันธุ์เกิดเป็น #ไฮบริด ไม่ได้ >> https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1429 #ข่าวสาธารณสุข #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #prDMSc #โควิด19 #สายพันธุ์โควิด

06/01/2022
Flurona ทั้งไข้หวัด-ทั้งโควิด ติดยิ่งอันตราย จริงหรือ❓ (06/01/65)

📺 #ชัวร์ก่อนแชร์ | Flurona ทั้งไข้หวัด-ทั้งโควิด ติดยิ่งอันตราย จริงหรือ❓

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ #รายการชัวร์ก่อนแชร์ ในประเด็นเรื่อง "#Flurona ทั้งไข้หวัด-ทั้งโควิด ติดยิ่งอันตราย จริงหรือ❓" โดยมี คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จาก #ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ #สำนักข่าวไทย เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD

เมื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK แล้ว หากผลตรวจเป็นบวก(พบเชื้อ) ต้องทำอย่างไรต่อ หรือหากผลเป็น...
06/01/2022

เมื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK แล้ว หากผลตรวจเป็นบวก(พบเชื้อ) ต้องทำอย่างไรต่อ หรือหากผลเป็นลบ คือไม่ติดเชื้อจริงหรือไม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ

เมื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK แล้ว หากผลตรวจเป็นบวก(พบเชื้อ) ต้องทำอย่างไรต่อ หรือหากผลเป็นลบ คือไม่ติดเชื้อจริงหรือไม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการชัวร์ก่อนแชร์ ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำทางช่...
06/01/2022

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการชัวร์ก่อนแชร์ ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำทางช่อง 9 MCOT HD ประเด็น "ข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดของโอไมครอนที่สังเกตวิเคราะห์ตรวจสอบได้ในไทย" โดยมี คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จาก #ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 6, 2022 *️⃣🔺...
06/01/2022

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 6, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 6, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2  *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 *️⃣🔺 ดูข้อมูลไ...
06/01/2022

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 5, 2022 *️⃣🔺...
05/01/2022

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 5, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#DepartmentofMedicalSciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network *️⃣ Information as of January 5, 2022 *️⃣

🔺 See information at https://bit.ly/3lTiBir
#DMScLAB 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2  *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 *️⃣🔺 ดูข้อมูลไ...
05/01/2022

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 *️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 *️⃣

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3jdl45q
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬

ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนอาจเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ดังนั้นเมื่อกลับมาสิ่งที่จะตรวจสอบได้เบื้องต้นว่า...
05/01/2022

ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนอาจเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ดังนั้นเมื่อกลับมาสิ่งที่จะตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าเราติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ สามารถทำได้โดยการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีคำแนะนำสำหรับทำความเข้าใจและข้อควรระวัง การใช้ชุดตรวจ ATK ชนิดตรวจด้วยตนเอง ดังนี้ค่ะ

ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนอาจเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ดังนั้นเมื่อกลับมาสิ่งที่จะตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าเราติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ สามารถทำได้โดยการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีคำแนะนำสำหรับทำความเข้าใจและข้อควรระวัง การใช้ชุดตรวจ ATK ชนิดตรวจด้วยตนเอง ดังนี้ค่ะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการทดลองหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน พบว่าสามารถซักและใช้ซ้ำได้ถึง 100 ครั้ง โดยเส้นใยผ...
05/01/2022

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการทดลองหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน พบว่าสามารถซักและใช้ซ้ำได้ถึง 100 ครั้ง โดยเส้นใยผ้ายังคงเดิม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการทดลองหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน พบว่าสามารถซักและใช้ซ้ำได้ถึง 100 ครั้ง โดยเส้นใยผ้ายังคงเดิม

05/01/2022

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยสถานการณ์สายพันธุ์โควิด 19 ชี้การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนแม้จะส่งผลให้การติดเชื้อของประเทศมากขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลต่อจำนวนการเสียชีวิต และการติดเชื้อในประเทศไทยขณะนี้ 70-80% ยังเป็นสายพันธุ์เดลตาที่ทำให้ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนทำให้ภูมิคุ้มกันสู้กับเชื้อสายพันธุ์เดลตาได้ และจะขึ้นสูงในกลุ่มฉีดวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงยังเป็นประโยชน์ และไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด การใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ยังป้องกันการติดเชื้อได้ https://www.youtube.com/watch?v=knDSe6Qpt6Y

สธ.เผย การศึกษาผู้ติดเชื้อโอมิครอนในแอฟริกาใต้ พบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นจนสู้กับเดลตาได้ >> https://bit.ly/32O5JTV#กระทรวงสาธ...
04/01/2022

สธ.เผย การศึกษาผู้ติดเชื้อโอมิครอนในแอฟริกาใต้ พบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นจนสู้กับเดลตาได้ >> https://bit.ly/32O5JTV

#กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลการศึกษาผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 14 วัน ในแอฟริกาใต้ บางรายภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นสู้กับสายพันธุ์เดลตาได้ 4 เท่า เตรียมศึกษาผู้ติดเชื้อของไทยเพิ่มเติม ชี้ แม้การติดเชื้อ #สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มพบในประเทศสูงขึ้น แต่ไม่กระทบในด้านการเสียชีวิต และการฉีดวัคซีนร่วมกับการป้องกันตนเองสูงสุด ยังป้องกันได้ทุกสายพันธุ์
#DMScPR 📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

สธ.เผย การศึกษาผู้ติดเชื้อโอมิครอนในแอฟริกาใต้ พบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นจนสู้กับเดลตาได้ >> https://bit.ly/32O5JTV

#กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลการศึกษาผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 14 วัน ในแอฟริกาใต้ บางรายภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นสู้กับสายพันธุ์เดลตาได้ 4 เท่า เตรียมศึกษาผู้ติดเชื้อของไทยเพิ่มเติม ชี้ แม้การติดเชื้อ #สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มพบในประเทศสูงขึ้น แต่ไม่กระทบในด้านการเสียชีวิต และการฉีดวัคซีนร่วมกับการป้องกันตนเองสูงสุด ยังป้องกันได้ทุกสายพันธุ์
#DMScPR 📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

Photos from กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์'s post
04/01/2022

Photos from กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์'s post

🖱 ขั้นตอนลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิชาการ และส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3️⃣0️⃣
04/01/2022

🖱 ขั้นตอนลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิชาการ และส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3️⃣0️⃣

🖱 ขั้นตอนลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิชาการ และส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3️⃣0️⃣

ที่อยู่

88/7 ถนนเทวะเวสม์ ตำบลตลาดขวัญ
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025911707

เว็บไซต์

https://www.dmsc.moph.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences , Ministry of Public Health

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ผมเป็นแพทย์อายุกรรมที่ต้องการหาชุดตรวจ Covid rapid test มาช่วยคัดกรอง ไม่ทราบว่าจะหารายชื่อ ชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทย์ และ อย.ได้จากไหน ครับ ?
เชิญชม www.weifothailand.com
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
ความฝันยิ่งใหญ่ ที่ผู้ชายตัวเล็กๆ อยากทำให้สำเร็จ ผมมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนึง ที่ชื่อว่า ดูแลรูปร่าง ตาม กรุปเลือด จากการได้อ่านแต่ละบท จึงสรุปได้ว่า รายการอาหาร ที่สามารถรับประทานได้ทุกหมู่เลือด โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เมื่อรับประทานในปริมาณที่พอดี - ขิง - กระเทียม - ขมิ้น - ใบกะเพรา - ใบสะระแหน่ - ต้นหอม - บร็อกโคลี - คะน้า - ผักโขม - ผักกาดแก้ว - หน่อไม้ฝรั่ง - สับปะรด - แตงโม - มะนาว - แป้งข้าวโอ๊ต - แป้งข้าวเจ้า - ปลาแซลมอน - ปลาอินทรี - เกลือ - น้ำตาลทรายขาว จึงได้เกิดความคิด อยากนำส่วนผสมเหล่านี้ มาทำเป็น ขนมทอดกรอบสมุนไพร,น้ำสมุนไพรรวม,อาหารเสริมแบบเม็ด ตอนนี้ก็คิดได้ในส่วนของส่วนผสมที่คิดว่ามีคุณค่าต่อร่างกายคนเรา ขาดอยู่ก็แต่ อัตราส่วน ว่าอย่างไหนต้องปริมาณเท่าไร จึงออกมา รสชาติ อร่อยที่สุด ได้สามารถเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้สามารถเป็นสินค้าของเมืองไทย เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อนำเงินกลับเข้าสู่ประเทศไทย และส่งคืนต่างประเทศที่รัฐบาลไทยไปกู้เขามาพร้อมดอกเบี้ย ที่ว่า มากกว่า6ล้านล้านบาท และส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้กับ เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชผักผลไม้ เหล่านี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแปรรูปให้เป็นตัวสินค้า ตัวอย่าง ก็ประมาณนี้ ครับ ในส่วนของขนมทอดกรอบสมุนไพรและน้ำจิ้ม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ - น้ำมันสำหรับทอด - แป้งข้าวเจ้า - น้ำสะอาด - เกลือ - น้ำตาลทรายขาว - ขิง - กระเทียม - ขมิ้น - ใบกะเพรา - ใบสะระแหน่ - ต้นหอม + สับปะรด,แตงโม,มะนาว,น้ำตาลทรายขาว,เกลือ ในส่วนของน้ำสมุนไพรรวม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ - สับปะรด - ขิง - ขมิ้น - บร็อกโคลี - น้ำสะอาด ในส่วนของอาหารเสริมแบบเม็ด ก็ต้องจำเป็นได้รับความรู้ว่าในแต่ละส่วนผสมต้องมีปริมาณเท่าไร ที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน และไม่มากเกินไป ที่ตับและไต รับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต หากรับประทานทุกวัน
ผมมีข้อสงสัยเยอะเลยครับกับเรื่องการเว้นระยะห่าง​🤔 - ในกรณีที่​มากันเป็นครอบครัว​ยังต้องเว้นระยะห่างกันอีกหรอครับ? ​ - ขับ/นั่งรถมาด้วยกันแทบจะทุกคันเป็นรถยนต์​แบบปิดแบบที่บ้านมีรถคันเดียวต้องมาด้วยกันที้งครอบครัวทุกคนมีผลเป็น Negative ยัง​มีความเสี่ยง​อยู่​อีกรึป่าว? - ถ้าเข้าร้านอาหาร​ ยังจำเป็นต้องนั่งแยกอีกหรอครับมาแบบครอบครัวรถคันเดียวกันแท้ๆถ้าเสี่ยงก็ต้องติดตั้งแต่ในรถกันแล้วไม่ใช่หรอครับ?
กราบเรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผมนายสมพร เกตุชมภู พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผมทำงานงานมามากกว่า 16 ปีในโรงพยาบาลแหงนี้ ทำงานคลังยา และคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยามามากกว่า 14 ปี ใน เงินเดือน 10800 บาท การบริหารเวชภัณฑ์จัดหาเวชภัณฑ์สู้ COVIC ในการบรรจุข้าราชการครั้งนี้ใคร่ขอท่านนำลูกจ้างกระทรวง เข้าพิจารณาด้วย เพราะสายงานไม่ตรงกับทางโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าเภสัช พยาบาล เป็นต้น ขอขอบพระคุณท่านช่วยเมตตาลูกจ้างกระทรวงด้วย
ผมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการครับ กรณีมีเจ้าหน้าที่จับเจลและแอลกอฮอล์มาส่งต้องตรวจของกลางที่ไหนครับ
สวัสดีครับผม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ กรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมเจลแอลกอฮอล์ ส่งตัวอย่างของกลางที่ไหนครับขอโทรติดต่อหน่อยครับ
แฟนตัวยง
ขออนุญาตสอบถามถึงยาฆ่าเชื้อโวิด 19 ที่ใช้พ่นตามถนน อาคาร บ้านเรือนนั้น ใช้ยาอะไรครับ เห็นมีโฆษณาเยอะแต่ไม่แน่ใจครับ ผมอยากซื้อมาใส่รถพ่นยายแบบแอบลาส พ่นในชุมชนในตลาดและในซอยเข้าบ้านครับ
ขอเป็นกำลังใจ ❤️ 🌹ให้ ข้าราชการ บุคลาการ และเจ้าหน้าที่ 👨‍🔬👩‍🔬 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือ และขอให้ดูแลสุขภาพ 😷 ตัวเองด้วยครับ
รับสมัครงานครับ ขอบคุณครับ