Clicky

อบต.หนองย่างเสือ

อบต.หนองย่างเสือ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จัง?

เปิดเหมือนปกติ

สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม 3 (Booster dose) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป#วัคซีนโควิด19 #กรมควบคุมโรค #กระทรว...
23/03/2022

สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม 3 (Booster dose)
สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

#วัคซีนโควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ใน...
23/03/2022

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ

#ข่าวประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด 19อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉ...
22/03/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด 19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด 19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

พี่น้องสระบุรีวันนี้(21 มี.ค.65) เวลา 15.00 น. ร่วมบริจาคสิ่งของให้น้องไปเรียนกันนะครับ ที่โรบินสัน สระบุรี หรือไปบริจาค...
21/03/2022

พี่น้องสระบุรีวันนี้(21 มี.ค.65) เวลา 15.00 น. ร่วมบริจาคสิ่งของให้น้องไปเรียนกันนะครับ ที่โรบินสัน สระบุรี หรือไปบริจาควันอื่นได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวสระบุรี อยู่ตรงหัวสะพานข้ามอ่าง(สะพานรัตนมรรคา)ไปศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ฝั่งถนนมิตรภาพ เว้นวันหยุดราชการ

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน, ศูนย์พัฒนาเด็ก...
17/03/2022

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) และแจกนมกล่อง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปจัดหาอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทานที่บ้าน

📍สามารถติดตาม ได้ที่เพจ facebook
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน หนองย่างเสือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง แล...
15/03/2022

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏ...
15/03/2022

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จึงขอประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ

📍ขอเปลี่ยนแปลงวันดับกระแสไฟฟ้า เป็น 18 มีนาคม 2565 ⚡️⚡️   👉 บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาท ถึง ภูย่างเสือ👈📌จากเดิมวันที่ 17 ม...
14/03/2022

📍ขอเปลี่ยนแปลงวันดับกระแสไฟฟ้า เป็น 18 มีนาคม 2565 ⚡️⚡️
👉 บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาท ถึง ภูย่างเสือ👈
📌จากเดิมวันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็น 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อดำเนินการปรับปรุง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี. ในวันที่18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านซับขอน, ฟาร์ม Outage หนองย่างเสือ,ภูย่างเสือ เป็นต้น
เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่
กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ🦠วันที่ 11 และ 14 มีนาคม 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกอง...
14/03/2022

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ🦠
วันที่ 11 และ 14 มีนาคม 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง ในตำบลหนองย่างเสือ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดโควิด 19 และกำลังถูกกักตัว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ขอให้พี่น้องประชาชน ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด อย่าลืมสวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา
ด้วยความห่วงใยจาก
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้เข้าร่วมโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่...
14/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้เข้าร่วมโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน" จัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคนในชาติได้รักชาติและ แสดงความรักชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีความสำคัญต่อชาติไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างชาติไทยมานานพร้อมได้ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเพิ่มเครือข่าย เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนโดยมีผู้เข้าอบรม 120 คน ในการจัด อบรมเป็นวัน 2 วันในระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2565 ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์
และจัดให้ผู้อบรมเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ วิหารพระมงคลบพิตร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย
สำหรับเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จิตสำนึกหน้าที่ความเป็นพลเมืองในการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์รักชาติ เรียนรู้ภัยคุกคามแบบใหม่ การปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการส...
11/03/2022

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการสำรวจงานระบบประปาภายในพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ

การดับกระแสไฟฟ้า⚡️⚡️   👉 บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาท ถึง ภูย่างเสือ👈📌วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น.ด้วย การไฟ...
11/03/2022

การดับกระแสไฟฟ้า⚡️⚡️
👉 บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาท ถึง ภูย่างเสือ👈
📌วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อดำเนินการปรับปรุง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี. ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านซับขอน, ฟาร์ม Outage หนองย่างเสือ,ภูย่างเสือ เป็นต้น
เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่
กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

เปิดรับสมัครเด็กเรียน อายุ 2-5 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 👉🏻ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565📍สมัครได้ที่ ...
09/03/2022

เปิดรับสมัครเด็กเรียน อายุ 2-5 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

👉🏻ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

📍สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน

📍สมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 👇🏻👇🏻
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zqb7GdhsiJ-0HEW_J2sOLTZYK2gVP21IOFnH5RC1jVXAYA/viewform?usp=sf_link

📢📣เปิดรับสมัครนักเรียน อายุ 2-5 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🏫ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน
สังกัดองค์บริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
📍ต. หนองย่างเสือ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

🧸คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
- เด็กที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 2-5 ขวบนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

⏰ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 🎈

📋สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ และ

📋 สมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zqb7GdhsiJ-0HEW_J2sOLTZYK2gVP21IOFnH5RC1jVXAYA/viewform?usp=sf_link

🌟✨จุดประสงค์ของเรา⚡️💫

1️⃣ เพื่อเน้นสร้างพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย
2️⃣ เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น
3️⃣ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการเขียน
4️⃣ เพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ ตามถนัด
5️⃣ เพื่อเรียนรู้ ทดลองจริง ลงมือทำตามแผนจัดประสบการณ์
6️⃣ เพื่อสร้างสังคมของเพื่อนวัยเดียวกันหรือต่างวัย สร้างความกล้าแสดงออกให้เด็กๆ

👫👭เตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆของเราก่อนไปสู่อนุบาลในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้พร้อมที่จะศึกษาต่อ

👉👉สามารถอ่านรายละเอียดตามภาพ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ครูแตงและครูเนย์นะคะ👈👈

☎️0624308584 ครูแตง
☎️0984892153 ครูเนย์

🙌🎈รีบๆมาสมัครกันนะคะ ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนค่ะ

#สามารถเข้าชมกิจกรรมของพวกเราได้ที่pageเลยนะคะ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่...
08/03/2022

นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 10 บ้านหนองมะค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กระทรวงวัฒนธรรมเรื่อง ขั้นตอนการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง
08/03/2022
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง ขั้นตอนการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

📢📢 โครงการบริจาค “อะลูมิเนียม” เพื่อจัดทำ “ขาเทียม” พระราชทานประจำปี 2565สามารถรวบรวมจัดส่งอะลูมิเนียม ได้ที่ สำนักงานทร...
08/03/2022

📢📢 โครงการบริจาค “อะลูมิเนียม” เพื่อจัดทำ “ขาเทียม” พระราชทานประจำปี 2565
สามารถรวบรวมจัดส่งอะลูมิเนียม ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2565

📢📢 โครงการบริจาค “อะลูมิเนียม”
เพื่อจัดทำ “ขาเทียม” พระราชทาน

🇹🇭 กิจกรรมเคารพธงชาติ 🕗🏫เช้าวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห...
07/03/2022

🇹🇭 กิจกรรมเคารพธงชาติ 🕗🏫
เช้าวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล

Walk in Booster เข็ม 3, 4🗓 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565⏰ เวลา 12.30 - 15.00 น. 📌ณ ห้องประชุมอินทนิลโรงพยาบาลมวกเหล็ก
04/03/2022

Walk in Booster เข็ม 3, 4
🗓 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 12.30 - 15.00 น.
📌ณ ห้องประชุมอินทนิลโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือเรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง(ศูนย์พัฒนาเ...
04/03/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน,ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองผักหนอก,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
👉🏻สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2565 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
👉🏻สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการสมัคร

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ🦠วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริ...
04/03/2022

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ🦠

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง ม.7 ในตำบลหนองย่างเสือ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดโควิด 19 และกำลังถูกกักตัว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ขอให้พี่น้องประชาชน ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด อย่าลืมสวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา

ด้วยความห่วงใยจาก
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

Walk in Booster เข็ม 3, 4🗓 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565⏰ เวลา 12.30 - 15.00 น. 📌ณ ห้องประชุมอินทนิลโรงพยาบาลมวกเหล็ก
04/03/2022

Walk in Booster เข็ม 3, 4
🗓 วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 12.30 - 15.00 น.
📌ณ ห้องประชุมอินทนิลโรงพยาบาลมวกเหล็ก

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการซ่...
03/03/2022

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า และหมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกรูด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือเรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
03/03/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการซ่...
02/03/2022

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกรูด พร้อมทั้งงานซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 14 บ้านปางหัวช้าง นำโดยนายสมภาร ดุลย์ชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ร่วมกับประชาชนบ้านปางหัวช้าง ซ่อมแซมถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ถนน

📌มาตรการป้องกันและควบคุมโรควันที่ 2 มีนาคม 2565นาย วุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให...
02/03/2022

📌มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

วันที่ 2 มีนาคม 2565

นาย วุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุข เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณ ม.7 และม.10 ตำบลหนองย่างเสือ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการซ่...
02/03/2022

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองไทร

ขอขอบคุณ ท่าน ส.ส.สมบัติ อำนาคะ และ ไร่ภูจันทร์เจ้า ที่สนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด - 19 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองย่างเ...
01/03/2022

ขอขอบคุณ ท่าน ส.ส.สมบัติ อำนาคะ และ ไร่ภูจันทร์เจ้า ที่สนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด - 19 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองย่างเสือ 🙇‍♂️🙇‍♀️

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ โดยนายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกท่านอีกครั้ง สิ่งของที่เราได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญทุกท่าน เราจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงกักตัวโควิด-19 ในตำบลหนองย่างเสือครับ

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ🦠วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายนายกวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์องค์การบริห...
01/03/2022

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ🦠
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายนายกวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง ม.7 ในตำบลหนองย่างเสือ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดโควิด 19 และกำลังถูกกักตัว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ขอให้พี่น้องประชาชน ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด อย่าลืมสวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา

ด้วยความห่วงใยจาก
นายวุฒิพงศ์ หมวดมหิงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

ที่อยู่

171 ม.2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
Saraburi
18180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636721847

เว็บไซต์

http://www.nongyangsuea.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.หนองย่างเสือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.หนองย่างเสือ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ระบบน้ำหมู่8 มีปัญหาบ่อยมาก