ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Phon

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Phonรวมรายชื่อ โรงพยาบาลพล, เทศบาลเมืองเมืองพล, กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 09/11/20
  กีฬาโรงเรียนภายในตำบล ต.หนองมะเขือ สนุก สุดมัน ลูกไผเบิ้งเอาเองค้า
  > โรงเรียนดีใกล้บ้าน แม่เหล็กหนองมะเขือ
 • 09/11/20
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนดการออกปฎิบัติงานในพื้นที่ชุมชน และเพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน ในการลงทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ ผู...
  > เทศบาลเมืองเมืองพล
 • 09/10/20
  ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม...
  > เทศบาลเมืองเมืองพล
 • 09/10/20
  ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล
 • 09/08/20
  นางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารให้กับนักเรียน กลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนเทศบาลพ...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล
 • 09/08/20
  วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรามราช ท่านปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้ง...
  > เทศบาลเมืองเมืองพล
 • 09/04/20
  สภาพการจราจร เวลา 10.30น. วันที่ 4 ก.ย. 63 เนื่องจากวันหยุดยาว 4 วัน พื้นที่ อำเภอพล ถนนมิตรภาพ ได้ปิดทางแยก 2 ทางแยก เหลือทางแยกใหญ่ ไปอำเภอหนองสองห้อง เพื่อให้รถได้เข้าตัวอำเภอพล อาจจะทำให้รถติดสะสม...
  > กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล