ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Ratchaburi - หน้า 1

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Ratchaburiรวมรายชื่อ เมืองเกษตรสีเขียว, สวท.ราชบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี, งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, ข่าวราชบุรี และ มณฑลทหารบกที่ 16. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม


โพสต์ล่าสุด

 • 11/27/20
  ‘กลุ่มนักวิ่งเทิดพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.16’ เมื่อ 27 พ.ย. 63 เวลา 0600-1700 มณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ร.บ. , กช. , พล.พัฒนา , คส.6 , หมวดการทางห้วยชินสีห์...
  > มณฑลทหารบกที่ 16
 • 11/27/20
  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามรายก...
  > สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
 • 11/27/20
  การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จ...
  > สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
 • 11/27/20
  วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 08.20 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) จัดกำลังพลร่วมคณะเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จาก จ.นครศรีธรรมราช-พระบรมมหาราชวัง...
  > กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
 • 11/27/20
  รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี วันที่ 27 พ.ย. 2563
  > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • 11/26/20
  เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 0930 พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช เสธ.มทบ.16 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นาย รณภพ เหลืองไพโร...
  > มณฑลทหารบกที่ 16
 • 11/26/20
  ‘กลุ่มนักวิ่งเทิดพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเขตพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.16’ เมื่อ 26 พ.ย. 63 เวลา 1600 พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง รอง ผบ.มทบ.16 พร้อมกำลังพลและมวลชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบดอกไม...
  > มณฑลทหารบกที่ 16
 • 11/26/20
  รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี วันที่ 26 พ.ย. 2563
  > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • 11/26/20
  จุดเริ่มต้นของชีวิตทหาร💂‍♀️💂‍♀️ น้องทหารกองประจำการ ผลัด 2/63 🇹🇭🇹🇭 https://youtu.be/VPdEftiogfs
  > มณฑลทหารบกที่ 16
 • 11/25/20
  กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 0930 ผวจ.ราชบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เป็นประธานคณะทำงานภายในจังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบกา...
  > กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
 • 11/25/20
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 "กลุ่มอารักขาพืชลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงข้าวทดลองPGPR" นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ลงพื้นที่ส...
  > กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
 • 11/25/20
  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.จัดผู้แทนของ จ.ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนาของหน่วยกองพลทหารช่าง โดยมี พ.อ.หญิงดรรชนี อ่อนมิ่ง...
  > กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
 • 11/25/20
  วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดย น.อ.หญิง ราวัลย์ แก้วอุย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้...
  > กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี
 • 11/25/20
  วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ เวลา๐๘.๐๐น. น.อ.สามารถ ราษฎร์ภูธร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุ...
  > กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี