ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของนักเรียน เยาวชน ประชาชนจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เปิดเหมือนปกติ

โครงการจัดค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝนดาวตกเจมินิดส์) ครั้งที...
22/12/2020
กิจกรรมฝนดาวตก 13-14 ธันวาคม 2563

โครงการจัดค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝนดาวตกเจมินิดส์) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ณค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า (ธนเดช) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
19/12/2020

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

#ดาวพฤหัสบดี และ #ดาวเสาร์ ในช่องมองภาพเดียวกันครับ!

NARIT จัดสังเกตการณ์ตั้งแต่วันที่ 19 -​ 23 ธันวาคม 2563 วันพรุ่งนี้จะใกล้กันยิ่งกว่านี้ และใกล้ที่สุดในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ครับ

#ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี จะสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 19:30 น. จากนั้นดูดาวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้จนถึง 22:00 น. ครับ

#TheGreatConjunction2020

จบไปแล้วกับ...โครงการจัดค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝนดาวตกเจมิ...
15/12/2020

จบไปแล้วกับ...โครงการจัดค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝนดาวตกเจมินิดส์) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ณค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า (ธนเดช) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สระบุรี  พร้อมด้วยนายพรหม แฟงฟ้อย ผู้จัดการศูนย์ดาราศาสตร์บ้...
10/11/2020

นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สระบุรี พร้อมด้วยนายพรหม แฟงฟ้อย ผู้จัดการศูนย์ดาราศาสตร์บ้านหมอและนายธวัชชัย ชมพูทวีป ครูอาสาพัฒนากีฬา ร่วมประชุมกับตัวแทนบริษัทรักษาความปลอดภัยของศูนย์ดาราศาสตร์บ้านหมอ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการฯในการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งการขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะและอื่นๆๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ.ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ต้องขอขอบคุณตัวแทนบริษัทฯที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้

นายพรหม แฟงฟ้อย ผู้จัดการศูนย์ดาราศาสตร์ บ้านหมอ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ชมพูทวีป ครูอาสาพัฒน ร่วมกันกับคณะที่ปรึกษาโครงการป...
10/11/2020

นายพรหม แฟงฟ้อย ผู้จัดการศูนย์ดาราศาสตร์ บ้านหมอ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ชมพูทวีป ครูอาสาพัฒน ร่วมกันกับคณะที่ปรึกษาโครงการปรับปรุง ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองบ้านหมอ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.10 น. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ที่ทันสมัยและสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายและที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสต่อไปครับ ส่วนอาคารหอดูดาว จะพัฒนาเพิ่มเติมส่วนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วันที่ 7 พ.ย.63 คณะที่ปรึกษาเข้าสำรวจพื้นที่ศูนย์ดาราศาสตร์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้งานได้ตามปกติ
08/11/2020

วันที่ 7 พ.ย.63 คณะที่ปรึกษาเข้าสำรวจพื้นที่ศูนย์ดาราศาสตร์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้งานได้ตามปกติ

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
07/08/2020

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดาวตก (Meteor) l ลูกไฟ (Fireball) l ดาวตกชนิดระเบิด (Bolide) ต่างกันอย่างไร ?

รู้หรือไม่...ดาวตก (Meteor) ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเท่านั้น แต่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกคืน หากเราสังเกตการณ์ท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราจะพบเห็นดาวตกหลายดวงและจะเห็นได้มากขึ้นหากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตก

วัตถุต้นกำเนิดของดาวตกคือ วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก ได้แก่ ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) และดาวหาง (Comet) รวมถึงเศษชิ้นส่วนที่กระเด็นจากการพุ่งชนบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร เป็นต้น เมื่อเศษชิ้นส่วนดังกล่าวเคลื่อนที่เข้ามายังชั้นบรรยากาศโลก การปะทะระหว่างวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วกับอนุภาคในชั้นบรรยากาศ ทำให้อากาศอัดตัวอย่างฉับพลันเกิดความร้อนสูงจนลุกไหม้เกิดเป็นแสงสว่างวาบพาดผ่านท้องฟ้า เกิดเป็น #ดาวตก

กรณีที่เศษชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่ ความร้อนและแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมากขึ้นตามไปด้วย นักวิทยาศาสตร์เรียกดาวตกที่มีแสงสว่างมาก หรือมีค่าโชติมาตรปรากฎประมาณ -4 (ความสว่างเทียบเท่าความสว่างของดาวศุกร์) นี้ว่า #ลูกไฟ และหากมีความสว่างเทียบเท่ากับความสว่างของดวงจันทร์เต็มดวง หรือเกิดการระเบิดขึ้นกลางอากาศ นักดาราศาสตร์จะเรียกว่า #ดาวตกชนิดระเบิด

ดาวตก (Meteor) ลูกไฟ (Fireball) และ ดาวตกชนิดระเบิด (Bolide) ต่างมีความน่าสนใจทั้งสิ้น แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ เหตุการณ์ลูกไฟตก หรือ ดาวตกชนิดระเบิด เนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดน่าจะมีขนาดใหญ่มากพอจะมีเศษชิ้นส่วนที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ขณะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกตกถึงพื้นได้ เราเรียกวัตถุที่ตกถึงพื้นผิวโลกว่า อุกกาบาต (Meteorite)

บางครั้ง ลูกไฟ หรือ ดาวตกชนิดระเบิด จะสว่างมากจนเราสังเกตเห็นได้ในเวลากลางวัน ที่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์จำนวนมากอาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนในวงกว้าง รวมถึงโอกาสที่จะมีชิ้นส่วนหลงเหลือถึงพื้นโลกและสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตก็จะมากยิ่งขึ้นด้วย ความเสียหายจากการพุ่งชนพื้นผิวโลกจากวัตถุในอวกาศสามารถดูได้จากหลุมอุกกาบาตที่กระจายอยู่ทั่วโลก บรรดานักล่าอุกกาบาต หรือนักดาราศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตจะค้นหาชิ้นส่วนของอุกกาบาตเพื่อระบุประเภท องค์ประกอบทางเคมี และประเมินย้อนกลับถึงความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนอุกกาบาตที่ค้นพบนั้น มาจากวัตถุต้นกำเนิดชนิดใด

หมายเหตุ: ชื่อเรียกวัตถุท้องฟ้าขณะที่เคลื่อนที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกนั้น ผู้เขียนจะอภิธานศัพท์ในการเรียก meteor หรือ meteoroid ว่า “ดาวตก” แทนคำว่า “สะเก็ดดาว” เนื่องจากคำว่าสะเก็ดดาวนั้นอาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเศษชิ้นส่วนหรือสะเก็ดของดาวฤกษ์ โดยดาวตกนี้จะหมายรวมถึงวัตถุต้นกำเนิดทั้งหมด อาทิ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กที่เคลื่อนที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก

เรียบเรียง : ธีรยุทธ์ ลอยลิบ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร.

อ้างอิง :
https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/intro.html
https://skyandtelescope.org/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/fireball-ontario-meteorites/
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/fireball-meteor-turns-night-to-near-daylight-over-siberia/75602

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2714046225311940/
18/12/2019

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2714046225311940/

8 วิธีดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย

สุริยุปราคา 26 ธ.ค.ก็ใกล้เข้ามาแล้ว มาดูกันดีกว่าว่าเราจะดูสุริยุปราคายังไงให้ปลอดภัย

1. ใช้แว่นสุริยะ - แว่นสุริยะของสมาคมดาราศาสตร์ไทยออกแบบมาเพื่อใช้ดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ ราคาเพียงชิ้นละ 50 บาทเท่านั้น

2. ฟิล์มเอกซ์เรย์ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ใช้เฉพาะบริเวณที่ไม่มีภาพเท่านั้น

3. หน้ากากเชื่อมโลหะ ใช้เบอร์ 14 ขึ้นไป

4. ใช้กล้องโทรทรรศน์ฉายภาพไปยังฉากรับ (ห้ามมองเข้าไปในกล้องโดยตรงเด็ดขาด)

5. กระดาษเจาะรูบนกระจก - เจาะรูบนกระดาษเป็นรูเล็ก ๆ แล้วปิดทับกระจกเงา สะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังฉากรับ (ระวังแสงสะท้อนเข้าตา)

6. ดูใต้ต้นไม้ - ต้นไม้ทำตัวเป็นกล้องรูเข็มให้ จะฉายภาพดวงอาทิตย์แหว่ง ๆ ลงพื้น แถมดูใต้ต้นไม้ ก็เย็นสบายไม่ร้อนด้วย

7. ดูรูปคนอื่นถ่าย - จะมีอะไรปลอดภัยไปกว่าดูรูปคนอื่นถ่าย จิบกาแฟในห้องเย็น ๆ เปิดเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทย หรือดูบนทวิตเตอร์/อินสตาแกรม @theThaiAstro เราก็จะรวมภาพจากทุกมุมโลกมาให้ชมกัน ไม่ต้องออกไปตากแดดกันเลยทีเดียว

8. มาดูกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย - ถ้าอยากดูดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ ๆ ผ่านกล้องโทรทรรศน์อย่างปลอดภัย ก็สามารถมาดูกับสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ที่ท้องฟ้าจำลอง (ลง BTS เอกมัย) ตั้งแต่ 10:00 น. เป็นต้นไป

---

⚠ คำเตือน:

ห้ามดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือผ่านอุปกรณ์ที่ไม่มีความปลอดภัย เช่น แผ่นซีดี กระจกรมควัน ฟิล์มถ่ายรูป เป็นต้น

หากไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ อย่าดู อย่านำดวงตาอันมีค่าของเราไปเสี่ยงดีกว่า

---

สำหรับผู้สังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์

- ใช้ฟิล์มปิดหน้ากล้องโทรทรรศน์ ห้ามปิดตรงเลนส์ใกล้ตา เพราะตรงนั้นแสงจะถูกรวมโดยเลนส์มาแล้ว อาจทำให้ฟิล์มไหม้ได้

- กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ควรใช้ฟิล์มปิดหน้ากล้องเท่านั้น ไม่ควรใช้สะท้อนแสงลงฉาก เพราะแสงที่รวมจากกระจกโค้งมีความร้อนสูง อาจทำให้กระจกหน้ากล้องเสียหายได้

---

ขอให้สนุกกับการดูดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัยครับ

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2658287134221183/
25/11/2019
สุริยุปราคา จันทรุปราคา และดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในปี 2562

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2658287134221183/

สุริยุปราคา จันทรุปราคา และดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในปี 2562 21 กันยายน 2562 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด      พ.ศ. 2562 มีสุริย....

ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการจัดค่ายอบรมวิชาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวปรากฏการณ์ทา...
05/09/2019

ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการจัดค่ายอบรมวิชาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติทางดาราศาสตร์ ได้รับเ่กียรติจาก นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประธานเปิดโครงการฯ

ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการจัดค่ายอบรมวิชาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติทางดาราศาสตร์ ได้รับเ่กียรติจาก นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประธานเปิดโครงการฯ

สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลรับรองชื่อใหม่บนดาวพลูโตhttp://thaiastro.nectec.or.th/news/3442/
22/08/2019
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลรับรองชื่อใหม่บนดาวพลูโต

สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลรับรองชื่อใหม่บนดาวพลูโต

http://thaiastro.nectec.or.th/news/3442/

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลหรือไอเอยู ได้รับรองชื่อภูมิลักษณ์บนดาวพลูโตเพิ่มอ....

ดวงจันทร์มีอายุมากกว่าที่คิดhttp://thaiastro.nectec.or.th/news/3436/
09/08/2019
ดวงจันทร์มีอายุมากกว่าที่คิด

ดวงจันทร์มีอายุมากกว่าที่คิด

http://thaiastro.nectec.or.th/news/3436/

ดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงดวงเดียวของโลก ทฤษฎีกำเนิดดวงจันทร์ที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันอธิบายว่า เมื....

พบดาราจักรดึกดำบรรพ์กลุ่มใหญ่ เขย่าทฤษฎีกำเนิดเอกภพhttp://thaiastro.nectec.or.th/news/3439/
09/08/2019
พบดาราจักรดึกดำบรรพ์กลุ่มใหญ่ เขย่าทฤษฎีกำเนิดเอกภพ

พบดาราจักรดึกดำบรรพ์กลุ่มใหญ่ เขย่าทฤษฎีกำเนิดเอกภพ

http://thaiastro.nectec.or.th/news/3439/

นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาราจักรมวลสูงจำนวนหลายสิบดาราจักรอยู่ห่างออกไปหลายพันล้านปีแสง ซึ่งอาจทำให้ต้อ.....

วันที่ 25 ก.ค.62 ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดบำรุงธรรม
25/07/2019

วันที่ 25 ก.ค.62 ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดบำรุงธรรม

ดวงอาทิตย์ก็อาจเกิดซูเปอร์แฟลร์ได้http://thaiastro.nectec.or.th/news/3420/
30/06/2019
ดวงอาทิตย์ก็อาจเกิดซูเปอร์แฟลร์ได้

ดวงอาทิตย์ก็อาจเกิดซูเปอร์แฟลร์ได้
http://thaiastro.nectec.or.th/news/3420/

บนดวงอาทิตย์ มีการปะทุชนิดหนึ่งที่แผ่พลังงานที่ร้อนแรงออกมาอยู่เสมอ เรียกว่าการลุกจ้า หรือ แฟลร์ แต่พลั....

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดมณีโชติ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
24/06/2019

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดมณีโชติ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ดาราศาสตร์ ร่วมกับห้องสมุดออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดศรัทธาประชากร
27/05/2019

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ดาราศาสตร์ ร่วมกับห้องสมุดออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดศรัทธาประชากร

ญาติโอมูอามูอาพุ่งเข้าใส่โลกเมื่อ 5 ปีก่อน
16/05/2019
ญาติโอมูอามูอาพุ่งเข้าใส่โลกเมื่อ 5 ปีก่อน

ญาติโอมูอามูอาพุ่งเข้าใส่โลกเมื่อ 5 ปีก่อน

เมื่อปี 2560 นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบวัตถุรูปร่างประหลาดดวงหนึ่ง มีลักษณะเรียวยาวคล้ายซิการ์ และพบว่าเส้นทาง....

14/04/2019

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
(วันมหาสงกรานต์ , วันครอบครัว)
ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน

☀️ดวงอาทิตย์
ขึ้นเวลา 06:06 น.มุมทิศ 80 ํ
ตกเวลา 18:31 น. มุมทิศ 280 ํ
กลางวันยาว 12 ชั่วโมง 25 นาที

🌛ดวงจันทร์
มีดิถีจันทร์ 66 + %
ตกเวลา 01:48 น. มุมทิศ 290 ํ
ขึ้นเวลา 13:37 น. มุมทิศ 71 ํ


รวบรวมข้อมูล : อ.รัชนี (บาลี) สุขเทียบ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2191811334202101/
13/04/2019

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2191811334202101/

งูบนท้องฟ้า

ใครจะไปรู้ว่าบนท้องฟ้าก็มีงู ซึ่งมีหลายตัวด้วย เช่น งูไฮดรา งูไฮดรัส แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง งูธรรมดา ๆ กัน

กลุ่มดาวงูอยู่ในซีกฟ้าเหนือกำลังพันแข้งพันขากลุ่มดาวคนแบกงูอยู่ ความพิเศษของกลุ่มดาวงูนี้คือถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหัวเรียก Serpens Caput ส่วนหางเรียก Serpens Cauda โดยมีกลุ่มดาวคนแบกงูคั่นตรงกลาง ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้ (α Ser) อยู่ส่วนหัวงู มีชื่อว่า Unukalhai มาจากภาษาอาหรับที่แปลว่า คองู

วัตถุที่น่าสนใจในกลุ่มดาวนี้ คือ กระจุกดาวทรงกลม M5, Hoag's Object ซึ่งเป็นดาราจักรที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ดูเหมือนวงแหวน ส่วนหางของกลุ่มดาวงูก็มีเนบิวลานกอินทรีที่สวยงามไม่แพ้กัน ในเนบิวลานกอินทรีจะมีเสาแห่งการก่อกำเนิด (Pillars of Creation) อยู่ด้วย

ที่มาภาพ:
- M5: ESA/Hubble & NASA
- Hoag's Object: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: Ray A. Lucas (STScI/AURA)
- เนบิวลานกอินทรี: ESO
- เสาแห่งการก่อกำเนิด: ESA/Hubble & NASA

12/04/2019

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
(วันผู้สูงอายุแห่งชาติ , เทศกาลสงกรานต์ )
ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน

☀️ดวงอาทิตย์
ขึ้นเวลา 06:07 น.มุมทิศ 81 ํ
ตกเวลา 18:31 น. มุมทิศ 280 ํ
กลางวันยาว 12 ชั่วโมง 24 นาที

🌛ดวงจันทร์
มีดิถีจันทร์ 55 + %
ตกเวลา 00:52 น. มุมทิศ 292 ํ
ขึ้นเวลา 12:36 น. มุมทิศ 68 ํ


🌓 จันทร์กึ่งข้างขึ้น 02:06 น.


รวบรวมข้อมูล : อ.รัชนี (บาลี) สุขเทียบ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ โครงการจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดกวาดเก็บใบไม้และขยะ ณ บริเวณศูนย์ดาราศาสตร์
05/04/2019

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ โครงการจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดกวาดเก็บใบไม้และขยะ ณ บริเวณศูนย์ดาราศาสตร์

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดหนองยาวใต้
26/03/2019

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดหนองยาวใต้

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2153606611355907/
21/03/2019

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2153606611355907/

ดวงอาทิตย์จะผ่านตำแหน่ง วสันตวิษุวัต ( Vernal Equinox) เวลา 04:58 น. ณ กรุงเทพมหานคร

รวบรวมข้อมูล : อาจารย์รัชนี (บาลี) สุขเทียบ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2149525278430707/
18/03/2019

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2149525278430707/

หัวค่ำวันนี้ชวนดูสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ผ่านม่านฟ้าประเทศไทย อีกครั้งสว่างมาก Mag -3.7 ห้ามพลาด!!

หัวค่ำวันนี้สถานีอวกาศนานาชาติ ISS โคจรผ่านม่านฟ้าประเทศไทยตั้งแต่เวลา 19:29:41 น.- 19:34:53 น.
โคจรเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เริ่มเวลา 19:28 น. ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ยังไม่เห็นจุดแสงสว่าง)
เริ่มเห็นจุดแสงสว่างเวลา 19:31 น. เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวแม่น้ำ
เวลา 19:32:57 น. เคลื่อนที่สูงสุดที่มุมเงย 72 องศา มีความสว่างปรากฏ Mag -3.7 (สว่างกว่าดาวซิริอัส ดาวฤกษ์สว่างสุดในกลุ่มดาวหมาใหญ่) บริเวณกลุ่มดาวนายพราน (เต่า) แล้วเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือผ่านระหว่างกลุ่มดาววัว และกลุ่มดาวคนคู่ จุดแสงสว่างค่อยๆ จางลง
เคลื่อนที่ไปสิ้นสุดที่กลุ่มดาวหมีใหญ่จุดแสงสว่างของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ค่อยๆจางหายไปในเงาของโลกเวลา 19:34:53 น.

จุดที่มองเห็นได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัดเวลาอาจจะคาดเคลื่อนแต่ละพื้นที่

ห้ามพลาดนะครับนานๆ จะโคจรมาให้เห็นสว่างอย่างนี้

วัตถุในระบบสุริยะที่อยู่ไกลที่สุดดวงใหม่http://thaiastro.nectec.or.th/news/3385/
03/03/2019
วัตถุในระบบสุริยะที่อยู่ไกลที่สุดดวงใหม่

วัตถุในระบบสุริยะที่อยู่ไกลที่สุดดวงใหม่
http://thaiastro.nectec.or.th/news/3385/

เมื่อเดือนธันวาคม วงการดาราศาสตร์ได้ตื่นเต้นกับข่าวการค้นพบสมาชิกดวงใหม่ของระบบสุริยะที่อยู่ไกลจากดว.....

หาดาวเหนือกันเป็นหรือยัง?https://www.facebook.com/139031643319958/posts/386461358576984/
02/03/2019

หาดาวเหนือกันเป็นหรือยัง?
https://www.facebook.com/139031643319958/posts/386461358576984/

ปฎิทินท้องฟ้าเดือนมีนาคม 2562

บ้านเราอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรเดือนนี้เราก็ก้าวเข้าหน้าร้อนในขณะที่เมืองหนาวที่อยู่ละติจูดสูงขึ้นไปจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ หากสังเกตจะเห็นกลุ่มดาวนายพรานเริ่มคล้อยมาทางทิศตะวันตกตั้งแต่หัวค่ำ ช่วงเวลาหัวค่ำกลุ่มดาวที่ชี้ดาวเหนือให้เรา สามารถใช้กลุ่มดาวหมีใหญ่ได้อีกกลุ่มหนึ่ง

กลุ่มดาวหมีใหญ่หรือเออร์ซ่าเมเจอร์ (Ursa Major ตัวย่อ UMa) หรือกลุ่มดาวดาวจระเข้ในบ้านเรา มีดาวเรียงสว่างที่สังเกตง่ายเป็นรูปกระบวยตักน้ำ ดาวตรงปากกระบวยสองดวง (เมรัค-ดุบฮี) จะชี้ไปที่ดาวเหนือ ทำให้กลุ่มดาวหมีใหญ่เป็นกลุ่มดาวสำคัญที่ใช้บอกทิศมาแต่โบราณ

ดาวเหนือหรือโพราริสเป็นปลายสุดของดาวเรียงรูปกระบวยอีกอันที่เล็กและจางกว่า ตัวนี้คือกลุ่มดาวหมีเล็กหรือเออร์ซ่าไมเนอร์ (Ursa Minor ตัวย่อ UMi)

คนที่รักดวงดาวหากคิดจะไปเที่ยวที่ไหนเดือนนี้ ลองมองหาสถานที่ที่ทิศใต้เปิดโล่งเอาไว้จะดี เพราะทิศใต้จะสวยมากและยิ่งดึกจะยิ่งสวย ดาวจะระยับพรายเพราะเรามองเข้าไปในทางช้างเผือก ใจกลางทางช้างเผือกในบริเวณกลุ่มดาวแมงป่องและคนยิงธนูจะอยู่สูงสุดช่วงเช้ามืดพอดี

ขอแค่มีเก้าอี้นอนสบายๆ พร้อมกับกล้องสองตาและแผนที่ดาวดีๆในมือ ก็มีความสุขแล้วครับ

วันที่ 2 มีนาคม: เดือนเคียงเสาร์ (2°41’ เวลา 5:30)
วันที่ 3 มีนาคม: เดือนเคียงศุกร์ (1°56’ เวลา 5:30)
วันที่ 6 มีนาคม: เดือนมืด
วันที่ 11 มีนาคม: เดือนเคียงอังคาร (5°51’ เวลา 19:30)
วันที่ 21 มีนาคม: วัน Equinox
วันที่ 21 มีนาคม: เดือนเพ็ญ
วันที่ 27 มีนาคม: เดือนเคียงพฤหัส (2°37’ เวลา 5:30)
วันที่ 29 มีนาคม: เดือนเคียงเสาร์ (2°57’ เวลา 5:30)

02/03/2019
NASA - National Aeronautics and Space Administration

วันนี้ (2 มี.ค.62) เวลาประมาณ 14:49 น. ตามเวลาประเทศไทย SpaceX เตรียมปล่อยยานอวกาศ Crew Dragon จากฐานปล่อยจรวด 39A ณ Kennedy Space Center ของนาซาในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ร่วมนับถอยหลังได้ที่ https://www.facebook.com/NASA/videos/740130373066555?sfns=mo

Liftoff of the SpaceX Falcon 9 for Demo-1, the first flight test of the company’s Crew Dragon spacecraft, is targeted for Saturday, March 2, at 2:49 a.m. EST from historic Launch Complex 39A at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. Join us at 2 a.m. EST for countdown coverage. Watch:

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2124014507648451/
28/02/2019
รัสเซียปัดฝุ่นโครงการท่องเที่ยวสถานีอวกาศนานาชาติ เริ่มปี 2564

https://www.facebook.com/319299408119979/posts/2124014507648451/

รอสคอสมอส หรือองค์การอวกาศรัสเซีย กับบริษัทสเปซแอดเวนเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวอวกาศสัญชาติอเมริกั...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2123870594329509&id=319299408119979
28/02/2019
ผู้โดยสารคนแรกของเวอร์จินกาแล็กติกขึ้นสู่อวกาศ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2123870594329509&id=319299408119979

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยานวีเอสเอสยูนิตี ซึ่งเป็นยานในชั้นสเปซชิปทูของเวอร์จินกาแล็กติก ได้ข.....

12/02/2019

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ

☀️ดวงอาทิตย์
ขึ้นเวลา 06:42 น.มุมทิศ 104 ํ
ตกเวลา 18:22 น. มุมทิศ 256 ํ
กลางวันยาว 11 ชั่วโมง 40 นาที

🌛ดวงจันทร์
มีดิถีจันทร์ 53 + %
ตกเวลา 00:21 น. มุมทิศ 284 ํ
ขึ้นเวลา 12:17 น. มุมทิศ 74 ํ

✨จันทร์กึ่งข้างขึ้น 05:26 น.
/ หัวค่ำ : ดาวอังคารใกล้ดาวยูเรนัส 1 องศา

รวบรวมข้อมูล : อ.รัชนี (บาลี) สุขเทียบ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

11/02/2019

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ตรงกับวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ

☀️ดวงอาทิตย์
ขึ้นเวลา 06:43 น.มุมทิศ 104 ํ
ตกเวลา 18:22 น. มุมทิศ 256 ํ
กลางวันยาว 11 ชั่วโมง 39 นาที

🌛ดวงจันทร์
มีดิถีจันทร์ 42 + %
ขึ้นเวลา 11:33 น.มุมทิศ 78 ํ
ตกเวลา 00:21 น. วันพุธ

รวบรวมข้อมูล : อ.รัชนี (บาลี) สุขเทียบ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ที่อยู่

205 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ
Saraburi
18130

ข้อมูลทั่วไป

มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพจำนวน 2 อาคาร 5 ฐานการเรียนรู้ กล่าวคือ อาคารแรกเป็นอาคารรูปโดมมี 1 ฐานการเรียนรู้ สำหรับจัดกิจกรรมการฉายดาว(ท้องฟ้าจำลอง) ส่วนอาคารที่ 2 เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยม มี 4 ฐานการเรียนรู้ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์, จัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และฉายภาพยนตร์ 4 มิติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636200610

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น.ร.โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๖ คน ครู ๑ คน ต้องการเยี่ยมชม ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ต้องประสานงานกับหน่วยงานใดครับ
ทางศูนย์ดาราศาสตร์สามารถแชร์บทความเกี่ยวกับอวกาศจากสมาคมฟิสิกส์ไทยได้นะครับ
#ขออนุญาตแชร์ข้อมูลครับ #คอร์สปิดเทอมตุลาคม61 #โรงเรียนกวดวิชาKDCอาจารย์อรภัยสาขาสระบุรีสุขอนันต์ปาร์ค ▪️คอร์สปิดเทอมเดือนตุลาคม61 เรียนล่วงหน้าเทอม2/61 "อาจารย์จริง ติวเข้ม สอนสด สอบครบทุกวิชา" -ป.3-4-5 เทอม2 ถึง มัธยม1-2-3 เทอม2 -ป.6 สอบเข้า ม.1 ชุด3 (โจทย์ใหม่ เนื้อหาใหม่) 📍 ตารางสอน http://www.schoolkdc.com/ปิดเทอมตุลาคม2561.html ▪️เลือกรอบใดรอบหนึ่ง ✔️รอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่ม 30 กันยายนถึง 11 พฤศจิกายน หยุดวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ✔️ รอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มวันที่ 11 ถึง 29 ตุลาคม หยุดวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ‼️ ตารางสอนออกแล้ว เชิญสมัครได้ที่สาขาครับ 📌 โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย สาขาสระบุรี-สุขอนันต์ปาร์ค ชั้น3 โซนการศึกษา เปิดทุกวันโทร 064-0351622 อ.ณัฐชัย ศ. 089-2009489 Line ID schoolkdc — กับ Preeyapha Siritasanakul
อยากไปดูดาวค่ะ