กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี
(14)

เปิดเหมือนปกติ

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เมื่อ 8 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.จักรกฤ...
08/12/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เมื่อ 8 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตราการ ป้องกัน โควิด 19 เพื่อให้ประชาชนการ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ, ถือหลักสะอาด, ปราศจากแออัด, อยู่ห่างไว้, ใช้ไทยชนะ พร้อมแจกแผ่นพับ, เจลล้างมือ, และแมส ให้กับพี่น้องประชาชน , ผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ราชบุรี การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.: พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรต...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.: พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน นำกำลังพล ร่วมกิจกร...
05/12/2020

วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลำห้วยอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.รบ.เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ ทหารและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.: พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.หญิง อังคณา อยู่ทอง...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.: พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.หญิง อังคณา อยู่ทอง รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๓ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
05/12/2020

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในเวลา 07.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี
โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี( ท.) และข้าราชการในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และในเวลา 08.30 น. กระทำพิธีถวายพานพุ่ม และถวายบังคม ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธี

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.    พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) รับมอบ Mascot ...
04/12/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) รับมอบ Mascot กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจำนวน ๕ หน่วยงานดังนี้
๑.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
๒.บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด
๓.บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
๔.โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี
๕.บริษัท โปรเกรส คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โดย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและจะนำ Mascot ไปใช้ประชาสัมพันธ์งานของ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท) เป็นประธานในพิธี...
03/12/2020

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสถานศึกษาจำนวน 20 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 ราย
ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง.จ.ราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียร้อย

วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 08.20 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) จัดกำลังพลร่วมคณ...
27/11/2020

วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 08.20 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) จัดกำลังพลร่วมคณะเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จาก จ.นครศรีธรรมราช-พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ นำโดย พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ด้านกีฬา)พร้อมทีมนักวิ่งจากโครงการก้าวคนละก้าว จำนวน 15 คน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยคณะได้วิ่งมาจากที่พักใน อ.เมือง จ.ราชบุรี และพักที่ สนามกีฬาฯต่อจากนั้นวิ่งผ่านตลาดราชบุรี ไปที่ กรมการทหารช่าง และวิ่งต่อไปยัง มทบ.16 ซึ่งในคืนนี้คณะนักวิ่งจะพักค้างคืนที่ มูลนิธิสว่างฯ ราชบุรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 0930 ผวจ.ราชบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งให้  พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด...
25/11/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.
วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 0930 ผวจ.ราชบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เป็นประธานคณะทำงานภายในจังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุรี /ภว.จ.ราชบุรี/พาณิชย์จังหวัดราชบุรี/สนง.ศุลกากรภาค 1/สสจ.ราชบุรี/สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8/อุตสาหกรรมราชบุรี/สห.มทบ.16 /ตร. บก.ปทส./อบต.น้ำพุ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติก ณ บริษัท จี หง พลาสติก จำกัด ที่ตั้งโฉนดที่ดินที่ 69863 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีกำลังเครื่องจักร 9,309.67 แรงม้า แต่ใช้กำลังเครื่องจักรในการผลิต 2,578.51 แรงม้า /คนงาน 22 คน เนื้อที่โรงงาน 6,480 ตร.ม. นำเข้าวัตถุดิบ เศษพลาสติก ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก สายรัดถุงพลาสติก
ผลการเข้าตรวจสอบพบ ณ ปัจจุบันไม่ได้มีการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ ตั้งแต่เดือน พ.ค.63 โดยใช้วัสดุเศษพลาสติกภายในประเทศ ผลการร่วมบูรณาการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความมือเป็นอย่างดี รายละเอียดข้อมูลจะดำเนินการสรุปรายงานให้ทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดผู้แทนของ จ.ราชบุรี ...
25/11/2020

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดผู้แทนของ จ.ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนาของหน่วยกองพลทหารช่าง โดยมี พ.อ.หญิงดรรชนี อ่อนมิ่ง ไปร่วมงาน ณ. ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารช่างการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน นำกำลังพล กอ.รมน....
25/11/2020

วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยเวลา 10.00 น.นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีส่วนราชการ ประชาชน นักศึกษาวิชาทหารและ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คนโดยการปฏิบัติมีการทาสีสนามกีฬา การตัดแต่งกิ่งไม้และการเก็บกวาดใบไม้บริเวณวัดและโรงเรียน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ เวลา๐๘.๐๐น. น.อ.สามารถ ราษฎร์ภูธร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง นำกำลังพล กอ.รมน.จังหว...
25/11/2020

วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ เวลา๐๘.๐๐น. น.อ.สามารถ ราษฎร์ภูธร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.รบ./ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เป็นประธานในพิธี

วันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงา...
24/11/2020

วันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และคณะ ลงพื้นที่ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน และ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อสำรวจความต้องการงบประมาณโครงการ บวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดกิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนามหญ้า ณ หน้าสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(สวนสุขภาพ/สนามเด็กเล่น อบจ.รบ.) อ.เมือง จ.ราชบุรี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ต.ค.2563 เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ผลการปฏิบัติ หน้า สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.มีความสะอาดเรียบร้อย

16/09/2020

วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 10.00 น.กอ.รมน.จังหวัด ราชบุรี โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ปลัดอาวุโส อ.ปากท่อฯ/ นายก อบต.ห้วยยางโทนฯ/กำนัน ต.ห้วยยางโทนฯ/ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยยางโทนฯ /คณะกรรมการโรงเรียนฯ/ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนฯ และผู้แทนนักเรียนบ้านห้วยยางโทนฯ ร่วมรับมอบ กิจกรรมที่ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ส่งมอบมีดังนี้ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมเลี้ยงปลาและกิจกรรมการสหกรณ์ ในการนี้ พ.อ.ประยุทธ์ ผดุงพจน์ ได้มอบแนวทางในการดำเนินโครงการให้อยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

27/08/2020

วันที่ 25 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรมโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนกลไกปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชน จำนวน 80 คน โดยเวลา 09.30 น.พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมฯ กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการสร้างความสามัคคี / ยาเสพติด/การแบ่งฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานทำน้ำหมักจากต้นกล้วยและการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำมะกรูดหมัก ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร และฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำน้ำหมักและน้ำยาอเนกประสงค์ได้ด้วยตนเองและรู้คุณค่าพืชสมุนไพรในครัวเรือน ตลอดจนเข้าใจเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15/08/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.วันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยขวาง(สวนหลังบ้าน) ม.11 ต. ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมเป็นการนำวัตถุดิบภายในชุมชนได้แก่ปลาสลิด ปลานิลมาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและไข่เค็ม มาแปรรูปเป็นน้ำพริกไข่เค็ม มีปราชญ์ จาก สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ฝึกสอน /การบรรยายทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ และการบรรจุภัณฑ์ โดย อจ.จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำปลาแดดเดียวและน้ำพริกไข่เค็มได้ตามขั้นตอน ตลอดจนเห็นความสำคัญว่าบรรจุภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถไลฟ์สดแนะนำสินค้าได้

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เป็นประธานเปิดการอบรม...
14/08/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า(สวนโควินท์) ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมเป็นการนำวัตถุดิบภายในชุมชนได้แก่กล้วยดิบ(กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก กล้วยหอม)มาแปรรูป เป็นกล้วยฉาบ มีปราชญ์ จาก สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ฝึกสอน การทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ และการบรรจุภัณฑ์ โดย อจ.จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำกล้วยฉาบได้ตามขั้นตอน ตลอดจนเห็นความสำคัญว่าบรรจุภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถไลฟ์สดแนะนำสินค้าได้

วันที่ 11 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรม โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ แหล่งเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน...
12/08/2020

วันที่ 11 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรม โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ แหล่งเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน โดยเวลา 09.30 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นางมุ้ย เทียมผูก รองนายก อบต.จอมบึงฯ เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมเป็นการนำปราชญ์เพื่อความมั่นคง มาให้ความรู้ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต/เกษตรทฤษฎีใหม่/การทำบัญชีครัวเรือน /เศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนในวงปูน/การทำขนมชั้นและวุ้นกะทิเพื่อสร้างรายได้เสริม

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 5 ส.ค.63 เวลา 09.00น. พ.อ.อาทิตย์ งาเจือ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เปิดการฝึกอบรมอาสาส...
05/08/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 5 ส.ค.63 เวลา 09.00น. พ.อ.อาทิตย์ งาเจือ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงานต่างด้าว โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและ กองบังคับการตํารวจภูธรราชบุรี มีอาสาสมัครฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 3 - 4 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรม โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพร...
04/08/2020

วันที่ 3 - 4 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรม โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านโคกตับเป็ด ม.1 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน โดยในวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม นายก อบต.ดอนคลังฯ เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมเป็นการนำปราชญ์เพื่อความมั่นคง มาให้ความรู้ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต/เกษตรทฤษฎีใหม่/การทำบัญชีครัวเรือน /การปฎิบัติการผสมดินเพื่อการเพาะพันธุ์พืช/การทำแซนวิสเพื่อสร้างรายได้เสริม และการศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ผลการปฏิบัติปราชญ์เพื่อความมั่นคงสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยประชาชนสามารถปฏิตามขั้นตอนของปราชญ์ฯ ได้

วันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 08.00-17.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรมโครงการ การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 โด...
01/08/2020

วันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 08.00-17.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดอบรมโครงการ การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 โดย เวลา 09.30 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งกระทิงล่าง ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยชุดวิทยากรขุนด่าน การป้องกันโรคไวรัสโควิด-19/กิจกรรมสันทนาการ จากชุดวิทยากรขุนศึก 12 เศรษฐกิจพอเพียง กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จากปราชญ์เพื่อความมั่นคง และปฏิบัติการทำสบู่และยาสระผมสับปะรด จากปราชญ์ชาวบ้าน ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำสบู่และยาสระผมได้ ตลอดจนเกิดความรักสามัคคีเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 08.00 - 17.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นางส...
29/07/2020

วันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 08.00 - 17.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นางสุวรรณา โนรีสุวรรณ ผอ.กศน.อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดการอบรมโครงการ การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวกรวด ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธารามฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการสร้างความปรองดองในชุมชน สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยชุดวิทยากรขุนด่าน การป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 จากชุดวิทยากรขุนศึก สอนการฝึกซีนผักจากเครื่องซีนสุญญากาศ และการทำสลัดโรลเพื่อเสริมรายได้จากการปลูกผักปลอดสาร จากปราชญ์ ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมสามารถซีนผักและทำสลัดโรลไส้ต่างๆได้ตลอดจนเกิดความรักสามัคคีเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา18.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ท.) พร้อมด้วยข้ารา...
28/07/2020

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา18.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ท.) พร้อมด้วยข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี

28 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.30น. พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ( ท ) พร้อมด้วยข้าราชการใน กอ.รมน.จังหวัด...
28/07/2020

28 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.30น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ( ท ) พร้อมด้วยข้าราชการใน กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 17.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นายส...
24/07/2020

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 17.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นายสัญชัย ภักดีโชติเชาวลิต ปลัดอาวุโสอำเภอปากท่อฯ เปิดการอบรมโครงการ การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไพรสะเดา ม.2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการสร้างความปรองดองในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกทำพัดจากขนไก่งวง ผลการปฏิบัติประชาชนเกิดความรักความสามัคคีสามารถทำพัดรูปแบบต่างฯได้ และจะเข้ารวมกลุ่มกันเมื่อว่างจากภารกิจ

วันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 09.15 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นายสกล เกศปัญ...
24/07/2020

วันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 09.15 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ นายสกล เกศปัญญาพงศ์ นายก อบต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประธานเปิดการอบรม โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน) ณ ห้องประชุม อบต.ธรรมเสนฯมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ จำนวน 30 คน โดย กลุ่มงานนโยบายแผนและงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ได้บรรยายในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การข่าว การส่งข่าว และการสร้างเครือข่ายข่าว ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟัง และชุดขุนด่าน ได้บรรยายเรื่อง New Normal กับเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจากนั้น ปราชญ์เพื่อความมั่นคงได้บรรยายและปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อทำปุ๋ยใช้ในครัวเรือนและขายเมื่อเหลือใช้ ซึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.ได้ให้ผู้นำชุมชนนำไปขยายผลกับลูกบ้านต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.ได้ทำการสร้างเครือข่าย กอ.รมน.ผลการอบรมผู้นำชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องงานข่าว การส่งข่าวและสามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนได้ด้วยตนเอง

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) ให้การต้อนรับ พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ ...
24/07/2020

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) ให้การต้อนรับ พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะที่เดินทางมาตรวจติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และทราบปัญหาข้อขัดข้องหารือแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม สนง.กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ซึ่งจากการชี้แจง กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.สามารถบริหารงบประมาณได้ตามกำหนด ต่อจากนั้น ได้นำคณะตรวจเยี่ยมโครงการการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนากลุ่มอาชีพ) ณ วิสาหกิจชุมชน ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 17.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบกลุ่มง...
24/07/2020

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 17.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบกลุ่มงานกิจการมวลชนดำเนินการอบรมโครงการการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนากลุ่มอาชีพ) ณ วิสาหกิจชุมชน ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการของวันที่ 14 และ17 ก.ค.63 โดยการอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการบรรจุภัณฑ์ และการตลาด จาก อจ.มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง การทำน้ำพริกปลาสร้อยป่นบางสองร้อย จาก สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี และปราชญ์เพื่อความมั่นคง การปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสติกเกอร์ผลการปฏิบัติประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับราคาและสามารถทำการไลฟ์สดแนะนำสินค้าได้

ที่อยู่

ถนน หลังศาลากลาง
Ratchaburi
70000

ข้อมูลทั่วไป

มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายของบุคลากร, องค์กรและกติกา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032337870

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด