การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

(2)
22/05/2020
น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประประหยัด
19/05/2020

น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประประหยัด

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563เวลา 15.30- 20.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:   ปิดน้ำซ่อม...
15/05/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563
เวลา 15.30- 20.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 400 mm บริเวณทางเข้าบ้านหยองคูรอง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ตำบลลอมคอม
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

✨ 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องใน #วันพืชมงคล  พ.ศ. 2563 ✨..พันธุ์ข้าวที่ได้รับคัดเลือกเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในแต่ละปี ล...
11/05/2020

✨ 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องใน #วันพืชมงคล พ.ศ. 2563 ✨
.
.
พันธุ์ข้าวที่ได้รับคัดเลือกเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในแต่ละปี ล้วนเป็นข้าวที่ผ่านการศึกษาสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ข้าวเดิมที่ปลูกมาแต่ในอดีต ตลอดจนพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกคัดเลือกพันธุ์ หรือชักน้ำพันธุ์ด้วยรังสี จนได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติทนต่อโรคพืช และได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี โดยข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์นี้ได้ทดลองปลูกในแปลงนาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

📌​พันธุ์ข้าว กข. 79 ที่เพิ่งได้รับการรับรองพันธุ์ในปี 2562 ว่าให้ผลผลิตได้สูงสุดถึง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่

📌​พันธุ์ข้าว กข 6 เป็นข้าวเหนียวที่ให้ผลผลิตได้สูง มีคุณภาพหุงต้มดี

📌​พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

📌​พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมาหลายปีแล้ว

📌​พันธุ์ข้าว กข 43 เป็นข้าวเจ้าที่มีระยะการปลูกสั้นเหมาะกับที่น้ำขังเป็นระยะเวลานาน
.
.
เกษตรกรผู้สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สอบถามที่ กรมการค้าข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 29 แห่งทั่วประเทศ

❤️ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1838636

💙💙💙 ลดค่าน้ำประปา 2️⃣0️⃣ % 💙💙💙ตั้งแต่ ‘หน่วยแรก’  ถึงหน่วยสุดท้าย 1 ใน 5 มาตรการ กปภ.ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19*...
06/05/2020

💙💙💙 ลดค่าน้ำประปา 2️⃣0️⃣ % 💙💙💙

ตั้งแต่ ‘หน่วยแรก’ ถึงหน่วยสุดท้าย

1 ใน 5 มาตรการ กปภ.ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

*กปภ.ปรับลดค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ พ.ค. ถึง ก.ค. 2563 รวม 3 เดือน
**ลด 20% สำหรับผู้ใช้น้ำทุกราย (ไม่รวมค่าบริการ)
***ลด 3% สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมค่าบริการ)

🙏 สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม “วันวิสาขบูชา” แนะความเชื่อมั่น เลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ เป็นโอสถวิเศษ ป้องกันภัยพิบัติทั้...
06/05/2020

🙏 สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม “วันวิสาขบูชา” แนะความเชื่อมั่น เลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ เป็นโอสถวิเศษ ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวง ✨✨

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 6 พ.ค. 2563 ใจความว่า ดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก มีกาลกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษ เพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำสักการบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยดวงจิตตั้งมั่นในความเชื่อ และความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ ซึ่งเป็นโอสถวิเศษ และเป็นเครื่องป้องกันสรรพพิบัติภัยทั้งปวง

📌​ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมที่ :https://news.thaipbs.or.th/content/292052

#TODAY

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563เวลา 13.00- 17.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:   ปิดน้ำซ่อมท...
01/05/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00- 17.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC. 200 mm บริเวณ กม.ที่ 13+800 ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ 🔧🛠 การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ที่ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้แรงงานต่าง...
01/05/2020

1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
🔧🛠 การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ที่ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้แรงงานต่างก็มีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัญหาแรงงานบางอย่าง ก็ซับซ้อนยากที่จะแก้ไขได้ ทำให้ในปี 2475 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน โดยเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน ตลอดจนคุ้มครอง และดูแลสภาพการทำงานของแรงงาน เพื่อสร้างรากฐาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ดีขึ้น

วันที่ 20 เมษายน 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมขึ้น โดยมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ให้เป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรี ทำให้นับแต่นั้นมา วันที่ 1 พฤษภาคม จึงกลายเป็น "วันกรรมกรแห่งชาติ" ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะเปลี่ยนชื่อเป็น "วันแรงงานแห่งชาติ" 👷‍♂️👷‍♀️👨‍🔧

📌 ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thebangkokinsight.com/347253/

จ่ายค่าน้ำก็ฟรี คูปองดี ๆ ก็ได้ 😍❤️ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ผู้ใช้น้ำ กปภ. ชำระค่าน้ำที่ TESCO Lotus ฟรี ❗️ ...
27/04/2020

จ่ายค่าน้ำก็ฟรี คูปองดี ๆ ก็ได้ 😍❤️

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ผู้ใช้น้ำ กปภ. ชำระค่าน้ำที่ TESCO Lotus ฟรี ❗️ ค่าธรรมเนียม พร้อมรับคูปองส่วนลด มูลค่า 1️⃣0️⃣ บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ Tesco Lotus - เทสโก้ โลตัส ในครั้งต่อไปครับ

📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662
#TESCOLotus
#ฟรีค่าธรรมเนียม
#การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ ในช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. เนื่องจากน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตเหล...
24/04/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ ในช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. เนื่องจากน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตเหลือน้อย จากฝนทิ้งช่วงนาน จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้น้ำ ขอให้ผู้ใช้น้ำใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาที่น้ำไหลอ่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563เวลา 09.00- 12.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:   ปิดน้ำซ่อมประ...
22/04/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 09.00- 12.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมประตูน้ำ 400 mm บริเวณสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- ต.ลอมคอม
- อำเภอแวงน้อย(ทั้งพื้นที่)
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563เวลา 09.00- 12.00น.(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)📌สาเหตุ:   ปิดน้ำซ่อมท่อ...
22/04/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 09.00- 12.00น.
(คาดใช้เวลา 4-5ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 250 mm บริเวณหน้าโกดังดีศิลป์ ถ.ราชราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- เทศบาลเมืองพล
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

ข่าวดีอีกแล้วววว 🎉 🎊 ✨ผู้ใช้น้ำ กปภ. ชำระค่าน้ำที่ TESCO Lotusฟรี ! ค่าธรรมเนียม เริ่ม 1 พ.ค. นี้ 💚💚กปภ. ลดผลกระทบช่วง C...
21/04/2020

ข่าวดีอีกแล้วววว 🎉 🎊 ✨
ผู้ใช้น้ำ กปภ. ชำระค่าน้ำที่ TESCO Lotus
ฟรี ! ค่าธรรมเนียม เริ่ม 1 พ.ค. นี้ 💚💚

กปภ. ลดผลกระทบช่วง COVID-1️⃣9️⃣ จัดโปรโมชั่นรับภาระค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปา ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำของ กปภ. ทั่วประเทศ ฟรี ❗เมื่อชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ TESCO Lotus ทุกสาขา

📌 พรุ่งนี้จ่ายค่าน้ำที่ 7-Eleven ฟรีค่าธรรมเนียม  🎉✨🎊🌟..แวะซื้ออาหาร ยา หรือของใช้จำเป็นที่ 7-Eleven Thailand แล้วอย่าลื...
16/04/2020

📌 พรุ่งนี้จ่ายค่าน้ำที่ 7-Eleven
ฟรีค่าธรรมเนียม 🎉✨🎊🌟
.
.
แวะซื้ออาหาร ยา หรือของใช้จำเป็นที่ 7-Eleven Thailand แล้วอย่าลืมจ่ายค่าน้ำในคราวเดียวกันเลยนะครับ สาขาไหนก็ได้ ใกล้ ๆ บ้านคุณ ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางไกล ปลอดภัยจาก #COVID19

📌​ ตั้งแต่ 17 เมษายน -​ 30 มิถุนายน 2563 จ่ายง่าย จ่ายไว สะดวกถูกใจ แล้วยังฟรีค่าธรรมเนียม 🎉

#covid19
#รีวิวเซเว่น
#การประปาส่วนภูมิภาค

คำถามที่พบบ่อย ในการขอคืนเงินประกันค่าน้ำประปาลงทะเบียนขอคืนเงินประกัน👉  https://register.pwa.co.th/
16/04/2020

คำถามที่พบบ่อย ในการขอคืนเงินประกันค่าน้ำประปา

ลงทะเบียนขอคืนเงินประกัน
👉 https://register.pwa.co.th/

ย้ำ ❗​ไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียนครับ 💕📌 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ 💦💦เปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้ ตั้งแต่เวล...
15/04/2020

ย้ำ ❗​ไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียนครับ 💕

📌 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ 💦💦
เปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปครับ 🥰 #เฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย(T1)เท่านั้นนะครับ
👉 ลงทะเบียนที่นี่ https://register.pwa.co.th/
หรือ
📱 PWA1662
📱 @pwathailand

PWAContactcenter 📱 1662

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำน้ำซ่อมท่อเมน
13/04/2020

#ประกาศหยุดจ่ายน้ำน้ำซ่อมท่อเมน

13/04/2020
วิธีการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

วิธีการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ
https://youtu.be/AUJnEQqw-GQ

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15 เมษายน 2563 ✅ลงทะเบียนได้ตลอด ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน✅

💦💦 กปภ.แนะฉลองสงกรานต์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวแบบ Online ลดเสี่ยง COVID-19 เชิญชวนให้ทำตามนโยบายรัฐ สืบสานประเพณีสงกรานต์ป...
10/04/2020

💦💦 กปภ.แนะฉลองสงกรานต์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวแบบ Online ลดเสี่ยง COVID-19 เชิญชวนให้ทำตามนโยบายรัฐ สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2563 ผ่านระบบสื่อสารสมัยใหม่ งดเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
.
.
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยหรือท้องถิ่น พร้อมช่วยกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
❌ งดการเล่นสาดน้ำ
❌ งดพาผู้สูงอายุออกนอกบ้าน
❌ งดการเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
❌ ไม่ควรเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาไปไหว้อวยพรพ่อแม่และผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

✅ แสดงความรักและความห่วงใยทางไกลผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ คุยผ่านไลน์ หรือวิดีโอคอล
✅ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในการทำกิจกรรมในครอบครัว
✅ หมั่นดูแลผู้สูงอายุช่วงเทศกาลสงกรานต์
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร และล้างมือหลังใช้ห้องน้ำ
✅ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว แยกสำรับอาหาร
✅ แยกของใช้จำเป็นของผู้สูงอายุ อย่าให้ปะปนกับของผู้อื่นครับ

#COVID19
#Songkranfestival2020
#การประปาส่วนภูมิภาค

🔹 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) เพื่อเป็นโอกาสรณรงค์ให้ประช...
07/04/2020

🔹 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) เพื่อเป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ตั้งแต่การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

🔹 ปีนี้องค์การอนามัยโลกนิยามปี 2563 เป็น “ปีแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์”

🔹 เพื่อเชิดชูงานพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย WHO ร่วมกับ UN WOMEN และ UNFPA ได้สัมภาษณ์พยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ที่กำลังรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร และนายกสภาการพยาบาล

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่ :
https://www.who.int/thailand/activities/world-health-day-2020-in-thailand

✨ ๖ เมษายน วันจักรี ✨เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษ...
06/04/2020

✨ ๖ เมษายน วันจักรี ✨

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี
#TODAY

2 เมษายน ✨ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหา...
02/04/2020

2 เมษายน ✨ วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #TODAY

📌เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คน...
31/03/2020

📌เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คน ดังนั้น การรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing จึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยการลดการพบปะ พูดคุย หรือรวมตัวอยู่ในพื้นที่แออัด ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
📌กปภ.สาขาเมืองพล จึงขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์แทนการเดินทางเข้ามาชำระภายในสำนักงาน
📱 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PWA1662 จาก play store (แอนดรอยด์) หรือ App store (ios)
📱Line add โดยเข้าไปเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ id : @pwathailand
📱แสกนบิลค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย ทรูวอลเล็ทและอื่นๆอีกมากมาย

กปภ.สาขาเมืองพล ขออภัยในความไม่สะดวก
ติดต่อสอบถามหรือแจ้งเหตุขัดข้อง
📱043-414207
📱contace center 1662

📣📣 การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
28/03/2020

📣📣 การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo
27/03/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
25/03/2020

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

❤️ เราอยู่โรงกรองน้ำเพื่อคุณ
โปรดอยู่ในบ้านเพื่อเรา ❤️
.
.
กปภ. ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ
✨ อยู่ในบ้านพัก
✨ ลดการเดินทาง
✨ หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมทางสังคม
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เราเชื่อว่าความร่วมมือจากคนไทยทั่วประเทศจะช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างแน่นอนครับ
.
.
📌ดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีเพื่อตนเองและคนในครอบครัว
ส่วนเรื่องน้ำประปา 💦💦💦 เราขอสัญญาจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีครับ

อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 🙏👷‍♂️👷‍♂️🙏❤️
24/03/2020

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 🙏👷‍♂️👷‍♂️🙏❤️

เช็ค 1️⃣0️⃣ จุดสุดเสี่ยง แหล่งสะสมเชื้อโรค ❗️❗️ภายในบ้านและสำนักงาน มาป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคเพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื...
19/03/2020

เช็ค 1️⃣0️⃣ จุดสุดเสี่ยง แหล่งสะสมเชื้อโรค ❗️❗️
ภายในบ้านและสำนักงาน มาป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค
เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายกันครับ
.
.
สิ่งของเครื่องใช้และมุมต่าง ๆ ภายในบ้านและสำนักงาน
อาจกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ หากละเลยการใส่ใจทำความสะอาด
แต่อย่าเพิ่งตกใจครับ เราสามารถรับมือกับเชื้อโรคได้ด้วยการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 🧹🦠🧫
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส พร้อมดูแลสุขอนามัยทั้งร่างกายและความสะอาดในบ้านและสำนักงาน
💙 เพื่อความสบายใจ 💙 ปลอดภัย 💙 และห่างไกลเชื้อโรคครับ

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนร้อนจัด 🌞🔥 กทม.แตะ 40 องศา ภาคเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง กลาง ตะวันออก มีพายุฤดูร้อน ฝนคะนองลมแรงบางพ...
14/03/2020

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนร้อนจัด 🌞🔥 กทม.แตะ 40 องศา ภาคเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง กลาง ตะวันออก มีพายุฤดูร้อน ฝนคะนองลมแรงบางพื้นที่ 🌪️⛈️ ภาคใต้มีฝน 10 % 🌧️💧
.
.
⚠️ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องครับ
.
.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.posttoday.com/social/general/617625

นอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว ยังมีวิธีอื่นที่จะป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่นะ 😔😷..มิสเตอร์ประปาขอแชร์วิธีป้องกัน COVID-19 ที่ม...
13/03/2020

นอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว
ยังมีวิธีอื่นที่จะป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่นะ 😔😷
.
.
มิสเตอร์ประปาขอแชร์วิธีป้องกัน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคและช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันครับ
📍 หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
📍 ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ
📍 ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
📍 หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง
📍 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตา จมูก ปาก
.
.
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ และสามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ :
https://youtu.be/2dblxyEJpNk

08/03/2020
06/03/2020
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo
05/03/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล's cover photo

03/03/2020
กปภ.สาขาเมืองพล🔴วันที่-เวลา วัน อาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563เวลา 10.30- 17.00น.(คาดใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง)📌สาเหตุ:   ปิดน้ำซ่อ...
01/03/2020

กปภ.สาขาเมืองพล

🔴วันที่-เวลา
วัน อาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563
เวลา 10.30- 17.00น.
(คาดใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง)

📌สาเหตุ: ปิดน้ำซ่อมท่อ AC 250 mm บริเวณตรงข้ามร้านเต็กไถ่มอเตอร์เซลล์ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จึงทำให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

📌ผลกระทบ
- อ.หนองสองห้อง
และบริเวณใกล้เคียง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩💼ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง
กปภ.สาขาเมืองพล
☎️ 043-414207
👩💼PWA Contact Center
กปภ.สำนักงานใหญ่
☎️1662

ที่อยู่

129/1 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043414207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการจ่ายค่าน้ำออนไลน์ทำไงค่ะ
นํ้าขุ่นมากค่ะพักนี่เป้นเช้าแระเย็นเลยกรือนํ้าเราหมดอล้วค่ะ
ตรงข้ามประตูทางเข้าเก่าของรพ.หนองสองห้อง มีน้ำ(ใสๆ)ไหลออกมาจากพื้น 2 วันแล้ว เช็คที่มิเตอร์ของบ้านทั้งด้านซ้ายขวา น้ำไม่รั่ว มิเตอร์ไม่หมุน ที่แจ้งช้าเพราะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ค่ะ
#ประกาศ# 📢📢📢📢 การไฟฟ้าเมืองพล 📢📢📢📢 🚰🚰🚰🚰💦💦 จะมีผลต่อกรปะปาด้วยน่าคราฟ...
น้ำ.ไม่ไหลคะ ถ.พลรัตน์
แจ้งซ่อมท่อน้ำประปาหน้าบ้านนางลำดวน หนองแบก บ้านเก่างิ้ว ม.1 เส้นหน้ารพ.สต.ตำบลเก่างิ้ว.มีน้ำซึมออกมาสองสามวันแล้วค่ะ..ขอบคุณค่ะ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดทีมงานคุณภาพขุดลอกแหล่งน้ำดิบ บริเวณแรงต่ำโนนรามราช อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย เพื่อรักษาคุณภาพน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา อ่านต่อที่:
เป็นสถานที่ ที่หน้าไปมาก ครับ เยี่ยมๆไปเลย 55+