Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Tha Muang

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Tha Muangรวมรายชื่อ สถานีตำรวจภูธรท่าม่วง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 05/17/22
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้า kick Off แผนงานการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตก Western Safe Park โ...
  > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย
 • 05/17/22
  โค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ ‼️ แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. รับตอบเสียงเรียกร้องจากนักวิจัย จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. 23 พฤษภา...
  > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย
 • 05/17/22
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (การบันทึกบัญชีครัวเรือ...
  > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย
 • 05/12/22
  ปฏิทินวันทำการ เดือนพฤษภาคม 2565 ✔️เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ 🚷หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล
  > สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ
 • 05/11/22
  กำหนดการปฐมนิเทศ
  > โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ