กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี "นนทบุรี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณธรรมและเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี" กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี "เน้นเป้าหมาย ขยายผลผลิต ติดตามงาน สานต่อนโยบาย"

เปิดเหมือนปกติ

21/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ

-โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

(วันที่ 21 กันยายน 2564)

สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะครับ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนครับ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

20/09/2021

!!แจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ!!

โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด อบจ.นนทบุรี มีทั้งหมด 34 โรงเรียน (ลำดับรายชื่อที่แจ้งไม่เกี่ยวกับลำดับการโอนเงิน)

1.โรงเรียนวัดบางบัวทอง
2.โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
3.โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
4.โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
5.โรงเรียนวัดมะเดื่อ
6.โรงเรียนวัดสโมสร
7.โรงเรียนวัดสัก
8.โรงเรียนวัดเสาธงหิน
9.โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
10.โรงเรียนบ้านใหม่
11.โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
12.โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
13.โรงเรียนบางคูลัด
14.โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
15.โรงเรียนวัดชลอ
16.โรงเรียนวัดแคใน
17.โรงเรียนวัดแคนอก
18.โรงเรียนวัดบางขนุน
19.โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
20.โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
21.โรงเรียนวัดบางรักน้อย
22.โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
23.โรงเรียนวัดแดง
24.โรงเรียนตลาดบางคูลัด
25.โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
26.โรงเรียนวัดรวก
27.โรงเรียนวัดลุ่ม
28.โรงเรียนวัดสนามนอก
29.โรงเรียนวัดตึก
30.โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
31.โรงเรียนเต็มรักศึกษา
32.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
33.โรงเรียนวัดสลักเหนือ
34.โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

การดำเนินการโอนเงิน 2000 บาท กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี เป็นเพียงผู้รวบรวมเอกสารจากทางโรงเรียนในสังกัดฯและส่งต่อเอกสารทั้งหมด
ให้กับทางท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ

**และท้องถิ่นจังหวัดจะเป็นหน่วยงานที่ทำการโอนเงินให้ กับผู้ปกครองโดยตรง ทั้งหมดเท่านั้น
โดยทางกองการศึกษาฯ จะไม่ทราบรายละเอียดการโอนเงินในแต่ละวัน ว่าจะโอนให้โรงเรียนไหนบ้าง**

ถ้าท้องถิ่นจังหวัดทำการโอนเงินแล้วจะแจ้งกลับมา เพื่อให้ทางกองการศึกษาฯ อบจ. นนทบุรี แจ้งให้ ผู้ปกครองทราบทางหน้าเพจต่อไปครับ

(ท้องถิ่นจังหวัด กับ อบจ.นนทบุรี คนละหน่วยงานกัน)

**หมายเหตุ**
โรงเรียนอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามและตรวจสอบกับทางท้องถิ่นจังหวัดได้โดยตรงครับ (ลิ้งค์ด้านล่าง)

https://www.facebook.com/nonlocalnon/

20/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ

-โรงเรียนวัดเสาธงหิน
-โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

(วันที่ 19 กันยายน 2564)

สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะครับ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนครับ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

18/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ

- โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
- โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
- โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
- โรงเรียนวัดชลอ
(วันที่ 18 กันยายน 2564)

สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะครับ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนครับ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

17/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ
-โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
-โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
-โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
-โรงเรียนบางคูลัด
(วันที่ 17 กันยายน 2564)
สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะคะ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนค่ะ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

17/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ
-โรงเรียนวัดลุ่ม
-โรงเรียนวัดสนามนอก
-โรงเรียนบ้านใหม่
-โรงเรียนวัดสัก
-โรงเรียนวัดบางขนุน
-โรงเรียนวัดรวก
-โรงเรียนวัดตึก
-โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
-โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
(วันที่ 14-15 กันยายน 2564)
สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะคะ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนค่ะ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

📣เงินเยียวยา โรงเรียนสังกัด อปท. เริ่มโอนให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป💰💰
10/09/2021

📣เงินเยียวยา โรงเรียนสังกัด อปท. เริ่มโอนให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป💰💰

📣เงินเยียวยา โรงเรียนสังกัด อปท. เริ่มโอนให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป💰💰

10/09/2021

เรื่อง เงินเยียวยา 2,000 บาท ต่อ นร. 1 คน
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

กองกศ.ได้รับแจ้งจาก สนง.ท้องถิ่น จ.นบ. ให้แจ้งรร.ในสังกัดทุกแห่งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งมายังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ที่รับผิดชอบ ด้านการศึกษา ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอใบจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ

2) แจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบว่าการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (เป็นผู้จ่าย) จะเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการจัดสรรเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องมีการตรวจเอกสารการขอรับเงินฯ เป็นจำนวนมาก จำนวนทั้งสิ้น 28,379 ราย เมื่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ได้โอนเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองของโรงเรียนแล้ว จะแจ้งการโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทราบต่อไป

3) สำหรับนักเรียน หรือผู้ปกครองที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือมีปัญหา/อุปสรรคอื่น ๆ ได้แก่ นร.ไร้สัญชาติ,นร.ย้ายเข้ามาหลังระบบ LEC ปิด หรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ขอให้แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบว่าจะยังไม่ได้รับเงินจนกว่าจะมีแนวทางการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายเงิน จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว (อาจได้รับเงินโอนช้ากว่า นร.หรือผู้ปกครองที่มีเอกสารครบถ้วนหรือไม่มีปัญหา)

อนึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองสอบถามมาทั้งที่ รร.และที่กอง กศ.เพราะคาดว่าจะได้รับเงินโอนวันที่ 10 กย.แต่ยังไม่ได้รับ.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม...
07/09/2021

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุมจัดโดย กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

20/08/2021

📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21 - 24 ส.ค. 64

💉นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25, 28, 29 และ 30 ส.ค. 64

ลงทะเบียนที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/phyzer-l2

1️⃣ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 และ 30 ส.ค. 64 วันละ 9,000 คน

2️⃣ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 และ 29 ส.ค. 64 วันละ 9,000 คน

📌 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

✅ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

✅ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

✅ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง***
(ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)
⭕️ นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

✅ เด็กอายุ 12 - 17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)
⭕️โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
✔️เด็กอายุ 12 - 13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 13 - 15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 15 - 18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

🟥 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ***
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

12/08/2021
28/07/2021
05/07/2021
04/07/2021
30/06/2021
27/06/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF

21/06/2021

คลิปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการใช้ชีวิต พัฒนา และต่อยอดไปให้ถึงจุดสูงสุด รู้คุณค่าของตัวเอง เลือกทำสิ่งที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง ส่งผลให้มีชีวิตที่ห่างไกลจากยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2546 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้...
21/06/2021

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2546 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การดำเนินงานด้านยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ดังกล่าว และร่วมตระหนักถึงปัญหา เฝ้าระวังเสริมสร้างพี้นที่ปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

📢 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่าน "รวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปกับเรา" และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปด้วยกัน เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชนไทยครับ👮

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
....................................................................
พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งเลย สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
ตลอด 24 ชั่วโมง

03/06/2021
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30น.ณ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง จ.นนทบุรีคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา...
28/05/2021

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30น.
ณ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง จ.นนทบุรี
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของสถานศึกษาฯ นำโดย
1. นายทรงยศ โดดเดี่ยว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ รักษาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
กรรมการ
3. ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 กรรมการ
4. ผศ.ดร.อนุชิตร แท้สูงเนิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นายนพดล อ่อนผึ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคนอก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย กรรมการ
6.นางกนกนันท์ รัศมีแพทย์
ที่ปรึกษาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น "สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ"

26/05/2021
#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบ...
25/05/2021
HOME

#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library" https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
.
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library
https://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th
http://164.115.27.97/digital
.
#eBook
#2ebookLibrary

----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
[email protected]: @tzj6745w

CMMU Library

30/04/2021
Photos from อบจ.นนทบุรี 34 โรงเรียน's post
16/04/2021

Photos from อบจ.นนทบุรี 34 โรงเรียน's post

วันที่ 7 เมษายน 2564  นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคณะคลังสมอง พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียน และ...
07/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564
นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคณะคลังสมอง พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียน และคณะครูของโรงเรียนวัดแคใน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการศึกษาแนวทางการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดแคใน จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พิธีพระราชทานเครื่อ...
06/04/2021

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ขอแสดงความยินดี กับนางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายนิคม แก้วม่วง อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทุกท่าน

วันที่ 5 เมษายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังห...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ที่อยู่

Soi Rattanathibet 6
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025890481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากสอบถามข้อเท็จจริงงบเรียนฟรีค่าหนังสือเรัยนคือไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะ น้องใช้สมุดและแผ่นกระดาษแล้วน้องจะได้อะไรถ้าไม่มียอกว้าค่ะยอมเสียเงอนค่าหนังสือได้ค่ะ
........