ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Muang Nonta Buri

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Muang Nonta Buriรวมรายชื่อ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี, Sathanee Organic, ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้, เทศบาลนครปากเกร็ด, ประชาสัมพันธ์ แพทยสภา และ Office of International Cooperation,DDC MOPH. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Sathanee Organic

Sathanee Organic

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุ

B

โพสต์ล่าสุด

 • 05/11/21
  ขอเชิญร่วมรับฟัง live การผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องคลอด : FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา : DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ และ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สงวนโชค ล้...
  > ประชาสัมพันธ์ แพทยสภา
 • 05/07/21
  สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี 🌟 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 109 ราย ‼️ สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว ตลาดสด และสถานที่ทำงาน 🔴 เพศหญิง 65 ราย 🔵 เพศชาย 44 ราย 👥 ต่างชาติ 8 ราย ( พม่า 6...
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/07/21
  แพทยสภา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ เป็นกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่ง ตั้งแต่วั...
  > ประชาสัมพันธ์ แพทยสภา
 • 05/06/21
  🚧 ติดเชื้อจากที่ทำงาน หญิงไทย อายุ 42 ปี ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้อาศัยร่วมบ้าน 2 คน (แม่ ผู้ป่วยรายที่ 2865/2749 และพี่ชาย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในบ้าน จำน...
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/06/21
  ⭐ "ยอดผู้ป่วยรักษาหาย" มากกว่า "ผู้ป่วยในโรงพยาบาล" 😀 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ⏲️ วันที่ 6 พ.ค. 2564 👤 พบผู้ป่วยยืนยัน 114 ราย 😷 ผู้ป่ว...
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/06/21
  ญาติมาเยี่ยมช่วงสงกรานต์ ป่วยหนักจนเข้า ICU ถึง 2 คน หญิงไทย อายุ 74 ปี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน (5 พ.ค.2564) อยู่ ICU และน้องสาว มีภาวะเหนื่อยหอบ อยู่ ICU
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/06/21
  พนักงานราชการ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลังเทศบาลนครนนทบุรี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 2 คน - สามี ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กักตัวที่ (Local Quarantine) - ลูกสาว ตรวจหาเชื้อโควิ...
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/06/21
  อาชีพทำงานฝ่ายสำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน 1. แม่สามี ตรวจแล้ว ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู่บ้าน 2. น้องสามี ตรวจแล้ว ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู...
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/06/21
  พบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 23 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสมบัติ จำนวน 108 ราย (21%) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีการคัดกรองเชิงรุก เพิ่มให้ครบถ้วนในผู้ป...
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
 • 05/06/21
  ผลตรวจกลุ่มแรก วันที่ 5 พ.ค. 2564 จำนวน 561 คน จาก 1,540 คน พบเชื้อ1 คน (0.17%) เรื่องเดิม :: วันที่ 05/05/2564 การตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก คอนโดมิเนียม เมืองทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย สสอ....
  > ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี