เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ซ่อมท่อประปา
20/11/2020

ซ่อมท่อประปา

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
(คาดใช้เวลา 6-7ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 mm บริเวณข้างร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขาม ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- เทศบาลเมืองเมืองพล
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 256 เวลา 15.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดจันทรัตนาราม หรื...
19/11/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 256 เวลา 15.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดจันทรัตนาราม หรือ พระธาตุเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทรงเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) อดีตเจ้าอาวาส วัดจันทรัตนาราม มีนามเดิมว่า อ่อนจันทร์ พืชสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2472 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่อายุ 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพล อำเภอหนองสองห้อง อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี 2553 สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา


สำหรับวัดจันทรัตนาราม สร้างขึ้นในปี 2495 โดยพระครูอนุโยคธรรมภาณ เจ้าคณะอำเภอในขณะนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2513 ต่อมาสร้างได้พระธาตุ และศาสนสถานต่างๆ กระทั่งในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี 2527 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หัวหน้าราชองครักษ์ในขณะนั้น อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยอัฐิพระเกจิอาจารย์ อาทิ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล , พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนวัตถุมงคล จำนวน 8 หมื่น 4 พันองค์ บรรจุไว้ในองค์พระธาตุเมืองพล ทางวัดจึงถือให้วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันจัดงานเทศกาลไหว้พระธาตุเมืองพล ปัจจุบัน มีพระครูวิบูลย์ธรรมรส เป็นเจ้าอาวาส

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลพล ที่มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร รวมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย ภาพ/ข่าว พระราชสำนัก

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานเททองหล่อรูปเหมือ...
18/11/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม

ขอแจ้งการเข้ารับเสด็จ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. ผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก
ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 12.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด – ลงทะเบียน และทำการฝึกซ้อมพิธีการ
2. ข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องสวมหมวก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
3. ผู้ใส่เสื้อเหลือง และประชาชนทั่วไป ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00 น. เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
4. ที่จอดรถมี 2 จุด >จากจุดจอดรถ จะมีรถรับ-ส่ง มาที่วัด
4.1 ลานจอด ข้างสำนักงาน ส.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร (ที่นั่นเป็นจุดตั้งโรงทานด้วย ในวัดจะไม่มีโรงทาน)
4.2 ลานจอด ด้านทิศตะวันตกวัด (ลานเวทีหมอลำ มุมสี่แยกไฟแดง)
5. ทางเข้าวัด ให้เข้าประตูเดียว คือ ประตูด้านถนนเมืองพล-หนองสองห้อง ฝั่งทิศตะวันออกเท่านั้น
6. ทุกคนที่เข้าร่วมงานให้นำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย
7. อย่าลืมแมสทางการแพทย์ (สีฟ้าๆ) (*)ไม่ให้ใช้แมสแฟชั่น

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็...
17/11/2020

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่ม Cluster ที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การนำขยะมูลฝอยมากำจัดให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 17 แห่งได้รับทราบ แนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพลได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพลได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ราย และรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ราย เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ท่อระบายน้ำสาธารณประโยชน์ (ซอยก่อไผ่) เรื่องเพื่อทราบ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เรื่องสรุปข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เรื่อง สรปผลการติดตามและปรเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนฯ สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล นายปรีชา มาฆะเซนต์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศ...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล นายปรีชา มาฆะเซนต์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจความพร้อม ในการจัดเตรียมสถานที่การรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในงานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล
17/11/2020

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 16 พ.ย. 2563 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่ชุมชนหนองแวง 1และชุมชนหนองแวง 2 วันที่ 17 พ.ย. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนหนองแวง 3 และชุมชนหนองแวง 4 ออกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานเททองหล่อรูปเหมือ...
16/11/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม
โดยผู้เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
การแต่งกาย
ผู้เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก
ข้าราชการชาย/หญิงแต่งชุดปกติขาว
ประชาชนทั่วไปแต่งชุดสุภาพ
- ชาย กางเกงสแล็ค/ซาฟารี หรือสูท เสื้อเชิ้ตแขนยาว รองเท้าคัชชูหุ้มส้น
- สภาพสตรี ชุดไหม ชุดไทย ผ้าถุงพื้นเมือง กระโปรงยาวคลุมเข่า เสื้อลูกไม้
เสื้อผ้าไหม รองเท้าคัชชูหุ้มส้น (งดรองเท้าสาน)
สำหรับประชาชนทั่วไป
ชุดสุภาพ กางเกงขายาว (เว้นกางเกงยีนส์)/กระโปรงยาว/เสื้อสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
เวลาเข้าเฝ้า กำหนดการเสด็จถึงวัดจันรัตนาราม เวลา 16.00น. ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่จะเข้ามายังบริเวณงานพิธี ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อ โควิท ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป
- ผู้เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก ควรมาถึงบริเวณงานก่อน 12.00น. เพื่อตรวจคัดกรอง/และทำการซักซ้อมพิธีการ ลงทะเบียนผู้เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก
- ประชาชนทั่วไปควรมาถึงบริเวณงานก่อน 13.00น. เพื่อตรวจคัดกรอง หลัง 13.00น.จะปิดไม่ให้เข้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
*งดนำร่มกันแดด และวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามาในบริเวณงาน
สถานที่จอดรถ ลานจอดรถข้างสำนักงาน ส.ส.สรัสสนันท์ อรรณนพพร
ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน นำรถไปจอด
และเข้า-ออกในจุดที่กำหนด ห้ามจอดริมไหล่ทางบนถนน บริเวณงานและทางเข้างาน โดยจะมีรถ รับ-ส่ง เข้าและออกจากบริเวณพิธี
ทางเข้า-ออก ให้ใช้ประตูทางเข้าและออกทางเดียว ด้านถนนเมืองพล-หนองสองห้อง ข้างสระน้ำ ฝั่งทิศตะวันออก

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล
15/11/2020

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล มอบนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล กลุ่มเป้าหมาย คือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน อสม.ทั้ง 14 ชุมชน มีการแสดงวงดนตรีของคนพิการที่มีบัตรแสดงความสามารถ เสวนาเรื่องสิทธิ และการฝึกอาชีพของคนพิการ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานศูนย์พัฒนาศักยภาพ และฝึกอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นร่วมเสวนาและเล่นดนตรี สุดท้ายกิจกรรมมอบของขวัญของรางวัลแก่ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่เข้าร่วมงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบ...
15/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ซอยข้างสำนักอัยการ ถึงถนนซอยเจริญสุข (ชุมชนเมืองใหม่) ซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ ที่สามารถทะลุออก บึงละเลิงหวายได้ โดยเทศบาลเมืองเมืองพล จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ซึ่งในการก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบกับประชาชนผู้สัญจรไปมาบริเวณโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน สร้างการรับรู้ ลดข้อขัดข้อง เพื่อให้การจัดทำโครงการก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล
14/11/2020

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดเตรียมสถานที่การรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ใ...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดเตรียมสถานที่การรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในงานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ ทุกกองฝ่าย เข้าดูแลความเรียบร้อยเส้นทาง และสถานทีจัดงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในงานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ ทุกกองฝ่าย เข้าดูแลความเรียบร้อยเส้นทางที่จะเสด็จผ่าน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบ...
12/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ชุมชนหลังซอยมหาไถ่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเทศบาลเมืองเมืองพล จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ซึ่งในการก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบกับประชาชนผู้สัญจรไปมาบริเวณโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำโครงการก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
11/11/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.20 - 17.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 mm บริเวณจ้างโลตัสพล ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ชุมชนหนองแวง
- ตำบลโนนข่า
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

#พายุไต้ฝุ่น "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 5)คาดการณ์เส้นทางพายุ วันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2563Update 11 พฤศจิกายน 2563
11/11/2020

#พายุไต้ฝุ่น "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 5)
คาดการณ์เส้นทางพายุ วันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2563
Update 11 พฤศจิกายน 2563

#พายุไต้ฝุ่น "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 5)
คาดการณ์เส้นทางพายุ วันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2563
Update 11 พฤศจิกายน 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล
10/11/2020

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย อสม.ชุมชนเมืองใหม่ ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ ซอยข้างสำนักงานอัยการจังหวัดพล ถึงถนนเจริญสุข(ชุมชนเมืองใหม่) ฟังสัมมนาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมืองใหม่

10/11/2020
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองพล และประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าทำการเก็บกวาด ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเพื่อจัดเตรียมสถาน รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ อทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในงานเททองหล่อรูปเหมือน ณ วัดจันทรัตนาราม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล
09/11/2020

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย อสม.ชุมชนตลาดเก่า ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ ซอยหลังโรงเรียนมหาไถ่ ประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าบ้านท่าน สท.จำนงค์ ศรีโคตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพลโดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลั...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล
โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลให้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ชุมชนมีความเข็มแข็งและพึ่งพาอาศัยได้ด้วยวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ภายในครอบครัวชุมชนและสังคม

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
05/11/2020

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

📣📣ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

คุณสมบัติ
📌ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
📌เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565
นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

💰เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✅บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
✅ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
✅สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

#ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/410476950337633/

เทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo
05/11/2020

เทศบาลเมืองเมืองพล's cover photo

โรงพยาบาลพล
04/11/2020

โรงพยาบาลพล

ทำความรู้จักกับไวรัส RSV ที่กำลังระบาดในเด็ก
และวิธีการป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น

ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งทุกอำเภอรับมือไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อกว่า400ราย เตือนผู้ปกครองอย่าช
04/11/2020
ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งทุกอำเภอรับมือไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อกว่า400ราย เตือนผู้ปกครองอย่าช

ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งทุกอำเภอรับมือไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อกว่า400ราย เตือนผู้ปกครองอย่าช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งทุกอำเภอรับมือไวรัสอาร์เอสวี เต็มที่ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้วรวมกว...

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเมืองพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เ...
03/11/2020

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเมืองพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเมืองพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ที่อยู่

324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองเมืองพล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศูนย์ขยายงาน LEADER GROUP บริษัท Thai Samsung Life Insurance จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ⚡️ผู้ช่วยผู้จัดการ⚡️ โครงการ Pre manager 👉🏻ลักษณะงาน บริหาร , ขยายทีมงาน , ฝึกอบรม , จัดกิจกรรม และกำกับดูแลทีมงาน , แผนงาน SRTMS ⭐️หน้าที่การรับผิดชอบ - กำกับดูแล บริหารทีมงาน - สรรหาและพัฒนาบุคลากร - ให้ความรู้ ฝึกอบรม ประชุม สัมนา - จัดกิจกรรม แคมป์ งานประกาศฯ ท่องเที่ยว - บริหารการส่งเสริมการตลาดให้ทีมงาน 📣รายได้ตามโครงสร้าง 18,000 + บาท ขึ้นไป / เดือน +โบนัสไตรมาส/รายปี ท่องเที่ยวศึกษาดูงานต่างประเทศ - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สนใจติดต่อ โทร 084-0965625 คุณ ศิริเพ็ญ -------------หรือ-------------- 👇🏻ลงทะเบียนสมัครงาน👇🏻 https://forms.gle/oXoQ2qgBVb6Jz8nm6
ไฟดับมาเกือบเดือนแล้วคะขอความกรุณาทางหน่อยงานมาแก้ไขให้ด้วยนะคะ
รับขุดสระน้ำ ถมที่ดิน ให้ชาวเมืองพลเเละใกล้เคียงครับติดต่อ 083-3560077 ป๋าเกษม 👍👍👍👍
วันนี้เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำสวย
ความตั้งใจ แม้ในงานอธิบายไม่จบ แต่ก็ขอบรรยายทางนี้..ครูที่ไม่สอนในห้องเรียน..แต่ก็ทำให้เรียนรู้
ความตั้งใจ แม้ในงานอธิบายไม่จบ แต่ก็ขอบรรยายทางนี้..ครูที่ไม่สอนในห้องเรียน..แต่ก็ทำให้เรียนรู้ !!
ส่งหนังสือครับ 23 เม.ย. 61
รบกวนสอบถามครับ ฟุตซอลงานงิ้วเมืองพลจัดวันไหนครับ และมีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน8ปีไหมครับ ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับว่าจะสมัครกับม่านใด
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
กำหนดการ วันที่ 26 ตุลาคม 256 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ในส่วนภูมิภาค อ.พล)
รบกวน เทศบาลพล มาตรวจสอบ แก้ไข ด้วยครับ น้ำล้น ท่อทางน้ำ เข้าบ้าน ท่วมถนน
สอบถามค่ะ.แล้วกำหนดเขตผ่อนผันสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ยังไง.หาเช้ากินค่ำเดือดร้อนเหมือนกันจะแก้บัญหาจะจัดสรรคหรือผ่อนผันพื้นที่ขายได้ตรงไหน..หรือมีแต่มาตราการไล่แต่ไม่ช่วยแก้ไข.รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ..เป็นประขาชนที่เดือดร้อนเหมือนกันค่ะ