Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Phanom Thuan

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Phanom Thuanรวมรายชื่อ ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีและสุ, กองช่าง เทศบาลตำบลรางหวาย, สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ และ ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรี. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 06/09/23
  📋เทศบาลตำบลวังขนายดำเนินการออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ณ บ้านหลังอำเภอ หมู่ที่ 5 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566
  > เทศบาลตำบลวังขนาย
 • 06/09/23
  🙏✨ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ...
  > สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KA
 • 06/09/23
  📋เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ถนนสายใน(แสงชูโตสายเก่า) ให้สะอาดและดูสวยงามยิ่งขึ้น
  > เทศบาลตำบลวังขนาย
 • 06/09/23
  ✨กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ครบรอบ 52 ปี 💂‍♀️ (คลิปข่าว).... https://youtu.be/ymaFCf7_-sI วันนี้(9 มิถุนายน 2566) เวลา 10.0...
  > สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KA
 • 06/09/23
  ✨สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน Thai SME-GP Roadshow 🚐 🔸 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิสาหกิ...
  > สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KA