กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง

กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง

เปิดเหมือนปกติ

พ.ท. พิสิษฐ์ ฉัตรวิวัฒนากุล เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. มอบผัก (ผักกวางตุ้ง) ให้แก่กำลังพลของหน่วยและ กำลังพลแม่บ้านขอ...
01/12/2020

พ.ท. พิสิษฐ์ ฉัตรวิวัฒนากุล เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. มอบผัก (ผักกวางตุ้ง) ให้แก่กำลังพลของหน่วยและ กำลังพลแม่บ้านของหน่วย ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. และ แฟรตนายทหารประทวน พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานจัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สม...
01/12/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานจัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคาร บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสุขาภิบาล จาก พ.อ. วีรเดช วรรณศิลป์...
26/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสุขาภิบาล จาก พ.อ. วีรเดช วรรณศิลป์ ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรชุมชนของ หน่วยฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ บริเวณ...
26/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรชุมชนของ หน่วยฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ บริเวณแฟรตนายทหารประทวน พัน.ช.คมศ.พล.ช. ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 26 พ.ย. 63 (อนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับ สาธุๆ) อิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับ ขอให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ สาธุ ๆ ๆ

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. นำกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย พร้อมด้วย บุคลากรของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และผู้นำช...
25/11/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. นำกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย พร้อมด้วย บุคลากรของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และผู้นำชุมชนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 นาย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. นำกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย พร้อมด้วย บุคลากรของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และผู้นำชุมชนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 นาย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 พร้อมทั้งมอบธงประจำหน่วยฝึกที่ 7 ...
24/11/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 พร้อมทั้งมอบธงประจำหน่วยฝึกที่ 7 , แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้า หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 พร้อมทั้งมอบธงประจำหน่วยฝึกที่ 7 , แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้า หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ในวันพบญาติทหารใหม่ครั้งแรก บรรยากาศเป็...
24/11/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ในวันพบญาติทหารใหม่ครั้งแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ในวันพบญาติทหารใหม่ครั้งแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ได้เข้าพบนายอำเภอจอมบึงและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครอง...
24/11/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ได้เข้าพบนายอำเภอจอมบึงและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง ณ ศาลาประชาคม อ. จอมบึง จว.ร.บ. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ได้เข้าพบนายอำเภอจอมบึงและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง ณ ศาลาประชาคม อ. จอมบึง จว.ร.บ. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. และคณะนายทหารให้การต้อนรับ พ.อ. พิจิตร บุญญสุวรรณ เสธ.พล.ช. ในโอกาสมาเป็นประธ...
24/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. และคณะนายทหารให้การต้อนรับ พ.อ. พิจิตร บุญญสุวรรณ เสธ.พล.ช. ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับ ครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งนำครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ณ บริเวณ หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. และคณะนายทหารให้การต้อนรับ พ.อ. พิจิตร บุญญสุวรรณ เสธ.พล.ช. ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับ ครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งนำครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ณ บริเวณ หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63

ทรงพระเจริญ
24/11/2020

ทรงพระเจริญ

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.  มอบของที่ระลึก แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น ณ บก.พัน.ช.คม...
18/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. มอบของที่ระลึก แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น ณ บก.พัน.ช.คมศพล.ช. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์  ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการฯ พร้อมมอบสิ่งของที่ จก.กช. กรุณามอบ...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการฯ พร้อมมอบสิ่งของที่ จก.กช. กรุณามอบให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ย. 63 และให้โอวาท
กำลังพลทหารเพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลด เป็นทหารกองหนุนได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ณ บริเวณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. กรุณามอบของที่ระลึกให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ย. 63 แล...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. กรุณามอบของที่ระลึกให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ย. 63 และให้โอวาทแก่น้องๆ พลทหาร ก่อนที่จะกลับภูมิลำเนาเดิมของตนเอง ณ บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63

พัน.ช.คมศ.พล.ช. ได้นำกำลังพลของหน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เข้ารับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการฝึกทหารใหม่ ให้กั...
17/11/2020

พัน.ช.คมศ.พล.ช. ได้นำกำลังพลของหน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เข้ารับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการฝึกทหารใหม่ ให้กับ ฝอ.3, ผู้ฝึกทหารใหม่, ผช.ผู้ฝึกทหารใหม่, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ จาก พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. ณ สโมสรนายทหาร ค่ายภาณุรังษีและ รับนโยบาย/แนวทางการฝึกทหารใหม่จาก ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ณ ห้องอบรม หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63

พล.ต. ชูชาติ  คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. โดยมี พ.อ...
17/11/2020

พล.ต. ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 หน่วยฝึกที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. โดยมี พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ให้การต้อนรับ ณ บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. รับมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ ฯ ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย. 63 โ...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. รับมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ ฯ ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย. 63 โดยมี พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธานในการมอบของที่ระลึกฯ ณ กองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.  มอบของที่ระลึก แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น ณ บก.พัน.ช.คม...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. มอบของที่ระลึก แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น ณ บก.พัน.ช.คมศพล.ช. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูนายสิบ และครูทหารใหม่ดีเด่น ผลั...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูนายสิบ และ
ครูทหารใหม่ดีเด่น ผลัดที่ 1/63 และมอบรางวัลให้กับทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดีเด่น ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้าบก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลาวงกลมบริเวณหน้า ช.11 ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน ในพิธีฯ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. กรุณาเป็นประธานในการทอดผ้าบังสกุล ในพิธีฌาปนกิจ นาง น้อย เกษประทุม อายุ 83 ปี...
17/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. กรุณาเป็นประธานในการทอดผ้าบังสกุล ในพิธีฌาปนกิจ นาง น้อย เกษประทุม อายุ 83 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ ภรรยา พ.ต. ศุภรัตน์ สาสุข (นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือสายทหารช่าง ช่วยราชการตอนยุทธการฯ) พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดเขากรวด ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63

พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาง น้อย เกษประทุม อายุ 83 ปี ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา ซึ่งเป็นมารดาของ ภ...
17/11/2020

พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาง น้อย เกษประทุม อายุ 83 ปี ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา ซึ่งเป็นมารดาของ ภรรยา พ.ต. ศุภรัตน์ สาสุข (นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือสายทหารช่าง ช่วยราชการตอนยุทธการฯ) พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ โดยมี พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. คณะนายทหาร, และกำลังพลของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีฯ ณ วัดเขากรวด ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พร้อมด้วย กำลังพลและคณะแม่บ้าน ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. ให้การต้อนรับ พล.ท. อนุสรณ์...
17/11/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พร้อมด้วย กำลังพลและคณะแม่บ้าน ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. ให้การต้อนรับ พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. พร้อมคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันสถาปนา พัน.ช.คมศ.พล.ช. ครบรอบปีที่ 31 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่มาร่วมพิธี ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้าบก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเท...
03/11/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธานในการรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักฯ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบูรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63

ภาพกำลังพลหน่วยฝึกที่ 7 (ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63)
30/10/2020

ภาพกำลังพลหน่วยฝึกที่ 7 (ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63)

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.ได้นำกำลังพลของหน่วย และ จิตอาสาของหน่วย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโย...
29/10/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.ได้นำกำลังพลของหน่วย และ จิตอาสาของหน่วย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการพัฒนาบริเวณพื้นที่ที่หน่วยได้รับผิดชอบ ในค่ายบูรฉัตร เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ ผบ.พล.ช. เป็นผ...
29/10/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ ผบ.พล.ช. เป็นผู้แทน จก.กช. พร้อม พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กช. เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดรางโบสถ์ (สุรารักษ์) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลการตรวจสอบ การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ณ บริเ...
29/10/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลการตรวจสอบ การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ณ บริเวณสนามฝึกหน่วยฝึกที่7 พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63

พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่มีความประพฤติดีเด่น พร้...
15/10/2020

พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่มีความประพฤติดีเด่น พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต หลังจากเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์ พลเมือง กช. (พัน.ช.คมศ.พล.ช.) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63

ทรงพระเจริญ
14/10/2020

ทรงพระเจริญ

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปีวันสวรรคต พระบา...
14/10/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. นำกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 ร่วมกระทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผล...
14/10/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. นำกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 ร่วมกระทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ณ อาคารบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร โดยมี พ.อ. จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ รอง ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ร...
14/10/2020

พ.อ. ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กช. (พัน.ช.คมศ.พล.ช.) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.  นำกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 ร่วมกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช...
14/10/2020

พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.
นำกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 ร่วมกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธานมอบธงประจำหน่วยฝึก ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ของกรมการทหารช่าง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง และ กองพันทหารช่างที่ 111 กรมท...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง และ กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน 10 นาย เข้าให้การช่วยเหลือ นางสุดใจ
นุเจ้น อายุ 87 ปี ซึ่งป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นำออกมาจากบ้านพักที่กำลังจะถูกน้ำป่าไหลเข้าบ้าน นำมาไว้ในที่ปลอดภัย ณ หมู่บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง และ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ กรมทหารช่างที่ ๑๑ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน ๑๐ นาย เข้าให้การช่วยเหลือ นางสุดใจ
นุเจ้น อายุ ๘๗ ปี ซึ่งป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นำออกมาจากบ้านพักที่กำลังจะถูกน้ำป่าไหลเข้าบ้าน นำมาไว้ในที่ปลอดภัย ณ หมู่บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่

999/10
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

032334861

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่างผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

23​ มิ.ย.เวียนมาบรรจบครบรอบวันทหารช่าง​ ขอให้นายและพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเหล่าทหารช่างทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายขอให้สำเร็จและปลอดภัยทุกๆนายครับ
วันนี้ถึงไม่ได้เจอลูกแต่เราก็ดีใจนะที่เราเจอทหารที่มีน้ำใจเรารู้สึกถึงความอบอุ่นที่พวกทหารมีต่อทหารใหม่ทำให้เราหมดกังวลว่าทหารใหม่อาจจะลำบากได้ไปเยอะเลยเพราะเราเจอทหารท่านหนึ่งมีน้ำใจมากๆช่วยบอกทางเราให้เราได้ถึงจุดหมายที่ค่ายศรีฯเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ผมเคยอยุ่ครับไปเลิกยา##ค่ายนี้ดีมากครับ