ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Ratchaburi - หน้า 2

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Ratchaburiรวมรายชื่อ ดี แอนด์ เอ็น หนองโพ เซอร์วิส , ราชบุรี, ศิริชัยการไฟฟ้า-การยนต์, กองพลทหารช่าง, หน่วยฝึกที่ 2 พัน.บร.กบร.กช. และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

เป้า Studio

เป้า Studio

33 /หมู่ 7 /ปากท่อ /ราชบุรี/70140, Ratchab

S

โพสต์ล่าสุด

 • 01/15/21
  สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 1. “สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่บ้านโป่ง” นางดวงสมร พฤฑฒิกุล...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/15/21
  “วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group” วันที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/15/21
  "มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตรวจสอบสารพิษตกค้างสินค้าเกษตร ตลาดกาดวิถีธรรมชาติ" วันที่ 15 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/15/21
  “สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เมืองราชบุรี” วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพั...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/15/21
  “สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่บ้านโป่ง” วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาก...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/15/21
  “ประชุมบูรณาการร่วม กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี” วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/15/21
  https://www.facebook.com/610851602399603/posts/1875840515900699/
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/14/21
  สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 1. “เกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงนโยบายจากรัฐมนตรี” พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไ...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/14/21
  “ร่วมเปิดตัวตลาดศรีเมืองออนไลน์ Line :@SrimuangxRD” วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดตัวตลาด ศรีเมืองออนไ...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/14/21
  "สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาเมืองราชบุรีเกษตรสีเขียว" วันที่ 14 มกราคม 2564 นายโชคดี ตั้งจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวนุชรี ...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/14/21
  “เกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงนโยบายจากรัฐมนตรี” วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/14/21
  วันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 15.30 น.พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ พ.ท.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ หน.ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. นำน้องรี ลงพื้นที่หน้าตลาดซันนี่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยใช้รถป...
  > กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
 • 01/13/21
  สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 1. "เกษตรราชบุรี ลงพื้นที่เก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจร ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง" นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตร...
  > สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุร
 • 01/13/21
  รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
  > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรา