Clicky

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี "นนทบุรี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่? กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี "เน้นเป้าหมาย ขยายผลผลิต ติดตามงาน สานต่อนโยบาย"

เปิดเหมือนปกติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์" รอบจังหวัด🏃‍♀️🏃วันที่ 6 มก...
06/01/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์" รอบจังหวัด

🏃‍♀️🏃วันที่ 6 มกราคม 2566
เวลา 08.30 น.
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เป็นปะธานเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์" รอบจังหวัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

🏃‍♀️🏃และเวลา 15.30 น. นายทรงยศ โดดเดี่ยว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กล่าวปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรีฯ

🏃‍♀️🏃เพื่อส่งเสริมให้ยุวชน เยาวชน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมั่วสุมทุกประเภทส่งเสริมให้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาตามที่ตนเองถนัดและนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันไปพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการพัฒนากีฬากรีฑาในจังหวัดนนทบุรี ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป

📍ณ สนามกีฬา Nonthaburi Stadium อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566
01/01/2023

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566

🎉 กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นเลิ...
20/12/2022

🎉 กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ 🎉

🗓️ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะผู้อำนวยการ คณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรม
📍ณ สนามกีฬา nonthaburi stadium อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post
19/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post

ประกาศผลรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน THAILAND GREEN MECH CONTEST 2022 (การแข่งขันระดับประเทศ) การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่าน...
16/12/2022

ประกาศผลรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน THAILAND GREEN MECH CONTEST 2022 (การแข่งขันระดับประเทศ) การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน PROBLEM - BASED LEARNING

ระดับประถมศึกษา
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
และโรงเรียนสามแยกบางคูลัด
- รางวัลชมเชย INNOVATION IN THE APPLICATION OF SCIENCE ได้แก่ โรงเรียนบางคูลัด และโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
- รางวัลชมเชย INNOVATION IN DESIGN AND EXPLANATION OF JUNCTURE ได้แก่ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์

ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
- รางวัลชมเชย INNOVATION IN DESIGN AND EXPLANATION OF JUNCTURE ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.  พันตำรวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการ...
14/12/2022

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร CP Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีท่านไพโรจน์ คลังนุช ท่านวิภาวัลย์ วรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในสถาบัน ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ : I CRAS ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน : PIMAIR PIM Food Acdamy และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

✨วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.🏢 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นำโดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ...
13/12/2022

✨วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

🏢 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นำโดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งคณะเข้าศึกษาดูงานการถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

📌ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

📆 วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.🔸 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กา...
09/12/2022

📆 วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🔸 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2565

🔸 โดยมี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายทางด้านการศึกษา

🔸นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นายทรงยศ โดดเดี่ยว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คลังสมององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาฯ, ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม

📌 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแคใน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

อบรมพัฒนาครูฝึกสอนกรีฑา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม2565 เวลา 07.30-16.30น....
08/12/2022

อบรมพัฒนาครูฝึกสอนกรีฑา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม2565 เวลา 07.30-16.30น. ณ สนามกีฬา Nonthaburi Stadium

04/12/2022
✨กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้ง...
24/11/2022

✨กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 27 และการจัดแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ✨

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 อบจ.นนทบุรี
พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 27 และการจัดแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ
โดยมี
* นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
* นายอดุล จันทร์แก้ว สมาชิกสภาองค์กการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
* นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
* นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย
* นายทรงยศ โดดเดี่ยว ผอ.กองศึกษา
* ผู้แทนเทศบาลนครนนท์
* ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด
* ตัวแทนนายอำเภอทั้ง6อำเภอ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
22/11/2022

ประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

🎓กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานกร...
18/11/2022

🎓กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนา
กระบวนการการบริหารการศึกษา
เพื่อคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงาน
กระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ในระหว่าง
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

📍โดยมีพันตำรวจเอกธงชัย
เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน
ในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม2565
02/11/2022

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม2565

23/10/2022
12/10/2022
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรตามระบบวิทยฐานะ วPA ณ อาคารโอทอป วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 กองการศึกษาฯ มอบ นายนฤทธิ์ และ...
08/10/2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรตามระบบวิทยฐานะ วPA ณ อาคารโอทอป วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

กองการศึกษาฯ มอบ นายนฤทธิ์ และนายโชคชัยเข้าร่วมอบรม

ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ #หนองบัวลำภู
06/10/2022

ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ #หนองบัวลำภู

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายทรงยศ โดดเดี่ยว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน...
01/10/2022

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายทรงยศ โดดเดี่ยว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2565 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 โรงเรียน 29 รายการแข่งขัน

วันที่ 24-25 กันยายน 2565 พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิ...
26/09/2022

วันที่ 24-25 กันยายน 2565
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ” ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพในกลุ่มสาระการเจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทัล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนำสู่สถานศึกษาและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้   ดร.นัฐร...
22/09/2022

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ ดร.นัฐราพร พิชญากร ประธานศูนย์สเต็มศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการในศูนย์ฯ เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ด้าน coding และ STEM พร้อมทั้งได้นำนักเรียน ของโรงเรียนสามแยกบางคูลัด และโรงเรียนบางคูลัด นำเสนอผลงาน ณ โรงแรมแคนทารี โคราช
ทั้งนี้ ภายในงานเด็กๆ ได้จัดแสดงผลงานใยหัวข้อ wonderland โดยใช้ชุดโค้ดดิ้งอันปลั๊ก , Micro Bit และ s4a ในการออกแบบชิ้นงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานกร...
16/09/2022

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมพัฒนากระบวนการการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานกระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และ Regent’s International School Pattaya

11/08/2022
🎊ศูนย์STEM (สะเต็ม) อบจ.นนทบุรี ขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี และท่านไพโรจน์ คลังนุชรองนายก อ...
09/08/2022

🎊ศูนย์STEM (สะเต็ม) อบจ.นนทบุรี
ขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ
นายก อบจ.นนทบุรี และท่านไพโรจน์ คลังนุช
รองนายก อบจ.นนทบุรี

ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย STEM NONTHABURI (ประถมศึกษา) ของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.นนทบุรี
ตลอดจนสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ และมาเยี่ยมชม ให้ ขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้จัดกิจกรรม
คณะครูและนักเรียน ตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่าน

ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด นครนายก

28/07/2022
นนท์พร้อม +

🎡นนท์พร้อมพลัส🎠
🍋 Booster with Modernna

ขอเชิญ
☀️คนไทย และทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป
Booster เข็ม 3,4 และ 5วัคซีน Modernna

👫ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงค์
https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp

💉สนามฉีด
♥️วันที่ 9 ส.ค. 2565
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.
วันละ 800 คน

♦️วันที่ 5, 11 ,19 ส.ค.2565 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.
วันละ 800 คน

🥎วันที่ 4,11, 18,19 ส.ค. 2565
เซ็นทรัล เวสต์เกต
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.
วันที่ 4 ส.ค.65 400 คน
วันที่ 11, 18,19 ส.ค. 65
วันละ 800 คน

🌈สนามฉีด

🗼เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 🎷รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

🎖เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
🏵บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3

🧩เซ็นทรัล เวสต์เกต
⛲️รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

🔑เงื่อนไข

📍เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน ขึ้นไป

📍เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

📍เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 5
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 4 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

⛑เงื่อนไข เข็ม 3 ฝาม่วง
รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2
โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน

#นนท์พร้อม #นนท์พร้อมพลัส

28/07/2022
19/07/2022
การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมัธยมศึกษา 1-3 วันที่ 19กรกฎาคม 2565
ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

18/07/2022

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ (ช่วงบ่าย รอบที่ 2)
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศึกษา 18 กรกฎาคม 65
ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

18/07/2022

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ (ช่วงบ่าย)
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศึกษา 18 กรกฎาคม 65
ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

18/07/2022

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศึกษา 18 กรกฎาคม 65
ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

10/07/2022
🎡นนท์พร้อมพลัส🎠🥳Booster เข็มที่ 5 มาแล้วจ้าาาาาาา🥳🎉เดือน มิถุนายน 2565ขอเชิญ☀️คนไทย และทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดวัค...
18/06/2022

🎡นนท์พร้อมพลัส🎠

🥳Booster เข็มที่ 5 มาแล้วจ้าาาาาาา🥳

🎉เดือน มิถุนายน 2565

ขอเชิญ
☀️คนไทย และทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป
ฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 5

👫ลงทะเบียนตามลิงค์
https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

💉สนามฉีด
♥️วันที่ 21 มิ.ย.65
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.

♦️วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.

🥎วันที่ 23, 30 มิ.ย. 2565 เซ็นทรัล เวสต์เกต
⏰ เวลา 10.00-15.00 น.

🌈สนามฉีด

🗼เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 🎷รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

🎖เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
🏵บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3
🍏บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3

🧶ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2
รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

🧩เซ็นทรัล เวสต์เกต
⛲️รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

📍เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 5
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 4 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

#นนท์พร้อม #นนท์พร้อมพลัส

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถทา...
13/06/2022

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี
จัดอบรมโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

03/06/2022
31/05/2022
🎡 นนท์พร้อมพลัส 🎠🌈🌟 นนท์kids 🦹🏻‍♀🥷🏽🧙‍♀✈️ Go abroad 🛸🌞☀️ ฉีดเช้ายันเย็น 🌙💫⏰ 10.00 - 18.00 น.🎉 1 และ 2 มิถุนายน 2565🎖 เซ็น...
28/05/2022

🎡 นนท์พร้อมพลัส 🎠
🌈🌟 นนท์kids 🦹🏻‍♀🥷🏽🧙‍♀
✈️ Go abroad 🛸

🌞☀️ ฉีดเช้ายันเย็น 🌙💫
⏰ 10.00 - 18.00 น.

🎉 1 และ 2 มิถุนายน 2565
🎖 เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

ขอเชิญ

☀️ คนไทย และทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป Booster เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ

🧙‍♀ นักเรียน อายุ 12 - 17 ปี
ฉีดวัคซีน Pfizer booster ฝาม่วง เข็ม 3

👫 ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงค์
https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

เด็กเล็กอายุ 5 - 11 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติ และที่อยู่อาศัย

🦹🏻‍♀ ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม 1
👫 ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงค์
https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/nontkids/check.php

พิเศษ walk in ได้ทุกเข็มสำหรับท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียน

🌈 สนามฉีด

🎖 เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
🍏 บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3

🧶 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2
รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

📍 เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป

📍 เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

⛑ เงื่อนไข เข็ม 3 ฝาม่วง
รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2
โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน

#นนท์พร้อม #นนท์พร้อมพลัส #นนท์kids

🎉 “นนท์พร้อม ”✅ ขอเชิญประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย‼️ Walk in 💉 รับวัคซีนทุกชนิด ทุกเข็ม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้อ...
23/05/2022

🎉 “นนท์พร้อม ”

✅ ขอเชิญประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย

‼️ Walk in
💉 รับวัคซีนทุกชนิด ทุกเข็ม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องลงทะเบียน (ยกเว้น รพ.พระนั่งเกล้า ต้องลงทะเบียน)

🎁 รพ.พระนั่งเกล้า
ทุกวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 08.00 - 11.30 น.
อายุ 12 ปีขึ้นไป
วันละ 600 คน
เด็ก 5 - 11 ปี
วันละ 100 คน
🎀 **ลงทะเบียน เท่านั้น **
ปล่อย link ลงทะเบียนทุกวันจันทร์ ผ่านช่องทาง
เพจเฟสบุ๊ก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า https://www.facebook.com/Pranangklao/

🎁 รพ.บางบัวทอง 2
ทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 08.30 - 10.30 น.
วันละ 100 คน

🎁 รพ.ปากเกร็ด
ทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันละ 500 คน

🎁 รพ.บางใหญ่
(เริ่ม มิ.ย. 65)
ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 08.30 - 11.30 น.
วันละ 300 คน

🎁 รพ.บางกรวย
ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 08.30 - 12.00 น.
วันละ 200 คน

🎁 รพ.บางบัวทอง
(เริ่ม มิ.ย. 65)
ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 08.30 - 12.00 น.
วันละ 300 คน

🎁 รพ.ไทรน้อย
(เริ่ม มิ.ย. 65)
ทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
☘️ เวลา 08.30 - 12.00 น.
วันละ 200 คน

#นนท์พร้อม@hospital #นนท์พร้อม

ที่อยู่

Soi Rattanathibet 6
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625890481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากสอบถามข้อเท็จจริงงบเรียนฟรีค่าหนังสือเรัยนคือไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะ น้องใช้สมุดและแผ่นกระดาษแล้วน้องจะได้อะไรถ้าไม่มียอกว้าค่ะยอมเสียเงอนค่าหนังสือได้ค่ะ
........
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนท Nanthaburi Nonthaburi Province สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ DMH News สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล กองโรคจากการประกอบอาชีพและ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health ITAS NACC