การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล, หน่วยงานราชการ, 129/1 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น, Phon.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

🔴วันที่-เวลา วัน พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 10.30- 16.00น.(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 150 mm บริ...
28/10/2020

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
เวลา 10.30- 16.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 150 mm บริเวณสี่แยกต้นตาล ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ชุมชนหนองแวง
- ตำบลโนนข่า
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

✨ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช ✨น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  #วันปิยมหาราช
23/10/2020

✨ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช ✨
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ #วันปิยมหาราช

ผ่านไปด้วยดีกับโครงการภาคีเครือข่ายฯ ถึงจะเหนื่อยแต่ก็เป็นสุข
22/10/2020

ผ่านไปด้วยดีกับโครงการภาคีเครือข่ายฯ ถึงจะเหนื่อยแต่ก็เป็นสุข

📍 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสำรวจท่อแตกรั่วในพื้นที่ อ.พล เพื่อมุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

✨ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในสังกัด กปภ.ข.6 และกลุ่มภาคีเครือข่าย "แก่น-สาร" 5 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาเมืองพล สาขาบ้านไผ่ สาขาชนบท สาขามหาสารคาม และสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ในบริเวณพื้นที่อำเภอพล ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น เมื่อเวลา 20.00-22.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
22/10/2020

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

📍 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสำรวจท่อแตกรั่วในพื้นที่ อ.พล เพื่อมุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

✨ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในสังกัด กปภ.ข.6 และกลุ่มภาคีเครือข่าย "แก่น-สาร" 5 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาเมืองพล สาขาบ้านไผ่ สาขาชนบท สาขามหาสารคาม และสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ในบริเวณพื้นที่อำเภอพล ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น เมื่อเวลา 20.00-22.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563

🔴วันที่-เวลา วัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563เวลา 10.00- 13.00น.(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อมท่อ S 300 mm บริเว...
14/10/2020

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00- 13.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ S 300 mm บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
- ตำบลลอมคอม
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
13/10/2020

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว🔴วันที่-เวลา วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563เวลา 14.40- 18.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ: ...
28/09/2020

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

🔴วันที่-เวลา
วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
เวลา 14.40- 18.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 200 mm บริเวณทางออกบ้านหนองหอย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พ...
28/09/2020

🇹🇭28 กันยายน #วันพระราชทานธงชาติไทย🇹🇭
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็น #ธงชาติไทย
.
.
🔸 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
.
.
🔸 ขอขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://region3.prd.go.th/topic/news/17052

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo
25/09/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (แจ้งล่วงหน้า)🔴วันที่-เวลา วัน อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563เวลา 09.00- 15.00น.(คาดใช้เวลา 5-6ช...
12/09/2020

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (แจ้งล่วงหน้า)

🔴วันที่-เวลา
วัน อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563
เวลา 09.00- 15.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ S 300 mm บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
- ตำบลลอมคอม
และบริเวณใกล้เคียง

#ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

🟦 กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ..การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพ...
03/09/2020

🟦 กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการดูแล
และให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง
📌​ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด
📌​เฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติต่าง ๆ
📌​ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา
📌 ตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านว่าไม่มีการเปิด
ก๊อกน้ำทิ้งไว้ เพื่อป้องกันค่าน้ำประปาที่สูงขึ้นเกินกว่าปกติเนื่องจากเปิดน้ำทิ้งไว้หรือเกิดการรั่วไหล

อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือต้องการแจ้งปัญหา
การใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662
-------------------------------------------------

#TODAY สืบสานเจตนา 🌱 รักษ์ป่า 🌱 รักษาคนวันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร..📌​ รู้หรือไม่...? ไทยมีพื้นที่ป่ารั้งท้ายใน...
01/09/2020

#TODAY สืบสานเจตนา 🌱 รักษ์ป่า 🌱 รักษาคน
วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
.
.
📌​ รู้หรือไม่...? ไทยมีพื้นที่ป่ารั้งท้ายในระดับอาเซียนและระดับโลก เสียงปืนจากพงไพรในเช้าวันที่ 1 กันยายน คร่าชีวิต "สืบ นาคะเสถียร" เมื่อ 30 ปีที่แล้ว คงจะไม่สูญเปล่าหากเราทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของผืนป่า...... 🌱🌳🌿
.
.
ขอบคุณข้อมูลและติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง :
⚡📺 #รายการรู้สู้ภัย Don't Panic
https://program.thaipbs.or.th/Rusuphai/episodes/72011

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563เวลา 17.30 - 20.00น.(คาดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ...
25/08/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563
เวลา 17.30 - 20.00น.
(คาดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150 mm บริเวณข้างโรงพยาบาลหนองสองห้อง ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ฝั่งโรงพยาบาลหนองสองห้องทั้งหมด
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563เวลา 17.00 - 21.00น.(คาดใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
19/08/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563
เวลา 17.00 - 21.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150 mm บริเวณใต้สะพานลอย ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอหนองสองห้องทั้งพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563เวลา 16.30 - 18.00น.(คาดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่...
15/08/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 16.30 - 18.00น.
(คาดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150 mm บริเวณตรงข้าม ร.ร.ไพศาล ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ถนนพาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

✨ ทรงพระเจริญ ✨12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้ว...
12/08/2020

✨ ทรงพระเจริญ ✨
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo
11/08/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
10/08/2020

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563เวลา 20.00 - 22.00น.(คาดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ...
09/08/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
เวลา 20.00 - 22.00น.
(คาดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150 mm บริเวณข้างโรงพยาบาลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ฝั่งโรงพยาบาลหนองสองห้องทั้งหมด
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563เวลา 10.00 - 15.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อม...
08/08/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 - 15.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 250 mm บริเวณข้างร้านหนองเม็กการเกษตร ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ต.หันโจด
- ต.หนองเม็ก
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

✨ ๗ สิงหาคม : วันรพี ⚖️⚖️“วันรพี” ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม...
07/08/2020

✨ ๗ สิงหาคม : วันรพี ⚖️⚖️

“วันรพี” ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ชื่อของ #วันรพี มาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๑๗

📌​ ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย

🔺 รับมือน้ำท่วมฉับพลัน ⁉️..3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ควรเริ่มตรวจสอบเพื่อค...
04/08/2020

🔺 รับมือน้ำท่วมฉับพลัน ⁉️
.
.
3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ควรเริ่มตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยกันนะครับ...

✅ ท่อระบายน้ำ
แรงดันน้ำจากภายนอกอาจดันน้ำเสียให้ไหลย้อนเข้ามาในบ้าน และสร้างความเสียหายภายในบ้านได้

✅ มาตรวัดน้ำ
ปิดวาล์วน้ำและมาตรวัดน้ำหากเกิดน้ำท่วมสูงหรือน้ำป่าไหลหลาก เพื่อไม่ให้วาล์วน้ำเกิดการหมุนที่ผิดปกติ

✅ สังเกตจุดแตกรั่วภายในบ้าน
รีบซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาภายในบ้าน และป้องกันการเกิด #ค่าน้ำประปาที่สูงเกินจริง ด้วยนะครับ

#รับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย
ด้วยการเพิ่มความระมัดระวัง 3 จุดเสี่ยงภายในบ้าน แต่หากอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านได้รับความเสียหายจาก #อุทกภัย แล้ว สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและข้อแนะนำได้ที่ PWA Contact Center 1️⃣6️⃣6️⃣2️⃣

#วันสตรีไทย ๑ สิงหาคมวันสตรีไทย ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน...
01/08/2020

#วันสตรีไทย ๑ สิงหาคม

วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว

นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

📌​ ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย

28/07/2020

✨✨ ทรงพระเจริญ ✨​✨​
28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

พร้อมพักผ่อนกันรึยังคร้าบบบบ 😁😍..หยุดยาวนี้ขอให้เดินทางปลอดภัย 🚗เที่ยวกันแบบอุ่นใจด้วยวิถีใหม่สไตล์ New Normalเพื่อป้องก...
24/07/2020

พร้อมพักผ่อนกันรึยังคร้าบบบบ 😁😍
.
.
หยุดยาวนี้ขอให้เดินทางปลอดภัย 🚗
เที่ยวกันแบบอุ่นใจด้วยวิถีใหม่สไตล์ New Normal
เพื่อป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

🛑 ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก 🛑

อ่อ...แล้วอย่าลืมปิดวาล์วน้ำก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ 🥳

#การประปาส่วนภูมิภาค
#วันหยุดยาว
#NewNormal

แม้ว่าวันนี้....."เช้าจะวุ่นวาย บ่ายจะตื่นเต้น เย็นจะนั่งเศร้า" แต่เรื่องน้ำประปายังโทรมาปรึกษาเราที่ 1662 ได้นะครับ 🥰​...
16/07/2020

แม้ว่าวันนี้.....
"เช้าจะวุ่นวาย บ่ายจะตื่นเต้น เย็นจะนั่งเศร้า" แต่เรื่องน้ำประปายังโทรมาปรึกษาเราที่ 1662 ได้นะครับ 🥰​💰

✨ ทรงพระเจริญ ✨​13 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่...
13/07/2020

✨ ทรงพระเจริญ ✨​

13 กรกฎาคม 2563
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563เวลา 19.30 - 23.30 น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่...
10/07/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
เวลา 19.30 - 23.30 น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 200 mm บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ศรีอีสาน ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- สามแยกเต็กกอถึงสี่แยกต้นตาล
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563เวลา 14.50 - 18.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่อ...
07/07/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.50 - 18.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 200 mm บริเวณทางเข้าบ้านหนองหอย ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

วันเข้าพรรษา 🙏✨✨6 กรกฎาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)..เป็นวันที่พระภิกษุจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 ...
06/07/2020

วันเข้าพรรษา 🙏✨✨
6 กรกฎาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)
.
.
เป็นวันที่พระภิกษุจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น นอกจากนี้ ยังมีประเพณีที่สำคัญ คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ สำหรับจุดบูชาและทำกิจของสงฆ์ตลอด 3 เดือน

#เข้าพรรษา
#การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน อาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563เวลา 10.30 - 14.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:  ปิดน้ำซ่...
05/07/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน อาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.30 - 14.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 150 mm บริเวณตรงข้ามตลาดสดเทศบาลแวงน้อย ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- สี่แยกฝั่งโอวเปงฮงสาขาแวงน้อยถึงโรงพยาบาลแวงน้อย
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

5 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา ✨🙏                                               ...
05/07/2020

5 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา ✨🙏
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา "ธรรมจักกัปปวัตนสูตร" และถือเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ "พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์"
.
.
#อาสาฬหบูชา
#การประปาส่วนภูมิภาค

⚜ทรงพระเจริญ⚜๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเ...
04/07/2020

⚜ทรงพระเจริญ⚜

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​ 🙏

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo
01/07/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo

ที่อยู่

129/1 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043414207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ต้องการจ่ายค่าน้ำออนไลน์ทำไงค่ะ
นํ้าขุ่นมากค่ะพักนี่เป้นเช้าแระเย็นเลยกรือนํ้าเราหมดอล้วค่ะ
ตรงข้ามประตูทางเข้าเก่าของรพ.หนองสองห้อง มีน้ำ(ใสๆ)ไหลออกมาจากพื้น 2 วันแล้ว เช็คที่มิเตอร์ของบ้านทั้งด้านซ้ายขวา น้ำไม่รั่ว มิเตอร์ไม่หมุน ที่แจ้งช้าเพราะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ค่ะ
#ประกาศ# 📢📢📢📢 การไฟฟ้าเมืองพล 📢📢📢📢 🚰🚰🚰🚰💦💦 จะมีผลต่อกรปะปาด้วยน่าคราฟ...
น้ำ.ไม่ไหลคะ ถ.พลรัตน์
แจ้งซ่อมท่อน้ำประปาหน้าบ้านนางลำดวน หนองแบก บ้านเก่างิ้ว ม.1 เส้นหน้ารพ.สต.ตำบลเก่างิ้ว.มีน้ำซึมออกมาสองสามวันแล้วค่ะ..ขอบคุณค่ะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดทีมงานคุณภาพขุดลอกแหล่งน้ำดิบ บริเวณแรงต่ำโนนรามราช อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย เพื่อรักษาคุณภาพน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา อ่านต่อที่:
เป็นสถานที่ ที่หน้าไปมาก ครับ เยี่ยมๆไปเลย 55+