กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี "นนทบุรี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณธรรมและเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี" กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี "เน้นเป้าหมาย ขยายผลผลิต ติดตามงาน สานต่อนโยบาย"

เปิดเหมือนปกติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู...
02/12/2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถ download ใบสมัครและหลักเกณฑ์ และยื่นใบสมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 ตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถ download ใบสมัครและหลักเกณฑ์ และยื่นใบสมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 ตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

01/12/2021
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ธงชัย เ...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการครูชาวต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนสอนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายทรงยศ โดดเดี่ยว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ดร.ระพินทรัพย์เอนก ผอ.สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์ การสอนออนไลน์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

10/11/2021
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลังสมอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
03/11/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
28/10/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

23/10/2021
📢นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึง 22 ต.ค. 64 ก่อน 17.00 น. ‼️ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นั...
19/10/2021
แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน (Pfizer+Pfizer) นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย สำหรับผ

📢นนท์ Student เปิดลงทะเบียนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึง 22 ต.ค. 64 ก่อน 17.00 น.

‼️ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12-18 ปี

‼️**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น**
1️⃣ กรณีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้งรายชื่อผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่
2️⃣ กรณีทะเบียนบ้านอยู่จ.นนทบุรี แต่เรียนนอกจ.นนทบุรี ให้ 📲 ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/A9EE7FUxZ2q9Mzh2A

💉 สถานที่ฉีดวัคซีน Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

📌หมายเหตุ 1 : ผู้ที่เคยลงทะเบียนครั้งที่แล้ว จะไม่นำมารวมในครั้งนี้ ขอความกรุณาให้ลงทะเบียนใหม่ เพื่อสะดวกในการยืนยันนัดหมาย

📌หมายเหตุ 2 : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

ข้อมูลสถานศึกษา

19/10/2021
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

📢 แจ้งลำดับโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน นนท์ Student ฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี วันที่ 15,16,17 ตุลาคม 256...
12/10/2021

📢 แจ้งลำดับโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน นนท์ Student ฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี วันที่ 15,16,17 ตุลาคม 2564

📝 ลงทะเบียนที่ IMPACT Arena เมืองทองธานี
💉 ฉีดวัคซีนที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5-6
-วันที่ 15 ต.ค. จำนวน 20,000 คน
-วันที่ 16 ต.ค. จำนวน 23,000 คน
-วันที่ 17 ต.ค. จำนวน 25,000 คน

‼️โปรดอ่านและให้ความสำคัญ‼️
กรุณาพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน
1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
2. เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19
***เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องมีลายเซ็นต์ผู้ปกครอง***

✅ และเด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย‼️

📲 ตรวจสอบรายชื่อรายคน ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/nontstudent
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.

คำแนะนำสำหรับการเข้ารับฉีดวัคซีน
1. สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ควรงดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก
2. พักผ่อนให้เพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 7 - 8 ชั่วโมง)
3. รับประทานอาหารเช้าก่อนมาฉีดวัคซีน กรณีฉีดช่วงบ่าย อย่าลืมรับประทานอาหารเที่ยง
4. กรณีมีโรคประจำตัว หรือ ยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ให้นำมาวันฉีดวัคซีนเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ
5. ควรใส่เสื้อแขนสั้น เพื่อให้เปิดต้นแขนได้สะดวก และฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด
6. ในวันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี งดดื่มชา กาแฟ หรือของที่มีคาแฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การเดินทางและแผนที่
http://www.impact.co.th/index.php/facilities/direction/th

06/10/2021

📢 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 - 18 ปี

📲 เข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/nontstudent
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.

📝 ลงทะเบียนที่ IMPACT Arena เมืองทองธานี
💉 ฉีดวัคซีนที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5 - 6
-วันที่ 15 ต.ค. 64 จำนวน 20,000 คน
-วันที่ 16 ต.ค. 64 จำนวน 23,000 คน
-วันที่ 17 ต.ค. 64 จำนวน 25,000 คน

‼️ โปรดอ่านและให้ความสำคัญ‼️
กรุณาพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน
1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
2. เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19
*** เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องมีลายเซ็นต์ผู้ปกครอง ***

✅ และเด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย‼️

06/10/2021

📢 ด่วน!! "นนท์พร้อม ready to work" เปิด walk in ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 7 ตุลาคม 2564

✅ รับคิวเวลา 12.00 น. ประตูลานจอดรถ 2 C
✅ ฉีดวัคซีนเวลา 12.00-14.00 น.

💉 walk in จำนวน 3,000 คน ฉีดวัคซีน Sinovac+AstraZeneca สำหรับผู้มีอายุ 18 - 59 ปี

‼️ รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบนนท์พร้อม แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถไปขอรับวัคซีนได้

27/09/2021
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักกยภาพในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักกยภาพในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและในการสอนเป็นภาษาอังกฤษและในกาสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารและครูไทยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564

25/09/2021

รายการโอนเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี ทั้ง 34 โรงเรียน โอนครบหมดแล้ว ดังรายการด้านล่างนี้

**จะเหลือในส่วนของแก้ไขเอกสาร และรายการที่ไม่สามารถโอนได้เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง**

**ส่วนธนาคารอื่นที่ไม่ใช่กรุงไทย อาจจะต้องรอ 2-3 วันครับ**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
***สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี กับ อบจ.นนทบุรี คนละหน่วยงานกัน***

**กรณีโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดฯ ให้ติดต่อท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยตรง**

***โอนวันที่ 14 กันยายน 2564
1-โรงเรียนวัดลุ่ม
2-โรงเรียนวัดสนามนอก
3-โรงเรียนบ้านใหม่
4-สามแยกบางคูลัด

***โอนวันที่ 15 กันยายน 2564
5-โรงเรียนวัดตึก
6-โรงเรียนวัดบางขนุน
7-โรงเรียนวัดรวก
8-โรงเรียนวัดสัก
9-โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์

***โอนวันที่ 17 กันยายน 2564
10-โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
11-โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
12-โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
13-โรงเรียนบางคูลัด

***โอนวันที่ 18 กันยายน 2564
14-โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
15-โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
16-โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
17-โรงเรียนวัดชลอ

***โอนวันที่ 19 กันยายน 2564
18-โรงเรียนวัดเสาธงหิน
19-โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

***โอนวันที่ 20 กันยายน 2564
20-โรงเรียนวัดสโมสร

***โอนวันที่ 21 กันยายน 2564
21-โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

***โอนวันที่ 22 กันยายน 2564
22-โรงเรียนตลาดบางคูลัด
23-โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

***โอน 23 กันยายน 2564
24-โรงเรียนวัดสลักเหนือ
25-โรงเรียนเต็มรักศึกษา

***โอนวันที่ 24 กันยายน 2564
26-โรงเรียนวัดแดง

***โอนวันที่ 25 กันยายน 2564
27-โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
28-โรงเรียนวัดแคนอก
29-โรงเรียนวัดบางบัวทอง
30-โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
31-โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32-โรงเรียนวัดมะเดื่อ
33-โรงเรียนวัดแคใน
34-โรงเรียนวัดบางรักน้อย

24/09/2021
21/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ

-โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

(วันที่ 21 กันยายน 2564)

สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะครับ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนครับ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

20/09/2021

!!แจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ!!

โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด อบจ.นนทบุรี มีทั้งหมด 34 โรงเรียน (ลำดับรายชื่อที่แจ้งไม่เกี่ยวกับลำดับการโอนเงิน)

1.โรงเรียนวัดบางบัวทอง
2.โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
3.โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
4.โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
5.โรงเรียนวัดมะเดื่อ
6.โรงเรียนวัดสโมสร
7.โรงเรียนวัดสัก
8.โรงเรียนวัดเสาธงหิน
9.โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
10.โรงเรียนบ้านใหม่
11.โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
12.โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
13.โรงเรียนบางคูลัด
14.โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
15.โรงเรียนวัดชลอ
16.โรงเรียนวัดแคใน
17.โรงเรียนวัดแคนอก
18.โรงเรียนวัดบางขนุน
19.โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
20.โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
21.โรงเรียนวัดบางรักน้อย
22.โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
23.โรงเรียนวัดแดง
24.โรงเรียนตลาดบางคูลัด
25.โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
26.โรงเรียนวัดรวก
27.โรงเรียนวัดลุ่ม
28.โรงเรียนวัดสนามนอก
29.โรงเรียนวัดตึก
30.โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
31.โรงเรียนเต็มรักศึกษา
32.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
33.โรงเรียนวัดสลักเหนือ
34.โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

การดำเนินการโอนเงิน 2000 บาท กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี เป็นเพียงผู้รวบรวมเอกสารจากทางโรงเรียนในสังกัดฯและส่งต่อเอกสารทั้งหมด
ให้กับทางท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ

**และท้องถิ่นจังหวัดจะเป็นหน่วยงานที่ทำการโอนเงินให้ กับผู้ปกครองโดยตรง ทั้งหมดเท่านั้น
โดยทางกองการศึกษาฯ จะไม่ทราบรายละเอียดการโอนเงินในแต่ละวัน ว่าจะโอนให้โรงเรียนไหนบ้าง**

ถ้าท้องถิ่นจังหวัดทำการโอนเงินแล้วจะแจ้งกลับมา เพื่อให้ทางกองการศึกษาฯ อบจ. นนทบุรี แจ้งให้ ผู้ปกครองทราบทางหน้าเพจต่อไปครับ

(ท้องถิ่นจังหวัด กับ อบจ.นนทบุรี คนละหน่วยงานกัน)

**หมายเหตุ**
โรงเรียนอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามและตรวจสอบกับทางท้องถิ่นจังหวัดได้โดยตรงครับ (ลิ้งค์ด้านล่าง)

https://www.facebook.com/nonlocalnon/

20/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ

-โรงเรียนวัดเสาธงหิน
-โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

(วันที่ 19 กันยายน 2564)

สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะครับ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนครับ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

18/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ

- โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
- โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
- โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
- โรงเรียนวัดชลอ
(วันที่ 18 กันยายน 2564)

สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะครับ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนครับ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

17/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ
-โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
-โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
-โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
-โรงเรียนบางคูลัด
(วันที่ 17 กันยายน 2564)
สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะคะ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนค่ะ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

17/09/2021

ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่องเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงิน 2,000 บาท) ได้โอนให้กับ
-โรงเรียนวัดลุ่ม
-โรงเรียนวัดสนามนอก
-โรงเรียนบ้านใหม่
-โรงเรียนวัดสัก
-โรงเรียนวัดบางขนุน
-โรงเรียนวัดรวก
-โรงเรียนวัดตึก
-โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
-โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
(วันที่ 14-15 กันยายน 2564)
สำหรับบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย
หลังจากโอนแล้วต้องรอเคลียริ่ง 2-3 วันส่วนโรงเรียนอื่น ทางท้องถิ่นจังหวัดกำลังตรวจสอบเอกสารและทยอยโอนนะคะ (เพราะบางโรงเรียนมีเอกสารผิดพลาดก็ยังไม่สามารถโอนให้ได้ทั้งโรงเรียนค่ะ

ถ้ามีโรงเรียนไหนที่โอนเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

📣เงินเยียวยา โรงเรียนสังกัด อปท. เริ่มโอนให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป💰💰
10/09/2021

📣เงินเยียวยา โรงเรียนสังกัด อปท. เริ่มโอนให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป💰💰

📣เงินเยียวยา โรงเรียนสังกัด อปท. เริ่มโอนให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป💰💰

10/09/2021

เรื่อง เงินเยียวยา 2,000 บาท ต่อ นร. 1 คน
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

กองกศ.ได้รับแจ้งจาก สนง.ท้องถิ่น จ.นบ. ให้แจ้งรร.ในสังกัดทุกแห่งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งมายังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ที่รับผิดชอบ ด้านการศึกษา ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอใบจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ

2) แจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบว่าการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (เป็นผู้จ่าย) จะเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการจัดสรรเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องมีการตรวจเอกสารการขอรับเงินฯ เป็นจำนวนมาก จำนวนทั้งสิ้น 28,379 ราย เมื่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ได้โอนเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองของโรงเรียนแล้ว จะแจ้งการโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทราบต่อไป

3) สำหรับนักเรียน หรือผู้ปกครองที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือมีปัญหา/อุปสรรคอื่น ๆ ได้แก่ นร.ไร้สัญชาติ,นร.ย้ายเข้ามาหลังระบบ LEC ปิด หรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ขอให้แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบว่าจะยังไม่ได้รับเงินจนกว่าจะมีแนวทางการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายเงิน จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว (อาจได้รับเงินโอนช้ากว่า นร.หรือผู้ปกครองที่มีเอกสารครบถ้วนหรือไม่มีปัญหา)

อนึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองสอบถามมาทั้งที่ รร.และที่กอง กศ.เพราะคาดว่าจะได้รับเงินโอนวันที่ 10 กย.แต่ยังไม่ได้รับ.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม...
07/09/2021

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุมจัดโดย กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

20/08/2021

📢 "นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21 - 24 ส.ค. 64

💉นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25, 28, 29 และ 30 ส.ค. 64

ลงทะเบียนที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/phyzer-l2

1️⃣ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 และ 30 ส.ค. 64 วันละ 9,000 คน

2️⃣ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 และ 29 ส.ค. 64 วันละ 9,000 คน

📌 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

✅ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

✅ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

✅ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง***
(ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)
⭕️ นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

✅ เด็กอายุ 12 - 17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)
⭕️โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
✔️เด็กอายุ 12 - 13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 13 - 15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 15 - 18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

🟥 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ***
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

ที่อยู่

Soi Rattanathibet 6
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025890481

เว็บไซต์

http://www.non-ed.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากสอบถามข้อเท็จจริงงบเรียนฟรีค่าหนังสือเรัยนคือไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะ น้องใช้สมุดและแผ่นกระดาษแล้วน้องจะได้อะไรถ้าไม่มียอกว้าค่ะยอมเสียเงอนค่าหนังสือได้ค่ะ
........