ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID 19 นนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

📣 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองบางบัวทอง เปิดให้บริการจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แบบ WalK IN ณ โดมหน้า...
18/09/2021

📣 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองบางบัวทอง เปิดให้บริการจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แบบ WalK IN ณ โดมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลาดปลาดุก โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เปิดให้บริการตรวจประชาชน จำนวน 100 คน พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 17 คน และทำการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ทันที เพื่อส่งผลตรวจ ประสานในพื้นที่รับผิดชอบ รับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในระบบต่อไป

📣 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองบางบัวทอง เปิดให้บริการจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แบบ WalK IN ณ โดมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลาดปลาดุก โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เปิดให้บริการตรวจประชาชน จำนวน 100 คน พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 17 คน และทำการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ทันที เพื่อส่งผลตรวจ ประสานในพื้นที่รับผิดชอบ รับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในระบบต่อไป

📣 กฟผ. นำ GIS เสริมความรวดเร็ว ช่วยผู้ป่วยโควิด จ.นนทบุรี💥 กฟผ. ประยุกต์เทคโนโลยี GIS เสริมการทำงานจิตอาสาลงทะเบียนประสา...
18/09/2021

📣 กฟผ. นำ GIS เสริมความรวดเร็ว ช่วยผู้ป่วยโควิด จ.นนทบุรี

💥 กฟผ. ประยุกต์เทคโนโลยี GIS เสริมการทำงานจิตอาสาลงทะเบียนประสานหาเตียงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 เร็วกว่าเดิม 2 -3 เท่า ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ได้มากกว่า 1,000 ราย พร้อมเดินหน้าดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จ.นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง

💥 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน จิตอาสา กฟผ. ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนานำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการทำงานของจิตอาสาที่ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) รับประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลงทะเบียนผ่าน Line Official “นนท์COV-19” เพื่อให้ สสจ.นนทบุรี ดำเนินการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

💥 กฟผ. ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยี GIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่แล้วสำหรับงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์กร มาปรับใช้โดยสร้างแบบฟอร์มตามแบบของ สสจ.นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชันแบบฟอร์ม ArcGIS Survey123 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานจิตอาสา กฟผ. ในการกรอกข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีความแม่นยำ ลดความซับซ้อนในการทำงานและเป็นระบบ โดยหลังจากใช้งานจิตอาสา กฟผ. สามารถกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2-3 เท่า จากเดิมสามารถส่งข้อมูลได้ประมาณวันละ 20 ราย เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 50-70 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันจนถึง ปัจจุบัน กฟผ. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่าน นนท์COV-19 ได้มากกว่า 1,000 ราย

💥 สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official “นนท์COV-19” เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการรักษา โดยทีมจิตอาสาของ กฟผ. จะโทรศัพท์สอบถามอาการเบื้องต้น และประสานงานต่อไป

💥 “กฟผ. และทีมจิตอาสา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ และไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมเคียงข้างคนไทยจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ” ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าว

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 18 หลังจากคลาย Lock down)🌟 วันที่ 18 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหม...
18/09/2021

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี
(วันที่ 18 หลังจากคลาย Lock down)

🌟 วันที่ 18 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 238 ราย

‼️ สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน
🔴 เพศหญิง 113 ราย 🔵 เพศชาย 125 ราย
👥 ต่างชาติ 27 ราย (พม่า 20 ราย ลาว 4 ราย และกัมพูชา 3 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 132 ราย
อำเภอบางบัวทอง 33 ราย
อำเภอบางกรวย 31 ราย
อำเภอเมือง 21 ราย
อำเภอบางใหญ่ 17 ราย
อำเภอไทรน้อย 4 ราย

🤧 มีอาการ 110 ราย คิดเป็น 46.22 %
😳 ไม่มีอาการ 128 ราย คิดเป็น 53.78 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
- ไม่เคยได้รับวัคซีน 180 ราย คิดเป็น 75.63%
- รับวัคซีน 1 เข็ม 40 ราย คิดเป็น 16.81%
AstraZeneca 33 ราย
Sinovac 4 ราย
Sinopharm 2 ราย
Pfizer 1 ราย
- รับวัคซีน 2 เข็ม 18 ราย คิดเป็น 7.56%
Sinovac I+ Sinovac II = 6 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II =9 ราย
Sinovac I + AstraZeneca II = 1 ราย
AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 2 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 238 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.ปากเกร็ด 115 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง ARI รพ.บางบัวทอง 22 ราย
- กลุ่มงานก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 21 ราย
- ช่างไฟฟ้า 2 ราย
- พนักงานเอกชน CP ALL 2 ราย
- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 12 ราย
- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 18 ราย
- อาชีพแม่บ้าน (ไม่ระบุ) 19 ราย
- รับจ้าง (ไม่ระบุ) 42 ราย
- ขับรถแท๊กซี่ 5 ราย
- รปภ. 3 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่
- เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
- นักข่าว
- พนักงาน บ.ฟาสโก้มอเตอร์
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- พนักงานบริษัท เคอร์รี่ พระราม 5
- พนักงานบริษัท ซัน 108
- พนักงานบริษัทเพชรบุรีตัดใหม่
- พนักงานเย็บผ้า
- พนักงานองค์กรรัฐ
- วินมอเตอร์ไซค์
- วิศวกร

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 "ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562/

🏥 โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจโควิด19 👉https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1722630411267009/

📲 ประสานงานลงทะเบียน ผู้ป่วย COVID -19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา 👉 นนท์Cov-19 https://lin.ee/P462VXP

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

🔎 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี
(วันที่ 18 หลังจากคลาย Lock down)

🌟 วันที่ 18 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 238 ราย

‼️ สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน
🔴 เพศหญิง 113 ราย 🔵 เพศชาย 125 ราย
👥 ต่างชาติ 27 ราย (พม่า 20 ราย ลาว 4 ราย และกัมพูชา 3 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 132 ราย
อำเภอบางบัวทอง 33 ราย
อำเภอบางกรวย 31 ราย
อำเภอเมือง 21 ราย
อำเภอบางใหญ่ 17 ราย
อำเภอไทรน้อย 4 ราย

🤧 มีอาการ 110 ราย คิดเป็น 46.22 %
😳 ไม่มีอาการ 128 ราย คิดเป็น 53.78 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
- ไม่เคยได้รับวัคซีน 180 ราย คิดเป็น 75.63%
- รับวัคซีน 1 เข็ม 40 ราย คิดเป็น 16.81%
AstraZeneca 33 ราย
Sinovac 4 ราย
Sinopharm 2 ราย
Pfizer 1 ราย
- รับวัคซีน 2 เข็ม 18 ราย คิดเป็น 7.56%
Sinovac I+ Sinovac II = 6 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II =9 ราย
Sinovac I + AstraZeneca II = 1 ราย
AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 2 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 238 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.ปากเกร็ด 115 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง ARI รพ.บางบัวทอง 22 ราย
- กลุ่มงานก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 21 ราย
- ช่างไฟฟ้า 2 ราย
- พนักงานเอกชน CP ALL 2 ราย
- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 12 ราย
- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 18 ราย
- อาชีพแม่บ้าน (ไม่ระบุ) 19 ราย
- รับจ้าง (ไม่ระบุ) 42 ราย
- ขับรถแท๊กซี่ 5 ราย
- รปภ. 3 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่
- เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
- นักข่าว
- พนักงาน บ.ฟาสโก้มอเตอร์
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- พนักงานบริษัท เคอร์รี่ พระราม 5
- พนักงานบริษัท ซัน 108
- พนักงานบริษัทเพชรบุรีตัดใหม่
- พนักงานเย็บผ้า
- พนักงานองค์กรรัฐ
- วินมอเตอร์ไซค์
- วิศวกร

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 "ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562/

🏥 โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจโควิด19 👉https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1722630411267009/

📲 ประสานงานลงทะเบียน ผู้ป่วย COVID -19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา 👉 นนท์Cov-19 https://lin.ee/P462VXP

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

🔎 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

‼️ มีแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด **เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่...
18/09/2021

‼️ มีแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด **เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

📢 นนท์ Student เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12 - 18 ปี

‼️**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กย. 2564 ภายในเวลา 24.00 น. https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

💉สนามฉีด Impact Arena เมืองทองธานี

📌หมายเหตุ : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

‼️ มีแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด **เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

📢 นนท์ Student เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12 - 18 ปี

‼️**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กย. 2564 ภายในเวลา 24.00 น. https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

💉สนามฉีด Impact Arena เมืองทองธานี

📌หมายเหตุ : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

📢 "นนท์พร้อม ready to work" จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 - 59 ปี จำนวนวันละ 6,000 คน แบบเลือกวันนัดได้!!💉 วัคซีน Sinov...
18/09/2021

📢 "นนท์พร้อม ready to work" จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 - 59 ปี จำนวนวันละ 6,000 คน แบบเลือกวันนัดได้!!

💉 วัคซีน Sinovac+AstraZeneca

📍 สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
วันที่ 28, 29 และ 30 ก.ย. 64

📲 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20:00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-v2

1️⃣ สำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ เมื่อกดลิงค์ด้านบนเข้าสู่หน้า event "นนท์พร้อม ready to work" ให้กดปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนใหม่

2️⃣ สำหรับคนที่ลงทะเบียนเดิมในนนท์พร้อมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้กดปุ่มคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เลือกวันนัดตามต้องการ และกดปุ่มยืนยันเพื่อรับนัดทันที (สนามฉีดเปลี่ยนให้เป็น ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฯ โดยอัตโนมัติ)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

📢 "นนท์พร้อม ready to work" จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 - 59 ปี จำนวนวันละ 6,000 คน แบบเลือกวันนัดได้!!

💉 วัคซีน Sinovac+AstraZeneca

📍 สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
วันที่ 28, 29 และ 30 ก.ย. 64

📲 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20:00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-v2

1️⃣ สำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ เมื่อกดลิงค์ด้านบนเข้าสู่หน้า event "นนท์พร้อม ready to work" ให้กดปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนใหม่

2️⃣ สำหรับคนที่ลงทะเบียนเดิมในนนท์พร้อมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้กดปุ่มคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เลือกวันนัดตามต้องการ และกดปุ่มยืนยันเพื่อรับนัดทันที (สนามฉีดเปลี่ยนให้เป็น ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฯ โดยอัตโนมัติ)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.⬆️ ฉีดเพิ่ม + 18,357 โด๊ส💉 ฉีดสะสม 1,22...
18/09/2021

🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 18,357 โด๊ส
💉 ฉีดสะสม 1,228,569 โด้ส
👥 สะสม 837,123 คน

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน 52.02% จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 18,357 โด๊ส
💉 ฉีดสะสม 1,228,569 โด้ส
👥 สะสม 837,123 คน

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน 52.02% จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

📢 การรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบ Home Isolation (HI) จ.นนทบุรี
18/09/2021

📢 การรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบ Home Isolation (HI) จ.นนทบุรี

📢 การรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบ Home Isolation (HI) จ.นนทบุรี

📝 นนท์Cov-19 มีบัญชีทางการ LINE แล้ว !📢 ประสานงานลงทะเบียนผู้ป่วย Covid-19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา👉 https://lin...
18/09/2021

📝 นนท์Cov-19 มีบัญชีทางการ LINE แล้ว !
📢 ประสานงานลงทะเบียนผู้ป่วย Covid-19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา
👉 https://lin.ee/P462VXP
หรือ สแกน QR code
และกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ

📝 นนท์Cov-19 มีบัญชีทางการ LINE แล้ว !
📢 ประสานงานลงทะเบียนผู้ป่วย Covid-19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา
👉 https://lin.ee/P462VXP
หรือ สแกน QR code
และกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ

18/09/2021

‼️ มีแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด **เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

📢 นนท์ Student เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12-18 ปี

‼️**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น**

📲 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กย. 2564 ภายในเวลา 24.00 น. https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

💉สนามฉีด Impact Arena เมืองทองธานี

📌หมายเหตุ : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

📣 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี⏲️ รายงานสถานการณ์ภาพรวม ...
17/09/2021

📣 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี
⏲️ รายงานสถานการณ์ภาพรวม วันที่ 17 กันยายน 2564

📣 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี
⏲️ รายงานสถานการณ์ภาพรวม วันที่ 17 กันยายน 2564

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 17 หลังจากคลาย Lock down)🌟 วันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหม...
17/09/2021

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี
(วันที่ 17 หลังจากคลาย Lock down)

🌟 วันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 375 ราย

‼️ สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน
🔴 เพศหญิง 183 ราย 🔵 เพศชาย 192 ราย
👥 ต่างชาติ 36 ราย (พม่า 30 ราย กัมพูชา 5 ราย และลาว 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 182 ราย
อำเภอเมือง 122 ราย
อำเภอบางบัวทอง 41 ราย
อำเภอบางกรวย 15 ราย
อำเภอบางใหญ่ 14 ราย
อำเภอไทรน้อย 1 ราย

🤧 มีอาการ 163 ราย คิดเป็น 43.46 %
😳 ไม่มีอาการ 212 ราย คิดเป็น 56.54 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
- ไม่เคยได้รับวัคซีน 346 ราย คิดเป็น 92.28%
- รับวัคซีน 1 เข็ม 22 ราย คิดเป็น 5.86%
AstraZeneca 8 ราย
Sinovac 5 ราย
Sinopharm 5 ราย
Pfizer 4 ราย
- รับวัคซีน 2 เข็ม 7 ราย คิดเป็น 1.86%
Sinovac I+ Sinovac II = 3 ราย 0.8%
Sinopharm I+ Sinopharm II =0 ราย
Sinovac I + AstraZeneca II = 4 ราย 1.06%
AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 0 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 375 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.บางบัวทอง 15 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.ปากเกร็ด 151 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง ARI รพ.บางบัวทอง 13 ราย
- จุดตรวจ CI ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 2 ราย
- จุดตรวจ CI บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี 5 ราย
- จุดตรวจ CI วายุภักษ์ อำเภอเมืองนนทบุรี 17 ราย
- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 23 ราย
- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 20 ราย
- อาชีพแม่บ้าน 17 ราย
- รับจ้าง (ไม่ระบุ) 75 ราย
- อาชีพ รปภ. 7 ราย
- พนักงานร้านคอมพิวเตอร์ 2 ราย
- รับจ้างเลี้ยงสัตว์ 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่
- พนักงาน Line man
- กรมพลาธิการ
- เก็บขยะ
- ขายอะไหล่รถยนต์
- ช่างเชื่อม
- ช่างตัดผม
- ช่างสี
- ช่างแอร์
- ตัวแทนประกันชีวิต
- ทหารอากาศ
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- พนักงาน KFC
- พนักงานเก็บขยะ
- พนักงานจ้างกองช่าง
- พนักงานโรงงาน
- พนักงานส่งของ Kerry
- พ่อบ้าน
- แพทย์
- รับจ้างร้านหมูสะเต๊ะ

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 "ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562/

🏥 โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจโควิด19 👉https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1722630411267009/

📲 ประสานงานลงทะเบียน ผู้ป่วย COVID -19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา 👉 นนท์Cov-19 https://lin.ee/P462VXP

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

🔎 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี
(วันที่ 17 หลังจากคลาย Lock down)

🌟 วันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 375 ราย

‼️ สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน
🔴 เพศหญิง 183 ราย 🔵 เพศชาย 192 ราย
👥 ต่างชาติ 36 ราย (พม่า 30 ราย กัมพูชา 5 ราย และลาว 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 182 ราย
อำเภอเมือง 122 ราย
อำเภอบางบัวทอง 41 ราย
อำเภอบางกรวย 15 ราย
อำเภอบางใหญ่ 14 ราย
อำเภอไทรน้อย 1 ราย

🤧 มีอาการ 163 ราย คิดเป็น 43.46 %
😳 ไม่มีอาการ 212 ราย คิดเป็น 56.54 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
- ไม่เคยได้รับวัคซีน 346 ราย คิดเป็น 92.28%
- รับวัคซีน 1 เข็ม 22 ราย คิดเป็น 5.86%
AstraZeneca 8 ราย
Sinovac 5 ราย
Sinopharm 5 ราย
Pfizer 4 ราย
- รับวัคซีน 2 เข็ม 7 ราย คิดเป็น 1.86%
Sinovac I+ Sinovac II = 3 ราย 0.8%
Sinopharm I+ Sinopharm II =0 ราย
Sinovac I + AstraZeneca II = 4 ราย 1.06%
AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 0 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 375 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.บางบัวทอง 15 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.ปากเกร็ด 151 ราย
- จุดตรวจคัดกรอง ARI รพ.บางบัวทอง 13 ราย
- จุดตรวจ CI ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 2 ราย
- จุดตรวจ CI บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี 5 ราย
- จุดตรวจ CI วายุภักษ์ อำเภอเมืองนนทบุรี 17 ราย
- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 23 ราย
- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 20 ราย
- อาชีพแม่บ้าน 17 ราย
- รับจ้าง (ไม่ระบุ) 75 ราย
- อาชีพ รปภ. 7 ราย
- พนักงานร้านคอมพิวเตอร์ 2 ราย
- รับจ้างเลี้ยงสัตว์ 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่
- พนักงาน Line man
- กรมพลาธิการ
- เก็บขยะ
- ขายอะไหล่รถยนต์
- ช่างเชื่อม
- ช่างตัดผม
- ช่างสี
- ช่างแอร์
- ตัวแทนประกันชีวิต
- ทหารอากาศ
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- พนักงาน KFC
- พนักงานเก็บขยะ
- พนักงานจ้างกองช่าง
- พนักงานโรงงาน
- พนักงานส่งของ Kerry
- พ่อบ้าน
- แพทย์
- รับจ้างร้านหมูสะเต๊ะ

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 "ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562/

🏥 โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจโควิด19 👉https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1722630411267009/

📲 ประสานงานลงทะเบียน ผู้ป่วย COVID -19 ในจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการรักษา 👉 นนท์Cov-19 https://lin.ee/P462VXP

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

🔎 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
Muang Nonta Buri
11000

เบอร์โทรศัพท์

+66613945403

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ข่าวสาร

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Muang Nonta Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ผมมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถึงคนจะเยอะ แต่เจ้าหน้าที่และการจัดการดี เข้าคิวแป้บเดียว ลงทะเบียน เช็คประวัติโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณพยาบาลที่ฉีดให้ก้อให้ข้อมูลดี ตอนพักรอก้อมีการอธิบายแอพหมอพร้อมเรื่องประวัติการฉีด… สรุป การบริหารจัดการ ที่ดีควรได้รับคำชม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกๆคน และจังหวัดนนทบุรี ที่จัดวัคซีนดีๆ ให้ประชาชน รถติด และ ที่จอดรถค่อนข้างแน่น
สอบถามครับ ผมลงทะเบียน pfizer เข็ม2 ประชาชนทั่วไป ของ สสจ.นนทบุรี ครับ ผมลงตั้งแต่ตี2ยันเช้า ระบบแจ้งว่าว่างพอสมควรแต่ลงไม่ได้เลยครับ รายละเอียดในภาพที่ส่งให้ครับ ผมอยากทราบว่า ทำอย่างไรได้บ้างครับ ผมว่ามีความผิดพลาดบางอย่างครับ **ขอโทษด้วยครับ ผมไม่ทราบวิธีติดต่อ สสจ.นนทบุรีครับ
อยากทราบตอนนี้ ฉีดวัคซีน ที่นนทบุรี คนเยอะอีกมั้ยคะ เมื่อเช้าไปแล้วคนเยอะเลยกลับมาก่อน จะไปช่วงบ่าย
ฝากประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองนนท์ ชาวเกาะเกร็ดคะ 🙇‍♀️
วันที่9/9/2564 จัดการระบบห่วยแตกมาก ให้มายืนรอลานจอดรถ ชั้นล่าง ซึางชัเนบนเต็มแล้ว และมาโทษประชาชนมมกันเยอะ และบอกประมาณ1-2ชมให้ยืนรอ คุณเล่นเอาทัเง เข็ม1 เข็ม2มาวันเดียวกัน ทั้งนอกำื้นทีนนท์อีก มันก็แย่สิ #ห่วยแตกมาก #เดอะมองามวงวาน
กลุ่มปกตินี่หมายถึงคนที่ฉีด astrazeneca เหรอครับและคนที่ฉีดซิโนแวกไป 2 เข็มล่ะเขาไม่อันตรายกว่าเหรอ
มีเรื่องรบกวนสอบถามครับ หากระหว่างการฉีดยาแต่ละเข็ม มีเหตุจำเป็นให้ย้ายทะเบียนบ้านจากนนทบุรีไปอยู่ต่างจังหวัด เรายังสามารถรับการฉีดวัคซีนเข็มต่อ ๆ ไปได้ไหมครับ
รบกวนสอบถามลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ให้ลูกสาว อายุ 15 ปี ที่เซ็นทรัลเวสเกต ซึ่งลูกเป็นผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (โรคหอบหืด)​ และโรคเส้นเลือดหัวใจพองโต แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันวันนัดหมายจาก นนท์พร้อม อยากสอบถามว่าจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์การฉีดได้ที่ไหนบ้างคะ โทรก็ไม่มีคนรับ ไลน์ ก็ไม่มีคนตอบ กำหนดเดิมคือเข้าฉีดพรุ่งนี้ (30 ส.ค. 64) ยังไงรบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ
ร่วมสู้ โควิด ไปด้วยกัน ขอความช่วยเหลือท่านที่เดินทางผ่านอ.ทุ่งตะโก จ. ชุมพร นำเงาะไปให้ โรงพยาบาลสนามตามจุดที่ท่านเห็นควร
วันนี้ใครไปพาพ่อแม่ไปฉีดไฟเซอร์มาบ้างคะ ขอรีวิวหน่อยจ้า ❤️🙏🏻
ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวสท์เกต การจัดไม่ดีเลย ปชช แน่นไปหมด ไม่มีป้ายแนะนำ ควรแยก ให้ชัดเจน ผสว รถเข็น 7โรค ควรแยก 7 โซน
สอบถามครับ แม่ผมชื่อในทะเบียนบ้านอยู่พะเยา แต่แม่ผมอยู่ที่ปากเกร็ดตลอด ลงทะเบียนเข้าไปฉีดได้ไหมครับ