กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี "นนทบุรี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่? กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี "เน้นเป้าหมาย ขยายผลผลิต ติดตามงาน สานต่อนโยบาย"
(3)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อิษยา  สาธรสันติกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยกา...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
ดร.อิษยา สาธรสันติกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคใน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการเรียนสอนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน
ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพ
ระหว่างโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรีเขต 1และ2 กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

🏥อบจ.นนทบุรี ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอล ยุวชน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566  รุ่นอายุ 14ปี และ 18ปี ระหว่างวัน...
25/08/2023

🏥อบจ.นนทบุรี ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอล ยุวชน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 14ปี และ 18ปี ระหว่างวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2566

ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท่านธงชัย เย็นประเสริฐ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

📍ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จ.นนทบุรี

⭐จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความ...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

22/08/2023
22/08/2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) 👇👇👇

https://fb.watch/mzPO9SVkJQ/

อบจ.นนทบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2566วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🟣พันตำรวจเ...
15/08/2023

อบจ.นนทบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
🟣พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566
🟣พร้อมด้วย นายไพโรจน์ คลังนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
🟣นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
🟣นางสาวอิษยา สาธรสันติกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคใน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
🟣ผู้บริหารสถานศึกษา คลังสมอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

📌ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรวก
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี

🟣จัดโดย กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี

13/08/2023
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลและเกียรติบัตร กิจกร...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลและเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและครูผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
♻️โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และนายณัทชัย ใจเย็นศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
♻️ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายทิพประเวทย์ ผิวพิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ♻️จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1I1lqlANacxem5wimH27RtFo3CD71AvsJ

💐💐ขอแสดงความยินดี 💐💐ผลการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023 ค่ะโรงเรียนในสังกัดอบจ.นนทบุรี ได้รับรางวัลทุกโรงเรียน ดั...
04/08/2023

💐💐ขอแสดงความยินดี 💐💐
ผลการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023 ค่ะ
โรงเรียนในสังกัดอบจ.นนทบุรี ได้รับรางวัลทุกโรงเรียน ดังนี้
🎉แข่งขัน R4M Advance
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด ได้รางวัล Honorable Award และ STEAM Overseas Educational Contribution Award
🎉การแข่งขัน Green Mech Advance ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางรักน้อย ได้รางวัล STEAM Overseas Educational Contribution Award
🎉การแข่งขัน Green Mech Advance มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเต็มรักศึกษา ได้รางวัล Honorable Award และ STEAM Overseas Educational Contribution Award

03/08/2023

🎞📽สรุปภาพกิจกรรม🎞📽

✨️"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"✨️

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

#วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

25/07/2023
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาสา...
20/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด

จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรและนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตลาดบางคูลัด โรงเรียนบางคูลัด โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง โรงเรียนวัดสัก และโรงเรียนวัดแดง

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 18 ปีหญิง (ดิวิชั่น1) ณ โรงยิ...
05/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 18 ปีหญิง (ดิวิชั่น1) ณ โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 18 ปีชาย (ดิวิชั่น2) ณ โรงยิม...
05/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 18 ปีชาย (ดิวิชั่น2) ณ โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 18 ปีชาย (ดิวิชั่น1) ณ โรงยิม...
05/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 18 ปีชาย (ดิวิชั่น1) ณ โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 14 ปีชาย (ดิวิชั่น2) ณ สนามโร...
05/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 14 ปีชาย (ดิวิชั่น2) ณ สนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 14 ปีชาย (ดิวิชั่น1) ณ สนามโร...
05/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” อายุไม่เกิน 14 ปีชาย (ดิวิชั่น1) ณ สนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” (ดิวิชั่น2) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2566...
04/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” (ดิวิชั่น2) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬา พิทักษ์นนทเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” (ดิวิชั่น1) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2566...
04/07/2023

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด” (ดิวิชั่น1) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬา Nonthaburi stadium

29/06/2023

ประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามฟุตบอล

 #สะเต็มนนท์ไปสะเต็มโลกเป็นปีแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ...
29/05/2023

#สะเต็มนนท์ไปสะเต็มโลก
เป็นปีแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND GREENMECH CONTEST 2023 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3 รายการ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลก “WORLD GREENMECH CONTEST 2023” ณ ประเทศไต้หวัน

ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และท่านไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสะเต็มของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

11/05/2023

โครงการ เข้าค่ายสะเต็มศึกษา ของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

1. รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา วันที่ 27 - 29 พ.ค.2566
2.รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 1-3 พ.ค. 2566

โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ได้เล็งเห็น ถึง การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตอบโจทย์ในโลกอนาคต และได้มอบโอกาสให้กับนักเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านของ STEM เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

วิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่
-รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ทีมงานจาก PADA Education
-คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสระแก้ว

ทำให้นักเรียนได้รับ โอกาสในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การลดโลกร้อน การใช้พลังงานทดแทน นำความรู้มาใช้ในรูปแบบจำลองผ่านโครงงาน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างยั่งยืน

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใส สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การ...
05/05/2023

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใส สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ ระดั...
03/04/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565

1.เด็กหญิงธนบูรณ์สินี เจียงสถาพร โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

2.เด็กชายไรวินทร์ จิตเอื้อ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

3.เด็กชายพรภวิทย์ ศรีปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

4.เด็กชายอาชวิน แซมเชียว โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

5.เด็กชายรุจิกร บุญเย็น โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

28/03/2023

งานมหกรรมทักษะวิชาการ
วันดอกนนทรีบาน 2566
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2566
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดย...
24/03/2023

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร ครูภาษา
อังกฤษ ครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮมกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
จังหวัดปราจีนบุรี

📣 ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมชมงานมหกรรมทักษะวิชาการ "วันดอกนนทรีบาน 2566" 🏫ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่...
20/03/2023

📣 ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมชมงานมหกรรมทักษะวิชาการ "วันดอกนนทรีบาน 2566" 🏫ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 🗓️ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
- การแสดงมหกรรมดนตรีไทย
- การแสดงดนตรีสากลประกอบ
การขับร้องและจินตลีลา
- การจัดนิทรรศการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
ทั้งสี่ภาค
และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน หรือสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ที่ facebook
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☑️มหกรรมทักษะวิชาการวันดอกนนทรี 2566 อบจ.นนทบุรี

ที่อยู่

Soi Rattanathibet 6
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625890481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากสอบถามข้อเท็จจริงงบเรียนฟรีค่าหนังสือเรัยนคือไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะ น้องใช้สมุดและแผ่นกระดาษแล้วน้องจะได้อะไรถ้าไม่มียอกว้าค่ะยอมเสียเงอนค่าหนังสือได้ค่ะ
........
#}