เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
(2)

🗓 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย 😷 หายป่วยแล...
19/06/2020

🗓 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 3,008 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,146 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 3,008 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,146 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย 😷 หายป่วยแล้ว 2,9...
18/06/2020

🗓 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,997 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,141 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,997 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,141 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 😷 หายป่วยแล...
17/06/2020

🗓 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,996 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,996 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจฐานข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และสอบถามความพึ่งพอใจในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชุมชนศ...
17/06/2020

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจฐานข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และสอบถามความพึ่งพอใจในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชุมชนศรีเมือง

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจฐานข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และสอบถามความพึ่งพอใจในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชุมชนศรีเมือง

16/06/2020
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพลทั้งสามโรงเรียน

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพลทั้งสามโรงเรียน

🗓 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 😷 หายป่วยแล้ว 2,9...
16/06/2020

🗓 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,993 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,993 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล ทำการขุดลอกและล้างท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันการท่วมขัง
15/06/2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล ทำการขุดลอกและล้างท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันการท่วมขัง

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง#

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นางปิยะดา กองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายและเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลฯในจุดที่น้ำท่วมบ่อยครั้งเพื่อเตรียมการป้องกันช่วงพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจฐานข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และสอบถามความพึ่งพอใจในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชุมชนท...
15/06/2020

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจฐานข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และสอบถามความพึ่งพอใจในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชุมชนทุ่งรวงทอง

กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจฐานข้อมูลผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และสอบถามความพึ่งพอใจในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชุมชนทุ่งรวงทอง

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้ เป็นปร...
15/06/2020

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบคลากรที่ได้ทำคุณงามความดี ประเภทไม่มีวันลา ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และบุคลากรสนับสนุน ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบคลากรที่ได้ทำคุณงามความดี ประเภทไม่มีวันลา ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และบุคลากรสนับสนุน ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้

🗓 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย😷 หายป่วยแล้...
15/06/2020

🗓 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ยังรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 อยู่นะคะ เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงวันที่ 17 ...
14/06/2020

ยังรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 อยู่นะคะ เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 63 ค่ะ

🗓 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย 😷 หายป่วยแล้ว 2,9...
14/06/2020

🗓 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

เนื่องจากจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งกระทบต่อระดับลำน้ำชีท่านางแนวและอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผ...
13/06/2020

เนื่องจากจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งกระทบต่อระดับลำน้ำชีท่านางแนวและอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบให้ค่าความเข้มข้นของสารละลายในน้ำดิบมีปริมาณสูงขึ้น ซึ่งทำให้น้ำประปาในช่วงนี้ ผู้ใช้น้ำอาจรับรู้รสชาติของน้ำประปามีรสกร่อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบเป็นข้อมูลและขอให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างประหยัด

#น้ำดิบเหลือน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
#สำรองน้ำไว้อุ่นใจกว่า

เนื่องจากจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งกระทบต่อระดับลำน้ำชีท่านางแนวและอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบให้ค่าความเข้มข้นของสารละลายในน้ำดิบมีปริมาณสูงขึ้น ซึ่งทำให้น้ำประปาในช่วงนี้ ผู้ใช้น้ำอาจรับรู้รสชาติของน้ำประปามีรสกร่อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบเป็นข้อมูลและขอให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างประหยัด

#น้ำดิบเหลือน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
#สำรองน้ำไว้อุ่นใจกว่า

🗓 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย 😷 หายป่วยแล้ว 2,9...
13/06/2020

🗓 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,134 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,134 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)#ศูนย์บริหารสถานการ...
12/06/2020

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

12/06/2020
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพลลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลเมืองเมืองพลลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 มิ.ย. 63 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล...
12/06/2020

วันที่ 12 มิ.ย. 63 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองพล
ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว อสม.ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร
ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอพล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พล และเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน โดยถุงยังชีพได้มาจากผู้ใหญ่ใจดี
นำโดยคุณสุขวรรณ สุทธิวงค์ และเพื่อนๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤติ โควิด -19
จึงได้มอบหมายคุณหนุ่มบ้านทาโร่ และ คุณทร (หม่ำคุณทร) ช่วยในการจัดเตรียมสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจต่อไป
กับเจ้าหน้าที่ อสม. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 12 มิ.ย. 63 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองพล
ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว อสม.ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร
ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอพล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พล และเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน โดยถุงยังชีพได้มาจากผู้ใหญ่ใจดี
นำโดยคุณสุขวรรณ สุทธิวงค์ และเพื่อนๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤติ โควิด -19
จึงได้มอบหมายคุณหนุ่มบ้านทาโร่ และ คุณทร (หม่ำคุณทร) ช่วยในการจัดเตรียมสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจต่อไป
กับเจ้าหน้าที่ อสม. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

🗓 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 🕛 เวลา 12.00 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย 😷 หายป่วยแล...
12/06/2020

🗓 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 🕛 เวลา 12.00 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,129 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 🕛 เวลา 12.00 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,129 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 😷 หา...
11/06/2020

🗓 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,125 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,125 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และ หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
10/06/2020

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และ หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และ หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ประกาศ รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส...
10/06/2020

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ประกาศ รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ราชการสะดวกเทศบาลเมืองเมืองพล รายละเอียดตาม QR CODE หรือ ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1p8IB7OEO56Dn9tJMwCglgMxKmOrBNxJr/view?usp=sharing การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
2. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID – 19) ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- เป็นผู้ประกอบกิจการและได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการหรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง
- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างหรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้หรือกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
- เป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ
3. ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร เอกชน ผู้ซึ่งได้รับค่าจ้างรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ นักพรต นักบวช หรือเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์โรคติดเชื้อดังกล่าว ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐมาก่อน
วิธีการยื่นและรับลงทะเบียน
1. สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกเทศบาลเมืองเมืองพล ระหว่างวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. ผู้มายื่นแบบขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น และกำหนดให้ 1 บ้านเลขที่ เป็น 1 ครอบครัว (1 สิทธิ 1 ครอบครัว)
หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
2.ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง
3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่น
4.หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน กรณียื่นลงทะเบียนแทนเจ้าบ้าน
5.หลักฐานเอกสารอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนตามข้อ ๑ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ภาพถ่ายสถานประกอบกิจการ และอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเมืองพล หมายเลขโทรศัพท์ 0 4341 5753 ,0 4341 8818 หรือ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์
0 4341 5262

🗓 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย😷 หายป่วยแล้...
10/06/2020

🗓 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,981 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,125 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,981 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,125 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก็บตกการมอบผลิตภัณฑ์ เบทาโกรและข้าวสาร ให้กับผู้สูงอายุติดบ้าน ในว...
09/06/2020

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก็บตกการมอบผลิตภัณฑ์ เบทาโกรและข้าวสาร ให้กับผู้สูงอายุติดบ้าน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก็บตกการมอบผลิตภัณฑ์ เบทาโกรและข้าวสาร ให้กับผู้สูงอายุติดบ้าน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 8 มิถุนายน 2563เวลา 10.00 น. นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ  ในโครงการช่วยเ...
09/06/2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น. นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ในโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานพิธี
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น. นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ในโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานพิธี
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด

🗓 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย😷 หายป...
09/06/2020

🗓 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,973 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,121 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,973 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,121 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล
09/06/2020

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้รับการประสานงานจากบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับพี่หนุ่ม บ้านทาโร่ ขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกให้กับประชาชนผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 250 คน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนในชุมชน หนองแวง1,หนองแวง2,หนองแวง3,หนองแวง4,ศรีเมือง,บ.ข.ส.มิ่งเมือง,เมืองพล,ทุ่งรวงทอง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองพล และเทศบาลเมืองเมืองพลขอกราบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

🗓 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย 😷 หายป่วยแล้...
08/06/2020

🗓 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,973 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,119 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🗓 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,973 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,119 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ที่อยู่

324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643415091

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองเมืองพล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไฟดับมาเกือบเดือนแล้วคะขอความกรุณาทางหน่อยงานมาแก้ไขให้ด้วยนะคะ
รับขุดสระน้ำ ถมที่ดิน ให้ชาวเมืองพลเเละใกล้เคียงครับติดต่อ 083-3560077 ป๋าเกษม 👍👍👍👍
วันนี้เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำสวย
ความตั้งใจ แม้ในงานอธิบายไม่จบ แต่ก็ขอบรรยายทางนี้..ครูที่ไม่สอนในห้องเรียน..แต่ก็ทำให้เรียนรู้
ความตั้งใจ แม้ในงานอธิบายไม่จบ แต่ก็ขอบรรยายทางนี้..ครูที่ไม่สอนในห้องเรียน..แต่ก็ทำให้เรียนรู้ !!
ส่งหนังสือครับ 23 เม.ย. 61
รบกวนสอบถามครับ ฟุตซอลงานงิ้วเมืองพลจัดวันไหนครับ และมีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน8ปีไหมครับ ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับว่าจะสมัครกับม่านใด
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
กำหนดการ วันที่ 26 ตุลาคม 256 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ในส่วนภูมิภาค อ.พล)
รบกวน เทศบาลพล มาตรวจสอบ แก้ไข ด้วยครับ น้ำล้น ท่อทางน้ำ เข้าบ้าน ท่วมถนน
สอบถามค่ะ.แล้วกำหนดเขตผ่อนผันสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ยังไง.หาเช้ากินค่ำเดือดร้อนเหมือนกันจะแก้บัญหาจะจัดสรรคหรือผ่อนผันพื้นที่ขายได้ตรงไหน..หรือมีแต่มาตราการไล่แต่ไม่ช่วยแก้ไข.รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ..เป็นประขาชนที่เดือดร้อนเหมือนกันค่ะ
วิ่งวอนช่วยมาดูสภาพถนน ตอนฝนตกหน่อยครับ. เส้นมิตรภาพ ขาลง โคราช ตรงกู้ภัย VR. ท่วมยีน2เลน. น้ำยังท่วมเข้าบ้านอีก. สาเหตุมาจาก ท่อทางน้ำ ไม่ตรงกัน