Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Pa Sang

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Pa Sangรวมรายชื่อ เครื่องใช้มือสอง-เครื่องมือ. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 05/12/22
  รายการสภาเกษตรกรพบประชาชน ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.00-11.00 น. รายงานการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลลี้ และร่วมพูดคุยกับ หม่อมหลวง ปรีชา เ...
  > สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน
 • 05/12/22
  #BusinessMatching เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในการจับคู่ซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ #มกอช ---------- วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภู...
  > สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน
 • 05/12/22
  ประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (Internal control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ----------- วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพู...
  > สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน